Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 53
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XVI. CFK

Program XVI. celostátní finanční konference "Nové výzvy pro obce"

Letošní ročník Celostátní finanční konference nese podtitul "Nové výzvy pro obce". Je tomu dáno především z toho důvodu, že v dalším období čeká na obce mnoho novinek. Do příštího roku se po loňské změně RUDu nechystají žádné novinky ve finanční oblasti, ale to neznamená, že obce žádné změny nečekají. Nejdůležitější změnou je nový občanský zákoník, tento kodex bude nově upravovat celou řadu oblastí od nájmů přes dědické právo, přináší také hmotnou odpovědnost zastupitelů. Významným impulsem pro rozvoj obcí může být nové programovací období Evropské unie po roce 2014+, na něž se budou muset samosprávy připravit se svými projekty. S dalšími novinkami se obce budou muset potýkat v oblasti sociální politiky, která je veskrze aktuální. Samostatnou část tvoří blok energetického managementu obcí. Program je postaven na odborných výkonných pracovnících jednotlivých ministerstev a dalších institucích. Podrobný program je uveden níže.

BLOK I: Aktuální vázvy pro obecní samosprávy

Úvodní slovo: Ing. Dan Jiránek, PhDr. Michal Lukeš, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

Obce a nový občanský zákoník: Mgr. František Korbel, Ph.D., Havel, Holásek & Partners, bývalý náměstek ministra spravedlnosti, který se podílel na tvorbě nového občanského zákoníku

Chyby ve výkonu samostatné působnosti: obcí: Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru kontroly a dozoru, Ministerstvo vnitra

Budoucnost veřejných zakázek: JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj

Realita versus predikované příjmy obcí dle novely RUD, novinky v obecních financích v roce 2014, rozpočtové provizorium: Jan Zikl, ředitel Odboru financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí. 

BLOK II: Financování z evropských fondů po roce 2014

Úvodní slovo: Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu, místopředseda Svaz pro evropské záležitosti

Financování priorit měst a obcí v období 2014+ v kontextu návrhů Svazu: Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu 

Promítnutí zájmů obcí a měst v operačních programech:  Ing. Daniel Braun, M.A., 1. náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

Financování potřeb venkovských oblastí z programu rozvoje venkova: Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru řídícího orgánu programu rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství

Projekt meziobecní spolupráce: Jaromír Jech, ředitel - supervizor Projektu

BLOK III: Energetický management obcí

Úvodní slovo a legislativní úvod do problematiky: Mgr. Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Možnosti financování - Nová zelená úsporám a nový Operační program Životní prostředí: Ing. Jaroslav Hrubeš, pověřený ředitel Státního fondu životního prostředí

Uplatnění metody EPC v praxi a možné způsoby financování: Ing. Vladimír Sochor, Asociace poskytovatelů energetických služeb

Investice do energeticky úsporných opatření - příležitosti a možnosti financování: Ing. Martin Barteš, Česká spořitelna

Nákup elektřiny a plynu na komoditní burze přináší městům a obcím úspory: Ing. Simona Wildová, Českomoravská komoditní burza Kladno 

Příklady společného nákupu energií - elektronická aukce nákupu elektřiny a plynu pro domácnosti: Mgr. Jaroslav Melša, starosta Dobříše

Energetický management města Litoměřice: Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., energetický manažer MěÚ Litoměřice

Kombinace dotace a EPC v praxi - zkušenosti z Prahy 13: Ing. David Vodražka, starosta Prahy 13

Využití a realizace EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta České Třebové

Tyto přednášky si můžete stáhnout ZDE

BLOK IV: Dopady novinek v sociální oblasti na obce

Návrh sociálního bydlení: Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra pro územní a bytovou politiku, Ministerstvo pro místní rozvoj

                                               PhDr. Pavel Čáslava, náměstek ministra pro sociální a bytovou politiku, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 Sociální dávky - jak to bude s výplatami?: Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka odboru sociální a rodinné politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Veřejné opatrovnictví: Mgr. Marek Svatoš, vedoucí oddělení civilního práva hmotného, Ministerstvo spravedlnosti

Dopad koncepce bezdomovectví na obce: Mgr. Jan Dobeš, náměstek ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sociální práce na obcích a financování sociálních služeb: Mgr. Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

BLOK V: Pohledávky obcí - jak s nimi dál?

Příklad dobré praxe ve vymáhání pohledávek: Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky, Chomutov

Pohledávky pohledem Celní správy: Mgr. Lubomír Kučera, ředitel odboru právního, Generální ředitelství cel

Změna programu vyhrazena

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje