Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

28.03.2017 14:42

Meziobecní spolupráce zlepšuje život i na menších obcích

Spolupráce obcí může mít mnoho podob. Jednou z nich je realizace konkrétních projektů. Centra společných služeb (dále jen CSS) jsou v tom velmi aktivní. Do roku 2019 bude s pomocí CSS realizováno přes 1100 projektů, které přispějí ke zlepšení života zejména na menších obcích. Za posledních 9 měsíců se podařilo s využitím meziobecní spolupráce uskutečnit přes 90 projektů. Většinu z těchto projektů by samotné obce nebyly schopné zajistit vlastními silami.

Potřebu vzájemné spolupráce si obce uvědomují a CSS se jim v tomto ohledu snaží vyjít vstříc a zdá se, že velice úspěšně. Alespoň do jednoho projektu meziobecní spolupráce je zapojeno přes 90 % obcí, které jsou členy svazků obcí zapojených do CSS a zároveň na společných projektech spolupracuje i celá řada dalších obcí.

Cestovní ruch je číslo jedna

Pro obce a svazky obcí je cestovní ruch oblastí, kterou vnímají jako stěžejní pro rozvoj území. Propagovat region a nalákat co nejvíce turistů je hlavním smyslem projektů v oblasti cestovního ruchu. Může se zdát, že marketing je hlavním tématem, kterému je nutné se v rámci cestovního ruchu věnovat. Co ale v území zmůže samotný marketing bez navazujících činností a služeb? To je důvodem, proč v území dochází k opravě zchátralých památek a obnově naučných stezek. Na to je samozřejmě navázán vznik nových a rozšíření stávajících služeb a produktů v území, a zároveň je snaha zvyšovat jejich úroveň a kvalitu. Jedním z hezkých příkladů spolupráce obcí v cestovním ruchu je vybudování „Rozhledny Špulka s naučnou stezkou“, kterou realizoval svazek obcí CHOPOS. Rozhledna symbolizuje myšlenku společného rozvoje regionu, pevného, někdy křehkého spojení 21 obcí do jednoho svazku (foto).

Na vlastní obyvatele nezapomínají

CSS se snaží v území zajistit lepší prostředí nejen pro turisty, ale nezapomínají také na vlastní obyvatele. Právě zlepšení kvality trávení volného času místních obyvatel je druhé velké téma spolupráce obcí. CSS pořádají různá sportovní klání (např. DSO Podoubraví pořádá Podoubravský víceboj) a nezapomínají ani na kulturu (např. Dolní Poolšaví pořádá Školu lidových tanců). Jejich pravidelným opakováním dochází ke vzniku krásných tradic, které podporují sounáležitost obyvatel regionu. S možností zapůjčení, nebo společného nákupu chybějícího, či modernějšího vybavení úroveň těchto akcí rok od roku roste a láká stále více lidí.

Lepší místo pro život

Kvalitu života lidí nelze měřit jen jejich volným časem, ale důležité je i místo, kde obyvatelé žijí. V projektech se proto řeší i údržba a rozšiřování zeleně, včetně celkové péče o krajinu a její charakter. Pořizují se společné kompostéry, recyklační nádoby a celkově se zvyšuje informovanost obyvatel a to ve všech směrech (např. DSO Záhoran vzdělává starosty v oblasti životního prostředí a pořádá ekologickou soutěž pro základní školy). V neposlední řadě vzájemná spolupráce pomáhá občanům zlepšovat dostupnost některých veřejných služeb navyšováním jejich kapacity. Uveďme jeden příklad za všechny a tím je navyšování kapacity mateřských a základních škol (např. DSO Stražiště realizuje projekt výstavby Mateřské školy Za Branou v Pacově). Ptáte se, proč to všechno? CSS totiž myslí na budoucnost a budoucností jsou naše děti. I kvůli tomu se CSS snaží dětem zpříjemnit pobyt ve škole. Dochází k rozšiřování učeben, i specializovaných – biologie, chemie, a k nákupu nového vybavení. Školy si také analyzují potřeby zaměstnavatelů v území a snaží se jejich požadavkům přizpůsobit výuku, aby byli žáci co nejlépe připraveni do života.

Projekty bez koncepce? Nikoliv!

Bylo by chybou se domnívat, že CSS připravují a realizují projekty ad hoc bez schválené koncepce. Téměř 90 % projektů je realizováno na základě strategie rozvoje daného mikroregionu nebo strategie rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností (výstup projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce realizovaný SMOČR).  Jejich dopad je reálný a to nejenom ve výše popsaných oblastech, ale také mají výrazné ekonomické přínosy, kdy dochází k úspoře finančních prostředků při společném nákupu energií, zemního plynu, softwaru a dalších služeb (např. DSO Odersko připravuje společný nákup energií). Díky projektům se zvyšuje i bezpečnost v území, ať už pomocí preventivních programů (např. DSO Hlučínsko – západ připravuje forenzní značení kol a invalidních vozíků) a různých školení (např. Valašskomeziříčsko-Kelečsko organizuje přednášky na téma Rizika internetu), nebo spoluprací s městkou policií (např. Ladův kraj zakládá meziobecní městskou policii).

připravil Jakub Mikšík 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje