Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 171
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XV. Sněm

24.05.2017 08:12

Projev předsedy Svazu na XV. sněmu

Příjemné dopoledne,

vážení zástupci moci zákonodárné, Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, milé paní ministryně, páni ministři, hejtmanky a hejtmani, představitelé ústředních orgánů státní správy a především milé kolegyně a kolegové, starostky a primátorky, starostové a primátoři, buďte co nejsrdečněji vítáni na XV. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky tady v Plzni.

Sněm je usnášeníschopný. Je to jasný doklad toho, že zájem být tu osobně je velký. A to mě velmi těší. Kladu si samozřejmě otázku, co je tou hlavní motivací přijet z různých koutů naší malebné země sem na Sněm. Pro někoho je to jistě kouzlo města Plzně, jiní zas chtějí vidět, kolik srdnatých ministrů se odváží mezi nás do jámy lvové. Slyšel jsem také, že někteří starostové trénovali již po cestě nátisk svých rtů. Ne, snad proto, aby doprovodili vystoupení našich hostů pískotem, ale samozřejmě nátisk na večerní degustaci. Tím největším impulsem opustit svou domovinu je však jistě spojit síly, vyměnit si zkušenosti, inspirovat se navzájem a prostě být spolu.

To je největší devíza a síla našeho Svazu. Svazu, který se zas od posledního Sněmu rozrostl o několik desítek obcí, které zastupují 160 tisíc obyvatel. K dnešnímu dni tak Svaz reprezentuje 2. 686 obcí, tedy 8 milionů 400 tisíc obyvatel. Byť můžeme mít na věc rozdílné názory, dokážeme společně najít vhodnou cestu k cíli. Proč, protože takto se snažíme fungovat i ve svých obcích. Kdybychom jen jednou na zastupitelstvu předvedli takový cirkus, jakého jsme dnes svědkem ve Strakovce nebo ve Sněmovní, tak nás naši občané hned druhý den vynesou v zubech. Možná by nebylo špatné na pár hodin odvolat od vstupu do těchto institucí ochranku, to by se pak asi děly věci. Nechci v žádném případě přilévat oleje do ohně, ale prosím uvědomme si, že občan při pohledu na nás starosty je ovlivněn děním u vás v Praze. A už se tomu nesměje, už ani nepláče, ale začíná vřít a bobtnat jako papinův hrnec. A až to jednou bouchne, pak budeme pokydáni úplně všichni a bude naprosto jedno, kdo pod tím hrncem přidal plyn naplno.

Mrzí mě to, mrzí mě to o to víc, neb se nám s vládou a následně s poslanci a senátory podařila řada dobrých věcí.  A já za ně chci poděkovat. Zabránili jsme společně navýšení poplatků za kopírování, stanovila se limitace náhrady škody u zastupitelů, je finančně kryto veřejné opatrovnictví, koncept sociálního bydlení bude na dobrovolné bázi, torpédovali jsme převod kompetencí v povolování dřevin z I. na II., rozběhla se reforma financování školství a především máme nakročeno ke zvýšení podílu na DPH v rámci RUD. Těch věcí je daleko víc. Stačí si je uvědomit, že Kancelář Svazu ročně připomínkuje víc než 300 návrhů právních předpisů.

Každá mince má však dvě strany. A i zde existuje velká škála nesplněných závazků či naopak nových povinností a úkolů, které padají na naše bedra. Nejsem politolog a nebudu proto hodnotit, jestli se stát má řídit jako firma či ho ponechat na pospas neviditelné ruce trhu nebo se snažit o sociální stát. Myslím, že většina z nás se snaží spravovat obec jako rodinu. Někde jsou vztahy ideálnější někde méně. Ale dobrá rodina se snaží fungovat a žít společně. Plánovat, diskutovat a spolurozhodovat. A já mám pocit, že vláda či Parlament k nám jednou přistupuje jako k nesvéprávným dětem a jindy zas z nás chce mít plnoleté jedince naprosto odpovědné za své chování.

Kdy si připadám jako dítě? Když nás Senát, jindy starostům nakloněná horní komora, hodila přes palubu s registrem smluv. Je to, vážení senátoři, jako byste svému synkovi Františkovi, který jde na sprint na 100 metrů, dali na nohy Crocsy, byť dobře víte, že jeho soupeř Radim bude mít žluté tretry. Už na startu tak své dítě vystavujete naprosté nerovnosti.

A kdy se cítím jako vyděděný syn? To když s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako hokynářem licitujeme o cenu za převáděný státní pozemek pod hřištěm nebo na výstavbu mateřské školy. Ne cena administrativní, ale pěkně za tržní cenu a ještě umocněnou na druhou.

A jako naprosto nechtěný dospělák si připadám, když vláda rozhodne o zvyšování platů, tu řidičům autobusů, tu pracovníkům ve veřejné správě, aniž by se nám slůvkem dopředu zmínili. Je to jako kdyby vám rodiče vybrali z účtu peníze a dali je sousedovic synkovi s tím, že vy si přece někde vyděláte nebo půjčíte. Holt volby se blíží.

Dosti už ale bylo symbolik. Pláč nad rozlitým mlékem není náš šálek kávy. My tu dva dny budeme tvrdě makat. Vytýčíme si priority na následující dva roky a zahrneme naši kancelář Svazu dalšími úkoly. Pracovníky Kanceláře bych chtěl velmi pochválit. Díky jejich mravenčí práci, kterou my z obcí mnohdy ani nedohlédneme, je právě Svaz takový jasným majákem v rozbouřených vodách veřejné správy. Má nového správce. Je jím Pavel Drahovzal. Dan Jiránek se ujal řízení pobočného spolku, který bude organizovat krajská setkání finanční konference nebo třeba vydávat Ins. Věřím, že tyto změny se odrazí v ještě kvalitnějším servisu pro vás.

Vážení vzácní hosté, milé kolegyně, milí kolegové, věřím, že dva dny strávené tady v Plzni nás zas posunou kousek dál. Načerpáme tu novou energii a inspirace pro naše starostovské poslání.

Do kterého vám přeji hodně pevných nervů, mnoho zdraví a alespoň kousíček pochopení od těch, jež ovlivňují, jak pevné bude lano, po kterém se pohybujeme při řízení našich obcí a měst.

Ať se vám všem moc daří!

Mgr. František Lukl, MPA

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje