Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

28.02.2017 09:40

Centra společných služeb nám šetří čas i peníze, říkají starostové

Cílem projektu Center společných služeb (dále jen CSS) financovaného z OP Zaměstnanost je zvýšit profesionalitu výkonu veřejné správy a řešit stav, kdy všichni občané nemají stejný přístup ke kvalitní veřejné správě. CSS vznikla, aby pomáhala zejména neuvolněným starostům s výkonem samosprávy a státní správy a minimalizovala tak rizika vyplývající z porušování zákonů.

 

Zajímalo nás, jak se průběžně daří naplňovat cíle projektu a proto jsme se rozhodli položit tři otázky třem manažerům, kteří jsou za fungování CSS zodpovědní. Pohled manažerů jsme doplnili o názor těch, kteří služeb CSS využívají nejvíce – starostů obcí. Jak je vidět z odpovědí manažerů a názorů několika starostů, podařilo se některým CSS již po několika měsících vytvořit profesionální zázemí pro starosty svých obcí.

Otázky:

1/ V čem konkrétně pomáhá CSS starostům ve vašem svazku nejvíce?

2/ Jaké jsou vaše plány do budoucna?

3/ Jak služby CSS využijí občané, co jim CSS může nabídnout?

 

Odpovědi Jakub Bednárek, manažer CSS Morkovsko

1/ CSS pomáhá starostů s mnoha věcmi. Nejčastěji s řešením odborných aktivit, se kterými se musejí potýkat. Obrovský význam má CSS pro neuvolněné starosty, kteří se své funkci věnují pouze ve volném čase. Problematika, se kterou starostům pomáháme, je velmi pestrá. Jedná se o plnění řady administrativních povinností obcí v oblasti odpadů, účetnictví, životního prostředí, výkonu státní správy a samosprávy. Pomáháme rovněž s přípravou a realizací jejich projektových záměrů. V tom považuji naši silnou stránku.  Kromě specializovaných úkolů se podílíme také na řešení projektů meziobecní spolupráce, které přinášejí obcím nemalé úspory např. v oblasti odpadového hospodářství. 

2/ Do budoucna chceme zachovat kvalitu a rychlost řešení požadavků přicházejících od obcí v odborných agendách. I nadále se budeme zaměřovat na úsporu finančních prostředků obcím, např. společným nákupem energií. Zaměříme se též na optimalizaci odpadového hospodářství. V neposlední řadě budeme pokračovat v realizaci schválených projektů. 

3/ Občanům z obcí, kde je starosta neuvolněný či zaneprázdněný, zprostředkováváme komunikaci s vedením dané obce. Starostové většinou ve svém zaměstnání nemohou vyřizovat  telefonické hovory týkající se chodu jejich obce, a tak se na nás občan obrací s požadavkem na starostu a my mu požadavek předáme mimo jeho pracovní dobu. Občané se na nás dále obracejí s problematikou úklidu veřejného prostranství, vývozu kontejnerů na odpad, zajištění zimní údržby, popřípadě s poptávky na nákup či pronájem obecního pozemku. 

Pohled starosty obce Kunkovice Ing. Romana Novotného (DSO Morkovsko)

Jako starosta obce o 66 obyvatelích CSS vítám a jeho služeb hodně využívám. Funkci starosty se mohu věnovat jen po svém zaměstnání a to času moc nezbývá. Přitom máme stejné povinnosti jako velké obce. Současná administrativa je pro nás mimořádně zatěžující. Portfolio problémů, kterými se na obci musíme zabývat, je natolik široké, že není v našich silách vše zvládat. Proto CSS využíváme v maximální možné míře. Například v minulém týdnu jsme měli problém s každoročním hlášením o nakládání s odpady za rok 2016 a díky CSS jsme jej vyřešili. Jako obec máme i svou kanalizaci, kterou si sami provozujeme, a to je z hlediska legislativy mimořádně náročné. CSS nám zajišťuje přehled povinností související s touto problematikou a vyplňuje za nás různá odborná hlášení týkající se chodu naší kanalizace. Tím, proti minulým letům, výrazně šetříme finanční prostředky za tyto odborné práce. V neposlední řadě kvitujeme společná školení starostů, která jsou v odpoledních hodinách. Na těchto školeních nás metodicky vedou odborníci na danou problematiku. Např. na posledním setkání nám vedoucí oddělení dozoru Ministerstva vnitra sdělila, jaké děláme na obcích zbytečné chyby v oblasti obecně závazných vyhlášek či při tvorbě zápisů z jednání zastupitelstva. Pravidelná metodická setkání nás tak vrací do doby okresních úřadů, které pořádaly pro starosty setkání 1 x měsíčně. Na těchto setkáních sdělili starostům  pracovníci okresu veškeré novinky, upozornili na termíny či možné chyby a také docházelo k výměně zkušeností a informací mezi starosty. Toto nám v minulosti hodně chybělo a díky CSS to opět funguje a nese výsledky, protože se zdokonaluje a profesionalizuje chod naší samosprávy.  

 

Odpovědi Pavla Krbálková, manažerka CSS Záhoran

1/ CSS navazuje na přirozenou spolupráci starostů a občanů v oblasti Záhoří, která se již dlouhou dobu potýká zejména s generačním problémem ve smyslu stoupajícího počtu stárnoucího obyvatelstva, dále s velkou mírou nezaměstnanosti, se sociálními problémy spojenými s bezdomovectvím, s problémem nízké finanční gramotnosti obyvatel a spoustou dalších jevů. Se všemi výše zmíněné problémy se snaží CSS obcím pomáhat. V rámci své činnosti se zaměřujeme rovněž na vzdělávání či řešení problémů vznikajících např. v souvislosti s rušením služeb a občanské vybavenosti na venkově. Daří se spolupráce v oblasti odpadového hospodaření a školství.  CSS je další možností k rozvoji a prohloubení spolupráce mezi obcemi.

2/ Do budoucna bychom chtěli zachovat nastavené fungování CSS a dále rozšiřovat odborný servis poskytovaný obcím, pokračovat ve vytváření společných projektů, které povedou ke zlepšování kvality života na venkově. Důležitá funkce CSS je v předávání zkušeností starostů, zejména po volbách v rámci utváření a fungování nových zastupitelstvech obcí. Cílem je také upevňovat důvěru starostů v CSS jako důležitého partnera při jejich složité a náročné práci.

3/ Na  CSS  se obrací občané zejména při finančních problémech, kdy jim CSS pomáhá řešit problémy např. se zadlužováním či exekucemi. Formou seminářů a konzultací je upozorňuje na rizika spojená s podvodnými spekulacemi či hrozbou domácího násilí. Snaží se jim pomáhat v těžkých životních situacích zejména v oblasti sociální. Pokud v rámci CSS není v silách managementu najít řešení, snaží se nasměrovat občana na instituce, které mu při řešení problémů mohou pomoci. Občané v mikroregionu Záhoran již vědí, že CSS  je jim k dispozici při jakýchkoliv problémech a mohou se na něj kdykoliv obrátit.

Pohled starosty obce Malhotice Josefa Voldána (DSO Záhoran)

Jako starosta malé obce si nejvíce vážím pomoci týkající se administrativních a dotačních záležitostí. Obce se potýkají s čím dál větší byrokracií a agendou, oproti městu musí starosta zastávat funkci všech odborů, musí znát veškerou legislativu, tady vidím přínos CSS jako největší bonus. Velmi si cením také společných projektů, které realizujeme v rámci mikroregionu. Realizujeme společné vzdělávací kurzy, pořádáme setkání účetních, které si navzájem sdělují informace. Zrovna nedávno dala tato činnost podnět k setkání kronikářů, kteří také tvoří důležitou součást dění na venkově. Mikroregion pořádá školení a poradenství pro spolky, které jsou motorem kulturně-společenského života na venkově a výraznou měrou tak šetří práci nám starostům. Myslím si, že cesta společného přístupu v různých oblastech rozvoje, je ta správná a velmi si jí cením.

Pohled starostky obce Rouské Daniely Tvrdoňová (DSO Záhoran)

Největší přínos vidím ve zkvalitnění služeb nejen pro obce, ale i pro spolky a možnost efektivnějšího využití dostupných financí díky zaštítění služeb odborným pracovníkem. S tím úzce souvisí zkvalitnění poradenské činnosti pro veřejnost nebo právě spolky, které jsou důležitou součástí obcí. Zároveň díky zkvalitnění poradenské činnosti a zastřešení odborným pracovníkem a uspořádáním několika odborných seminářů (např. seminář pro účetní nebo seminář k problematice RÚIAN) došlo k větší znalosti dané problematiky a byla to výrazná pomoc pro malé obce, které se systémem RÚIAN pracují velmi často.  Kvalitní poradenská služba je důležitá zejména pro starosty malých obcí, kteří jsou neustále zasypávání novými povinnostmi. Jako členská obec oceňujeme možnost ovlivnění druhu a rozsahu poskytovaných služeb a možnosti vytvoření projektů a služeb na míru dané oblasti či obci.

 

Odpovědi Lenka Bártlová, manažerka CSS Severo-Lanškrounsko

1/ Z oblastí, ve kterých naše CSS pomáhá starostům členských obcí svazku, lze v prvé řadě uvést odborné poradenství. Rozsah odborného poradenství se týká až 2/3 všech aktivit CSS to především platné legislativy. Určitě je třeba rovněž zmínit i projektové poradenství pro obce, a to zejména v oblastech budování technické a dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, ale i v oblasti životního prostředí. Dále se CSS zabývá společnými projekty svazku, např. aktuálně připravujeme projekt na podporu zaměstnanosti v regionu, který je spolufinancován z OP Zaměstnanost a jehož rozpočet čítá téměř 6 milionů korun. Kromě dalších aktivit, jako je například i zpracovávání zadávacích dokumentací a administrace výběrových řízení, vyhlašovaných obcemi, je ale také třeba zmínit i aktivity na podporu společenského života v mikroregionu. Například na konci loňského roku jsme v mateřských a základních školách členských obcí svazku měli poměrně velký úspěch s Mikulášskou nadílkou. Kromě toho v letošním roce pořádáme další ročník svazkového plesu.

2/ Stávající rozsah služeb, které naše CSS členským obcím a občanům poskytuje, považujeme za odpovídající personálním možnostem, které v současné době máme. Vzhledem k tomu, že bychom paletu poskytovaných služeb do budoucna i nadále chtěli rozšiřovat, prioritním plánem je nejen udržet stávající počet zaměstnanců, ale řady našeho týmu do budoucna naopak posílit. Naším cílem je především získání finanční nezávislosti na dotacích či jiných příspěvcích na provoz naší kanceláře, a proto bychom rádi intenzivněji poskytovali kupříkladu projektové poradenství pro místní podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

3/ Občané členských obcí svazku se na naše CSS mohou obracet v podstatě s jakýmkoliv problémem. Jsme připraveni pomoci, ať již odbornou radou či nasměrováním občana tam, kde k poskytnutí pomoci budou kompetentní. Na naše CSS se občané obracejí průběžně. Jejich dotazy jsou směřovány především na činnost členských obcí, činnost svazku, ale také např. i na zákonné povinnosti, které jsou povinni sami plnit. Kupříkladu na konci loňského roku jsme občanům odpovídali na dotazy týkající se povinných revizí kotlů na tuhá paliva.

Pohled starosty obce Horní Třešňovec Jana Duška (DSO Severo-Lanškrounsko)

 

Služby našeho CSS jsou přínosné v několika rovinách. Zejména se jedná o odborné poradenství v legislativních otázkách v nejširším slova smyslu. Dále pak také o projektové poradenství, a to nejen u akcí dotačně spolufinancovaných. Tato poradenská činnost se týká všech fází životního cyklu projektů již od prvotní identifikace projektových záměrů a jejich přizpůsobení podmínkám konkrétních dotačních programů. Velmi důležitou oblastí je pomoc při organizaci výběrových řízení, kdy není vždy v silách obce vše zvládnout v požadované kvalitě a termínech daných platnou právní úpravou. V budoucnu očekáváme také pomoc při řízení úspěšných dotačních projektů. Celkově je pro nás důležitým momentem to, že se na CSS můžeme kdykoli obrátit s problémem či odborným dotazem. Pracovníci centra jsou schopni reagovat velmi rychle. Neznají-li odpověď na náš dotaz, informace si sami vyhledají či komunikují s příslušnými orgány státní správy. Odpověď je zpravidla předána také dalším obcím, jež se mohou z naší zkušenosti inspirovat. Prakticky mi ušetří tento model mnoho cenného času pro každodenní práci s občany naší obce.  

 
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

7. - 9. listopadu 2018

"Strong Communities for a Citizens´ Europe"

Vídeň
22. listopadu 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. listopadu 2018 09:30-16:00

Seminář: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Praha 2, budova MPSV, Na Poříčním právu 1/376, 9:00 - 16:00
29. listopadu 2018 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. prosince 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje