Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Program

Středa 9. prosince 2015

8.30 – 9.30

Prezence

9.30 – 12.00

BLOK I: Aktuální otázky činnosti obcí a měst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderátor: Daniela Písařovicová, moderátorka Událostí České televize

Úvodní slovo předsedy Svazu měst a obcí ČR - Mgr. František Lukl, MPA

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí  - Mgr. Michaela Marksová - Tominová

Úvodní slovo ministryně pro místní rozvoj - Ing. Karla Šlechtová

Diskuse  

Aktuální otázky měst a obcí Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu, Ministerstvo vnitra ČR

Energetické úspory - 2. vlna investičního rozvoje měst a obcí - Petr Kubín, manažer útvaru skupinová strategie, ČEZ, a.s.

Registr smluvJUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo vnitra ČR

Finanční ústava -  Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, Ministerstva financí ČR

Novela zákona o NKÚJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády, Úřad vlády ČR

Diskuse   

12.00 – 13.15

Přestávka na oběd

13.15 -  15.30

BLOK II a:  Kontrola ve veřejné správě, veřejné zakázky

 

Moderátor: Daniela Písařovicová, moderátorka Událostí České televize 

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí - PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra pro řízení sekce finanční řízení a audit, Ministerstvo financí ČR 

Představení činnosti Svazu - Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Kanceláře, Svaz měst a obcí ČR

Aktuální postoje Senátu k projednávaným změnám zákonů - Ing. Petr Vícha, senátor a starosta Bohumína 

 

Nový zákon o veřejných zakázkách - JUDr. Jan Blecha, náměstek ministryně pro řízení sekce veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Veřejné zakázky – horizontální zadávání, „light“ režimJUDr. Ing. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek v EU - hlavní auditní zjištění - Petr Jirman, auditor Generálního ředitelství pro regionální politiku, Auditní orgán Ministerstva financí ČR 

 

"Smart City“ - Marcel Babczynski, Česká spořitelna, a.s. 

 

Veřejné zakázky ve stavebnictví a zajištění jejich kvalityIng. Alexandr Šafařík Pštrosz, ředitel, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

 

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek - Mgr. Jiří Šimon, ředitel odboru veřejných zakázek, Ministerstvo zemědělství ČR

 

Diskuse

13.15 –  15.30

BLOK II b:  Nové operační programy na období 2014 – 2020 pro města a obce

 

Moderátor: Ing. Petr Kulhánek, místopředseda pro evropské záležitosti Svazu města o obcí ČR

Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020 - Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 - Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU, Ministerstvo životního prostředí ČR

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 a 2020 - Ing. Helena Barbořáková, koordinátorka strategického realizačního plánu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020Mgr. Lenka Kaucká, ředitelka odboru podpory projektů, úsek pro fondy EU,  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Financování dopravní infrastruktury ze SFDI - Ing. Karel Havlíček, vedoucí oddělení příspěvkových programů, Státní fond dopravní infrastruktury

Diskuse

Vyhodnocení dotazníků

15.30 – 16.00

Přestávka na kávu

16.00 – 17.30

BLOK III a: Dostupnost služeb v území

 

Moderátor: Mgr. Pavel Drahovzal – místopředseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Problematika územně správního členění České republiky - Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR

 

Česká pošta z venkova nezmizí - Ondřej Veselský, výkonný ředitel pro strategii, Česká pošta, s.p.

 

Projekt Pošta Partner - Ondřej Veselský, výkonný ředitel pro strategii, Česká pošta, s.p.

 

Poštovní služby na Slovensku - Mgr. Slávka Šikurová, ředitelka sekce produktů, služeb a podpory prodeje, Slovenská pošta, a.s.

 

Zkušenosti obcí s projektem Pošta partner - Karel Rajchrt, starosta obce Božanov a člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR

 

 Diskuse

16.00 – 17.30

BLOK III b: Hospodaření a správa obecního majetku

 

Moderátor:  Ing. Vlastimil Picek, místopředseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Jak získat víc peněz za prodej obecního majetku - dražba jako vhodný způsob prodeje majetku - Ing. Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb a realitní činnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Financování vodárenské infrastruktury - Ing. Oldřich Vlasák, ředitel, Sdružení vodovodů a kanalizací ČR

 

CETIN - partner pro budování vysokorychlostního internetu - Mgr. Michal Frankl, člen představenstva, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 

Výdaje obcí na vzdělávání, tělovýchovu a energie, vodu a plyn - Ing. Věra Kameníčková, CSc., analytička, CRIF - Czech CreditBureau a.s. 

 

Vymáhání pohledávek - Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň - město 

 

Diskuse

19.00 – 22.00

Společenský večer

 

Čtvrtek 10. prosince 2015

8.30 – 9.00

Prezence nově příchozích

9.00 – 12.00

BLOK IV:  Sociální služby ve městech a obcích

 

Moderátor:  Ing. Martin Charvát, místopředseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Úvodní slovo - Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně pro sekci rodinné a sociální politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

Slavnostní křest publikace  "Meziobecní spolupráce. Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti"

 

Diskuse

 

Slavnostní podepsání "Memoranda o spolupráci, podpoře a poskytování informací Hospodářské komory ČR se Svazem měst a obcí ČR"  - Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR, Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Projekty pro obce, dobrovolné svazky obcí a prospěch občana - Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR

 

Zkušenosti představitelů obcí a měst s meziobecní spoluprácí - Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni

 

Koncepce sociálního bydlení - Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální péče a sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Financování sociálních služebMgr. Linda Maršíková, vedoucí oddělení financování sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Aktuální spolupráce obcí s Úřadem práce ČR - PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR

 

Doplatek na bydlení Mgr. Zdeňka Cibulková, ředitelka odboru pro sociální věci, Úřad práce ČR

 

Diskuse

Vyhodnocení dotazníků

12.00 – 14.00

Oběd

- Změna programu vyhrazena -

Aktualizováno 3. prosince 2015

 
Soubory ke stažení
program CFK (403 kB)
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje