Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 159
ne ne 50

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Krajská setkání 2012

11.05.2012 10:28

Shrnutí Krajských setkání roku 2012

Maratón krajských setkání skončil. V letošním roce se ho zúčastnilo celkem 1213 zástupců měst a obcí, což je zhruba o dvě stě více než v roce loňském. Také diskuse k jednotlivým tématům byly určitě delší oproti loňsku. Starostové se dotkli mnoha problémů, asi nejvíce ale zaznívaly diskusní příspěvky na téma rozpočtového určení daní, financování regionálního školství a chystané reformy veřejné správy.

Rozpočtové určení daní bylo projednáváno v podstatě na všech setkáních a nelze říci, že mezi starosty panovala jednota v názoru na toto téma. Někteří stále poukazovali na údajně nespravedlivé nastavení koeficientu pro čtyři největší města. Možno ale říci, že většina souhlasila se svazovým stanoviskem, tedy že je nutno především podpořit města a obce na dně daňové křivky, které skutečně nespravedlivě dostávají na jednoho obyvatele nejméně peněz, přestože vykonávají služby i pro okolní obce. Mělo by se tak ale stát na úkor státu, nikoli na úkor čtyř největších měst. Připomeňme si, že na jejich tehdy ještě městské národní výbory byla v minulosti přenesena i působnost okresního národního výboru, a tato města tak zřizovala a spravovala některá sociální (např. domovy důchodců) a kulturní zařízení. Podobná zařízení jinde zřizovaly okresy a po reformě přešla tato působnost na kraje. Ostravě, Brnu a Plzni ale tyto organizace zůstaly, a proto u nich byly nastaveny vyšší koeficienty. Dan Jiránek na několika setkáních vyzýval starosty, aby spojili své síly a soustředěným tlakem na ministerstvo financí se snažili z onoho pomyslného koláče získat pro samosprávu co největší díl, místo toho, aby se o ten svůj kousek hádali mezi sebou. Pokud nedojde ke kompromisu, nestane se nejspíš nic. A kdo na to nejvíce doplatí? Návrh TOP 09, který ubírá velkým městům zhruba 5 mld. Kč, nepodporuje ve vládní koalici nikdo další. Větší šanci na úspěch má kompromisní návrh, který podporuje i Svaz. Pokud ke kompromisu nedojde, nezmění se nic. Nutno je však uvědomit si, že v dalších letech již ochotu ministerstva financí posílit systém zhruba o 7 mld. Kč očekávat nelze.

Naprosto všichni účastníci krajských setkání se ale shodovali v názoru na ministerskou koncepci financování regionálního školství. Ve všech krajích bylo slyšet, že změna v systému financování školství je nutná, nicméně koncepce založená pouze na parametru tzv. optimální třídy s počtem žáků kolem 24, přímo ohrožuje samotnou existenci bezplatného základního vzdělání. Starostové velice kritizovali, že ministerstvo v podstatě přesunulo část financování venkovských škol na obce a rodiče. Svaz navrženou koncepci samozřejmě odmítl a požaduje její zásadní přepracování, a to na základě důkladné analýzy dopadů na veřejnost. 

Velice kritizována byla i další koncepce, a to koncepce dokončení reformy veřejné správy. I když ministerstvo vnitra zatím upustilo od plošného rušení stavebních a matričních úřadů na malých obcích, stále trvá na zrušení pověřených obecních úřadů, tedy na administrativním členění: kraj – ORP – obec, a na odejmutí některých dalších pravomocí státní správy obcím základního typu. Ministerstvo navrhovalo také upuštění od formy příspěvku na výkon přenesené státní správy a zavedení tzv. úkonového financování. To bylo ze strany starostů vnímáno pozitivně, protože by se sami mohli rozhodovat, zda danou agendu zvládnou a vyplatí se jim vést, či nikoli. 

V některých krajích se setkání účastnili také zástupci tamních diecézí a probírala se otázka majetkového vyrovnání s církvemi. Starostové byli vyzýváni, aby oslovovali své poslance a senátory a přesvědčovali je, že přijetí navrženého zákona, který zatím prošel prvním čtením ve Sněmovně, je pro obce a města, jež jsou blokací majetku omezována ve svém rozvoji, jediným možným řešením. Zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi prošel zatím prvním čtením ve Sněmovně.  

Poměrně hodně se mluvilo o institutu veřejné služby. Většina diskutujících označila stávající systém za demotivační, ale bylo slyšet i pozitivní ohlasy - vždy záleží na vyjednání podmínek s úřadem práce. Dobrou zkušenost s veřejnou službou mají např. ve Vsetíně, v Bělotíně, v Němčicích nad Hanou, v České Lípě atd. Všichni se ale shodovali, že do budoucna je třeba dořešit provázanost veřejné služby s veřejně prospěšnými pracemi. Sjednotit by se měly také podmínky, které stanovují jednotlivé úřady práce.

Několik starostů v diskusi upozornilo na skutečnost, že občané, kteří nemají v obci trvalý pobyt, neplatí poplatek za odpad. Doplácejí na ně místní obyvatelé a především obec. Odborní zaměstnanci z Kanceláře Svazu informovali, že podle novely zákona o místních poplatcích by nově za odpad platit i osoba, která v obci sice nemá trvalé bydliště, ale vlastní tam nemovitost pro rekreaci. Tuto novelu však Senát zamítl, přestože Svaz písemně oslovil všechny senátory s prosbou o podporu. Její osud je tedy nejistý.    

Skoro ve všech krajích se hovořilo také o novele zákona o obcích, novele zákona o veřejných zakázkách či o povinném zřizování účtů obcí u České národní banky. Podle řady starostů se za těmito legislativními návrhy, které jednoznačně zvyšují administrativní i finanční zátěž pro obce, skrývají snahy směřující ke slučování obcí, ke kterému nakonec obce, pod stále se zvyšujícím ekonomickým tlakem, dospějí samy. Svaz měst a obcí již mnohokrát čelil podobným snahám a zatím se je vždy podařilo odvrátit. Věřme, že i do budoucna zůstane jednotný a bude mít dostatečnou sílu odvracet podobné tendence i nadále. 

Lenka Zgrajová

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje