Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 24
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 6
Ne Ne 48

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Krajská setkání 2012

11.05.2012 10:59

Jihomoravský kraj 21. 2. 2012

Na prvním z krajských setkání, které se letos uskutečnilo v Brně, se sešlo celkem 113 starostů. Jako první vystoupil náměstek primátora Brna a člen rady Svazu Oliver Pospíšil, který se ve svém krátkém příspěvku dotkl novely zákona o rozpočtovém určení daní, trvale nedostatečného příspěvku na přenesený výkon státní správy a čerpání dotací z Evropské unie po roce 2013. Svaz se všemi silami snaží prosazovat zájmy obcí v rámci příštího programovacího období a místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák, který se nedávno stal zároveň místopředsedou Evropského parlamentu, je jistě zárukou úspěchu. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek hovořil o reformě financování regionálního školství, které byla v Brně věnována i převážná část diskuse. Upozornil, že problém se netýká jen základních škol v menších obcích, ale rovněž středních škol, zejména učňovských a technických. Asociace krajů pracuje společně se Svazem v rámci nově vytvořené pracovní skupiny na vlastním návrhu řešení situace. Nikdo neříká, že reforma není potřebná, nikoli ale v podobě, jak ji MŠMT připravilo. Hašek se věnoval také budoucnosti regionálních operačních programů, nad jejichž další existencí visí otazník. Ačkoli se v minulosti objevily určité problémy, patří ROP k nejlépe čerpaným a jejich struktura v krajích je ustálená.

V diskusi po prvním bloku jako první zazněla otázka týkající se reformy financování regionálního školství. Starostu Strážovic Vladimíra Žďánského zajímalo, proč je v prezentaci uvedeno, že návrh zatím obsahuje podporu malotřídek. Poslanec Walter Bartoš vysvětlil, že nynější návrh sice s podporou malotřídek počítá, není ale jasné, zda se toto nezmění. Není navíc definováno, o jakou formu podpory má jít. Návrhu reformy nepředcházela žádná analýza, ministerstvo nemá relevantní údaje o nákladech na školství, navíc plánuje změnu z roku na rok. Pro srovnání je nutné si uvědomit, že například v sousedním Rakousku trvala optimalizace pět let. Od starosty Ratíškovic Josefa Uhlíka zase zazněla připomínka k financování nepedagogických pracovníků. V koncepci není řečeno, kdo by měl v budoucnu hradit jejich platy.

Debata se dotkla i dalších legislativních oblastí. Novela zákona o obcích, která má plánovanou účinnost od příštího roku, bude podle názorů starostů znamenat zvýšení administrativní zátěže a byrokracie, která však nebude mít žádný kladný dopad na veřejné zadávání, úspory či transparentnost. Starosta Rousínova František Havíř podotkl, že pokud má být záměr nakládání s majetkem obce zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů namísto stávajících 15, bude asi třeba dokumenty zveřejňovat nikoli na formátu A4, ale A5, neboť úřední deska má omezenou velikost.

Vlastimil Jansa z Dolních Bojanovic upozornil na problematiku vynětí ze zemědělského půdního fondu. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zvýšila koeficient vynětí půdy z fondu 2 až 9 krát, podle její bonity. Na území obce Dolní Bojanovice se tak koeficient vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu díky již stávajícímu 5 násobnému koeficientu chráněného ložiskového území lignitu, které zabřemeňuje 100 % zastavitelného obvodu obce, zvýšil až na 45 násobek. Cena za vynětí 1 m2 tedy činí téměř 700 Kč. Jansa navrhuje zavedení parametru „koeficient využitelnosti území“ do rozpočtového určení daní. Svaz v této souvislosti prosazuje snížení základní sazby odvodů u staveb v průmyslových zónách a ploch pro realizaci veřejně prospěšných staveb financovaných z veřejných rozpočtů.

Diskuse po druhém bloku se dotkla budoucnosti místních akčních skupin. František Havíř poukázal na fakt, že jejich pokrytí území není rovnoměrné, rozdílná je i jejich aktivita a oblasti, kterým se věnují. Starosta městské části Brno-Bystrc Vladimír Vetchý poznamenal, že obce nebudou moci v příštím programovacím období využívat peníze na tzv. měkké projekty efektivně, neboť jim ještě stále chybí základní infrastruktura.

Lenka Zgrajová

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje