Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XXI. CFK

XXI. celostátní finanční konference

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. prosince 2018 se od 9:30 hodin v Clarion Congress Hotelu Prague (Freyova 33, Praha 9 (mapa a možnosti příjezdu)) v pražských Vysočanech uskuteční XXI. celostátní finanční konference.

Celostátní finanční konference dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější akce Svazu měst a obcí, o čemž svědčí i každoročně vysoká účast téměř 400 představitelů samospráv. Konference má za cíl seznámit zejména volené zástupce měst a obcí s aktuálními tématy z oblasti financování obcí.

Letos se můžete těšit na inovovaný koncept konference. V každé etapě konference budou vedle klasických přednášek, jak je dobře znáte z minulých ročníků, zařazeny interaktivní diskuzní panely. Stěžejními tématy diskuzních panelů bude problematika kohezní politiky s pozorností upřenou k přípravě programovacího období v kohezní politice, dále se bude diskutovat o rozsahu a efektivitě veřejnoprávních kontrol a v neposlední řadě o budoucnosti finanční autonomie českých obcí, resp. o budoucnosti hlavních příjmů obecních rozpočtů jako je otázka RUD nebo příspěvku na přenesenou státní působnost.

Pestrý program bude připraven i v blocích s klasickými prezentacemi. Účastníci se mohou těšit na trendy ve financování územních samosprávných celků, hlavní trendy hospodaření obcí, vývoj daňových příjmů, jejich predikci na další období a podobu financování přeneseného výkonu státní správy v roce 2019. Prostor bude věnovaný rovněž úskalím vedení účetnictví obcí a příspěvkových organizací. Své místo získala otázka cenové regulace, cenové kontroly a změny v cenovém výměru, dále bude představena praktická příručka pro starosty věnující se řízení rizik spojených s hospodařením, metodika při převodu majetku státu na obce a řešení dostupnosti veřejné správy v území.

Hosté:
Účast již mimo jiné přislíbili předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministryně financí Alena Schillerová. Mezi řečníky budou i zástupci jednotlivých operačních programů. Nebude chybět ani předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Předběžný program konference naleznete v dokumentu níže. 

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague: Freyova 33, Praha 9 (mapa a možnosti příjezdu)

 

Způsob přihlašování:

Vyplněním registračního formuláře a uhrazením účastnického poplatku. Dokončení registrace bude potvrzeno emailem. Registrace bude platná po obdržení platby.

Účastnický poplatek na dvoudenní konání XXI. celostátní finanční konference
za 1 osobu vč. DPH:

VČASNÁ REGISTRACE
do 20. listopadu 2018


registrace
po 20. listopadu 2018

zástupce členské obce do 1 000 obyvatel

1 694,-

1 936,-

zástupce členské obce nad 1 000 obyvatel

2 662,-

2 904,-

zástupce nečlenské obce

3 751,-

3 993,-

Účastnický poplatek převeďte na účet Svazu měst a obcí ČR vedený u Komerční banky, a.s., v Praze, č. účtu: 115-3723240247/0100, variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum vyhotovení daňového dokladu shodné s datem přijetí platby. Daňový doklad bude zaslán poštou do 15 dnů po připsání platby. 

 

Náklady na ubytování a dopravu si hradí účastník.

Možnosti ubytování:

Clarion Congress Hotel Prague

Pro účastníky konference je na dobu jejího konání předběžně rezervována nabídka ubytování v Clarion Congress Hotelu Prague:

  • Standard SGL/DBL/TWN  -  1 800 Kč
  • Executive SGL/DBLTWN -  2 630 Kč

Rezervace můžete pod heslem „Svaz“ potvrzovat přímo v ubytovacím zařízení na tel. čísle 211 131 117 nebo emailu reservation@cchp.cz. Náklady na ubytování si každý účastník hradí sám. Další možnosti ubytování budeme průběžně doplňovat. Kontakt: V případě organizačních dotazů se obracejte na Barboru Křemenovou, tel.: 730 894 850, e-mail: kremenova@smocr.cz.

 

Hotel Olympik****

Sokolovská 138, Praha 8

(s opcí do 20. 11. 2018)

Cena za pokoj vč. snídaně, internetového přípojení a DPH 15 %:

jednolůžkový pokoj    1 350 Kč

dvoulůžkový pokoj     1 600 Kč

třílůžkový pokoj          2 100 Kč

Hlídané parkoviště pro osobní vůz 300 Kč/24 hod.

Platba: v recepci hotelu při příjezdu, platba hotově, případně bankovní kartou

V případě požadavku platby fakturou je nutné při objednávce zaslat identifikační data, pak bude vystavena zálohová faktura s datem splatnosti 30. 11. 2018.

Storno rezervace 3. 12. 2018 a později bude účtováno s poplatkem 100 % objednaného ubytování bez DPH 15 %.

REZERVACE:

reservation@olympik.cz nebo tel. 266 184 510

http://www.olympik.cz/cz/olympik/

 

Hotel Karlin

Sokolovská 161/71, Praha 8

Pro účastníky XXI. CFK je k dispozici 13 pokojů: 2 x třílůžkový + 11 dvoulůžkový.

Rezervace do 26. listopadu 2018.

Cena:

Třílůžkový pokoj:

3 osoby - 1500 Kč/noc/pokoj/snídani
2 osoby - 1350 Kč/noc/pokoj/snídani

Dvoulůžkový pokoj:

2 osoby - 1250 Kč/noc/pokoj/snídani
1 osoba - 1000 Kč/noc/pokoj/snídani

REZERVACE můžete pod heslem „Svaz“ potvrzovat přímo v ubytovacím zařízení na tel. čísle 222 234 444 nebo emailu rezervace@hotelkarlin.cz.

www.HotelKarlin.cz


 

Generální partneři

                            

 

Hlavní partner

                                                                    

 

Partneři

                      

 

Partner společenského večera

                                               

Mediální partneři

                            

          

 

                             

 

 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
27. listopadu 2019 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje