Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

OTÁZKY/ODPOVĚDI K NOVÉ K NOVÉ KLÍČOVÉ AKTIVITĚ - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 OTÁZKY A ODPOVĚDI

K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

 Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

 

1)       Jakou právní formou se DSO do nové klíčové aktivity zapojí? 

Jedná se o dodatek stávající smlouvy.

 

2)      Dotkne se zapojení do nové klíčové aktivity nastavené udržitelnosti? Jak je to s ostatními ustanoveními stávající smlouvy?

Záležitosti, které nejsou řešeny dodatkem č. 1, zůstávají nadále stejné jako doposud a nemění se.

Uzavření dodatku tedy nic nemění na základních parametrech udržitelnosti tak, jak je nastavena nyní ve smlouvě, tzn.  minimálně jeden pracovní úvazek (40 hodin týdně) od 1. července 2019 do 31. července 2020.

 

3)      Musíme uzavřít dodatek smlouvy?

Nikoli. V případě, že neuzavřete dodatek, platí pro Vás uzavřená stávající smlouva.

 

4)      Co to je společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek?

Základním principem odpovědného veřejného zadávání je zohledňování více hledisek najednou. Vedle běžně užívané nejnižší ceny lze zahrnout i konkrétní společenské téma, které chce daný zadavatel řešit. Může jít o podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, získávání praxe či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, podporu místní ekonomiky, zohledňování aspektů etického nakupování nebo například snahu o snížení zátěže životního prostředí. Veřejné zakázky lze tedy zadávat tak, že budou přinášet i další společenské benefity. Jedná se tak spíše o inovativní přístup k nakupování ze strany veřejných zadavatelů, při kterém je vedle pořízení požadované služby, dodávky či stavební práce přispíváno i k řešení dalších, zadavatelem preferovaných, společenských výzev a priorit.

 

5)      Je možné úvazek specialisty na veřejné zakázky rozdělit?

Ano, lze ho rozdělit. Dílčí úvazek musí odpovídat nejméně úvazku ve výši 0,3. Úvazek je možné dělit těmito způsoby: 

a)       Zaměstnáním nového zaměstnance na 0,3 úvazku a jeden ze stávajících zaměstnanců (Manažer či Specialista) 0,3 úvazku.

b)      Rozdělením mezi stávající zaměstnance (0,3 úvazku + 0,3 úvazku).

c)       Sdílením Specialisty na veřejné zakázky mezi CSS (např. čtyři CSS sdílí 0,3 úvazku, společný Specialista na veřejné zakázky má tedy celkem 1,2 úvazku a 0,3 úvazku v těchto čtyřech CSS má stávající Manažer či stávající Specialista).

 

V případě, že se úvazek nebude dělit a zůstane celý úvazek 0,6 jedné osobě, pak přicházejí v úvahu tyto možnosti: 

a) Zaměstnání nového zaměstnance na 0,6 úvazku.

b) Pokud má současný Specialista zkrácený úvazek (max. 0,7), lze mu přidělit i 0,6 úvazku Specialisty na veřejné zakázky.

           

Připomínáme, že i nadále platí pravidlo, že maximální úvazek jednoho zaměstnance může činit až 1,3.

 

6)      Poskytne Svaz vzor pracovní smlouvy na úvazek Specialisty na veřejné zakázky? 

Ano, Svaz takovou vzorovou smlouvu vytvořil. Tento vzor Vám na žádost poskytne příslušný expert na komunikaci s DSO.

 

7)      Do kdy má být pozice Specialisty na veřejné zakázky obsazena?

Tato pozice má být obsazena do 30. 6. 2017, přičemž budeme akceptovat i nástupy k 1. 7. 2017 za předpokladu uzavřené pracovní smlouvy v termínu.

 

8)      Jak to bude s financováním nové klíčové aktivity?

Měsíční příspěvek Svazu na mzdu Specialisty na veřejné zakázky bude činit až 19.800,- Kč (superhrubá mzda). Tento příspěvek je možné čerpat od nástupu Specialisty na veřejné zakázky až do 30. 6. 2019.

Měsíční příspěvek určený na mzdu každého ze stávajících zaměstnanců může dosáhnout až částky 33.000 Kč (superhrubá mzda) na jeden úvazek, tzn. že měsíční příspěvek se oproti stávajícímu stavu může zvýšit až  o 3.300 Kč superhrubé mzdy na jeden úvazek, tedy celkově o 6.600 Kč.

Toto zvýšení příspěvku na mzdy stávajících zaměstnanců je vázáno na uzavření dodatku a bude tak poskytnuto pouze DSO zapojeným do nové klíčové aktivity. Zvýšený příspěvek za stávající zaměstnance a příspěvek na Specialistu na veřejné zakázky lze čerpat až od data uzavření (podpisu) dodatku ke smlouvě ve výši reálně zúčtovaných superhrubých mezd doložených výplatními páskami nebo mzdovými listy.

V souvislosti s uzavřením dodatku bude Svazem proplacena DSO čtyřměsíční záloha v hodnotě 105.600 Kč na krytí zvýšených mzdových výdajů, a to do 14 dnů po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

Celkově plánovaná spoluúčast zůstává ve výši max. 9,5 %. Měsíční dílčí spoluúčast bude zvýšena o      2.500 Kč + DPH. Celkově tedy bude spoluúčast činit 8.000 Kč + DPH.

Princip fakturace dílčí spoluúčastí zůstává stejný jako doposud. Fakturováno tedy bude kvartálně.

 

9)      Jak se nová klíčová aktivita dotkne současného nastavení vykazovaných aktivit? 

Celkový počet aktivit bude navýšen o 30 aktivit ve sledovaném tříměsíčním období (tzn. průměrně 10 aktivit měsíčně). Jelikož si Svaz uvědomuje specifickou situaci v jednotlivých CSS, bude náběh pozvolný – do 30. 9. 2017 počáteční provoz bez důsledků a následně do 31. 12. 2017 postačí případné vysvětlení. 

Zároveň je vhodné uvést, že není stanoven počet (těchto nových) aktivit, které se musí vztahovat k veřejným zakázkám (chápeme rozdílnost uchopení veřejných zakázek v jednotlivých CSS a rozdílnost požadavků členských obcí). Aktivity k veřejným zakázkám se však zároveň započítají mezi odborné aktivity.

 

10)   Jsme povinni absolvovat stáže?

Ano, jedná se o další formu vzdělávání specialistů na veřejné zakázky sloužící k prohloubení jejich znalostí a získání praktického pohledu na zadávání veřejných zakázek u jiných zadavatelů.

 

11)    Kolik kreditů získá zaměstnanec za absolvování intenzivního čtyřdenního kurzu k problematice veřejných zakázek?

Čtyřdenní prezenční školení nespadá do systému průběžných školení, ale jedná se o „povinné vstupní školení“, proto se za jeho absolvování nepřipisují žádné kredity do kreditního systému.

 

12)   Kolik kreditů za absolvování průběžného vzdělávání musí získat Specialista na veřejné zakázky?

Specialista na veřejné zakázky musí celkem za dobu projektu získat 210 kreditů. Konkrétně musí v roce 2017 získat min. 80 kreditů, v roce 2018  min. 80 kreditů a v roce 2019 min. 50 kreditů.

 

13)   Jakých průběžných školení se může/musí Specialista na veřejné zakázky účastnit?

Specialista na veřejné zakázky musí nejprve povinně absolvovat intenzivní čtyřdenní kurz k problematice veřejných zakázek. Následně má povinnost účastnit se všech průběžných školení, která budou tematicky zaměřena na problematiku veřejných zakázek. Stejně tak má povinnost absolvovat všechny e-learningové kurzy zaměřené na toto téma. Povinností také je, stejně jako u ostatních zaměstnanců CSS, účastnit se průběžných tematických setkání a závěrečného setkání projektu. Nad rámec těchto povinností se dle svého uvážení může dále účastnit všech ostatních školení vypsaných v rámci studijního plánu.  

 

14)   Jak bude postupováno v případě, že zaměstnanec nestihne účast na povinném intenzivním prezenčním čtyřdenním kurzu k problematice veřejných zakázek?

Pro tyto případy bude ze čtyřdenního prezenčního školení vytvořen soubor webinářů zakončený kontrolním testem, který budou muset zaměstnanci, kteří nastoupí na pozici později, absolvovat. Tento postup bude zvolen i v případě výměny zaměstnance v průběhu realizace projektu. 

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje