Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 673 obcí, tj. 42,7 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 280 001 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,6 %.

Vesnicí roku 2016 je Kašava
Vesnicí roku 2016 je Kašava

Obec Kašava ze Zlínského kraje zvítězila ve dvaadvacátém ročníku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly v sobotu 17. září 2016 vyhlášeny v Luhačovicích. Na druhém místě skončila obec Prysk z Libereckého kraje a třetí místo získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Prestižní klání se i letos těšilo obrovskému zájmu veřejnosti.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Františku Luklovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Jiné

24.02.2016 20:07

Seminář "Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU"

V úterý 15. března 2016 se v Senátu koná pracovní seminář na téma: „Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU“. Pořádá ho Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky za odborné podpory Svazu měst a obcí ČR a Národního centra energetických úspor. 

Co: pracovní seminář na téma: „Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU“

Kdy: úterý 15. března 2016, 9:00 - 13:10 h

Kde: jednací sál Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, (vchod přes recepci „A1“)

Témata:

  • Směrnice o energetické účinnosti a její implementace do českého prostředí
  • Čerpání národní alokace Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na energetickou účinnost
  • Dokumenty a procesy prokazující úspory energie (energetický audit/ energetický posudek/ průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) / energetický management)
  • Poskytování energetických služeb se zárukou (EPC) – významná část plnění NAP EE
  • Dodatečná energeticky úsporná opatření a možnosti jejich využití

Cíle:

  • Poskytnout ucelený pohled na plnění závazku ČR o dodatečných energetických úsporách ve výši 48PJ rok před průběžným hodnocením ze strany Evropské komise a čtyři roky před termínem splnění
  • Zhodnotit nástroje a prostředky politiky energetické účinnosti v České republice
  • Nabídnout příležitost posoudit celou problematiku systémově, definovat příčiny problémů a stanovit konkrétní možná řešení

Při pokračování dosavadního negativního trendu ponesou následky neplnění všichni spotřebitelé energií – domácnosti, průmysl, služby i veřejná správa a samospráva.

Registrace: do 10. března 2016 na e-mail: info@nceu.cz

Vstup do Senátu je možný pouze s platným dokladem totožnosti.

Program a řečníci: ke stažení zde

 
 

Naše akceBrno
19.-20. ledna 2017

Naši partneři

 

 

Kalendář

19. - 20. ledna 2017

Právní konference Svazu

Brno - výstaviště
20. ledna 2017 10:00-12:30

Předsednictvo Svazu

Brno, BVV
 
25. ledna 2017 10:00-13:00

Jednání PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
31. ledna 2017 10:00-13:00

Jednání Dopravní komise

Kancelář SMO ČR
 
2. února 2017 10:00-13:00

Jednání Sociálně - zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje