Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

26.11.2019 09:30

III. Celorepublikové setkání CSS

 Již potřetí se v rámci projektu Centra společných služeb uskutečnilo Celorepublikové setkání Center společných služeb (dále CSS). Více než 150 účastníků se sešlo v Hradci Králové, aby společně vyhodnotili projekt CSS. Co se za toho 3,5 roku projektu událo? Kolik přistoupilo obcí? Kolik školení se uskutečnilo? Jaká bude budoucnost Center a DSO ? To vše se dozvěděli účastníci setkání.

 

Jak se stalo tradicí, vždy na podzim roku se sjedou zástupci Center společných služeb z celé České republiky, aby se dozvěděli nové informace, podebatovali nad svými problémy a předali si příklady dobré praxe. Letošní již třetí setkání se uskutečnilo ve dnech 11. – 12. 11. 2019 v Hradci Králové spíše ve vyhodnocujícím duchu.

 

Ve svém kraji nás na úvod přivítal radní Královehradeckého kraje Pavel Hečko, který je odpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu a ředitelka Svazu Radka Vladyková. První den jednání byl zaměřen zejména na vyhodnocení projektu a zajímavosti .

Během projektu spolupracovalo 83 CSS, 1 727 obcí s dopadem na 2 022 051 obyvatel, což je více než čtvrtina obcí a pětina obyvatel České republiky. Během realizace projektu přistoupilo 94 obcí. Aktivity projektu CSS a činnost samostatných CSS v území je tak zaujaly, že se do zapojených dobrovolných svazků obcí (DSO) postupně přidaly. Měly tak možnost spolupracovat na řadě z 1 666 meziobecních projektů přímo v území. Za celou dobu realizace CSS poskytla více než 167 086 služeb starostům a občanům, ať už formou poradenství, činností rozvoje území, veřejných zakázek či GDPR, či propagací regionu.

 

Díky projektu se bylo vytvořeno v souladu s prioritami operačního programu Zaměstnanost, z kterého je projekt financován,  280 pracovních míst napříč republikou, ve dvou třetinách zastoupeno ženami, a poskytnout těmto zaměstnancům 72 bezplatných školení se zaměřením na aktuální problematiku veřejné správy.  V území bylo  v půlročních intervalech realizováno více než 580 setkání starostů a bylo vytištěno více než 157 tisíc kusů informačních zpravodajů. Za administrativní část projektu bylo podáno deset Zpráv o realizaci projektu a Žádostí o platbu a 21 žádostí o změny.

 

Další část prezentace byla zaměřena na vyhodnocení nové klíčové aktivity projektu Lokální ekonomika. Zde překvapivě vyznělo, že 87% obcí by chtělo větší pravomoce, aby mohly podporovat lokální ekonomiku. Přitom pouze 58% obcí má ve svém rozvojovém plánu kapitolu věnující se tématu Lokální ekonomiky. Některé obce již podporují podnikání na svém území například zvýhodněnými pronájmy prostor, spolupodílí se na vytváření infrastruktury podnikání či pomáhá poradenským a informačním servisem pro podnikatele. CSS se shodla, že mnohdy ani sám starosta nevěděl, jaké podnikatele a řemeslníky v obci má.  To vše vyplývá z dotazníků, na které odpovědělo 1 332 obcí, z návratností dotazníků 87%.

 

Pondělní část setkání pokračovala prezentacemi a vyhodnocením projektu z pohledu expertů na komunikaci v území - jak CSS fungovala, co se jim podařilo a jak byl projekt pro území přínosný. Velmi zajímavá byla i část seznamující účastníky setkání s jednotlivými příklady dobré praxe. Program prvního dne ukončila prezentace o budoucnosti CSS – o probíhajících legislativních změnách, o dalších projektech SMO ČR a možnosti uplatnění CSS.

 

Druhý den byl zaměřen na školení o zákonu o finanční kontrole se zástupci Ministerstva financí ČR, které si velkým zájmem vyžádala sama CSS. Zároveň probíhal i Kulatý stůl s časopisem PRO města a obce o vyhodnocení projektu Center společných služeb.

Po oba dva dny se účastníci mohli dozvědět zajímavosti z realizace projektu, které připravil odborně-evaluační tým na velkoformátové plakáty. Jak si stojí jednotlivé CSS v počtu aktivit – kdo jich udělal nejvíce a kdo naopak nejméně, jaké nejčastěji dělali veřejné zakázky o hodnotě od 150Kč za občerstvení po 100 000 000Kč za bezemisní drážní vozidlo. A spoustu dalších zajímavostí.

 

Věříme, že setkání bylo pro všechna CSS přínosné. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za účast na setkání a za dosavadní spolupráci.

 
III. Celorepublikové setkání CSS  

III. Celorepublikové setkání CSS  

 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje