Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XX. CFK

13.11.2017 12:48

Projev předsedy Svazu na XX. CFK

Vážení představitelé moci zákonodárné, senátoři a poslanci, vážení zástupci moci výkonné, paní ministryně, pane ministře, pane předsedo Českomoravské konfederace odborových Svazů, další vzácní hosté, milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

dovolte mi na úvod tlumočit srdečné pozdravy od pana prezidenta Miloše Zemana a pana předsedy Andreje Babiše.

Dámy a pánové, buďte co nejsrdečněji vítáni na Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí České republiky. Toto tradiční setkání primátorek, starostek, primátorů a starostů se zástupci státu se koná již po 20. Je to důkaz toho, že nejde pouze o konferenci, kde je hlavním cílem podepsat prezenční listinu nebo si udělat selfie, aby facebook či EU byly spokojeny. Tady se debatuje, inspiruje, přesvědčuje a tvoří. A dokonce si úkoly z tohoto sálu odnáší i ministři. Minule jsem apeloval na premiéra Sobotku a vicepremiéra Babiše, aby se snažili být nám ku pomoci. A tou největší pomocí, že by bylo, pokud by nedělali už vůbec nic. Až na jednu výjimku, a tou tehdy byla změna rozpočtového určení daní. Po roce můžeme konstatovat, že náš apel splnili, ovšem jak už to tak bývá, tak na půl.

Otevřeně se hodí poděkovat za změnu koeficientu u DPH, a tím zvýšení objemu sdílených daní. Ovšem naše radost, že konečně budou peníze na financování věcí, které jsme museli léta odkládat, vzala brzy za své. Volby, ten katalyzátor věcí milých i truchlivých, rozpoutal bouřlivou reakci. Žel Bohu ne ve sklenici vody. Zvýšení RUDu se stalo zaklínadlem pro masivní škrty národních dotací pro obce a města a argumentem pro navýšení platů zaměstnanců v samosprávách, a to bez kompenzace. A tak z vítězství starostů nad odborem územních rozpočtů Ministerstva financí se stalo vítězství Pyrrhovo.

Tvoří se nová vláda. Sluší se na tomto místě stávajícím ministrům poděkovat, a to ne pouze ze zdvořilosti. Život, ani ten ve veřejné správě, není černobílý. Podařila se společně řada dobrých věcí. Od financování agendy opatrovnictví, přes dobrovolný systém sociálního bydlení a dotace na opravy místních komunikací až právě ke změně RUDu. Dále pak také limitace náhrady škody zastupitele jako u zaměstnanců, zavedení výjimky z plateb pro komunikace za jejich vynětí ze zemědělského půdního fondu, podpora konceptu meziobecní spolupráce s využitím evropských fondů či rozumná podoba nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přesto řada věcí zůstala nedořešena. Nepodařily se odstranit duplicity kontrol, což byl slib z programového prohlášení vlády, probíhalo nesystémové zvyšování platů zaměstnanců ve veřejné správě, dále pak docházelo k nevydávání nebo komplikovanému vydávání majetku státu obcím a městům na veřejně prospěšné stavby a zařízení. A v poslední době se potýkáme s nesmyslným majetkovým přiznáním starostů, místostarostů a radních od 1. 9. 2017 či nejasným a nadbytečným registrem smluv.

Svaz měst a obcí musí být od počátku aktivnější a důslednější v prosazování svých zájmů. Musí nás být nejen vidět a slyšet, ale především musí náš věcný názor být nezpochybnitelný zásadní a akceptovaný.

Základními stavebními kameny státu jsou obce. Stát není řízen pouze ministerstvy a parlamentem. Je skrze územní samosprávu spravován právě zastupitelstvy obcí, měst a také krajů. Je naprosto zcestná a chybná úvaha, že pokud samosprávám naložíme nové povinnosti nebo jim dáme nové finanční závazky, že se to státu nedotkne. Ano, možná v daném roce z hlediska státní kasy. Ale obce přichází o peníze na opravy a rozvoj.

Je to stejné jako na lodi. Kapitán zavelí, jídlo budou dostávat pouze cestující na palubě. Ti dělníci v podpalubí, ať se o sebe postarají. Zdánlivě, nějakou dobu nepůjde nic poznat. Na palubě se bude veselit, zatímco dole bez zraků veřejnosti se strádá. Pozná se to, až za nějakou dobu, až se loď zastaví. Až nebude kým dopravit rozčarované cestující - tedy občany -  a posádku horních pater - tedy vládu a parlament - bezpečně do přístavu.

Starostové nikdy nebyli tak nezodpovědní, že by už při náznaku strádání revoltovali a přestali pádlovat. Vždy se snažíme trpělivě vysvětlovat a na příkladech s věcnými argumenty ukazovat výhodu našich řešení a oprávněnost našich požadavků. Donekonečna to ale nejde. Naposled tedy uděláme tlustou čáru a budeme hledat s novou vládou partnerství a dialog.

Prvním úkolem je změna v systému zveřejňování majetkových přiznání členů zastupitelstev. Nechápu, kde se v naší zemi bere ten hon na představitele obcí. Trestní oznámení jsou starostům rozdávány se stejnou rychlostí, jako přibývá lajků u statusů Andreje Babiše. A přesto devět z deseti podání končí odložením. Ten kydanec na osobnosti zproštěného však navždy zůstává. A k tomu nyní máme být oběti každodenní závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží. Starostové v malých obcích nemají ochranku, nemají nákladné zabezpečovací a kamerové systémy. Předpokládám, že žijeme v demokratickém státě, kde fungují dozorové orgány. Nechť tedy vyplňujeme hloupé kolonky přiznání, ale ty ať jsou uloženy k nahlédnutí a potřebám orgánům kontrolním a činným v trestním řízení. Ne jakémukoliv kverulantovi, kterého má každá obec. Nebo je snad cílem znechutit či dokonce znemožnit občanovi zastávat pozice v orgánech měst a ty tak paralyzovat?

Ústava ČR musí obsahovat základní princip a povinnost státu, zaplatit těm, kterým na jejich bedra nakládá povinnosti. To, co je standardní od Prahy na západ. Není možné, abychom byli do nekonečna vystaveni na konci roku nutnosti hledat ve svém rozpočtu peníze na pokrytí rozhodnutí vlády či zákonodárců.

Milí představitelé vlády a parlamentu, jsme všichni na jedné lodi. Není možné si dělat naschvály nebo spolu nekomunikovat a nespolupracovat. Odnesli bychom to všichni. Zatím plujeme v klidných vodách se slunečným počasím. Ekonomika roste, nezaměstnanost je minimální, daňové příjmy jsou takové, o jakých se nám ani nesnilo. Ale to jednou skončí, stejně jako vyschnou evropské dotace. A pak všichni budeme muset k pádlům a vyhrabat se z toho marastu a doplout společně do klidného přístavu. Jak rychle a s jakými šrámy to zvládneme, bude záviset na tom, jak dobře, věcně a partnersky spolu budeme vycházet.

Přál bych si, aby i tato finanční konference dala dobrý základ a přinesla inspirativní podněty do konstruktivního a kolegiálního vztahu s novou vládou a parlamentem.

Vám všem, milí přítomní, přeji pevné zdraví, svěží mysl a pozitivního ducha.
 

František Lukl

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje