Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 20
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 40

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XV. Sněm

24.05.2017 08:12

Projev předsedy Svazu na XV. sněmu

Příjemné dopoledne,

vážení zástupci moci zákonodárné, Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, milé paní ministryně, páni ministři, hejtmanky a hejtmani, představitelé ústředních orgánů státní správy a především milé kolegyně a kolegové, starostky a primátorky, starostové a primátoři, buďte co nejsrdečněji vítáni na XV. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky tady v Plzni.

Sněm je usnášeníschopný. Je to jasný doklad toho, že zájem být tu osobně je velký. A to mě velmi těší. Kladu si samozřejmě otázku, co je tou hlavní motivací přijet z různých koutů naší malebné země sem na Sněm. Pro někoho je to jistě kouzlo města Plzně, jiní zas chtějí vidět, kolik srdnatých ministrů se odváží mezi nás do jámy lvové. Slyšel jsem také, že někteří starostové trénovali již po cestě nátisk svých rtů. Ne, snad proto, aby doprovodili vystoupení našich hostů pískotem, ale samozřejmě nátisk na večerní degustaci. Tím největším impulsem opustit svou domovinu je však jistě spojit síly, vyměnit si zkušenosti, inspirovat se navzájem a prostě být spolu.

To je největší devíza a síla našeho Svazu. Svazu, který se zas od posledního Sněmu rozrostl o několik desítek obcí, které zastupují 160 tisíc obyvatel. K dnešnímu dni tak Svaz reprezentuje 2. 686 obcí, tedy 8 milionů 400 tisíc obyvatel. Byť můžeme mít na věc rozdílné názory, dokážeme společně najít vhodnou cestu k cíli. Proč, protože takto se snažíme fungovat i ve svých obcích. Kdybychom jen jednou na zastupitelstvu předvedli takový cirkus, jakého jsme dnes svědkem ve Strakovce nebo ve Sněmovní, tak nás naši občané hned druhý den vynesou v zubech. Možná by nebylo špatné na pár hodin odvolat od vstupu do těchto institucí ochranku, to by se pak asi děly věci. Nechci v žádném případě přilévat oleje do ohně, ale prosím uvědomme si, že občan při pohledu na nás starosty je ovlivněn děním u vás v Praze. A už se tomu nesměje, už ani nepláče, ale začíná vřít a bobtnat jako papinův hrnec. A až to jednou bouchne, pak budeme pokydáni úplně všichni a bude naprosto jedno, kdo pod tím hrncem přidal plyn naplno.

Mrzí mě to, mrzí mě to o to víc, neb se nám s vládou a následně s poslanci a senátory podařila řada dobrých věcí.  A já za ně chci poděkovat. Zabránili jsme společně navýšení poplatků za kopírování, stanovila se limitace náhrady škody u zastupitelů, je finančně kryto veřejné opatrovnictví, koncept sociálního bydlení bude na dobrovolné bázi, torpédovali jsme převod kompetencí v povolování dřevin z I. na II., rozběhla se reforma financování školství a především máme nakročeno ke zvýšení podílu na DPH v rámci RUD. Těch věcí je daleko víc. Stačí si je uvědomit, že Kancelář Svazu ročně připomínkuje víc než 300 návrhů právních předpisů.

Každá mince má však dvě strany. A i zde existuje velká škála nesplněných závazků či naopak nových povinností a úkolů, které padají na naše bedra. Nejsem politolog a nebudu proto hodnotit, jestli se stát má řídit jako firma či ho ponechat na pospas neviditelné ruce trhu nebo se snažit o sociální stát. Myslím, že většina z nás se snaží spravovat obec jako rodinu. Někde jsou vztahy ideálnější někde méně. Ale dobrá rodina se snaží fungovat a žít společně. Plánovat, diskutovat a spolurozhodovat. A já mám pocit, že vláda či Parlament k nám jednou přistupuje jako k nesvéprávným dětem a jindy zas z nás chce mít plnoleté jedince naprosto odpovědné za své chování.

Kdy si připadám jako dítě? Když nás Senát, jindy starostům nakloněná horní komora, hodila přes palubu s registrem smluv. Je to, vážení senátoři, jako byste svému synkovi Františkovi, který jde na sprint na 100 metrů, dali na nohy Crocsy, byť dobře víte, že jeho soupeř Radim bude mít žluté tretry. Už na startu tak své dítě vystavujete naprosté nerovnosti.

A kdy se cítím jako vyděděný syn? To když s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako hokynářem licitujeme o cenu za převáděný státní pozemek pod hřištěm nebo na výstavbu mateřské školy. Ne cena administrativní, ale pěkně za tržní cenu a ještě umocněnou na druhou.

A jako naprosto nechtěný dospělák si připadám, když vláda rozhodne o zvyšování platů, tu řidičům autobusů, tu pracovníkům ve veřejné správě, aniž by se nám slůvkem dopředu zmínili. Je to jako kdyby vám rodiče vybrali z účtu peníze a dali je sousedovic synkovi s tím, že vy si přece někde vyděláte nebo půjčíte. Holt volby se blíží.

Dosti už ale bylo symbolik. Pláč nad rozlitým mlékem není náš šálek kávy. My tu dva dny budeme tvrdě makat. Vytýčíme si priority na následující dva roky a zahrneme naši kancelář Svazu dalšími úkoly. Pracovníky Kanceláře bych chtěl velmi pochválit. Díky jejich mravenčí práci, kterou my z obcí mnohdy ani nedohlédneme, je právě Svaz takový jasným majákem v rozbouřených vodách veřejné správy. Má nového správce. Je jím Pavel Drahovzal. Dan Jiránek se ujal řízení pobočného spolku, který bude organizovat krajská setkání finanční konference nebo třeba vydávat Ins. Věřím, že tyto změny se odrazí v ještě kvalitnějším servisu pro vás.

Vážení vzácní hosté, milé kolegyně, milí kolegové, věřím, že dva dny strávené tady v Plzni nás zas posunou kousek dál. Načerpáme tu novou energii a inspirace pro naše starostovské poslání.

Do kterého vám přeji hodně pevných nervů, mnoho zdraví a alespoň kousíček pochopení od těch, jež ovlivňují, jak pevné bude lano, po kterém se pohybujeme při řízení našich obcí a měst.

Ať se vám všem moc daří!

Mgr. František Lukl, MPA

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje