Anketa

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně. Ano, jednoznačně. 347
Ne. Ne. 11
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 7
Ne, jedná se o porušování lidských práv. Ne, jedná se o porušování lidských práv. 7
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 17

Zajímavosti ze Svazu

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Přijeďte na XX. celostátní konferenci
Přijeďte na XX. celostátní konferenci

Zveme na celostátní finanční konferenci, která se uskuteční 2. a 3. listopadu 2017 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Využijte zvýhodněného vstupného při včasné registraci! Stěžejním tématem letošní konference bude rozpočtové určení daní, jehož očekávaná změna přinese obcím navýšení prostředků.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 686 obcí, tj. 43 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 300 942 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,7 %.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

Meziobecní spolupráce zlepšuje život i na menších obcích

Spolupráce obcí může mít mnoho podob. Jednou z nich je realizace konkrétních projektů. Centra společných služeb (dále jen CSS) jsou v tom velmi aktivní. Do roku 2019 bude s pomocí CSS realizováno přes 1100 projektů, které přispějí ke zlepšení života zejména na menších obcích. Za posledních 9 měsíců se podařilo s využitím meziobecní spolupráce uskutečnit přes 90 projektů. Většinu z těchto projektů by samotné obce nebyly schopné zajistit vlastními silami.

Potřebu vzájemné spolupráce si obce uvědomují a CSS se jim v tomto ohledu snaží vyjít vstříc a zdá se, že velice úspěšně. Alespoň do jednoho projektu meziobecní spolupráce je zapojeno přes 90 % obcí, které jsou členy svazků obcí zapojených do CSS a zároveň na společných projektech spolupracuje i celá řada dalších obcí.

Cestovní ruch je číslo jedna

Pro obce a svazky obcí je cestovní ruch oblastí, kterou vnímají jako stěžejní pro rozvoj území. Propagovat region a nalákat co nejvíce turistů je hlavním smyslem projektů v oblasti cestovního ruchu. Může se zdát, že marketing je hlavním tématem, kterému je nutné se v rámci cestovního ruchu věnovat. Co ale v území zmůže samotný marketing bez navazujících činností a služeb? To je důvodem, proč v území dochází k opravě zchátralých památek a obnově naučných stezek. Na to je samozřejmě navázán vznik nových a rozšíření stávajících služeb a produktů v území, a zároveň je snaha zvyšovat jejich úroveň a kvalitu. Jedním z hezkých příkladů spolupráce obcí v cestovním ruchu je vybudování „Rozhledny Špulka s naučnou stezkou“, kterou realizoval svazek obcí CHOPOS. Rozhledna symbolizuje myšlenku společného rozvoje regionu, pevného, někdy křehkého spojení 21 obcí do jednoho svazku (foto).

Na vlastní obyvatele nezapomínají

CSS se snaží v území zajistit lepší prostředí nejen pro turisty, ale nezapomínají také na vlastní obyvatele. Právě zlepšení kvality trávení volného času místních obyvatel je druhé velké téma spolupráce obcí. CSS pořádají různá sportovní klání (např. DSO Podoubraví pořádá Podoubravský víceboj) a nezapomínají ani na kulturu (např. Dolní Poolšaví pořádá Školu lidových tanců). Jejich pravidelným opakováním dochází ke vzniku krásných tradic, které podporují sounáležitost obyvatel regionu. S možností zapůjčení, nebo společného nákupu chybějícího, či modernějšího vybavení úroveň těchto akcí rok od roku roste a láká stále více lidí.

Lepší místo pro život

Kvalitu života lidí nelze měřit jen jejich volným časem, ale důležité je i místo, kde obyvatelé žijí. V projektech se proto řeší i údržba a rozšiřování zeleně, včetně celkové péče o krajinu a její charakter. Pořizují se společné kompostéry, recyklační nádoby a celkově se zvyšuje informovanost obyvatel a to ve všech směrech (např. DSO Záhoran vzdělává starosty v oblasti životního prostředí a pořádá ekologickou soutěž pro základní školy). V neposlední řadě vzájemná spolupráce pomáhá občanům zlepšovat dostupnost některých veřejných služeb navyšováním jejich kapacity. Uveďme jeden příklad za všechny a tím je navyšování kapacity mateřských a základních škol (např. DSO Stražiště realizuje projekt výstavby Mateřské školy Za Branou v Pacově). Ptáte se, proč to všechno? CSS totiž myslí na budoucnost a budoucností jsou naše děti. I kvůli tomu se CSS snaží dětem zpříjemnit pobyt ve škole. Dochází k rozšiřování učeben, i specializovaných – biologie, chemie, a k nákupu nového vybavení. Školy si také analyzují potřeby zaměstnavatelů v území a snaží se jejich požadavkům přizpůsobit výuku, aby byli žáci co nejlépe připraveni do života.

Projekty bez koncepce? Nikoliv!

Bylo by chybou se domnívat, že CSS připravují a realizují projekty ad hoc bez schválené koncepce. Téměř 90 % projektů je realizováno na základě strategie rozvoje daného mikroregionu nebo strategie rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností (výstup projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce realizovaný SMOČR).  Jejich dopad je reálný a to nejenom ve výše popsaných oblastech, ale také mají výrazné ekonomické přínosy, kdy dochází k úspoře finančních prostředků při společném nákupu energií, zemního plynu, softwaru a dalších služeb (např. DSO Odersko připravuje společný nákup energií). Díky projektům se zvyšuje i bezpečnost v území, ať už pomocí preventivních programů (např. DSO Hlučínsko – západ připravuje forenzní značení kol a invalidních vozíků) a různých školení (např. Valašskomeziříčsko-Kelečsko organizuje přednášky na téma Rizika internetu), nebo spoluprací s městkou policií (např. Ladův kraj zakládá meziobecní městskou policii).

připravil Jakub Mikšík 

 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace

Využijte zvýhodněného vstupného
při včasné registraci!
Už jen do konce září!

 

Naši partneři

 

Kalendář

26. září 2017

Informační den k OP URBACT III

V budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

Cílem informačního dne je informování o výzvě pro Sítě přenosu operačního programu URBACT III a také předání zkušeností od měst, která jsou v projektech OP URBACT III již zapojena. Účast prosím potvrďte na e-mail marketa.horska@mmr.cz do 19. 9. 2017.

 
26. září 2017 10:00-13:00

Jednání PS obcí II. typu

Kancelář Svazu
 
10. října 2017 09:30

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, Ministerstvo vnitra
12. - 13. října 2017

Evropské fórum měst

Praha
12. října 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku dne 12. října 2017

Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje