Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Program

Středa 9. prosince 2015

8.30 – 9.30

Prezence

9.30 – 12.00

BLOK I: Aktuální otázky činnosti obcí a měst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderátor: Daniela Písařovicová, moderátorka Událostí České televize

Úvodní slovo předsedy Svazu měst a obcí ČR - Mgr. František Lukl, MPA

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí  - Mgr. Michaela Marksová - Tominová

Úvodní slovo ministryně pro místní rozvoj - Ing. Karla Šlechtová

Diskuse  

Aktuální otázky měst a obcí Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu, Ministerstvo vnitra ČR

Energetické úspory - 2. vlna investičního rozvoje měst a obcí - Petr Kubín, manažer útvaru skupinová strategie, ČEZ, a.s.

Registr smluvJUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo vnitra ČR

Finanční ústava -  Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, Ministerstva financí ČR

Novela zákona o NKÚJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády, Úřad vlády ČR

Diskuse   

12.00 – 13.15

Přestávka na oběd

13.15 -  15.30

BLOK II a:  Kontrola ve veřejné správě, veřejné zakázky

 

Moderátor: Daniela Písařovicová, moderátorka Událostí České televize 

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí - PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra pro řízení sekce finanční řízení a audit, Ministerstvo financí ČR 

Představení činnosti Svazu - Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Kanceláře, Svaz měst a obcí ČR

Aktuální postoje Senátu k projednávaným změnám zákonů - Ing. Petr Vícha, senátor a starosta Bohumína 

 

Nový zákon o veřejných zakázkách - JUDr. Jan Blecha, náměstek ministryně pro řízení sekce veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Veřejné zakázky – horizontální zadávání, „light“ režimJUDr. Ing. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek v EU - hlavní auditní zjištění - Petr Jirman, auditor Generálního ředitelství pro regionální politiku, Auditní orgán Ministerstva financí ČR 

 

"Smart City“ - Marcel Babczynski, Česká spořitelna, a.s. 

 

Veřejné zakázky ve stavebnictví a zajištění jejich kvalityIng. Alexandr Šafařík Pštrosz, ředitel, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

 

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek - Mgr. Jiří Šimon, ředitel odboru veřejných zakázek, Ministerstvo zemědělství ČR

 

Diskuse

13.15 –  15.30

BLOK II b:  Nové operační programy na období 2014 – 2020 pro města a obce

 

Moderátor: Ing. Petr Kulhánek, místopředseda pro evropské záležitosti Svazu města o obcí ČR

Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020 - Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 - Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU, Ministerstvo životního prostředí ČR

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 a 2020 - Ing. Helena Barbořáková, koordinátorka strategického realizačního plánu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020Mgr. Lenka Kaucká, ředitelka odboru podpory projektů, úsek pro fondy EU,  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Financování dopravní infrastruktury ze SFDI - Ing. Karel Havlíček, vedoucí oddělení příspěvkových programů, Státní fond dopravní infrastruktury

Diskuse

Vyhodnocení dotazníků

15.30 – 16.00

Přestávka na kávu

16.00 – 17.30

BLOK III a: Dostupnost služeb v území

 

Moderátor: Mgr. Pavel Drahovzal – místopředseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Problematika územně správního členění České republiky - Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR

 

Česká pošta z venkova nezmizí - Ondřej Veselský, výkonný ředitel pro strategii, Česká pošta, s.p.

 

Projekt Pošta Partner - Ondřej Veselský, výkonný ředitel pro strategii, Česká pošta, s.p.

 

Poštovní služby na Slovensku - Mgr. Slávka Šikurová, ředitelka sekce produktů, služeb a podpory prodeje, Slovenská pošta, a.s.

 

Zkušenosti obcí s projektem Pošta partner - Karel Rajchrt, starosta obce Božanov a člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR

 

 Diskuse

16.00 – 17.30

BLOK III b: Hospodaření a správa obecního majetku

 

Moderátor:  Ing. Vlastimil Picek, místopředseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Jak získat víc peněz za prodej obecního majetku - dražba jako vhodný způsob prodeje majetku - Ing. Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb a realitní činnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Financování vodárenské infrastruktury - Ing. Oldřich Vlasák, ředitel, Sdružení vodovodů a kanalizací ČR

 

CETIN - partner pro budování vysokorychlostního internetu - Mgr. Michal Frankl, člen představenstva, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 

Výdaje obcí na vzdělávání, tělovýchovu a energie, vodu a plyn - Ing. Věra Kameníčková, CSc., analytička, CRIF - Czech CreditBureau a.s. 

 

Vymáhání pohledávek - Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň - město 

 

Diskuse

19.00 – 22.00

Společenský večer

 

Čtvrtek 10. prosince 2015

8.30 – 9.00

Prezence nově příchozích

9.00 – 12.00

BLOK IV:  Sociální služby ve městech a obcích

 

Moderátor:  Ing. Martin Charvát, místopředseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Úvodní slovo - Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně pro sekci rodinné a sociální politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

Slavnostní křest publikace  "Meziobecní spolupráce. Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti"

 

Diskuse

 

Slavnostní podepsání "Memoranda o spolupráci, podpoře a poskytování informací Hospodářské komory ČR se Svazem měst a obcí ČR"  - Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR, Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Projekty pro obce, dobrovolné svazky obcí a prospěch občana - Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR

 

Zkušenosti představitelů obcí a měst s meziobecní spoluprácí - Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni

 

Koncepce sociálního bydlení - Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální péče a sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Financování sociálních služebMgr. Linda Maršíková, vedoucí oddělení financování sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Aktuální spolupráce obcí s Úřadem práce ČR - PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR

 

Doplatek na bydlení Mgr. Zdeňka Cibulková, ředitelka odboru pro sociální věci, Úřad práce ČR

 

Diskuse

Vyhodnocení dotazníků

12.00 – 14.00

Oběd

- Změna programu vyhrazena -

Aktualizováno 3. prosince 2015

 
Soubory ke stažení
program CFK (403 kB)
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje