Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 38
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 22
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 44

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Program

Středa 9. prosince 2015

8.30 – 9.30

Prezence

9.30 – 12.00

BLOK I: Aktuální otázky činnosti obcí a měst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderátor: Daniela Písařovicová, moderátorka Událostí České televize

Úvodní slovo předsedy Svazu měst a obcí ČR - Mgr. František Lukl, MPA

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí  - Mgr. Michaela Marksová - Tominová

Úvodní slovo ministryně pro místní rozvoj - Ing. Karla Šlechtová

Diskuse  

Aktuální otázky měst a obcí Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu, Ministerstvo vnitra ČR

Energetické úspory - 2. vlna investičního rozvoje měst a obcí - Petr Kubín, manažer útvaru skupinová strategie, ČEZ, a.s.

Registr smluvJUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo vnitra ČR

Finanční ústava -  Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, Ministerstva financí ČR

Novela zákona o NKÚJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády, Úřad vlády ČR

Diskuse   

12.00 – 13.15

Přestávka na oběd

13.15 -  15.30

BLOK II a:  Kontrola ve veřejné správě, veřejné zakázky

 

Moderátor: Daniela Písařovicová, moderátorka Událostí České televize 

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí - PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra pro řízení sekce finanční řízení a audit, Ministerstvo financí ČR 

Představení činnosti Svazu - Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Kanceláře, Svaz měst a obcí ČR

Aktuální postoje Senátu k projednávaným změnám zákonů - Ing. Petr Vícha, senátor a starosta Bohumína 

 

Nový zákon o veřejných zakázkách - JUDr. Jan Blecha, náměstek ministryně pro řízení sekce veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Veřejné zakázky – horizontální zadávání, „light“ režimJUDr. Ing. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek v EU - hlavní auditní zjištění - Petr Jirman, auditor Generálního ředitelství pro regionální politiku, Auditní orgán Ministerstva financí ČR 

 

"Smart City“ - Marcel Babczynski, Česká spořitelna, a.s. 

 

Veřejné zakázky ve stavebnictví a zajištění jejich kvalityIng. Alexandr Šafařík Pštrosz, ředitel, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

 

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek - Mgr. Jiří Šimon, ředitel odboru veřejných zakázek, Ministerstvo zemědělství ČR

 

Diskuse

13.15 –  15.30

BLOK II b:  Nové operační programy na období 2014 – 2020 pro města a obce

 

Moderátor: Ing. Petr Kulhánek, místopředseda pro evropské záležitosti Svazu města o obcí ČR

Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020 - Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 - Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU, Ministerstvo životního prostředí ČR

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 a 2020 - Ing. Helena Barbořáková, koordinátorka strategického realizačního plánu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020Mgr. Lenka Kaucká, ředitelka odboru podpory projektů, úsek pro fondy EU,  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Financování dopravní infrastruktury ze SFDI - Ing. Karel Havlíček, vedoucí oddělení příspěvkových programů, Státní fond dopravní infrastruktury

Diskuse

Vyhodnocení dotazníků

15.30 – 16.00

Přestávka na kávu

16.00 – 17.30

BLOK III a: Dostupnost služeb v území

 

Moderátor: Mgr. Pavel Drahovzal – místopředseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Problematika územně správního členění České republiky - Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR

 

Česká pošta z venkova nezmizí - Ondřej Veselský, výkonný ředitel pro strategii, Česká pošta, s.p.

 

Projekt Pošta Partner - Ondřej Veselský, výkonný ředitel pro strategii, Česká pošta, s.p.

 

Poštovní služby na Slovensku - Mgr. Slávka Šikurová, ředitelka sekce produktů, služeb a podpory prodeje, Slovenská pošta, a.s.

 

Zkušenosti obcí s projektem Pošta partner - Karel Rajchrt, starosta obce Božanov a člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR

 

 Diskuse

16.00 – 17.30

BLOK III b: Hospodaření a správa obecního majetku

 

Moderátor:  Ing. Vlastimil Picek, místopředseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Jak získat víc peněz za prodej obecního majetku - dražba jako vhodný způsob prodeje majetku - Ing. Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb a realitní činnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Financování vodárenské infrastruktury - Ing. Oldřich Vlasák, ředitel, Sdružení vodovodů a kanalizací ČR

 

CETIN - partner pro budování vysokorychlostního internetu - Mgr. Michal Frankl, člen představenstva, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 

Výdaje obcí na vzdělávání, tělovýchovu a energie, vodu a plyn - Ing. Věra Kameníčková, CSc., analytička, CRIF - Czech CreditBureau a.s. 

 

Vymáhání pohledávek - Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň - město 

 

Diskuse

19.00 – 22.00

Společenský večer

 

Čtvrtek 10. prosince 2015

8.30 – 9.00

Prezence nově příchozích

9.00 – 12.00

BLOK IV:  Sociální služby ve městech a obcích

 

Moderátor:  Ing. Martin Charvát, místopředseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Úvodní slovo - Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně pro sekci rodinné a sociální politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

Slavnostní křest publikace  "Meziobecní spolupráce. Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti"

 

Diskuse

 

Slavnostní podepsání "Memoranda o spolupráci, podpoře a poskytování informací Hospodářské komory ČR se Svazem měst a obcí ČR"  - Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR, Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR 

 

Projekty pro obce, dobrovolné svazky obcí a prospěch občana - Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR

 

Zkušenosti představitelů obcí a měst s meziobecní spoluprácí - Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni

 

Koncepce sociálního bydlení - Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální péče a sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Financování sociálních služebMgr. Linda Maršíková, vedoucí oddělení financování sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Aktuální spolupráce obcí s Úřadem práce ČR - PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR

 

Doplatek na bydlení Mgr. Zdeňka Cibulková, ředitelka odboru pro sociální věci, Úřad práce ČR

 

Diskuse

Vyhodnocení dotazníků

12.00 – 14.00

Oběd

- Změna programu vyhrazena -

Aktualizováno 3. prosince 2015

 
Soubory ke stažení
program CFK (403 kB)
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje