Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 110
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 26
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 20
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 18

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Statutární města píší premiérovi: Potřebujeme garantovat 75 miliard korun na evropské projekty

Zejména novým programovým obdobím 2014-2020 a aktuální legislativou se zabývala Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, která 5. a 6. února 2015 jednala v Plzni. Do západních Čech se sjeli primátoři z celé České republiky, jejich náměstci a pracovníci magistrátů. Shodli se, že je naprosto nezbytné zajistit dostatek peněz z Evropské unie (EU) na integrované nástroje evropských fondů – integrované územní investice (ITI) i integrované plány rozvoj území (IPRÚ). Na první města požadují 65 miliard korun, na druhé 10 miliard korun.

Zatímco u nástrojů ITI je požadovaná částka stanovena v Dohodě o partnerství, kterou Česká republiky uzavřela s Evropskou unií, peníze na IPRÚ nemají v Dohodě žádnou zvláštní alokaci. Počítá s nimi až Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD), který však některá ministerstva jako řídící orgány pro přípravu výzev na projekty v novém programovém období EU nepříliš respektují. 

„Některá ministerstva nejsou ochotná zpřístupnit operační programy, které mají na starosti, městům, jež chtějí využívat integrované nástroje,“ říká předseda Komory statutárních měst, místopředseda Svazu měst a obcí a primátor Chomutova Jan Mareš a dodává: “Nerespektují tak Národní dokument k územní dimenzi, který je bohužel neaktuální, protože se od doby, co ho schválila vláda, změnily cíle operačních programů. Proto jsme se jako Komora statutárních města obrátili na premiéra Bohuslava Sobotku a požádali ho, aby zohlednil integrované nástroje pro čerpání evropských dotací městy na úrovni vlády.“ 

Na jednání Komory statutárních měst vystoupil také Martin Zrzavecký, primátor hostitelské Plzně. Ve své prezentaci se dotkl problémů, které trápí západočeskou metropoli. Zmínil se například o poplatcích za nakládání s odpadem, upozornil na nejednotnost v přístupu ministerstev v oblasti bytové politiky, která blokuje prodej řady městských bytů v obytné zóně Sylván, a zdůraznil nedostatečnou výši dotací podporujících tramvajovou a trolejbusovou dopravu.„Tramvaje a trolejbusy jsou páteří MHD a představují ekologicky i energeticky nejšetrnější druh dopravy, zároveň jsou však podfinancovány. Jen v příštích sedmi letech česká a moravská města kromě Prahy potřebují investovat 16 miliard korun do infrastruktury a dalších cca 17 miliard korun k dosažení udržitelného stavu vozového parku drážní MHD. V Operačním programu Doprava (OPD) je přesto pro infrastrukturu drážní MHD alokováno jen 4,5 miliard, tj. pouhých 28 % potřebných prostředků,“ podotkl plzeňský primátor Martin Zrzavecký

Jednání Komory statutárních měst se týkalo také aktuálně projednávané legislativy. Zazněly informace o zákonu o provozování hazardních her, financování sociálně právní ochrany dětí na obcích, novele zákona o ochraně zemědělského původního fondu, novele zákona o Nejvyšším kontrolním a dalších právních předpisech.

„Ochranou zemědělského půdního fondu se v minulých dnech zabývala horní komora Parlamentu a jsem rád, že senátoři slyšeli na připomínky měst a obcí. Doufejme, že podobně vnímaví budou také poslanci,“ říká předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek a dodává: “Novela, tak jak ji dříve schválila Sněmovna, počítá s tím, že by všechny kompetence týkající se ochrany zemědělského půdního fondu přešly z obcí II. typu na obce III. typu. To by však ve výsledku snížilo akceschopnost rozhodování obcí a o půdě by často rozhodovaly jiné subjekty, které méně znají situaci v místě. Danou věc, stejně jako plánované zúžení výjimky na vynětí ze ZPF týkající se rodinných domů a souvisejících staveb, se snažíme napravit. Pro rozvoj zejména malých obcí by to totiž mohlo být velmi omezující.“  

Podobně členská statutární města Svazu měst a obcí ČR upozorňují, že není možné, aby Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) pouze rozšířil počet kontrolních orgánů (jak s tím počítá projednávaná novela zákona), aniž by se zrevidovaly kompetence všech stávajících kontrolních subjektů. Už dnes se totiž samosprávy potýkají s duplicitou a často i multiplicitou kontrol, kdy je různé orgány kontrolují na totéž, často však dochází k různým a -  jak potvrzují soudy - mnohdy také nesprávným závěrům.

Na jednání Komory statutárních měst zazněly také informace o projektech Odpovědný zastupitel a Podpora meziobecní spolupráce, které realizuje Svaz. Financovány jsou z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Primátoři byli seznámeni s výstupy projektů a plány do budoucna.        

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje