Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 50
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Krajská setkání 2012

11.05.2012 10:28

Shrnutí Krajských setkání roku 2012

Maratón krajských setkání skončil. V letošním roce se ho zúčastnilo celkem 1213 zástupců měst a obcí, což je zhruba o dvě stě více než v roce loňském. Také diskuse k jednotlivým tématům byly určitě delší oproti loňsku. Starostové se dotkli mnoha problémů, asi nejvíce ale zaznívaly diskusní příspěvky na téma rozpočtového určení daní, financování regionálního školství a chystané reformy veřejné správy.

Rozpočtové určení daní bylo projednáváno v podstatě na všech setkáních a nelze říci, že mezi starosty panovala jednota v názoru na toto téma. Někteří stále poukazovali na údajně nespravedlivé nastavení koeficientu pro čtyři největší města. Možno ale říci, že většina souhlasila se svazovým stanoviskem, tedy že je nutno především podpořit města a obce na dně daňové křivky, které skutečně nespravedlivě dostávají na jednoho obyvatele nejméně peněz, přestože vykonávají služby i pro okolní obce. Mělo by se tak ale stát na úkor státu, nikoli na úkor čtyř největších měst. Připomeňme si, že na jejich tehdy ještě městské národní výbory byla v minulosti přenesena i působnost okresního národního výboru, a tato města tak zřizovala a spravovala některá sociální (např. domovy důchodců) a kulturní zařízení. Podobná zařízení jinde zřizovaly okresy a po reformě přešla tato působnost na kraje. Ostravě, Brnu a Plzni ale tyto organizace zůstaly, a proto u nich byly nastaveny vyšší koeficienty. Dan Jiránek na několika setkáních vyzýval starosty, aby spojili své síly a soustředěným tlakem na ministerstvo financí se snažili z onoho pomyslného koláče získat pro samosprávu co největší díl, místo toho, aby se o ten svůj kousek hádali mezi sebou. Pokud nedojde ke kompromisu, nestane se nejspíš nic. A kdo na to nejvíce doplatí? Návrh TOP 09, který ubírá velkým městům zhruba 5 mld. Kč, nepodporuje ve vládní koalici nikdo další. Větší šanci na úspěch má kompromisní návrh, který podporuje i Svaz. Pokud ke kompromisu nedojde, nezmění se nic. Nutno je však uvědomit si, že v dalších letech již ochotu ministerstva financí posílit systém zhruba o 7 mld. Kč očekávat nelze.

Naprosto všichni účastníci krajských setkání se ale shodovali v názoru na ministerskou koncepci financování regionálního školství. Ve všech krajích bylo slyšet, že změna v systému financování školství je nutná, nicméně koncepce založená pouze na parametru tzv. optimální třídy s počtem žáků kolem 24, přímo ohrožuje samotnou existenci bezplatného základního vzdělání. Starostové velice kritizovali, že ministerstvo v podstatě přesunulo část financování venkovských škol na obce a rodiče. Svaz navrženou koncepci samozřejmě odmítl a požaduje její zásadní přepracování, a to na základě důkladné analýzy dopadů na veřejnost. 

Velice kritizována byla i další koncepce, a to koncepce dokončení reformy veřejné správy. I když ministerstvo vnitra zatím upustilo od plošného rušení stavebních a matričních úřadů na malých obcích, stále trvá na zrušení pověřených obecních úřadů, tedy na administrativním členění: kraj – ORP – obec, a na odejmutí některých dalších pravomocí státní správy obcím základního typu. Ministerstvo navrhovalo také upuštění od formy příspěvku na výkon přenesené státní správy a zavedení tzv. úkonového financování. To bylo ze strany starostů vnímáno pozitivně, protože by se sami mohli rozhodovat, zda danou agendu zvládnou a vyplatí se jim vést, či nikoli. 

V některých krajích se setkání účastnili také zástupci tamních diecézí a probírala se otázka majetkového vyrovnání s církvemi. Starostové byli vyzýváni, aby oslovovali své poslance a senátory a přesvědčovali je, že přijetí navrženého zákona, který zatím prošel prvním čtením ve Sněmovně, je pro obce a města, jež jsou blokací majetku omezována ve svém rozvoji, jediným možným řešením. Zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi prošel zatím prvním čtením ve Sněmovně.  

Poměrně hodně se mluvilo o institutu veřejné služby. Většina diskutujících označila stávající systém za demotivační, ale bylo slyšet i pozitivní ohlasy - vždy záleží na vyjednání podmínek s úřadem práce. Dobrou zkušenost s veřejnou službou mají např. ve Vsetíně, v Bělotíně, v Němčicích nad Hanou, v České Lípě atd. Všichni se ale shodovali, že do budoucna je třeba dořešit provázanost veřejné služby s veřejně prospěšnými pracemi. Sjednotit by se měly také podmínky, které stanovují jednotlivé úřady práce.

Několik starostů v diskusi upozornilo na skutečnost, že občané, kteří nemají v obci trvalý pobyt, neplatí poplatek za odpad. Doplácejí na ně místní obyvatelé a především obec. Odborní zaměstnanci z Kanceláře Svazu informovali, že podle novely zákona o místních poplatcích by nově za odpad platit i osoba, která v obci sice nemá trvalé bydliště, ale vlastní tam nemovitost pro rekreaci. Tuto novelu však Senát zamítl, přestože Svaz písemně oslovil všechny senátory s prosbou o podporu. Její osud je tedy nejistý.    

Skoro ve všech krajích se hovořilo také o novele zákona o obcích, novele zákona o veřejných zakázkách či o povinném zřizování účtů obcí u České národní banky. Podle řady starostů se za těmito legislativními návrhy, které jednoznačně zvyšují administrativní i finanční zátěž pro obce, skrývají snahy směřující ke slučování obcí, ke kterému nakonec obce, pod stále se zvyšujícím ekonomickým tlakem, dospějí samy. Svaz měst a obcí již mnohokrát čelil podobným snahám a zatím se je vždy podařilo odvrátit. Věřme, že i do budoucna zůstane jednotný a bude mít dostatečnou sílu odvracet podobné tendence i nadále. 

Lenka Zgrajová

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje