Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1007
NE NE 163
NEVÍM NEVÍM 165

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

04.05.2017 16:54

Centra společných služeb ušetřila starostům ve vybraných agendách veřejné správy více než 12 mil. Kč

Jedním z cílů projektu Centra společných služeb (dále jen CSS) je zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti. Po necelém roce fungování CSS jsme se rozhodli ověřit, jak se cíl daří naplňovat a pokusili se kvantifikovat dosavadní přínosy profesionalizace činnosti DSO.

Záběr CSS je poměrně široký. Zaměstnanci pomáhají starostům např. s přípravou veřejných zakázek, poskytují právní servis a další poradenství zejména v samostatné působnosti, podílejí se na rozvoji mikroregionu, pořádají pro starosty vzdělávací aktivity, zajišťují společné nákupy, pomáhají se získáváním dotací a mnoho dalšího. Ve všech těchto oblastech jsme se pokusili vyčíslit finanční přínos činnosti CSS. A jak to dopadlo? CSS dokázali starostům ve vybraných agendách ušetřit více než 12 mil. Kč a to jen část, kterou se podařilo vyčíslit.

Úspory nemusejí být jen finanční. CSS šetří drahocenný čas starostů zvláště při zajištění odborného servisu, což např. starostové DSO Severo-Lanškrounska považují za největší přínos. Odborný servis  CSS tam využívají především dvě nejmenší obce svazku Čenkovice a Petrovice, kterým jen v této agendě ušetřili zaměstnanci CSS téměř 150 hodin práce. Bez podpory CSS by museli daleko více času věnovat agendám, které nejsou na malých obcích tolik frekventované. Ušetřený čas pak mohou starostové využít pro potřeby dalšího rozvoje obce.

U některých oblastí jako je například dotační problematika či orientace v nových povinnostech obcí pak dochází k postupné profesionalizaci výkonu agendy na úrovni svazku. CSS je také místem, kde dochází ke sdílení zkušeností jednotlivých starostů, což přispívá k vyšší efektivitě jejich práce. V oblasti dotačního managementu se ukazuje jako velkou výhodou, při přípravě a konzultacích projektových záměrů, výborná znalost místních poměrů, a tedy lepší a rychlejší vyhledávání dotačních možností k projektovým záměrům. CSS díky tomu dokázala rychleji a pružněji reagovat na vyhlášené výzvy.

Velké finanční úspory CSS přináší v oblasti společných postupů – nákupů zboží a služeb. Příkladem je DSO Morkovsko, které díky zajištění společného svozu odpadu ušetřilo obcím téměř 500 tisíc Kč. DSO Ždánický les a Politaví v roli koordinátora přípravy projektu na rozšíření protipovodňového systému sehrál významnou roli, především v iniciační fázi projektu, kdy pracovníci kanceláře soustředili specifické požadavky jednotlivých obcí a zpracovali společné zadání projektu. Díky této práci pak 6 obcí společně ušetřilo více než 200 tisíc Kč proti tomu, kdyby si daný projekt zpracovávaly individuálně.

Výhodné může být také využívání individuálních schopností a znalostí zaměstnanců CSS pro obce. Příkladem je manažer CSS Horní Labe, který vytvořil profesionální propagační fotografie členských obcí a nabídl je k dispozici obcím, které tak získaly profesionální portfolio fotografií. Starostům tak využitím svého koníčku ušetřil bezmála 8 tis. Kč.

CSS pomáhají starostům také s přípravou smluv. V DSO Konicko nyní stačí požadavky na přípravu dokumentů poslat na mail CSS, a odpovědná osoba se začne požadavkem zabývat. Starostové tak právní podporu řeší pouze na jednom místě a odborníci na CSS vyhodnotí, zda požadavek zvládnou vyřešit ve vlastní režii nebo bude nutné oslovit externího specialistu. Za sledované období takto starostům ušetřili nejen čas, ale i téměř 100 tis. Kč.

DSO Chomutovsko připravilo pro své starosty 3 vzdělávací akce šité přímo na míru. Zajištěním fundovaných odborně erudovaných školitelů, kteří byli ochotni přizpůsobit prezentaci potřebám účastníků a školit v místě, ušetřili starostům nejen náklady na dopravu a nocležné, ale i něco přes 28 tis. Kč na ceně školení. 

 Věděli jste, že:

DSO Dobříšsko a Novoknínsko zpracovává obcím „programy rozvoje obce“, které jsou důležité zejména pro naplánování budoucnosti obce, a významné také pro získávání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů? Starostové tak získávají nejen kvalitně zpracovaný dokument, ale také se jim snižují náklady na jeho pořízení.

DSO Broumovsko zavedlo evidenci vývozu tříděného a komunálního odpadu? Obce to vnímají velmi pozitivně a přínosně a jsou motivované do další práce s tímto systémem. V obcích se zlepšilo třídění odpadů a snížilo se množství vyváženého komunálního odpadu.

DSO Ašsko, Holešovsko, Jižní Valašsko se nebojí pomáhat starostů při realizaci veřejných zakázek?

… v DSO Lanškrounsko projekt CSS radikálně změnil stav poradenství pro obce k lepšímu? Představitelé obcí mají jasně definované místo, kam se mohou obrátit a jejich požadavky jsou řešeny v řádu několika hodin, nejvýše dnů. Pokud CSS potřebnou informaci nemá, dokáže si ji relativně rychle opatřit. Velkou výhodou aktuálního stavu poradenství je možnost zpracování nejrůznějších dokumentů pro obce, ať už se jedná o návrh odpovědi na podání občanů, zpracování návrhů usnesení pro zasedání zastupitelstva, vypracování podkladů a konceptů pro vedení správního řízení, reakce na podaná odvolání ve správním řízení a mnoho dalšího.

… v DSO Příbramsko se zaměstnanci CSS snaží zamezit možným pochybením v oblasti veřejné správy ze strany starostů a zastupitelů a zabránit i jejich případným finančním postihům, které by mohly svým objemem překonat i výše uvedené ušetřené náklady?

Svaz měst a obcí ČR začlenil od dubna do agendy CSS novou aktivitu zabývající se odpovědným zadáváním veřejných zakázek?

… prostřednictvím odpovědného zadávání veřejných zakázek lze např. podpořit místní zaměstnanost, místní podnikatele či prosazovat ochranu místní krajiny?

… téma odpovědného zadávání veřejných zakázek je v dnešní době velice moderní a je po něm velká poptávka?

…tým jednotlivých CSS bude rozšířen o proškoleného specialistu na veřejné zakázky, který bude obcím usnadňovat zadávání veřejných zakázek a podporovat odpovědné a pro obce výhodné zadávání?

připravil projektový tým Svazu 

 
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
13. - 14. června 2019

Bezpečnostní komise

Ostrava
 
13. - 14. června 2019

společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Praha
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje