Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

04.05.2017 16:54

Centra společných služeb ušetřila starostům ve vybraných agendách veřejné správy více než 12 mil. Kč

Jedním z cílů projektu Centra společných služeb (dále jen CSS) je zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti. Po necelém roce fungování CSS jsme se rozhodli ověřit, jak se cíl daří naplňovat a pokusili se kvantifikovat dosavadní přínosy profesionalizace činnosti DSO.

Záběr CSS je poměrně široký. Zaměstnanci pomáhají starostům např. s přípravou veřejných zakázek, poskytují právní servis a další poradenství zejména v samostatné působnosti, podílejí se na rozvoji mikroregionu, pořádají pro starosty vzdělávací aktivity, zajišťují společné nákupy, pomáhají se získáváním dotací a mnoho dalšího. Ve všech těchto oblastech jsme se pokusili vyčíslit finanční přínos činnosti CSS. A jak to dopadlo? CSS dokázali starostům ve vybraných agendách ušetřit více než 12 mil. Kč a to jen část, kterou se podařilo vyčíslit.

Úspory nemusejí být jen finanční. CSS šetří drahocenný čas starostů zvláště při zajištění odborného servisu, což např. starostové DSO Severo-Lanškrounska považují za největší přínos. Odborný servis  CSS tam využívají především dvě nejmenší obce svazku Čenkovice a Petrovice, kterým jen v této agendě ušetřili zaměstnanci CSS téměř 150 hodin práce. Bez podpory CSS by museli daleko více času věnovat agendám, které nejsou na malých obcích tolik frekventované. Ušetřený čas pak mohou starostové využít pro potřeby dalšího rozvoje obce.

U některých oblastí jako je například dotační problematika či orientace v nových povinnostech obcí pak dochází k postupné profesionalizaci výkonu agendy na úrovni svazku. CSS je také místem, kde dochází ke sdílení zkušeností jednotlivých starostů, což přispívá k vyšší efektivitě jejich práce. V oblasti dotačního managementu se ukazuje jako velkou výhodou, při přípravě a konzultacích projektových záměrů, výborná znalost místních poměrů, a tedy lepší a rychlejší vyhledávání dotačních možností k projektovým záměrům. CSS díky tomu dokázala rychleji a pružněji reagovat na vyhlášené výzvy.

Velké finanční úspory CSS přináší v oblasti společných postupů – nákupů zboží a služeb. Příkladem je DSO Morkovsko, které díky zajištění společného svozu odpadu ušetřilo obcím téměř 500 tisíc Kč. DSO Ždánický les a Politaví v roli koordinátora přípravy projektu na rozšíření protipovodňového systému sehrál významnou roli, především v iniciační fázi projektu, kdy pracovníci kanceláře soustředili specifické požadavky jednotlivých obcí a zpracovali společné zadání projektu. Díky této práci pak 6 obcí společně ušetřilo více než 200 tisíc Kč proti tomu, kdyby si daný projekt zpracovávaly individuálně.

Výhodné může být také využívání individuálních schopností a znalostí zaměstnanců CSS pro obce. Příkladem je manažer CSS Horní Labe, který vytvořil profesionální propagační fotografie členských obcí a nabídl je k dispozici obcím, které tak získaly profesionální portfolio fotografií. Starostům tak využitím svého koníčku ušetřil bezmála 8 tis. Kč.

CSS pomáhají starostům také s přípravou smluv. V DSO Konicko nyní stačí požadavky na přípravu dokumentů poslat na mail CSS, a odpovědná osoba se začne požadavkem zabývat. Starostové tak právní podporu řeší pouze na jednom místě a odborníci na CSS vyhodnotí, zda požadavek zvládnou vyřešit ve vlastní režii nebo bude nutné oslovit externího specialistu. Za sledované období takto starostům ušetřili nejen čas, ale i téměř 100 tis. Kč.

DSO Chomutovsko připravilo pro své starosty 3 vzdělávací akce šité přímo na míru. Zajištěním fundovaných odborně erudovaných školitelů, kteří byli ochotni přizpůsobit prezentaci potřebám účastníků a školit v místě, ušetřili starostům nejen náklady na dopravu a nocležné, ale i něco přes 28 tis. Kč na ceně školení. 

 Věděli jste, že:

DSO Dobříšsko a Novoknínsko zpracovává obcím „programy rozvoje obce“, které jsou důležité zejména pro naplánování budoucnosti obce, a významné také pro získávání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů? Starostové tak získávají nejen kvalitně zpracovaný dokument, ale také se jim snižují náklady na jeho pořízení.

DSO Broumovsko zavedlo evidenci vývozu tříděného a komunálního odpadu? Obce to vnímají velmi pozitivně a přínosně a jsou motivované do další práce s tímto systémem. V obcích se zlepšilo třídění odpadů a snížilo se množství vyváženého komunálního odpadu.

DSO Ašsko, Holešovsko, Jižní Valašsko se nebojí pomáhat starostů při realizaci veřejných zakázek?

… v DSO Lanškrounsko projekt CSS radikálně změnil stav poradenství pro obce k lepšímu? Představitelé obcí mají jasně definované místo, kam se mohou obrátit a jejich požadavky jsou řešeny v řádu několika hodin, nejvýše dnů. Pokud CSS potřebnou informaci nemá, dokáže si ji relativně rychle opatřit. Velkou výhodou aktuálního stavu poradenství je možnost zpracování nejrůznějších dokumentů pro obce, ať už se jedná o návrh odpovědi na podání občanů, zpracování návrhů usnesení pro zasedání zastupitelstva, vypracování podkladů a konceptů pro vedení správního řízení, reakce na podaná odvolání ve správním řízení a mnoho dalšího.

… v DSO Příbramsko se zaměstnanci CSS snaží zamezit možným pochybením v oblasti veřejné správy ze strany starostů a zastupitelů a zabránit i jejich případným finančním postihům, které by mohly svým objemem překonat i výše uvedené ušetřené náklady?

Svaz měst a obcí ČR začlenil od dubna do agendy CSS novou aktivitu zabývající se odpovědným zadáváním veřejných zakázek?

… prostřednictvím odpovědného zadávání veřejných zakázek lze např. podpořit místní zaměstnanost, místní podnikatele či prosazovat ochranu místní krajiny?

… téma odpovědného zadávání veřejných zakázek je v dnešní době velice moderní a je po něm velká poptávka?

…tým jednotlivých CSS bude rozšířen o proškoleného specialistu na veřejné zakázky, který bude obcím usnadňovat zadávání veřejných zakázek a podporovat odpovědné a pro obce výhodné zadávání?

připravil projektový tým Svazu 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje