Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Krajská setkání 2012

11.05.2012 10:59

Jihomoravský kraj 21. 2. 2012

Na prvním z krajských setkání, které se letos uskutečnilo v Brně, se sešlo celkem 113 starostů. Jako první vystoupil náměstek primátora Brna a člen rady Svazu Oliver Pospíšil, který se ve svém krátkém příspěvku dotkl novely zákona o rozpočtovém určení daní, trvale nedostatečného příspěvku na přenesený výkon státní správy a čerpání dotací z Evropské unie po roce 2013. Svaz se všemi silami snaží prosazovat zájmy obcí v rámci příštího programovacího období a místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák, který se nedávno stal zároveň místopředsedou Evropského parlamentu, je jistě zárukou úspěchu. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek hovořil o reformě financování regionálního školství, které byla v Brně věnována i převážná část diskuse. Upozornil, že problém se netýká jen základních škol v menších obcích, ale rovněž středních škol, zejména učňovských a technických. Asociace krajů pracuje společně se Svazem v rámci nově vytvořené pracovní skupiny na vlastním návrhu řešení situace. Nikdo neříká, že reforma není potřebná, nikoli ale v podobě, jak ji MŠMT připravilo. Hašek se věnoval také budoucnosti regionálních operačních programů, nad jejichž další existencí visí otazník. Ačkoli se v minulosti objevily určité problémy, patří ROP k nejlépe čerpaným a jejich struktura v krajích je ustálená.

V diskusi po prvním bloku jako první zazněla otázka týkající se reformy financování regionálního školství. Starostu Strážovic Vladimíra Žďánského zajímalo, proč je v prezentaci uvedeno, že návrh zatím obsahuje podporu malotřídek. Poslanec Walter Bartoš vysvětlil, že nynější návrh sice s podporou malotřídek počítá, není ale jasné, zda se toto nezmění. Není navíc definováno, o jakou formu podpory má jít. Návrhu reformy nepředcházela žádná analýza, ministerstvo nemá relevantní údaje o nákladech na školství, navíc plánuje změnu z roku na rok. Pro srovnání je nutné si uvědomit, že například v sousedním Rakousku trvala optimalizace pět let. Od starosty Ratíškovic Josefa Uhlíka zase zazněla připomínka k financování nepedagogických pracovníků. V koncepci není řečeno, kdo by měl v budoucnu hradit jejich platy.

Debata se dotkla i dalších legislativních oblastí. Novela zákona o obcích, která má plánovanou účinnost od příštího roku, bude podle názorů starostů znamenat zvýšení administrativní zátěže a byrokracie, která však nebude mít žádný kladný dopad na veřejné zadávání, úspory či transparentnost. Starosta Rousínova František Havíř podotkl, že pokud má být záměr nakládání s majetkem obce zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů namísto stávajících 15, bude asi třeba dokumenty zveřejňovat nikoli na formátu A4, ale A5, neboť úřední deska má omezenou velikost.

Vlastimil Jansa z Dolních Bojanovic upozornil na problematiku vynětí ze zemědělského půdního fondu. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zvýšila koeficient vynětí půdy z fondu 2 až 9 krát, podle její bonity. Na území obce Dolní Bojanovice se tak koeficient vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu díky již stávajícímu 5 násobnému koeficientu chráněného ložiskového území lignitu, které zabřemeňuje 100 % zastavitelného obvodu obce, zvýšil až na 45 násobek. Cena za vynětí 1 m2 tedy činí téměř 700 Kč. Jansa navrhuje zavedení parametru „koeficient využitelnosti území“ do rozpočtového určení daní. Svaz v této souvislosti prosazuje snížení základní sazby odvodů u staveb v průmyslových zónách a ploch pro realizaci veřejně prospěšných staveb financovaných z veřejných rozpočtů.

Diskuse po druhém bloku se dotkla budoucnosti místních akčních skupin. František Havíř poukázal na fakt, že jejich pokrytí území není rovnoměrné, rozdílná je i jejich aktivita a oblasti, kterým se věnují. Starosta městské části Brno-Bystrc Vladimír Vetchý poznamenal, že obce nebudou moci v příštím programovacím období využívat peníze na tzv. měkké projekty efektivně, neboť jim ještě stále chybí základní infrastruktura.

Lenka Zgrajová

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje