Anketa

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně. Ano, jednoznačně. 347
Ne. Ne. 11
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 7
Ne, jedná se o porušování lidských práv. Ne, jedná se o porušování lidských práv. 7
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 17

Zajímavosti ze Svazu

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Přijeďte na XX. celostátní konferenci
Přijeďte na XX. celostátní konferenci

Zveme na celostátní finanční konferenci, která se uskuteční 2. a 3. listopadu 2017 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Využijte zvýhodněného vstupného při včasné registraci! Stěžejním tématem letošní konference bude rozpočtové určení daní, jehož očekávaná změna přinese obcím navýšení prostředků.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 686 obcí, tj. 43 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 300 942 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,7 %.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

Centra společných služeb ušetřila starostům ve vybraných agendách veřejné správy více než 12 mil. Kč

Jedním z cílů projektu Centra společných služeb (dále jen CSS) je zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti. Po necelém roce fungování CSS jsme se rozhodli ověřit, jak se cíl daří naplňovat a pokusili se kvantifikovat dosavadní přínosy profesionalizace činnosti DSO.

Záběr CSS je poměrně široký. Zaměstnanci pomáhají starostům např. s přípravou veřejných zakázek, poskytují právní servis a další poradenství zejména v samostatné působnosti, podílejí se na rozvoji mikroregionu, pořádají pro starosty vzdělávací aktivity, zajišťují společné nákupy, pomáhají se získáváním dotací a mnoho dalšího. Ve všech těchto oblastech jsme se pokusili vyčíslit finanční přínos činnosti CSS. A jak to dopadlo? CSS dokázali starostům ve vybraných agendách ušetřit více než 12 mil. Kč a to jen část, kterou se podařilo vyčíslit.

Úspory nemusejí být jen finanční. CSS šetří drahocenný čas starostů zvláště při zajištění odborného servisu, což např. starostové DSO Severo-Lanškrounska považují za největší přínos. Odborný servis  CSS tam využívají především dvě nejmenší obce svazku Čenkovice a Petrovice, kterým jen v této agendě ušetřili zaměstnanci CSS téměř 150 hodin práce. Bez podpory CSS by museli daleko více času věnovat agendám, které nejsou na malých obcích tolik frekventované. Ušetřený čas pak mohou starostové využít pro potřeby dalšího rozvoje obce.

U některých oblastí jako je například dotační problematika či orientace v nových povinnostech obcí pak dochází k postupné profesionalizaci výkonu agendy na úrovni svazku. CSS je také místem, kde dochází ke sdílení zkušeností jednotlivých starostů, což přispívá k vyšší efektivitě jejich práce. V oblasti dotačního managementu se ukazuje jako velkou výhodou, při přípravě a konzultacích projektových záměrů, výborná znalost místních poměrů, a tedy lepší a rychlejší vyhledávání dotačních možností k projektovým záměrům. CSS díky tomu dokázala rychleji a pružněji reagovat na vyhlášené výzvy.

Velké finanční úspory CSS přináší v oblasti společných postupů – nákupů zboží a služeb. Příkladem je DSO Morkovsko, které díky zajištění společného svozu odpadu ušetřilo obcím téměř 500 tisíc Kč. DSO Ždánický les a Politaví v roli koordinátora přípravy projektu na rozšíření protipovodňového systému sehrál významnou roli, především v iniciační fázi projektu, kdy pracovníci kanceláře soustředili specifické požadavky jednotlivých obcí a zpracovali společné zadání projektu. Díky této práci pak 6 obcí společně ušetřilo více než 200 tisíc Kč proti tomu, kdyby si daný projekt zpracovávaly individuálně.

Výhodné může být také využívání individuálních schopností a znalostí zaměstnanců CSS pro obce. Příkladem je manažer CSS Horní Labe, který vytvořil profesionální propagační fotografie členských obcí a nabídl je k dispozici obcím, které tak získaly profesionální portfolio fotografií. Starostům tak využitím svého koníčku ušetřil bezmála 8 tis. Kč.

CSS pomáhají starostům také s přípravou smluv. V DSO Konicko nyní stačí požadavky na přípravu dokumentů poslat na mail CSS, a odpovědná osoba se začne požadavkem zabývat. Starostové tak právní podporu řeší pouze na jednom místě a odborníci na CSS vyhodnotí, zda požadavek zvládnou vyřešit ve vlastní režii nebo bude nutné oslovit externího specialistu. Za sledované období takto starostům ušetřili nejen čas, ale i téměř 100 tis. Kč.

DSO Chomutovsko připravilo pro své starosty 3 vzdělávací akce šité přímo na míru. Zajištěním fundovaných odborně erudovaných školitelů, kteří byli ochotni přizpůsobit prezentaci potřebám účastníků a školit v místě, ušetřili starostům nejen náklady na dopravu a nocležné, ale i něco přes 28 tis. Kč na ceně školení. 

 Věděli jste, že:

DSO Dobříšsko a Novoknínsko zpracovává obcím „programy rozvoje obce“, které jsou důležité zejména pro naplánování budoucnosti obce, a významné také pro získávání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů? Starostové tak získávají nejen kvalitně zpracovaný dokument, ale také se jim snižují náklady na jeho pořízení.

DSO Broumovsko zavedlo evidenci vývozu tříděného a komunálního odpadu? Obce to vnímají velmi pozitivně a přínosně a jsou motivované do další práce s tímto systémem. V obcích se zlepšilo třídění odpadů a snížilo se množství vyváženého komunálního odpadu.

DSO Ašsko, Holešovsko, Jižní Valašsko se nebojí pomáhat starostů při realizaci veřejných zakázek?

… v DSO Lanškrounsko projekt CSS radikálně změnil stav poradenství pro obce k lepšímu? Představitelé obcí mají jasně definované místo, kam se mohou obrátit a jejich požadavky jsou řešeny v řádu několika hodin, nejvýše dnů. Pokud CSS potřebnou informaci nemá, dokáže si ji relativně rychle opatřit. Velkou výhodou aktuálního stavu poradenství je možnost zpracování nejrůznějších dokumentů pro obce, ať už se jedná o návrh odpovědi na podání občanů, zpracování návrhů usnesení pro zasedání zastupitelstva, vypracování podkladů a konceptů pro vedení správního řízení, reakce na podaná odvolání ve správním řízení a mnoho dalšího.

… v DSO Příbramsko se zaměstnanci CSS snaží zamezit možným pochybením v oblasti veřejné správy ze strany starostů a zastupitelů a zabránit i jejich případným finančním postihům, které by mohly svým objemem překonat i výše uvedené ušetřené náklady?

Svaz měst a obcí ČR začlenil od dubna do agendy CSS novou aktivitu zabývající se odpovědným zadáváním veřejných zakázek?

… prostřednictvím odpovědného zadávání veřejných zakázek lze např. podpořit místní zaměstnanost, místní podnikatele či prosazovat ochranu místní krajiny?

… téma odpovědného zadávání veřejných zakázek je v dnešní době velice moderní a je po něm velká poptávka?

…tým jednotlivých CSS bude rozšířen o proškoleného specialistu na veřejné zakázky, který bude obcím usnadňovat zadávání veřejných zakázek a podporovat odpovědné a pro obce výhodné zadávání?

připravil projektový tým Svazu 

 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace

Využijte zvýhodněného vstupného
při včasné registraci!
Už jen do konce září!

 

Naši partneři

 

Kalendář

26. září 2017

Informační den k OP URBACT III

V budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

Cílem informačního dne je informování o výzvě pro Sítě přenosu operačního programu URBACT III a také předání zkušeností od měst, která jsou v projektech OP URBACT III již zapojena. Účast prosím potvrďte na e-mail marketa.horska@mmr.cz do 19. 9. 2017.

 
26. září 2017 10:00-13:00

Jednání PS obcí II. typu

Kancelář Svazu
 
10. října 2017 09:30

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, Ministerstvo vnitra
12. - 13. října 2017

Evropské fórum měst

Praha
12. října 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku dne 12. října 2017

Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje