Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 168
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XX. CFK

13.11.2017 12:48

Projev předsedy Svazu na XX. CFK

Vážení představitelé moci zákonodárné, senátoři a poslanci, vážení zástupci moci výkonné, paní ministryně, pane ministře, pane předsedo Českomoravské konfederace odborových Svazů, další vzácní hosté, milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

dovolte mi na úvod tlumočit srdečné pozdravy od pana prezidenta Miloše Zemana a pana předsedy Andreje Babiše.

Dámy a pánové, buďte co nejsrdečněji vítáni na Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí České republiky. Toto tradiční setkání primátorek, starostek, primátorů a starostů se zástupci státu se koná již po 20. Je to důkaz toho, že nejde pouze o konferenci, kde je hlavním cílem podepsat prezenční listinu nebo si udělat selfie, aby facebook či EU byly spokojeny. Tady se debatuje, inspiruje, přesvědčuje a tvoří. A dokonce si úkoly z tohoto sálu odnáší i ministři. Minule jsem apeloval na premiéra Sobotku a vicepremiéra Babiše, aby se snažili být nám ku pomoci. A tou největší pomocí, že by bylo, pokud by nedělali už vůbec nic. Až na jednu výjimku, a tou tehdy byla změna rozpočtového určení daní. Po roce můžeme konstatovat, že náš apel splnili, ovšem jak už to tak bývá, tak na půl.

Otevřeně se hodí poděkovat za změnu koeficientu u DPH, a tím zvýšení objemu sdílených daní. Ovšem naše radost, že konečně budou peníze na financování věcí, které jsme museli léta odkládat, vzala brzy za své. Volby, ten katalyzátor věcí milých i truchlivých, rozpoutal bouřlivou reakci. Žel Bohu ne ve sklenici vody. Zvýšení RUDu se stalo zaklínadlem pro masivní škrty národních dotací pro obce a města a argumentem pro navýšení platů zaměstnanců v samosprávách, a to bez kompenzace. A tak z vítězství starostů nad odborem územních rozpočtů Ministerstva financí se stalo vítězství Pyrrhovo.

Tvoří se nová vláda. Sluší se na tomto místě stávajícím ministrům poděkovat, a to ne pouze ze zdvořilosti. Život, ani ten ve veřejné správě, není černobílý. Podařila se společně řada dobrých věcí. Od financování agendy opatrovnictví, přes dobrovolný systém sociálního bydlení a dotace na opravy místních komunikací až právě ke změně RUDu. Dále pak také limitace náhrady škody zastupitele jako u zaměstnanců, zavedení výjimky z plateb pro komunikace za jejich vynětí ze zemědělského půdního fondu, podpora konceptu meziobecní spolupráce s využitím evropských fondů či rozumná podoba nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přesto řada věcí zůstala nedořešena. Nepodařily se odstranit duplicity kontrol, což byl slib z programového prohlášení vlády, probíhalo nesystémové zvyšování platů zaměstnanců ve veřejné správě, dále pak docházelo k nevydávání nebo komplikovanému vydávání majetku státu obcím a městům na veřejně prospěšné stavby a zařízení. A v poslední době se potýkáme s nesmyslným majetkovým přiznáním starostů, místostarostů a radních od 1. 9. 2017 či nejasným a nadbytečným registrem smluv.

Svaz měst a obcí musí být od počátku aktivnější a důslednější v prosazování svých zájmů. Musí nás být nejen vidět a slyšet, ale především musí náš věcný názor být nezpochybnitelný zásadní a akceptovaný.

Základními stavebními kameny státu jsou obce. Stát není řízen pouze ministerstvy a parlamentem. Je skrze územní samosprávu spravován právě zastupitelstvy obcí, měst a také krajů. Je naprosto zcestná a chybná úvaha, že pokud samosprávám naložíme nové povinnosti nebo jim dáme nové finanční závazky, že se to státu nedotkne. Ano, možná v daném roce z hlediska státní kasy. Ale obce přichází o peníze na opravy a rozvoj.

Je to stejné jako na lodi. Kapitán zavelí, jídlo budou dostávat pouze cestující na palubě. Ti dělníci v podpalubí, ať se o sebe postarají. Zdánlivě, nějakou dobu nepůjde nic poznat. Na palubě se bude veselit, zatímco dole bez zraků veřejnosti se strádá. Pozná se to, až za nějakou dobu, až se loď zastaví. Až nebude kým dopravit rozčarované cestující - tedy občany -  a posádku horních pater - tedy vládu a parlament - bezpečně do přístavu.

Starostové nikdy nebyli tak nezodpovědní, že by už při náznaku strádání revoltovali a přestali pádlovat. Vždy se snažíme trpělivě vysvětlovat a na příkladech s věcnými argumenty ukazovat výhodu našich řešení a oprávněnost našich požadavků. Donekonečna to ale nejde. Naposled tedy uděláme tlustou čáru a budeme hledat s novou vládou partnerství a dialog.

Prvním úkolem je změna v systému zveřejňování majetkových přiznání členů zastupitelstev. Nechápu, kde se v naší zemi bere ten hon na představitele obcí. Trestní oznámení jsou starostům rozdávány se stejnou rychlostí, jako přibývá lajků u statusů Andreje Babiše. A přesto devět z deseti podání končí odložením. Ten kydanec na osobnosti zproštěného však navždy zůstává. A k tomu nyní máme být oběti každodenní závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží. Starostové v malých obcích nemají ochranku, nemají nákladné zabezpečovací a kamerové systémy. Předpokládám, že žijeme v demokratickém státě, kde fungují dozorové orgány. Nechť tedy vyplňujeme hloupé kolonky přiznání, ale ty ať jsou uloženy k nahlédnutí a potřebám orgánům kontrolním a činným v trestním řízení. Ne jakémukoliv kverulantovi, kterého má každá obec. Nebo je snad cílem znechutit či dokonce znemožnit občanovi zastávat pozice v orgánech měst a ty tak paralyzovat?

Ústava ČR musí obsahovat základní princip a povinnost státu, zaplatit těm, kterým na jejich bedra nakládá povinnosti. To, co je standardní od Prahy na západ. Není možné, abychom byli do nekonečna vystaveni na konci roku nutnosti hledat ve svém rozpočtu peníze na pokrytí rozhodnutí vlády či zákonodárců.

Milí představitelé vlády a parlamentu, jsme všichni na jedné lodi. Není možné si dělat naschvály nebo spolu nekomunikovat a nespolupracovat. Odnesli bychom to všichni. Zatím plujeme v klidných vodách se slunečným počasím. Ekonomika roste, nezaměstnanost je minimální, daňové příjmy jsou takové, o jakých se nám ani nesnilo. Ale to jednou skončí, stejně jako vyschnou evropské dotace. A pak všichni budeme muset k pádlům a vyhrabat se z toho marastu a doplout společně do klidného přístavu. Jak rychle a s jakými šrámy to zvládneme, bude záviset na tom, jak dobře, věcně a partnersky spolu budeme vycházet.

Přál bych si, aby i tato finanční konference dala dobrý základ a přinesla inspirativní podněty do konstruktivního a kolegiálního vztahu s novou vládou a parlamentem.

Vám všem, milí přítomní, přeji pevné zdraví, svěží mysl a pozitivního ducha.
 

František Lukl

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje