Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 160
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

OTÁZKY/ODPOVĚDI K NOVÉ K NOVÉ KLÍČOVÉ AKTIVITĚ - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 OTÁZKY A ODPOVĚDI

K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

 Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

 

1)       Jakou právní formou se DSO do nové klíčové aktivity zapojí? 

Jedná se o dodatek stávající smlouvy.

 

2)      Dotkne se zapojení do nové klíčové aktivity nastavené udržitelnosti? Jak je to s ostatními ustanoveními stávající smlouvy?

Záležitosti, které nejsou řešeny dodatkem č. 1, zůstávají nadále stejné jako doposud a nemění se.

Uzavření dodatku tedy nic nemění na základních parametrech udržitelnosti tak, jak je nastavena nyní ve smlouvě, tzn.  minimálně jeden pracovní úvazek (40 hodin týdně) od 1. července 2019 do 31. července 2020.

 

3)      Musíme uzavřít dodatek smlouvy?

Nikoli. V případě, že neuzavřete dodatek, platí pro Vás uzavřená stávající smlouva.

 

4)      Co to je společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek?

Základním principem odpovědného veřejného zadávání je zohledňování více hledisek najednou. Vedle běžně užívané nejnižší ceny lze zahrnout i konkrétní společenské téma, které chce daný zadavatel řešit. Může jít o podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, získávání praxe či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, podporu místní ekonomiky, zohledňování aspektů etického nakupování nebo například snahu o snížení zátěže životního prostředí. Veřejné zakázky lze tedy zadávat tak, že budou přinášet i další společenské benefity. Jedná se tak spíše o inovativní přístup k nakupování ze strany veřejných zadavatelů, při kterém je vedle pořízení požadované služby, dodávky či stavební práce přispíváno i k řešení dalších, zadavatelem preferovaných, společenských výzev a priorit.

 

5)      Je možné úvazek specialisty na veřejné zakázky rozdělit?

Ano, lze ho rozdělit. Dílčí úvazek musí odpovídat nejméně úvazku ve výši 0,3. Úvazek je možné dělit těmito způsoby: 

a)       Zaměstnáním nového zaměstnance na 0,3 úvazku a jeden ze stávajících zaměstnanců (Manažer či Specialista) 0,3 úvazku.

b)      Rozdělením mezi stávající zaměstnance (0,3 úvazku + 0,3 úvazku).

c)       Sdílením Specialisty na veřejné zakázky mezi CSS (např. čtyři CSS sdílí 0,3 úvazku, společný Specialista na veřejné zakázky má tedy celkem 1,2 úvazku a 0,3 úvazku v těchto čtyřech CSS má stávající Manažer či stávající Specialista).

 

V případě, že se úvazek nebude dělit a zůstane celý úvazek 0,6 jedné osobě, pak přicházejí v úvahu tyto možnosti: 

a) Zaměstnání nového zaměstnance na 0,6 úvazku.

b) Pokud má současný Specialista zkrácený úvazek (max. 0,7), lze mu přidělit i 0,6 úvazku Specialisty na veřejné zakázky.

           

Připomínáme, že i nadále platí pravidlo, že maximální úvazek jednoho zaměstnance může činit až 1,3.

 

6)      Poskytne Svaz vzor pracovní smlouvy na úvazek Specialisty na veřejné zakázky? 

Ano, Svaz takovou vzorovou smlouvu vytvořil. Tento vzor Vám na žádost poskytne příslušný expert na komunikaci s DSO.

 

7)      Do kdy má být pozice Specialisty na veřejné zakázky obsazena?

Tato pozice má být obsazena do 30. 6. 2017, přičemž budeme akceptovat i nástupy k 1. 7. 2017 za předpokladu uzavřené pracovní smlouvy v termínu.

 

8)      Jak to bude s financováním nové klíčové aktivity?

Měsíční příspěvek Svazu na mzdu Specialisty na veřejné zakázky bude činit až 19.800,- Kč (superhrubá mzda). Tento příspěvek je možné čerpat od nástupu Specialisty na veřejné zakázky až do 30. 6. 2019.

Měsíční příspěvek určený na mzdu každého ze stávajících zaměstnanců může dosáhnout až částky 33.000 Kč (superhrubá mzda) na jeden úvazek, tzn. že měsíční příspěvek se oproti stávajícímu stavu může zvýšit až  o 3.300 Kč superhrubé mzdy na jeden úvazek, tedy celkově o 6.600 Kč.

Toto zvýšení příspěvku na mzdy stávajících zaměstnanců je vázáno na uzavření dodatku a bude tak poskytnuto pouze DSO zapojeným do nové klíčové aktivity. Zvýšený příspěvek za stávající zaměstnance a příspěvek na Specialistu na veřejné zakázky lze čerpat až od data uzavření (podpisu) dodatku ke smlouvě ve výši reálně zúčtovaných superhrubých mezd doložených výplatními páskami nebo mzdovými listy.

V souvislosti s uzavřením dodatku bude Svazem proplacena DSO čtyřměsíční záloha v hodnotě 105.600 Kč na krytí zvýšených mzdových výdajů, a to do 14 dnů po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

Celkově plánovaná spoluúčast zůstává ve výši max. 9,5 %. Měsíční dílčí spoluúčast bude zvýšena o      2.500 Kč + DPH. Celkově tedy bude spoluúčast činit 8.000 Kč + DPH.

Princip fakturace dílčí spoluúčastí zůstává stejný jako doposud. Fakturováno tedy bude kvartálně.

 

9)      Jak se nová klíčová aktivita dotkne současného nastavení vykazovaných aktivit? 

Celkový počet aktivit bude navýšen o 30 aktivit ve sledovaném tříměsíčním období (tzn. průměrně 10 aktivit měsíčně). Jelikož si Svaz uvědomuje specifickou situaci v jednotlivých CSS, bude náběh pozvolný – do 30. 9. 2017 počáteční provoz bez důsledků a následně do 31. 12. 2017 postačí případné vysvětlení. 

Zároveň je vhodné uvést, že není stanoven počet (těchto nových) aktivit, které se musí vztahovat k veřejným zakázkám (chápeme rozdílnost uchopení veřejných zakázek v jednotlivých CSS a rozdílnost požadavků členských obcí). Aktivity k veřejným zakázkám se však zároveň započítají mezi odborné aktivity.

 

10)   Jsme povinni absolvovat stáže?

Ano, jedná se o další formu vzdělávání specialistů na veřejné zakázky sloužící k prohloubení jejich znalostí a získání praktického pohledu na zadávání veřejných zakázek u jiných zadavatelů.

 

11)    Kolik kreditů získá zaměstnanec za absolvování intenzivního čtyřdenního kurzu k problematice veřejných zakázek?

Čtyřdenní prezenční školení nespadá do systému průběžných školení, ale jedná se o „povinné vstupní školení“, proto se za jeho absolvování nepřipisují žádné kredity do kreditního systému.

 

12)   Kolik kreditů za absolvování průběžného vzdělávání musí získat Specialista na veřejné zakázky?

Specialista na veřejné zakázky musí celkem za dobu projektu získat 210 kreditů. Konkrétně musí v roce 2017 získat min. 80 kreditů, v roce 2018  min. 80 kreditů a v roce 2019 min. 50 kreditů.

 

13)   Jakých průběžných školení se může/musí Specialista na veřejné zakázky účastnit?

Specialista na veřejné zakázky musí nejprve povinně absolvovat intenzivní čtyřdenní kurz k problematice veřejných zakázek. Následně má povinnost účastnit se všech průběžných školení, která budou tematicky zaměřena na problematiku veřejných zakázek. Stejně tak má povinnost absolvovat všechny e-learningové kurzy zaměřené na toto téma. Povinností také je, stejně jako u ostatních zaměstnanců CSS, účastnit se průběžných tematických setkání a závěrečného setkání projektu. Nad rámec těchto povinností se dle svého uvážení může dále účastnit všech ostatních školení vypsaných v rámci studijního plánu.  

 

14)   Jak bude postupováno v případě, že zaměstnanec nestihne účast na povinném intenzivním prezenčním čtyřdenním kurzu k problematice veřejných zakázek?

Pro tyto případy bude ze čtyřdenního prezenčního školení vytvořen soubor webinářů zakončený kontrolním testem, který budou muset zaměstnanci, kteří nastoupí na pozici později, absolvovat. Tento postup bude zvolen i v případě výměny zaměstnance v průběhu realizace projektu. 

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje