Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XVI. CFK

Program XVI. celostátní finanční konference "Nové výzvy pro obce"

Letošní ročník Celostátní finanční konference nese podtitul "Nové výzvy pro obce". Je tomu dáno především z toho důvodu, že v dalším období čeká na obce mnoho novinek. Do příštího roku se po loňské změně RUDu nechystají žádné novinky ve finanční oblasti, ale to neznamená, že obce žádné změny nečekají. Nejdůležitější změnou je nový občanský zákoník, tento kodex bude nově upravovat celou řadu oblastí od nájmů přes dědické právo, přináší také hmotnou odpovědnost zastupitelů. Významným impulsem pro rozvoj obcí může být nové programovací období Evropské unie po roce 2014+, na něž se budou muset samosprávy připravit se svými projekty. S dalšími novinkami se obce budou muset potýkat v oblasti sociální politiky, která je veskrze aktuální. Samostatnou část tvoří blok energetického managementu obcí. Program je postaven na odborných výkonných pracovnících jednotlivých ministerstev a dalších institucích. Podrobný program je uveden níže.

BLOK I: Aktuální vázvy pro obecní samosprávy

Úvodní slovo: Ing. Dan Jiránek, PhDr. Michal Lukeš, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

Obce a nový občanský zákoník: Mgr. František Korbel, Ph.D., Havel, Holásek & Partners, bývalý náměstek ministra spravedlnosti, který se podílel na tvorbě nového občanského zákoníku

Chyby ve výkonu samostatné působnosti: obcí: Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru kontroly a dozoru, Ministerstvo vnitra

Budoucnost veřejných zakázek: JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj

Realita versus predikované příjmy obcí dle novely RUD, novinky v obecních financích v roce 2014, rozpočtové provizorium: Jan Zikl, ředitel Odboru financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí. 

BLOK II: Financování z evropských fondů po roce 2014

Úvodní slovo: Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu, místopředseda Svaz pro evropské záležitosti

Financování priorit měst a obcí v období 2014+ v kontextu návrhů Svazu: Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu 

Promítnutí zájmů obcí a měst v operačních programech:  Ing. Daniel Braun, M.A., 1. náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

Financování potřeb venkovských oblastí z programu rozvoje venkova: Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru řídícího orgánu programu rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství

Projekt meziobecní spolupráce: Jaromír Jech, ředitel - supervizor Projektu

BLOK III: Energetický management obcí

Úvodní slovo a legislativní úvod do problematiky: Mgr. Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Možnosti financování - Nová zelená úsporám a nový Operační program Životní prostředí: Ing. Jaroslav Hrubeš, pověřený ředitel Státního fondu životního prostředí

Uplatnění metody EPC v praxi a možné způsoby financování: Ing. Vladimír Sochor, Asociace poskytovatelů energetických služeb

Investice do energeticky úsporných opatření - příležitosti a možnosti financování: Ing. Martin Barteš, Česká spořitelna

Nákup elektřiny a plynu na komoditní burze přináší městům a obcím úspory: Ing. Simona Wildová, Českomoravská komoditní burza Kladno 

Příklady společného nákupu energií - elektronická aukce nákupu elektřiny a plynu pro domácnosti: Mgr. Jaroslav Melša, starosta Dobříše

Energetický management města Litoměřice: Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., energetický manažer MěÚ Litoměřice

Kombinace dotace a EPC v praxi - zkušenosti z Prahy 13: Ing. David Vodražka, starosta Prahy 13

Využití a realizace EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta České Třebové

Tyto přednášky si můžete stáhnout ZDE

BLOK IV: Dopady novinek v sociální oblasti na obce

Návrh sociálního bydlení: Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra pro územní a bytovou politiku, Ministerstvo pro místní rozvoj

                                               PhDr. Pavel Čáslava, náměstek ministra pro sociální a bytovou politiku, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 Sociální dávky - jak to bude s výplatami?: Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka odboru sociální a rodinné politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Veřejné opatrovnictví: Mgr. Marek Svatoš, vedoucí oddělení civilního práva hmotného, Ministerstvo spravedlnosti

Dopad koncepce bezdomovectví na obce: Mgr. Jan Dobeš, náměstek ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sociální práce na obcích a financování sociálních služeb: Mgr. Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

BLOK V: Pohledávky obcí - jak s nimi dál?

Příklad dobré praxe ve vymáhání pohledávek: Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky, Chomutov

Pohledávky pohledem Celní správy: Mgr. Lubomír Kučera, ředitel odboru právního, Generální ředitelství cel

Změna programu vyhrazena

 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
19. - 21. září 2018

Národní Konference Venkov

Strážnice
21. září 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje