Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

28.03.2017 14:42

Meziobecní spolupráce zlepšuje život i na menších obcích

Spolupráce obcí může mít mnoho podob. Jednou z nich je realizace konkrétních projektů. Centra společných služeb (dále jen CSS) jsou v tom velmi aktivní. Do roku 2019 bude s pomocí CSS realizováno přes 1100 projektů, které přispějí ke zlepšení života zejména na menších obcích. Za posledních 9 měsíců se podařilo s využitím meziobecní spolupráce uskutečnit přes 90 projektů. Většinu z těchto projektů by samotné obce nebyly schopné zajistit vlastními silami.

Potřebu vzájemné spolupráce si obce uvědomují a CSS se jim v tomto ohledu snaží vyjít vstříc a zdá se, že velice úspěšně. Alespoň do jednoho projektu meziobecní spolupráce je zapojeno přes 90 % obcí, které jsou členy svazků obcí zapojených do CSS a zároveň na společných projektech spolupracuje i celá řada dalších obcí.

Cestovní ruch je číslo jedna

Pro obce a svazky obcí je cestovní ruch oblastí, kterou vnímají jako stěžejní pro rozvoj území. Propagovat region a nalákat co nejvíce turistů je hlavním smyslem projektů v oblasti cestovního ruchu. Může se zdát, že marketing je hlavním tématem, kterému je nutné se v rámci cestovního ruchu věnovat. Co ale v území zmůže samotný marketing bez navazujících činností a služeb? To je důvodem, proč v území dochází k opravě zchátralých památek a obnově naučných stezek. Na to je samozřejmě navázán vznik nových a rozšíření stávajících služeb a produktů v území, a zároveň je snaha zvyšovat jejich úroveň a kvalitu. Jedním z hezkých příkladů spolupráce obcí v cestovním ruchu je vybudování „Rozhledny Špulka s naučnou stezkou“, kterou realizoval svazek obcí CHOPOS. Rozhledna symbolizuje myšlenku společného rozvoje regionu, pevného, někdy křehkého spojení 21 obcí do jednoho svazku (foto).

Na vlastní obyvatele nezapomínají

CSS se snaží v území zajistit lepší prostředí nejen pro turisty, ale nezapomínají také na vlastní obyvatele. Právě zlepšení kvality trávení volného času místních obyvatel je druhé velké téma spolupráce obcí. CSS pořádají různá sportovní klání (např. DSO Podoubraví pořádá Podoubravský víceboj) a nezapomínají ani na kulturu (např. Dolní Poolšaví pořádá Školu lidových tanců). Jejich pravidelným opakováním dochází ke vzniku krásných tradic, které podporují sounáležitost obyvatel regionu. S možností zapůjčení, nebo společného nákupu chybějícího, či modernějšího vybavení úroveň těchto akcí rok od roku roste a láká stále více lidí.

Lepší místo pro život

Kvalitu života lidí nelze měřit jen jejich volným časem, ale důležité je i místo, kde obyvatelé žijí. V projektech se proto řeší i údržba a rozšiřování zeleně, včetně celkové péče o krajinu a její charakter. Pořizují se společné kompostéry, recyklační nádoby a celkově se zvyšuje informovanost obyvatel a to ve všech směrech (např. DSO Záhoran vzdělává starosty v oblasti životního prostředí a pořádá ekologickou soutěž pro základní školy). V neposlední řadě vzájemná spolupráce pomáhá občanům zlepšovat dostupnost některých veřejných služeb navyšováním jejich kapacity. Uveďme jeden příklad za všechny a tím je navyšování kapacity mateřských a základních škol (např. DSO Stražiště realizuje projekt výstavby Mateřské školy Za Branou v Pacově). Ptáte se, proč to všechno? CSS totiž myslí na budoucnost a budoucností jsou naše děti. I kvůli tomu se CSS snaží dětem zpříjemnit pobyt ve škole. Dochází k rozšiřování učeben, i specializovaných – biologie, chemie, a k nákupu nového vybavení. Školy si také analyzují potřeby zaměstnavatelů v území a snaží se jejich požadavkům přizpůsobit výuku, aby byli žáci co nejlépe připraveni do života.

Projekty bez koncepce? Nikoliv!

Bylo by chybou se domnívat, že CSS připravují a realizují projekty ad hoc bez schválené koncepce. Téměř 90 % projektů je realizováno na základě strategie rozvoje daného mikroregionu nebo strategie rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností (výstup projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce realizovaný SMOČR).  Jejich dopad je reálný a to nejenom ve výše popsaných oblastech, ale také mají výrazné ekonomické přínosy, kdy dochází k úspoře finančních prostředků při společném nákupu energií, zemního plynu, softwaru a dalších služeb (např. DSO Odersko připravuje společný nákup energií). Díky projektům se zvyšuje i bezpečnost v území, ať už pomocí preventivních programů (např. DSO Hlučínsko – západ připravuje forenzní značení kol a invalidních vozíků) a různých školení (např. Valašskomeziříčsko-Kelečsko organizuje přednášky na téma Rizika internetu), nebo spoluprací s městkou policií (např. Ladův kraj zakládá meziobecní městskou policii).

připravil Jakub Mikšík 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje