Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

04.05.2017 16:54

Centra společných služeb ušetřila starostům ve vybraných agendách veřejné správy více než 12 mil. Kč

Jedním z cílů projektu Centra společných služeb (dále jen CSS) je zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti. Po necelém roce fungování CSS jsme se rozhodli ověřit, jak se cíl daří naplňovat a pokusili se kvantifikovat dosavadní přínosy profesionalizace činnosti DSO.

Záběr CSS je poměrně široký. Zaměstnanci pomáhají starostům např. s přípravou veřejných zakázek, poskytují právní servis a další poradenství zejména v samostatné působnosti, podílejí se na rozvoji mikroregionu, pořádají pro starosty vzdělávací aktivity, zajišťují společné nákupy, pomáhají se získáváním dotací a mnoho dalšího. Ve všech těchto oblastech jsme se pokusili vyčíslit finanční přínos činnosti CSS. A jak to dopadlo? CSS dokázali starostům ve vybraných agendách ušetřit více než 12 mil. Kč a to jen část, kterou se podařilo vyčíslit.

Úspory nemusejí být jen finanční. CSS šetří drahocenný čas starostů zvláště při zajištění odborného servisu, což např. starostové DSO Severo-Lanškrounska považují za největší přínos. Odborný servis  CSS tam využívají především dvě nejmenší obce svazku Čenkovice a Petrovice, kterým jen v této agendě ušetřili zaměstnanci CSS téměř 150 hodin práce. Bez podpory CSS by museli daleko více času věnovat agendám, které nejsou na malých obcích tolik frekventované. Ušetřený čas pak mohou starostové využít pro potřeby dalšího rozvoje obce.

U některých oblastí jako je například dotační problematika či orientace v nových povinnostech obcí pak dochází k postupné profesionalizaci výkonu agendy na úrovni svazku. CSS je také místem, kde dochází ke sdílení zkušeností jednotlivých starostů, což přispívá k vyšší efektivitě jejich práce. V oblasti dotačního managementu se ukazuje jako velkou výhodou, při přípravě a konzultacích projektových záměrů, výborná znalost místních poměrů, a tedy lepší a rychlejší vyhledávání dotačních možností k projektovým záměrům. CSS díky tomu dokázala rychleji a pružněji reagovat na vyhlášené výzvy.

Velké finanční úspory CSS přináší v oblasti společných postupů – nákupů zboží a služeb. Příkladem je DSO Morkovsko, které díky zajištění společného svozu odpadu ušetřilo obcím téměř 500 tisíc Kč. DSO Ždánický les a Politaví v roli koordinátora přípravy projektu na rozšíření protipovodňového systému sehrál významnou roli, především v iniciační fázi projektu, kdy pracovníci kanceláře soustředili specifické požadavky jednotlivých obcí a zpracovali společné zadání projektu. Díky této práci pak 6 obcí společně ušetřilo více než 200 tisíc Kč proti tomu, kdyby si daný projekt zpracovávaly individuálně.

Výhodné může být také využívání individuálních schopností a znalostí zaměstnanců CSS pro obce. Příkladem je manažer CSS Horní Labe, který vytvořil profesionální propagační fotografie členských obcí a nabídl je k dispozici obcím, které tak získaly profesionální portfolio fotografií. Starostům tak využitím svého koníčku ušetřil bezmála 8 tis. Kč.

CSS pomáhají starostům také s přípravou smluv. V DSO Konicko nyní stačí požadavky na přípravu dokumentů poslat na mail CSS, a odpovědná osoba se začne požadavkem zabývat. Starostové tak právní podporu řeší pouze na jednom místě a odborníci na CSS vyhodnotí, zda požadavek zvládnou vyřešit ve vlastní režii nebo bude nutné oslovit externího specialistu. Za sledované období takto starostům ušetřili nejen čas, ale i téměř 100 tis. Kč.

DSO Chomutovsko připravilo pro své starosty 3 vzdělávací akce šité přímo na míru. Zajištěním fundovaných odborně erudovaných školitelů, kteří byli ochotni přizpůsobit prezentaci potřebám účastníků a školit v místě, ušetřili starostům nejen náklady na dopravu a nocležné, ale i něco přes 28 tis. Kč na ceně školení. 

 Věděli jste, že:

DSO Dobříšsko a Novoknínsko zpracovává obcím „programy rozvoje obce“, které jsou důležité zejména pro naplánování budoucnosti obce, a významné také pro získávání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů? Starostové tak získávají nejen kvalitně zpracovaný dokument, ale také se jim snižují náklady na jeho pořízení.

DSO Broumovsko zavedlo evidenci vývozu tříděného a komunálního odpadu? Obce to vnímají velmi pozitivně a přínosně a jsou motivované do další práce s tímto systémem. V obcích se zlepšilo třídění odpadů a snížilo se množství vyváženého komunálního odpadu.

DSO Ašsko, Holešovsko, Jižní Valašsko se nebojí pomáhat starostů při realizaci veřejných zakázek?

… v DSO Lanškrounsko projekt CSS radikálně změnil stav poradenství pro obce k lepšímu? Představitelé obcí mají jasně definované místo, kam se mohou obrátit a jejich požadavky jsou řešeny v řádu několika hodin, nejvýše dnů. Pokud CSS potřebnou informaci nemá, dokáže si ji relativně rychle opatřit. Velkou výhodou aktuálního stavu poradenství je možnost zpracování nejrůznějších dokumentů pro obce, ať už se jedná o návrh odpovědi na podání občanů, zpracování návrhů usnesení pro zasedání zastupitelstva, vypracování podkladů a konceptů pro vedení správního řízení, reakce na podaná odvolání ve správním řízení a mnoho dalšího.

… v DSO Příbramsko se zaměstnanci CSS snaží zamezit možným pochybením v oblasti veřejné správy ze strany starostů a zastupitelů a zabránit i jejich případným finančním postihům, které by mohly svým objemem překonat i výše uvedené ušetřené náklady?

Svaz měst a obcí ČR začlenil od dubna do agendy CSS novou aktivitu zabývající se odpovědným zadáváním veřejných zakázek?

… prostřednictvím odpovědného zadávání veřejných zakázek lze např. podpořit místní zaměstnanost, místní podnikatele či prosazovat ochranu místní krajiny?

… téma odpovědného zadávání veřejných zakázek je v dnešní době velice moderní a je po něm velká poptávka?

…tým jednotlivých CSS bude rozšířen o proškoleného specialistu na veřejné zakázky, který bude obcím usnadňovat zadávání veřejných zakázek a podporovat odpovědné a pro obce výhodné zadávání?

připravil projektový tým Svazu 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje