Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 38
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 22
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 44

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Aktuality

22.08.2018 12:32

171 milionů korun. To je částka, kterou Centra společných služeb ušetřila a přinesla členským obcím DSO za uplynulý kalendářní rok 2017.

 

To, že se spolupráce obcí vyplatí, víme již dnes. Díky projektu CSS dokážeme popsat hmatatelné přínosy pro jednotlivé obce i celý mikroregion. Díky projektu Center společných služeb došlo k „nastartování“ meziobecní spolupráce v celé řadě mikroregionů. Díky této pomoci byl vytvořen prostor a čas pro vzájemné setkávání starostů a starostek, usnadnění komunikace, výměně zkušeností a dobré praxe, které vedlo k plánování a realizaci společných projektů a postupů. Vedle dlouhé řady takových kvalitativních přínosů však existuje i přesně spočítaný ekonomický přínos. Díky „analýzám přínosů“, které jednotlivá centra zpracovala za uplynulý kalendářní rok, víme, jak veliká je konkrétní úspora v jedné z agend veřejné správy, se kterou CSS členským obcím DSO pomáhala.

 

Analýzy přínosů

S jistotou tak můžeme říci, že v roce 2017 CSS svým členským obcím uspořila celkem 26 961 510 Kč v jedné ze svých agend. Při výpočtu úspor CSS vycházela ze zásad Cost benefit analýzy, ve které porovnávala náklady na výkon veřejné správy jednotlivými obcemi bez podpory CSS a při využití služeb CSS. Výše uvedená částka se tak rovná rozdílu mezi náklady na externí dodavatele služeb, jako je externí zajištění veřejných zakázek, projektový management nebo právní služby a mzdových a provozních nákladů CSS, které tyto služby zajišťovalo vlastními silami.

Protože každé DSO zapojené do projektu je jiné, jednotlivé kalkulace se liší dle místních specifik, místních cen, velikosti a počtu obcí, velikosti a počtu realizovaných projektů nebo veřejných zakázek, apod. Proto při odhadech celkových úspor všech 83 CSS v celé šíři svých služeb vycházíme z tzv. mediánových hodnot, které pomáhají odclonit vliv mezních hodnot nejmenších i největších úspor. Mediánové hodnoty každé jednotlivé agendy jsme sloučili v jejich vlastní medián. Tímto způsobem dostáváme velmi věrohodný a od všech nepřesností oproštěný odhad úspor za jednu agendu. Tento medián představuje hodnotu 170 850 Kč, konkrétně v oblasti dotací.

Při násobku 10 agend, ve kterých CSS poskytují své služby, vychází celková hodnota úspor na 1 708 500 Kč na jedno CSS/DSO v celé šíři služeb za 12 měsíců. Vynásobíme-li tuto částku počtem 83 CSS, představuje celková částka finančních úspor za minulý rok

141 805 500

!

 

Při průměrném počtu 20 obcí na jeden dobrovolný svazek obcí, představuje roční úspora pro každou jednotlivou obec více než 85 tisíc korun!

 

Úspory a přínosy

K těmto částkám musíme ještě připočítat finanční příjmy, které se CSS podařilo pro svá DSO v minulém roce získat. Tyto příjmy od soukromých dárců, investorů, investičních projektů apod. – ale bez všech dotačních titulů – činily za rok 2017 celkově 30 milionů korun.

To znamená, že celková částka finančních úspor a přínosů všech 83 CSS dosáhla za minulý kalendářní rok neuvěřitelných

171 796 222

Kč.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje