Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XV. Sněm

24.05.2017 08:12

Projev předsedy Svazu na XV. sněmu

Příjemné dopoledne,

vážení zástupci moci zákonodárné, Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, milé paní ministryně, páni ministři, hejtmanky a hejtmani, představitelé ústředních orgánů státní správy a především milé kolegyně a kolegové, starostky a primátorky, starostové a primátoři, buďte co nejsrdečněji vítáni na XV. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky tady v Plzni.

Sněm je usnášeníschopný. Je to jasný doklad toho, že zájem být tu osobně je velký. A to mě velmi těší. Kladu si samozřejmě otázku, co je tou hlavní motivací přijet z různých koutů naší malebné země sem na Sněm. Pro někoho je to jistě kouzlo města Plzně, jiní zas chtějí vidět, kolik srdnatých ministrů se odváží mezi nás do jámy lvové. Slyšel jsem také, že někteří starostové trénovali již po cestě nátisk svých rtů. Ne, snad proto, aby doprovodili vystoupení našich hostů pískotem, ale samozřejmě nátisk na večerní degustaci. Tím největším impulsem opustit svou domovinu je však jistě spojit síly, vyměnit si zkušenosti, inspirovat se navzájem a prostě být spolu.

To je největší devíza a síla našeho Svazu. Svazu, který se zas od posledního Sněmu rozrostl o několik desítek obcí, které zastupují 160 tisíc obyvatel. K dnešnímu dni tak Svaz reprezentuje 2. 686 obcí, tedy 8 milionů 400 tisíc obyvatel. Byť můžeme mít na věc rozdílné názory, dokážeme společně najít vhodnou cestu k cíli. Proč, protože takto se snažíme fungovat i ve svých obcích. Kdybychom jen jednou na zastupitelstvu předvedli takový cirkus, jakého jsme dnes svědkem ve Strakovce nebo ve Sněmovní, tak nás naši občané hned druhý den vynesou v zubech. Možná by nebylo špatné na pár hodin odvolat od vstupu do těchto institucí ochranku, to by se pak asi děly věci. Nechci v žádném případě přilévat oleje do ohně, ale prosím uvědomme si, že občan při pohledu na nás starosty je ovlivněn děním u vás v Praze. A už se tomu nesměje, už ani nepláče, ale začíná vřít a bobtnat jako papinův hrnec. A až to jednou bouchne, pak budeme pokydáni úplně všichni a bude naprosto jedno, kdo pod tím hrncem přidal plyn naplno.

Mrzí mě to, mrzí mě to o to víc, neb se nám s vládou a následně s poslanci a senátory podařila řada dobrých věcí.  A já za ně chci poděkovat. Zabránili jsme společně navýšení poplatků za kopírování, stanovila se limitace náhrady škody u zastupitelů, je finančně kryto veřejné opatrovnictví, koncept sociálního bydlení bude na dobrovolné bázi, torpédovali jsme převod kompetencí v povolování dřevin z I. na II., rozběhla se reforma financování školství a především máme nakročeno ke zvýšení podílu na DPH v rámci RUD. Těch věcí je daleko víc. Stačí si je uvědomit, že Kancelář Svazu ročně připomínkuje víc než 300 návrhů právních předpisů.

Každá mince má však dvě strany. A i zde existuje velká škála nesplněných závazků či naopak nových povinností a úkolů, které padají na naše bedra. Nejsem politolog a nebudu proto hodnotit, jestli se stát má řídit jako firma či ho ponechat na pospas neviditelné ruce trhu nebo se snažit o sociální stát. Myslím, že většina z nás se snaží spravovat obec jako rodinu. Někde jsou vztahy ideálnější někde méně. Ale dobrá rodina se snaží fungovat a žít společně. Plánovat, diskutovat a spolurozhodovat. A já mám pocit, že vláda či Parlament k nám jednou přistupuje jako k nesvéprávným dětem a jindy zas z nás chce mít plnoleté jedince naprosto odpovědné za své chování.

Kdy si připadám jako dítě? Když nás Senát, jindy starostům nakloněná horní komora, hodila přes palubu s registrem smluv. Je to, vážení senátoři, jako byste svému synkovi Františkovi, který jde na sprint na 100 metrů, dali na nohy Crocsy, byť dobře víte, že jeho soupeř Radim bude mít žluté tretry. Už na startu tak své dítě vystavujete naprosté nerovnosti.

A kdy se cítím jako vyděděný syn? To když s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako hokynářem licitujeme o cenu za převáděný státní pozemek pod hřištěm nebo na výstavbu mateřské školy. Ne cena administrativní, ale pěkně za tržní cenu a ještě umocněnou na druhou.

A jako naprosto nechtěný dospělák si připadám, když vláda rozhodne o zvyšování platů, tu řidičům autobusů, tu pracovníkům ve veřejné správě, aniž by se nám slůvkem dopředu zmínili. Je to jako kdyby vám rodiče vybrali z účtu peníze a dali je sousedovic synkovi s tím, že vy si přece někde vyděláte nebo půjčíte. Holt volby se blíží.

Dosti už ale bylo symbolik. Pláč nad rozlitým mlékem není náš šálek kávy. My tu dva dny budeme tvrdě makat. Vytýčíme si priority na následující dva roky a zahrneme naši kancelář Svazu dalšími úkoly. Pracovníky Kanceláře bych chtěl velmi pochválit. Díky jejich mravenčí práci, kterou my z obcí mnohdy ani nedohlédneme, je právě Svaz takový jasným majákem v rozbouřených vodách veřejné správy. Má nového správce. Je jím Pavel Drahovzal. Dan Jiránek se ujal řízení pobočného spolku, který bude organizovat krajská setkání finanční konference nebo třeba vydávat Ins. Věřím, že tyto změny se odrazí v ještě kvalitnějším servisu pro vás.

Vážení vzácní hosté, milé kolegyně, milí kolegové, věřím, že dva dny strávené tady v Plzni nás zas posunou kousek dál. Načerpáme tu novou energii a inspirace pro naše starostovské poslání.

Do kterého vám přeji hodně pevných nervů, mnoho zdraví a alespoň kousíček pochopení od těch, jež ovlivňují, jak pevné bude lano, po kterém se pohybujeme při řízení našich obcí a měst.

Ať se vám všem moc daří!

Mgr. František Lukl, MPA

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova

 

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

25. dubna 2018

Konference „CHYTRÝ REGION - víme jak na to“

Brno
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje