Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 159
ne ne 50

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Krajská setkání 2012

11.05.2012 10:59

Jihomoravský kraj 21. 2. 2012

Na prvním z krajských setkání, které se letos uskutečnilo v Brně, se sešlo celkem 113 starostů. Jako první vystoupil náměstek primátora Brna a člen rady Svazu Oliver Pospíšil, který se ve svém krátkém příspěvku dotkl novely zákona o rozpočtovém určení daní, trvale nedostatečného příspěvku na přenesený výkon státní správy a čerpání dotací z Evropské unie po roce 2013. Svaz se všemi silami snaží prosazovat zájmy obcí v rámci příštího programovacího období a místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák, který se nedávno stal zároveň místopředsedou Evropského parlamentu, je jistě zárukou úspěchu. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek hovořil o reformě financování regionálního školství, které byla v Brně věnována i převážná část diskuse. Upozornil, že problém se netýká jen základních škol v menších obcích, ale rovněž středních škol, zejména učňovských a technických. Asociace krajů pracuje společně se Svazem v rámci nově vytvořené pracovní skupiny na vlastním návrhu řešení situace. Nikdo neříká, že reforma není potřebná, nikoli ale v podobě, jak ji MŠMT připravilo. Hašek se věnoval také budoucnosti regionálních operačních programů, nad jejichž další existencí visí otazník. Ačkoli se v minulosti objevily určité problémy, patří ROP k nejlépe čerpaným a jejich struktura v krajích je ustálená.

V diskusi po prvním bloku jako první zazněla otázka týkající se reformy financování regionálního školství. Starostu Strážovic Vladimíra Žďánského zajímalo, proč je v prezentaci uvedeno, že návrh zatím obsahuje podporu malotřídek. Poslanec Walter Bartoš vysvětlil, že nynější návrh sice s podporou malotřídek počítá, není ale jasné, zda se toto nezmění. Není navíc definováno, o jakou formu podpory má jít. Návrhu reformy nepředcházela žádná analýza, ministerstvo nemá relevantní údaje o nákladech na školství, navíc plánuje změnu z roku na rok. Pro srovnání je nutné si uvědomit, že například v sousedním Rakousku trvala optimalizace pět let. Od starosty Ratíškovic Josefa Uhlíka zase zazněla připomínka k financování nepedagogických pracovníků. V koncepci není řečeno, kdo by měl v budoucnu hradit jejich platy.

Debata se dotkla i dalších legislativních oblastí. Novela zákona o obcích, která má plánovanou účinnost od příštího roku, bude podle názorů starostů znamenat zvýšení administrativní zátěže a byrokracie, která však nebude mít žádný kladný dopad na veřejné zadávání, úspory či transparentnost. Starosta Rousínova František Havíř podotkl, že pokud má být záměr nakládání s majetkem obce zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů namísto stávajících 15, bude asi třeba dokumenty zveřejňovat nikoli na formátu A4, ale A5, neboť úřední deska má omezenou velikost.

Vlastimil Jansa z Dolních Bojanovic upozornil na problematiku vynětí ze zemědělského půdního fondu. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zvýšila koeficient vynětí půdy z fondu 2 až 9 krát, podle její bonity. Na území obce Dolní Bojanovice se tak koeficient vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu díky již stávajícímu 5 násobnému koeficientu chráněného ložiskového území lignitu, které zabřemeňuje 100 % zastavitelného obvodu obce, zvýšil až na 45 násobek. Cena za vynětí 1 m2 tedy činí téměř 700 Kč. Jansa navrhuje zavedení parametru „koeficient využitelnosti území“ do rozpočtového určení daní. Svaz v této souvislosti prosazuje snížení základní sazby odvodů u staveb v průmyslových zónách a ploch pro realizaci veřejně prospěšných staveb financovaných z veřejných rozpočtů.

Diskuse po druhém bloku se dotkla budoucnosti místních akčních skupin. František Havíř poukázal na fakt, že jejich pokrytí území není rovnoměrné, rozdílná je i jejich aktivita a oblasti, kterým se věnují. Starosta městské části Brno-Bystrc Vladimír Vetchý poznamenal, že obce nebudou moci v příštím programovacím období využívat peníze na tzv. měkké projekty efektivně, neboť jim ještě stále chybí základní infrastruktura.

Lenka Zgrajová

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje