Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

28.03.2017 14:42

Meziobecní spolupráce zlepšuje život i na menších obcích

Spolupráce obcí může mít mnoho podob. Jednou z nich je realizace konkrétních projektů. Centra společných služeb (dále jen CSS) jsou v tom velmi aktivní. Do roku 2019 bude s pomocí CSS realizováno přes 1100 projektů, které přispějí ke zlepšení života zejména na menších obcích. Za posledních 9 měsíců se podařilo s využitím meziobecní spolupráce uskutečnit přes 90 projektů. Většinu z těchto projektů by samotné obce nebyly schopné zajistit vlastními silami.

Potřebu vzájemné spolupráce si obce uvědomují a CSS se jim v tomto ohledu snaží vyjít vstříc a zdá se, že velice úspěšně. Alespoň do jednoho projektu meziobecní spolupráce je zapojeno přes 90 % obcí, které jsou členy svazků obcí zapojených do CSS a zároveň na společných projektech spolupracuje i celá řada dalších obcí.

Cestovní ruch je číslo jedna

Pro obce a svazky obcí je cestovní ruch oblastí, kterou vnímají jako stěžejní pro rozvoj území. Propagovat region a nalákat co nejvíce turistů je hlavním smyslem projektů v oblasti cestovního ruchu. Může se zdát, že marketing je hlavním tématem, kterému je nutné se v rámci cestovního ruchu věnovat. Co ale v území zmůže samotný marketing bez navazujících činností a služeb? To je důvodem, proč v území dochází k opravě zchátralých památek a obnově naučných stezek. Na to je samozřejmě navázán vznik nových a rozšíření stávajících služeb a produktů v území, a zároveň je snaha zvyšovat jejich úroveň a kvalitu. Jedním z hezkých příkladů spolupráce obcí v cestovním ruchu je vybudování „Rozhledny Špulka s naučnou stezkou“, kterou realizoval svazek obcí CHOPOS. Rozhledna symbolizuje myšlenku společného rozvoje regionu, pevného, někdy křehkého spojení 21 obcí do jednoho svazku (foto).

Na vlastní obyvatele nezapomínají

CSS se snaží v území zajistit lepší prostředí nejen pro turisty, ale nezapomínají také na vlastní obyvatele. Právě zlepšení kvality trávení volného času místních obyvatel je druhé velké téma spolupráce obcí. CSS pořádají různá sportovní klání (např. DSO Podoubraví pořádá Podoubravský víceboj) a nezapomínají ani na kulturu (např. Dolní Poolšaví pořádá Školu lidových tanců). Jejich pravidelným opakováním dochází ke vzniku krásných tradic, které podporují sounáležitost obyvatel regionu. S možností zapůjčení, nebo společného nákupu chybějícího, či modernějšího vybavení úroveň těchto akcí rok od roku roste a láká stále více lidí.

Lepší místo pro život

Kvalitu života lidí nelze měřit jen jejich volným časem, ale důležité je i místo, kde obyvatelé žijí. V projektech se proto řeší i údržba a rozšiřování zeleně, včetně celkové péče o krajinu a její charakter. Pořizují se společné kompostéry, recyklační nádoby a celkově se zvyšuje informovanost obyvatel a to ve všech směrech (např. DSO Záhoran vzdělává starosty v oblasti životního prostředí a pořádá ekologickou soutěž pro základní školy). V neposlední řadě vzájemná spolupráce pomáhá občanům zlepšovat dostupnost některých veřejných služeb navyšováním jejich kapacity. Uveďme jeden příklad za všechny a tím je navyšování kapacity mateřských a základních škol (např. DSO Stražiště realizuje projekt výstavby Mateřské školy Za Branou v Pacově). Ptáte se, proč to všechno? CSS totiž myslí na budoucnost a budoucností jsou naše děti. I kvůli tomu se CSS snaží dětem zpříjemnit pobyt ve škole. Dochází k rozšiřování učeben, i specializovaných – biologie, chemie, a k nákupu nového vybavení. Školy si také analyzují potřeby zaměstnavatelů v území a snaží se jejich požadavkům přizpůsobit výuku, aby byli žáci co nejlépe připraveni do života.

Projekty bez koncepce? Nikoliv!

Bylo by chybou se domnívat, že CSS připravují a realizují projekty ad hoc bez schválené koncepce. Téměř 90 % projektů je realizováno na základě strategie rozvoje daného mikroregionu nebo strategie rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností (výstup projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce realizovaný SMOČR).  Jejich dopad je reálný a to nejenom ve výše popsaných oblastech, ale také mají výrazné ekonomické přínosy, kdy dochází k úspoře finančních prostředků při společném nákupu energií, zemního plynu, softwaru a dalších služeb (např. DSO Odersko připravuje společný nákup energií). Díky projektům se zvyšuje i bezpečnost v území, ať už pomocí preventivních programů (např. DSO Hlučínsko – západ připravuje forenzní značení kol a invalidních vozíků) a různých školení (např. Valašskomeziříčsko-Kelečsko organizuje přednášky na téma Rizika internetu), nebo spoluprací s městkou policií (např. Ladův kraj zakládá meziobecní městskou policii).

připravil Jakub Mikšík 

 
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

7. - 9. listopadu 2018

"Strong Communities for a Citizens´ Europe"

Vídeň
22. listopadu 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. listopadu 2018 09:30-16:00

Seminář: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Praha 2, budova MPSV, Na Poříčním právu 1/376, 9:00 - 16:00
29. listopadu 2018 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. prosince 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje