Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 38
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 22
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 44

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

30.07.2018 11:00

CSS Horažďovicko – Pojízdná prodejna jako odpověď na zavírání obchodů v malých obcích

 Uzavírání obchodů s potravinami v obcích snižuje kvalitu života lidí na venkově.

Podle údajů Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) ukončilo loni svoji činnost 1082 venkovských prodejen. Nejvíce zavíraly nejmenší prodejny do 50m2, kterých bylo až 70% tj. 759 prodejen. Největší problémy měly obchody v obcích do 250 obyvatel. Společnost COOP na konci loňského roku uvažovala o uzavření stovky malých prodejen, které jsou ztrátové. Takových je nyní asi tisíc z 2 700 prodejen COOP. Důvod je stejný – lidé nakupují jinde, zpravidla tam, kde pracují. Nicméně obchod na venkov i předměstí patří, stejně jako třeba kostel, hospoda, škola nebo pošta. 

 

Obce většinou nemají na to, aby prodejny dotovaly, a provozovatelé zase tolik nevydělávají, aby svoji prodejnu byly ochotni v obcích udržet a dofinancovávat. Tak občanům nezbývá nic jiného než jezdit za nákupy do větších měst a do vzdálených supermarketů.  Ale co mají dělat ti, kteří dojíždět nemohou - důchodci, maminky na mateřské nebo prostě občané, kteří prostě jen nemají auto a nemohou si do měst dojet?

 

V centru společných služeb DSO Horažďovicko se snažili tento problém vyřešit a službu prodejny v obcích zachovat. Zřídili tak pro občany pojízdnou prodejnu. Tzn. jednou - dvakrát týdně na předem domluvené zastávky a v předem domluvený čas přijede dodávka s potravinami a dalším potřebným zbožím. Sortiment, který prodejna běžně nemá k dispozici, si může zákazník objednat na místě, mailem i telefonicky a v následujícím termínu ho prodejna přiveze. Občané si tak mohou v klidu nakoupit, co potřebují, a nemusí se stresovat potřebností nákupu ve městě. Také je zachována možnost setkání občanů a podpora místního života.   

 

V čem spočívá podpora?

 Současné fungování pojízdné prodejny je výsledkem spolupráce čtyř DSO. Provozovatele pojízdné prodejny obce podporují prostřednictvím zřízení a propagací zastávkových míst. Na tyto zastávky DSO také přispívají finančně - 2 000 Kč + DPH čtvrtletně na jednu zastávku. Ušetří se tak i finanční prostředky jednotlivých obcí. 

 

V čem spočívá podpora?

Současné fungování pojízdné prodejny je výsledkem spolupráce čtyř DSO. Provozovatele pojízdné prodejny obce podporují prostřednictvím zřízení a propagací zastávkových míst. Na tyto zastávky DSO také přispívají finančně - 2 000 Kč + DPH čtvrtletně na jednu zastávku. Ušetří se tak i finanční prostředky jednotlivých obcí.

 

Výsledek spolupráce?

Občané získali stabilní službu, která je využívána především staršími lidmi, maminkami na mateřské a lidmi se zdravotním postižením v malých obcích a osadách, kteří jinak mají komplikovaný přístup k nákupům. Provozovatel služby - soukromý subjekt má zase jistotu, že má zajištěny náklady na základní činnosti, tzn. pravidelné cestování za zákazníky, což mu umožňuje službu zajišťovat bez hrozby ukončení činnosti z např. nevyrovnané poptávky po zboží díky sezoně, počasí atd. 

Podařilo se samozřejmě ušetřit prostředky jednotlivých obci a DSO za koordinaci činnosti pojízdné prodejny a lidské zdroje. Pojízdná prodejna může stabilizovat pracovníky a zároveň obce nejsou pod tlakem zřizování např. svých obecních prodejniček. Úspora je v řádu statisíců Kč ročně. 

Další možností jak ušetřit je požádat kraj o vypsání dotačního titulu na podporu takové pojízdné prodejny v oblasti stabilizace nabídky dostupnosti služeb občanům například ve formě příspěvku na pořízení automobilu, na PHM, stanovená místa prodeje atd. V letošním roce se podařilo DSO Horažďovicko získat dotaci ve výši 800 000,- z nově otevřeného dotačního titulu POSV Plzeňského kraje na pořízení modernější dodávky s možností nabídky širšího sortimentu. DSO bude dodávku vlastnit a výběrovým řízením si zajistí nejvýhodnějšího provozovatele. Již ve více krajích o těchto možnostech uvažují.

Například v Jihomoravském kraji v červnu zastupitelstvo kraje schválilo 51 projektů ve výši 2 000 000Kč na podporu venkovských nebo pojízdných prodejen.  Dotační program byl zaměřen na obce do 750 obyvatel s jednou prodejnou. Nejvyšší schválená dotace na chod těchto zařízení byla 63 000Kč. Loni i letos vypsaly grantové programy například kraje Vysočina a Plzeňský kraj. Podpora ze strany státu však bohužel stále pokulhává.

 

Autor:

Ing. Pavla Doležalová

Ing. Václav Vachuška, CSS Horažďovicko

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje