Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní konference 2019

Právní konference 2019

Čtvrtá Právní konference Svazu měst a obcí ČR proběhla v termínu 6.-8. února 2019 v Kongres hotelu Jezerka v Seči.

Tato tradiční významná odborná i společenská událost pomohla zkušeným, ale i nově zvoleným starostům, místostarostům, radním a úředníkům rozšířit si právní povědomí, přiblížit jim, jak s právníky jednat, co po nich žádat a na co si dávat pozor při náročném výkonu jejich zodpovědné funkce.

Jezerka je nejmodernějším kongresovým hotelem Pardubického kraje a nabídla účastníkům konference kvalitní zázemí.

 

Hosté a přednášející

Na konferenci vystoupili vrcholní představitelé veřejné správy v čele s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem, nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu Petrem Mlsnou, dále významní advokáti Stanislav Kadečka se zaměřením na správní právo nebo Tomáš Gřivna se specializací na právo trestní. Na akci rovněž vystoupili zástupci ÚOHS a další odborníci z řad právníků, vysokoškolských pedagogů a představitelů firem.

Záštitu nad Právní konferencí 2019 převzal ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

 

Program

Pořadatelé připravili pro účastníky konference pestrý program, který zohledňuje témata, se kterými se představitelé měst a obcí nejčastěji potýkají. Program byl členěn do bloků, ve kterých se účastníci dozvěděli o trestněprávní odpovědnosti zastupitelů, odpovědnosti zastupitelů při vynakládání veřejných prostředků, očekávaných změnách v legislativě, kamerových systémech na území města z hlediska práva, regulaci hazardu, chytrých městech, stavebních projektech na území města, obraně proti neuhrazené škodě pojišťovnou, možnostech obce při péči o rodinné firmy. 

Více též na stránkách konference organizátora.

K dispozici je rovněž program konference.

Pro registrované členské svazové obce a města (a též pro účastníky konference) je k dispozici v elektronické podobě brožura s prezentacemi vystupujících a dalšími informacemi.

Zde přinášíme dvě "upoutávky":

Anotace k příspěvku JUDr. Martina Richtera, jehož přednáška zahájila odbornou část konference ve středu 6. 2.:

Příspěvek je zaměřen na trestní odpovědnost v rozhodovacích procesech územní samosprávy. V rámci příspěvku se společně budeme věnovat zejména otázkám souvisejícím se střetem politiky a práva a konfliktem postavení politika s postavením řádného hospodáře. Budou také nabídnuty odpovědi na otázku možného rozložení trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech územní samosprávy, do nichž je zapojeno větší množství osob odlišné odbornosti. Příspěvek upozorní posluchače, na co by si měli dát pozor při rozhodování na základě podkladů zpracovaných jinými osobami. Tématem vás provede lektor s dlouhodobými zkušenostmi z vysokých pozic ve veřejné správě s přesahem do politiky.

Mezi dalšími řečníky byl i nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman.

Téma: Praktický pohled na trestní odpovědnost z pohledu Nejvyššího státního zastupitelství

Prezentace shrnuje klíčové poznatky k trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků, které vyplývají z analýzy Nejvyššího státního zastupitelství. Tato analýza vychází z reprezentativních dat o trestních řízeních z celé soustavy státního zastupitelství v České republice v období let 2013 - 2017 zaměřených na trestné činy zastupitelů, radních, starostů, primátorů a dalších funkcionářů obecních, městských, příp. krajských samospráv spáchané v souvislosti s výkonem funkce. Součástí jsou konkrétní příklady ze soudní praxe i doporučení, která ze závěrů analýzy vyplývají.

Tento materiál je k dispozici na samostatné stránce níže.
 

Partneři

Na organizaci konference spolupracovala KVB advokátní kancelář s.r.o.

Generálním partnerem akce byla společnost VDT Technology a.s.

Dalšími partnery byly D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., DYNATECH s.r.o., a Wolters Kluwer ČR, a.s.

 

Mediální partneři

                            

 

Další informace o konferenci naleznete na webových stránkách konference. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na zástupkyni organizátora Petru Lešákovou, e-mail: vzdelavani@akkvb.cz, telefon 776 779 731, případně sekretariát AK KVB na čísle 226 227 507.

 

Pavel Zeman přednáší o trestněprávní odpovědnosti zastupitelů

Pavel Zeman přednáší o trestněprávní odpovědnosti zastupitelů

Na stránkách Právní poradny postupně přibývají videa příspěvků z Právní konference, která se uskutečnila 6. - 8. 2. v Kongres hotelu Jezerka na Seči.

V tuto chvíli jsou zde ke zhlédnutí videa příspěvků:

 

  • JUDr. Martina Richtera (o spolehnutí se na správnost odborné rady z hlediska trestní odpovědnosti zastupitelů)
  • JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D. (o připravované právní úpravě ve vztahu k územním samosprávným celkům)
  • JUDr. Pavla Zemana (o pohledu na trestní odpovědnost z pohledu nejvyššího státního zastupitelství)
  • doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D. (o rozboru jednotlivých možných trestných činech zastupitelů)
 

Spolehnutí se na správnost odborné rady z hlediska trestní odpovědnosti zastupitelů

Spolehnutí se na správnost odborné rady z hlediska trestní odpovědnosti zastupitelů

Videopřednáška  z Právní konference Svazu, lektorem je  JUDr. Martin Richter, ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců, Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Příspěvek je zaměřen na trestní odpovědnost v rozhodovacích procesech územní samosprávy. V rámci příspěvku se společně budeme věnovat zejména otázkám souvisejícím se střetem politiky a práva a konfliktem postavení politika s postavením řádného hospodáře. Budou také nabídnuty odpovědi na otázku možného rozložení trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech územní samosprávy, do nichž je zapojeno větší množství osob odlišné odbornosti. Příspěvek upozorní diváky, na co by si měli dát pozor při rozhodování na základě podkladů zpracovaných jinými osobami. Tématem vás provede lektor s dlouhodobými zkušenostmi z vysokých pozic ve veřejné správě s přesahem do politiky.

www.poradnaproobce.cz/video/spolehnuti-se-na-spravnost-odborne-rady-z-hlediska-trestni-odpovednosti-zastupitelu

 

Informační brožura s prezentacemi z Právní konference Svazu

Pro registrované členské svazové obce a města (a samozřejmě též pro delegáty) je k dispozici v elektronické podobě brožura s prezentacemi vystupujících a dalšími informacemi z letošní právní konference.

Vstup po přihlášení.

 

Odkaz na reportáž z Právní konference, kterou pořádal Svaz měst a obcí České republiky v pořadu ČT Události v regionech

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140207-udalosti-v-regionech
 

Právní konference 2019 - přihlašování, informace

Zveme Vás na v pořadí již čtvrtou Právní konferenci Svazu měst a obcí ČR. Tato tradiční významná odborná i společenská událost má zkušeným, ale i nově zvoleným starostům, místostarostům, radním a úředníkům přiblížit, jak s právníky jednat, co po nich žádat a na co si dávat pozor.

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

14. listopadu 2019

Den malých obcí

Výstaviště Flora Olomouc

Konference přináší maximum informací z oblasti  rozvoje venkova, dotační politiky či financování, reaguje na nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblasti  činnosti  veřejné správy. Nedílnou součás  konference je i doprovodná výstava firem, které nabízejí produkty a služby obecním a městským úřadům.

 
 
detail akce
20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje