Anketa

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně. Ano, jednoznačně. 347
Ne. Ne. 11
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 7
Ne, jedná se o porušování lidských práv. Ne, jedná se o porušování lidských práv. 7
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 17

Zajímavosti ze Svazu

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Přijeďte na XX. celostátní konferenci
Přijeďte na XX. celostátní konferenci

Zveme na celostátní finanční konferenci, která se uskuteční 2. a 3. listopadu 2017 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Využijte zvýhodněného vstupného při včasné registraci! Stěžejním tématem letošní konference bude rozpočtové určení daní, jehož očekávaná změna přinese obcím navýšení prostředků.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 686 obcí, tj. 43 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 300 942 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,7 %.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

Centra společných služeb nám šetří čas i peníze, říkají starostové

Cílem projektu Center společných služeb (dále jen CSS) financovaného z OP Zaměstnanost je zvýšit profesionalitu výkonu veřejné správy a řešit stav, kdy všichni občané nemají stejný přístup ke kvalitní veřejné správě. CSS vznikla, aby pomáhala zejména neuvolněným starostům s výkonem samosprávy a státní správy a minimalizovala tak rizika vyplývající z porušování zákonů.

 

Zajímalo nás, jak se průběžně daří naplňovat cíle projektu a proto jsme se rozhodli položit tři otázky třem manažerům, kteří jsou za fungování CSS zodpovědní. Pohled manažerů jsme doplnili o názor těch, kteří služeb CSS využívají nejvíce – starostů obcí. Jak je vidět z odpovědí manažerů a názorů několika starostů, podařilo se některým CSS již po několika měsících vytvořit profesionální zázemí pro starosty svých obcí.

Otázky:

1/ V čem konkrétně pomáhá CSS starostům ve vašem svazku nejvíce?

2/ Jaké jsou vaše plány do budoucna?

3/ Jak služby CSS využijí občané, co jim CSS může nabídnout?

 

Odpovědi Jakub Bednárek, manažer CSS Morkovsko

1/ CSS pomáhá starostů s mnoha věcmi. Nejčastěji s řešením odborných aktivit, se kterými se musejí potýkat. Obrovský význam má CSS pro neuvolněné starosty, kteří se své funkci věnují pouze ve volném čase. Problematika, se kterou starostům pomáháme, je velmi pestrá. Jedná se o plnění řady administrativních povinností obcí v oblasti odpadů, účetnictví, životního prostředí, výkonu státní správy a samosprávy. Pomáháme rovněž s přípravou a realizací jejich projektových záměrů. V tom považuji naši silnou stránku.  Kromě specializovaných úkolů se podílíme také na řešení projektů meziobecní spolupráce, které přinášejí obcím nemalé úspory např. v oblasti odpadového hospodářství. 

2/ Do budoucna chceme zachovat kvalitu a rychlost řešení požadavků přicházejících od obcí v odborných agendách. I nadále se budeme zaměřovat na úsporu finančních prostředků obcím, např. společným nákupem energií. Zaměříme se též na optimalizaci odpadového hospodářství. V neposlední řadě budeme pokračovat v realizaci schválených projektů. 

3/ Občanům z obcí, kde je starosta neuvolněný či zaneprázdněný, zprostředkováváme komunikaci s vedením dané obce. Starostové většinou ve svém zaměstnání nemohou vyřizovat  telefonické hovory týkající se chodu jejich obce, a tak se na nás občan obrací s požadavkem na starostu a my mu požadavek předáme mimo jeho pracovní dobu. Občané se na nás dále obracejí s problematikou úklidu veřejného prostranství, vývozu kontejnerů na odpad, zajištění zimní údržby, popřípadě s poptávky na nákup či pronájem obecního pozemku. 

Pohled starosty obce Kunkovice Ing. Romana Novotného (DSO Morkovsko)

Jako starosta obce o 66 obyvatelích CSS vítám a jeho služeb hodně využívám. Funkci starosty se mohu věnovat jen po svém zaměstnání a to času moc nezbývá. Přitom máme stejné povinnosti jako velké obce. Současná administrativa je pro nás mimořádně zatěžující. Portfolio problémů, kterými se na obci musíme zabývat, je natolik široké, že není v našich silách vše zvládat. Proto CSS využíváme v maximální možné míře. Například v minulém týdnu jsme měli problém s každoročním hlášením o nakládání s odpady za rok 2016 a díky CSS jsme jej vyřešili. Jako obec máme i svou kanalizaci, kterou si sami provozujeme, a to je z hlediska legislativy mimořádně náročné. CSS nám zajišťuje přehled povinností související s touto problematikou a vyplňuje za nás různá odborná hlášení týkající se chodu naší kanalizace. Tím, proti minulým letům, výrazně šetříme finanční prostředky za tyto odborné práce. V neposlední řadě kvitujeme společná školení starostů, která jsou v odpoledních hodinách. Na těchto školeních nás metodicky vedou odborníci na danou problematiku. Např. na posledním setkání nám vedoucí oddělení dozoru Ministerstva vnitra sdělila, jaké děláme na obcích zbytečné chyby v oblasti obecně závazných vyhlášek či při tvorbě zápisů z jednání zastupitelstva. Pravidelná metodická setkání nás tak vrací do doby okresních úřadů, které pořádaly pro starosty setkání 1 x měsíčně. Na těchto setkáních sdělili starostům  pracovníci okresu veškeré novinky, upozornili na termíny či možné chyby a také docházelo k výměně zkušeností a informací mezi starosty. Toto nám v minulosti hodně chybělo a díky CSS to opět funguje a nese výsledky, protože se zdokonaluje a profesionalizuje chod naší samosprávy.  

 

Odpovědi Pavla Krbálková, manažerka CSS Záhoran

1/ CSS navazuje na přirozenou spolupráci starostů a občanů v oblasti Záhoří, která se již dlouhou dobu potýká zejména s generačním problémem ve smyslu stoupajícího počtu stárnoucího obyvatelstva, dále s velkou mírou nezaměstnanosti, se sociálními problémy spojenými s bezdomovectvím, s problémem nízké finanční gramotnosti obyvatel a spoustou dalších jevů. Se všemi výše zmíněné problémy se snaží CSS obcím pomáhat. V rámci své činnosti se zaměřujeme rovněž na vzdělávání či řešení problémů vznikajících např. v souvislosti s rušením služeb a občanské vybavenosti na venkově. Daří se spolupráce v oblasti odpadového hospodaření a školství.  CSS je další možností k rozvoji a prohloubení spolupráce mezi obcemi.

2/ Do budoucna bychom chtěli zachovat nastavené fungování CSS a dále rozšiřovat odborný servis poskytovaný obcím, pokračovat ve vytváření společných projektů, které povedou ke zlepšování kvality života na venkově. Důležitá funkce CSS je v předávání zkušeností starostů, zejména po volbách v rámci utváření a fungování nových zastupitelstvech obcí. Cílem je také upevňovat důvěru starostů v CSS jako důležitého partnera při jejich složité a náročné práci.

3/ Na  CSS  se obrací občané zejména při finančních problémech, kdy jim CSS pomáhá řešit problémy např. se zadlužováním či exekucemi. Formou seminářů a konzultací je upozorňuje na rizika spojená s podvodnými spekulacemi či hrozbou domácího násilí. Snaží se jim pomáhat v těžkých životních situacích zejména v oblasti sociální. Pokud v rámci CSS není v silách managementu najít řešení, snaží se nasměrovat občana na instituce, které mu při řešení problémů mohou pomoci. Občané v mikroregionu Záhoran již vědí, že CSS  je jim k dispozici při jakýchkoliv problémech a mohou se na něj kdykoliv obrátit.

Pohled starosty obce Malhotice Josefa Voldána (DSO Záhoran)

Jako starosta malé obce si nejvíce vážím pomoci týkající se administrativních a dotačních záležitostí. Obce se potýkají s čím dál větší byrokracií a agendou, oproti městu musí starosta zastávat funkci všech odborů, musí znát veškerou legislativu, tady vidím přínos CSS jako největší bonus. Velmi si cením také společných projektů, které realizujeme v rámci mikroregionu. Realizujeme společné vzdělávací kurzy, pořádáme setkání účetních, které si navzájem sdělují informace. Zrovna nedávno dala tato činnost podnět k setkání kronikářů, kteří také tvoří důležitou součást dění na venkově. Mikroregion pořádá školení a poradenství pro spolky, které jsou motorem kulturně-společenského života na venkově a výraznou měrou tak šetří práci nám starostům. Myslím si, že cesta společného přístupu v různých oblastech rozvoje, je ta správná a velmi si jí cením.

Pohled starostky obce Rouské Daniely Tvrdoňová (DSO Záhoran)

Největší přínos vidím ve zkvalitnění služeb nejen pro obce, ale i pro spolky a možnost efektivnějšího využití dostupných financí díky zaštítění služeb odborným pracovníkem. S tím úzce souvisí zkvalitnění poradenské činnosti pro veřejnost nebo právě spolky, které jsou důležitou součástí obcí. Zároveň díky zkvalitnění poradenské činnosti a zastřešení odborným pracovníkem a uspořádáním několika odborných seminářů (např. seminář pro účetní nebo seminář k problematice RÚIAN) došlo k větší znalosti dané problematiky a byla to výrazná pomoc pro malé obce, které se systémem RÚIAN pracují velmi často.  Kvalitní poradenská služba je důležitá zejména pro starosty malých obcí, kteří jsou neustále zasypávání novými povinnostmi. Jako členská obec oceňujeme možnost ovlivnění druhu a rozsahu poskytovaných služeb a možnosti vytvoření projektů a služeb na míru dané oblasti či obci.

 

Odpovědi Lenka Bártlová, manažerka CSS Severo-Lanškrounsko

1/ Z oblastí, ve kterých naše CSS pomáhá starostům členských obcí svazku, lze v prvé řadě uvést odborné poradenství. Rozsah odborného poradenství se týká až 2/3 všech aktivit CSS to především platné legislativy. Určitě je třeba rovněž zmínit i projektové poradenství pro obce, a to zejména v oblastech budování technické a dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, ale i v oblasti životního prostředí. Dále se CSS zabývá společnými projekty svazku, např. aktuálně připravujeme projekt na podporu zaměstnanosti v regionu, který je spolufinancován z OP Zaměstnanost a jehož rozpočet čítá téměř 6 milionů korun. Kromě dalších aktivit, jako je například i zpracovávání zadávacích dokumentací a administrace výběrových řízení, vyhlašovaných obcemi, je ale také třeba zmínit i aktivity na podporu společenského života v mikroregionu. Například na konci loňského roku jsme v mateřských a základních školách členských obcí svazku měli poměrně velký úspěch s Mikulášskou nadílkou. Kromě toho v letošním roce pořádáme další ročník svazkového plesu.

2/ Stávající rozsah služeb, které naše CSS členským obcím a občanům poskytuje, považujeme za odpovídající personálním možnostem, které v současné době máme. Vzhledem k tomu, že bychom paletu poskytovaných služeb do budoucna i nadále chtěli rozšiřovat, prioritním plánem je nejen udržet stávající počet zaměstnanců, ale řady našeho týmu do budoucna naopak posílit. Naším cílem je především získání finanční nezávislosti na dotacích či jiných příspěvcích na provoz naší kanceláře, a proto bychom rádi intenzivněji poskytovali kupříkladu projektové poradenství pro místní podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

3/ Občané členských obcí svazku se na naše CSS mohou obracet v podstatě s jakýmkoliv problémem. Jsme připraveni pomoci, ať již odbornou radou či nasměrováním občana tam, kde k poskytnutí pomoci budou kompetentní. Na naše CSS se občané obracejí průběžně. Jejich dotazy jsou směřovány především na činnost členských obcí, činnost svazku, ale také např. i na zákonné povinnosti, které jsou povinni sami plnit. Kupříkladu na konci loňského roku jsme občanům odpovídali na dotazy týkající se povinných revizí kotlů na tuhá paliva.

Pohled starosty obce Horní Třešňovec Jana Duška (DSO Severo-Lanškrounsko)

 

Služby našeho CSS jsou přínosné v několika rovinách. Zejména se jedná o odborné poradenství v legislativních otázkách v nejširším slova smyslu. Dále pak také o projektové poradenství, a to nejen u akcí dotačně spolufinancovaných. Tato poradenská činnost se týká všech fází životního cyklu projektů již od prvotní identifikace projektových záměrů a jejich přizpůsobení podmínkám konkrétních dotačních programů. Velmi důležitou oblastí je pomoc při organizaci výběrových řízení, kdy není vždy v silách obce vše zvládnout v požadované kvalitě a termínech daných platnou právní úpravou. V budoucnu očekáváme také pomoc při řízení úspěšných dotačních projektů. Celkově je pro nás důležitým momentem to, že se na CSS můžeme kdykoli obrátit s problémem či odborným dotazem. Pracovníci centra jsou schopni reagovat velmi rychle. Neznají-li odpověď na náš dotaz, informace si sami vyhledají či komunikují s příslušnými orgány státní správy. Odpověď je zpravidla předána také dalším obcím, jež se mohou z naší zkušenosti inspirovat. Prakticky mi ušetří tento model mnoho cenného času pro každodenní práci s občany naší obce.  

 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace

Využijte zvýhodněného vstupného
při včasné registraci!
Už jen do konce září!

 

Naši partneři

 

Kalendář

26. září 2017

Informační den k OP URBACT III

V budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

Cílem informačního dne je informování o výzvě pro Sítě přenosu operačního programu URBACT III a také předání zkušeností od měst, která jsou v projektech OP URBACT III již zapojena. Účast prosím potvrďte na e-mail marketa.horska@mmr.cz do 19. 9. 2017.

 
26. září 2017 10:00-13:00

Jednání PS obcí II. typu

Kancelář Svazu
 
10. října 2017 09:30

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, Ministerstvo vnitra
12. - 13. října 2017

Evropské fórum měst

Praha
12. října 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku dne 12. října 2017

Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje