Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 167
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Ministr financí Jan Fischer a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys vítají projekt Podpora meziobecní spolupráce

(Praha 29. října) Projekt Svazu měst a obcí ČR Podpora meziobecní spolupráce vyžaduje vzhledem k navrženým tématům spolupráci s klíčovými ministerstvy, proto zástupci Projektové kanceláře Svazu zahájili sérii jednání s příslušnými ministry. Jako první proběhla jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Daliborem Štysem (15. října 2013) a ministrem financí Janem Fischerem (21. října 2013).

V obou případech nejprve byla zástupci Projektové kanceláře stručně vysvětlena podstata projektu, který umožní ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností vytvořit odborné a administrativní zázemí pro podporu vzájemné spolupráce obcí. V oblasti předškolní výchovy a základního školství je to např. otázka kapacity mateřských škol, zachování a dostupnosti základních škol, možnosti řešení dopravní obslužnosti nebo mimoškolní a zájmová činnost. Připravované analýzy budou sloužit jako podklad pro komunikaci mezi zástupci obcí s ohledem na řešení konkrétní situace v daném území. Zespodu na základě potřeb by také měly vyplynout podněty pro případné legislativní změny. V souvislosti s realizací projektu a přípravou základních analytických podkladů byli zástupci ministerstva požádáni o úzkou spolupráci a součinnost při poskytnutí dat ohledně předškolního a základního vzdělávání ze Statistiky školství MŠMT.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy uvítal nabídku spolupráce a vyjádřil podporu společnému postupu při tvorbě analýz, strategií a vzájemného doplňování akcí spojených s podporou škol. Jako příklad řešení dopravní obslužnosti na územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností zmínil započatou spolupráci s prof. Ing. Emilem Pelikánem, CSc., z Fakulty dopravní ČVUT v Praze (Ústav dopravní telematiky), který s využitím pokročilých metod teorie řízení vytváří model dopravní obslužnosti v ORP.

1. náměstek ministra Jindřich Fryč potvrdil, že MŠMT ve svých strategiích týkajících se předškolního a základního vzdělávání, i v rámci příprav nového Operačního programu VVV, pracuje se skladební jednotkou území ORP. Přímou podporu škol včetně dovybudování jejich sítě vidí v podpoře vzniku svazkových škol jako školské právnické osoby. Takovýmto školám může ministerstvo poskytnout finanční prostředky na investice. V roce 2014 je v rozpočtu pro školství vyčleněno 100 mil. Kč.

Školy zakládané svazky obcí uvedla jako vhodný příklad meziobecní spolupráce také náměstkyně ministra Eva Bartoňová s tím, že tento trend bude ministerstvo i nadále podporovat. V rámci projektu Svazu vidí přínos právě na úrovni území ORP, kdy bude možné např. namodelovat řešení spádových škol v případech, kdy není shoda mezi spádovým územím a spádovou obcí. Zástupci MŠMT navrhli pro další spolupráci v rámci projektu vznik společné pracovní skupiny, jelikož sledovaná problematika prolíná více strukturami ministerstva. Paní náměstkyně projevila osobní zájem o účast v této pracovní skupině, jako kontaktní osoba byl navržen ředitel Odboru vzdělávací soustavy Jakub Stárek.

Ministr financí Jan Fischer uvítal, že jde o projekt, který vychází z přirozených potřeb obcí, a že na základě zpracovaných dokumentů bude možné vést další debaty s obcemi nad možných potenciálem meziobecní spolupráce v konkrétním území. V neposlední řadě zmínil skutečnost, že projekt může mít pozitivní dopady na rozpočty obcí. Pro zvýšení zájmů obcí o spolupráci navrhli zástupci Projektové kanceláře zavedení motivačních prvků v rámci rozpočtového určení daní. Spolupráce obcí by měla být státem určitým způsobem zvýhodněna, a to např. vyšším podílem ze sdílených daní. Jen tak může být dlouhodobě udržitelná. Kontaktní osobou pro projekt za ministerstvo financí bude pan náměstek Jan Gregor (potažmo ředitel odboru financování územních rozpočtů Jan Zikl).

Osobní představení projektu Podpora meziobecní spolupráce bylo oběma ministry velmi pozitivně hodnoceno. Jednání splnilo očekávání především v nastavení další efektivní vzájemné spolupráce a v možnosti hledat nová řešení problematiky meziobecní spolupráce s ohledem na samosprávné kompetence obcí.   

Další jednání jsou naplánována s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem a ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským. Zástupci Projektové kanceláře se setkají také se zástupci dalších institucí, které by mohly být pro realizaci projektu velkým přínosem. Vzhledem k nutnosti pracovat s velkým množstvím statistických informací to bude v brzké době např. s jednání předsedkyní Českého statistického úřadu Ivou Ritschelovou.

 

Jednání na MŠMT proběhlo dne 15. října 2013

Účast na ministerstvo:

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy

PhDr. Jindřich Fryč, 1. náměstek ministra (Skupina pro vzdělávání)

Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra (Skupina pro ekonomické záležitosti)

Účast za Projektovou kancelář Svazu:

Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání, ředitel-supervizor projektu Podpora meziobecní spolupráce (PMOS)

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., vedoucí oddělení vnějších vztahů, vedoucí projektový manažer projektu PMOS

PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise SMO ČR, metodik předškolní výchovy a základního školství projektu PMOS

 

Jednání na MF proběhlo dne 21. října 2013

Účast na ministerstvo:

Ing. Jan Fischer, CSc., ministr financí

Účast za Projektovou kancelář Svazu:

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D. vedoucí oddělení vnějších vztahů, vedoucí projektový manažer projektu PMOS

Ing. Marek Vetýška, manažer metodických a analytických prací projektu PMOS

 

 

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností je plně hrazený ze zdrojů OP LZZ. Zapojit se do něj mohou i obce a města, která nejsou členy Svazu měst a obcí ČR. Doba jeho trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015. Přímá finanční podpora do jednotlivých území je až 2,5 mil. Kč.

Podrobné informace najdete na www.obcesobe.cz.


Další informace poskytnou:

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., vedoucí projektový manažer
Tel.: 234 709 718, 731 579 718, e-mail: stegmannova@smocr.cz

Ing. Ivan Černý, komunikace a vztahy s územní samosprávou
Tel.: 234 709 726, 730 154 520, e-mail: cerny.mos@smocr.cz.

 

Kontakt pro novináře:
Mgr. Tomáš Cikrt, manažer publicity projektu
Tel: 722 959 738, e-mail:  cikrt.mos@smocr.cz


 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje