Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Energetická poradna v rámci XIV. Sněmu Svazu měst a obcí ČR

Poprvé se vám představí Energetická poradna v rámci XIV. Sněmu konaném v Olomouci ve dnech 21. až 22. května. Experti RWE budou na místě připraveni odpovědět na Vaše dotazy v oblasti tepelného hospodářství, stlačeného zemního plynu (CNG) a distribuce zemního plynu.

Co nabízíme městům a obcím v oblasti tepelného hospodářství:

 • Optimalizace systémů CZT/ dodávek tepla  vedoucí k úsporám nákladů na energie
 • Inovační projekty - uplatňování nových  technologií v této oblasti
 • Vlastní financování při realizaci  investic
 • Výstavbu a provoz zařízení s dodávkou tepla do stávajících systému CZT
 • Uplatnění kombinované výroba tepla a elektřiny při realizaci dodávek tepla
 • Dodávky chladu využitím trigenerace
 • Instalace a provoz zařízení pro výrobu tepla a elektřiny i pro menší investiční celky

Co nabízíme městům a obcím v oblasti CNG:

 • Výstavba veřejné CNG stanice – realizace a financování
 • Podpora plynofikace autobusů MHD a veřejné linkové dopravy, komunálních vozidel, vozidel městských úřadů a organizací zřizovaných městem
 • Snížení nákladů na provoz autobusů ve městech
 • Co nabízíme městům a obcím v oblasti distribuce plynu:
 • Provozování plynárenských zařízení ve vlastnictví měst a obcí
 • Problematika tzv. mrtvých přípojek
 • Koordinace při investiční výstavbě
 • Žádosti a vydávání stanovisek k existenci a ke stavbě plynárenského zařízení, k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení
 • Uzavírání smluv na odkup individuálně budovaných přípojek
 • Uzavírání smluv na přeložky plynárenských zařízení a věcná břemena
 • Uzavírání smluv na provozování přípojky
 • Žádosti o vektorová data
 • Inspekční a provozní činnosti

RWE Energo je výrobní divizí skupiny RWE v České republice. Společnost podniká v oblasti výroby a distribuce tepla a elektřiny na českém trhu již 18 let. Několik posledních let pak také prodává stlačený zemní plyn (CNG) a provozuje veřejné CNG plnicí stanice. Celkově zajišťuje zákazníkům roční dodávky v objemu 900 000 GJ tepla a 60 000 MWh elektřiny v 28 energetických provozech. V loňském roce prodala přes 5,1 mil. kg CNG ve svých 10 CNG plnicích stanicích. http://www.rwe.cz/energo/, http://www.cng.cz/

RWE GasNet vznikla sloučením bývalých regionálních plynárenských distribučních společností k 1. 11. 2013. Společnost celkem provozuje více než 65 tis. km plynovodů a téměř 3800 regulačních stanic. Společnost je největším distributorem zemního plynu v ČR a působí na území celé republiky kromě Prahy a Jižních Čech. http://www.rwe-distribuce.cz/

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje