Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 170
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Příběhy

Na Jablonecku si jdou lidé naproti

 

Perfektní připravenost, hladký průběh a nakažlivě dobrá nálada. Takový dojem zanechalo První oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Jablonec nad Nisou. Uskutečnilo se 12. června, jako volitelné téma se ujala doprava, respektive zlepšení její koordinace.

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou leží zhruba uprostřed Libereckého kraje. Je to území, které ze severu zahrnuje podstatnou část Jizerských hor a na východě přechází v Krkonoše. V správním obvodu žije přes 55 tisíc lidí, a to v 11 obcích, z nichž tři mají statut města. 

Role koordinátorky Projektu meziobecní spolupráce se zde zhostila Markéta Hozová, která je současně mluvčí jabloneckého magistrátu. Úzké spojení projektu s městem Jablonec není náhodné. Starostové z ORP jsou už zvyklí na zájem o problémy malých obcí ze strany magistrátu, dobře si rozumí s vstřícným tajemníkem i primátorem a pravidelně se setkávají. Do projektu Obce sobě tak vpluli jako dobře šlapající tým, který využil možnost jak dál rozvinout to, na čem se už úspěšně pracuje.

Když na setkání M. Hozová hovořila o vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí, mohla konstatovat, že se do projektu meziobecní spolupráce zapojilo všech 11 obcí, jejichž starostové o sobě navzájem a o dění ve svých obcích velmi dobře vědí. Jako společná témata označili cestovní ruch a dopravní obslužnost, první se proto stalo tématem pro MOS v aglomeraci a druhé bylo potvrzené jako volitelné téma právě na tomto oficiálním setkání. V působnosti ORP pracuje Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ) a současně v regionu funguje také Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje IDOL. Oba systémy by měly být navzájem kompatibilní tak, aby to bylo ekonomicky a uživatelsky výhodné. Téma bylo navrženo na základě dotazníků, následně proběhla diskuse i výběr vhodného kandidáta na pozici tematického experta pro danou oblast, kterým se stal Ing. Ondřej Polák.

Pokud jde o základní tři témata, v každém si jablonečtí našli jak integrující, tak konkrétní náměty. V sociální oblasti se budou týkat komunitního plánování, informovanosti o sociálních službách a rozšíření spektra sociálních služeb se zaměřením na klienty trpící závislostí (což se logicky více týká samotného Jablonce), ale došlo i na návrh na zřízení Domova pro seniory, který by sloužil všem obcím. V oblasti školství budou řešit zcela konkrétní problém dětí z vesnic Dalešice a Maršovice, které nemají vlastní mateřskou a základní školu. Ve hře je několik variant, jak jim mohou ostatní obce pomoci. Dále se v této oblasti, kromě vypracování ucelené koncepce sítě škol a poradenského servisu,  klade důraz i na otevření škol rodičům. Pod heslem „rodiče vítáni“ se prohloubí  jejich podíl na chodu a směřování školy. A konečně třetí hlavní oblast – odpadové hospodářství – bude mít jako hlavní bod vytvoření dobrovolného svazku obcí, který by posílil vyjednávací pozici vůči svozové firmě.

 

Tři otázky pro primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitla

 

Jaký smysl má projekt Obce sobě pro větší města? Proč by měla pomáhat menším?

Měl by fungovat princip solidarity. Ostatně z obcí přijíždí občané do města a z města do obcí. Vztahy by měly být vždycky korektní a sousedské a k tomu patří i vzájemná pomoc. Nakonec i ORP je nějakým způsobem definováno a nelze se určitým povinnostem vyhnout. Myslím, že lepší je jít tomu naproti právě takovým způsobem.

 

Na shromáždění si starostové pochvalovali vstřícnost a pomoc ze strany magistrátu Jablonce a jeho úředníků, to nebývá vždy pravidlem, čím je to u vás dáno?

Možná je to dáno osobností tajemníka Marka Řeháčka, který má celý region pod kůží, je současně spisovatelem, píše o regionu knížky. V obcích se pohybuje, je to pro něj samozřejmé a je to slušný fundovaný člověk, který dovede se starosty komunikovat a pomáhat jim. Já jsem tuto aktivitu jenom podpořil a od začátku, co jsem ve funkci, se snažím držet jakýsi tým, s nímž komunikujeme na platformě, kde je jedno, zda jde o malou či velkou obec. Vyměňujeme si své životní zkušenosti a starosti.

Jako volitelné téma jste vybrali dopravu, její lepší koordinaci. Proč?

Náš region je přeci jenom horský a bývá postižen zimou a sněhem a potom zase přívaly turistů. Dopravní dostupnost není taková jako u obcí, které leží na rovině a kde si za pět minut dojdete na kole z místa A do místa B, tady je to opravdu někdy velmi složité a je proto dobré mít nastaveny krizové scénáře a mít v systému lidi, kteří to znají a umí řešit i krizové situace.

 

Popisky k obrázkům, v pořadí jak jdou za sebou:

1. Zleva: Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou, Markéta Hozová, koordinátorka a Karla Hackelová, analytička projektu Obce sobě,

2. Správní obvod ORP Jablonec nad Nisou zahrnuje 11 obcí.

3. Jednání mělo oficiální....

4....i neformální část, konalo se v nově rekonstruovaném areálu sportovišť Střelnice.

5. Primátor Jablonce nad Nisou Ing. Petr Beitl (poněkud oslněn paprsky pozdního odpoledne).

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje