Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Statutární města píší premiérovi: Potřebujeme garantovat 75 miliard korun na evropské projekty

Zejména novým programovým obdobím 2014-2020 a aktuální legislativou se zabývala Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, která 5. a 6. února 2015 jednala v Plzni. Do západních Čech se sjeli primátoři z celé České republiky, jejich náměstci a pracovníci magistrátů. Shodli se, že je naprosto nezbytné zajistit dostatek peněz z Evropské unie (EU) na integrované nástroje evropských fondů – integrované územní investice (ITI) i integrované plány rozvoj území (IPRÚ). Na první města požadují 65 miliard korun, na druhé 10 miliard korun.

Zatímco u nástrojů ITI je požadovaná částka stanovena v Dohodě o partnerství, kterou Česká republiky uzavřela s Evropskou unií, peníze na IPRÚ nemají v Dohodě žádnou zvláštní alokaci. Počítá s nimi až Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD), který však některá ministerstva jako řídící orgány pro přípravu výzev na projekty v novém programovém období EU nepříliš respektují. 

„Některá ministerstva nejsou ochotná zpřístupnit operační programy, které mají na starosti, městům, jež chtějí využívat integrované nástroje,“ říká předseda Komory statutárních měst, místopředseda Svazu měst a obcí a primátor Chomutova Jan Mareš a dodává: “Nerespektují tak Národní dokument k územní dimenzi, který je bohužel neaktuální, protože se od doby, co ho schválila vláda, změnily cíle operačních programů. Proto jsme se jako Komora statutárních města obrátili na premiéra Bohuslava Sobotku a požádali ho, aby zohlednil integrované nástroje pro čerpání evropských dotací městy na úrovni vlády.“ 

Na jednání Komory statutárních měst vystoupil také Martin Zrzavecký, primátor hostitelské Plzně. Ve své prezentaci se dotkl problémů, které trápí západočeskou metropoli. Zmínil se například o poplatcích za nakládání s odpadem, upozornil na nejednotnost v přístupu ministerstev v oblasti bytové politiky, která blokuje prodej řady městských bytů v obytné zóně Sylván, a zdůraznil nedostatečnou výši dotací podporujících tramvajovou a trolejbusovou dopravu.„Tramvaje a trolejbusy jsou páteří MHD a představují ekologicky i energeticky nejšetrnější druh dopravy, zároveň jsou však podfinancovány. Jen v příštích sedmi letech česká a moravská města kromě Prahy potřebují investovat 16 miliard korun do infrastruktury a dalších cca 17 miliard korun k dosažení udržitelného stavu vozového parku drážní MHD. V Operačním programu Doprava (OPD) je přesto pro infrastrukturu drážní MHD alokováno jen 4,5 miliard, tj. pouhých 28 % potřebných prostředků,“ podotkl plzeňský primátor Martin Zrzavecký

Jednání Komory statutárních měst se týkalo také aktuálně projednávané legislativy. Zazněly informace o zákonu o provozování hazardních her, financování sociálně právní ochrany dětí na obcích, novele zákona o ochraně zemědělského původního fondu, novele zákona o Nejvyšším kontrolním a dalších právních předpisech.

„Ochranou zemědělského půdního fondu se v minulých dnech zabývala horní komora Parlamentu a jsem rád, že senátoři slyšeli na připomínky měst a obcí. Doufejme, že podobně vnímaví budou také poslanci,“ říká předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek a dodává: “Novela, tak jak ji dříve schválila Sněmovna, počítá s tím, že by všechny kompetence týkající se ochrany zemědělského půdního fondu přešly z obcí II. typu na obce III. typu. To by však ve výsledku snížilo akceschopnost rozhodování obcí a o půdě by často rozhodovaly jiné subjekty, které méně znají situaci v místě. Danou věc, stejně jako plánované zúžení výjimky na vynětí ze ZPF týkající se rodinných domů a souvisejících staveb, se snažíme napravit. Pro rozvoj zejména malých obcí by to totiž mohlo být velmi omezující.“  

Podobně členská statutární města Svazu měst a obcí ČR upozorňují, že není možné, aby Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) pouze rozšířil počet kontrolních orgánů (jak s tím počítá projednávaná novela zákona), aniž by se zrevidovaly kompetence všech stávajících kontrolních subjektů. Už dnes se totiž samosprávy potýkají s duplicitou a často i multiplicitou kontrol, kdy je různé orgány kontrolují na totéž, často však dochází k různým a -  jak potvrzují soudy - mnohdy také nesprávným závěrům.

Na jednání Komory statutárních měst zazněly také informace o projektech Odpovědný zastupitel a Podpora meziobecní spolupráce, které realizuje Svaz. Financovány jsou z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Primátoři byli seznámeni s výstupy projektů a plány do budoucna.        

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje