Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Příběhy

Na Jablonecku si jdou lidé naproti

 

Perfektní připravenost, hladký průběh a nakažlivě dobrá nálada. Takový dojem zanechalo První oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Jablonec nad Nisou. Uskutečnilo se 12. června, jako volitelné téma se ujala doprava, respektive zlepšení její koordinace.

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou leží zhruba uprostřed Libereckého kraje. Je to území, které ze severu zahrnuje podstatnou část Jizerských hor a na východě přechází v Krkonoše. V správním obvodu žije přes 55 tisíc lidí, a to v 11 obcích, z nichž tři mají statut města. 

Role koordinátorky Projektu meziobecní spolupráce se zde zhostila Markéta Hozová, která je současně mluvčí jabloneckého magistrátu. Úzké spojení projektu s městem Jablonec není náhodné. Starostové z ORP jsou už zvyklí na zájem o problémy malých obcí ze strany magistrátu, dobře si rozumí s vstřícným tajemníkem i primátorem a pravidelně se setkávají. Do projektu Obce sobě tak vpluli jako dobře šlapající tým, který využil možnost jak dál rozvinout to, na čem se už úspěšně pracuje.

Když na setkání M. Hozová hovořila o vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí, mohla konstatovat, že se do projektu meziobecní spolupráce zapojilo všech 11 obcí, jejichž starostové o sobě navzájem a o dění ve svých obcích velmi dobře vědí. Jako společná témata označili cestovní ruch a dopravní obslužnost, první se proto stalo tématem pro MOS v aglomeraci a druhé bylo potvrzené jako volitelné téma právě na tomto oficiálním setkání. V působnosti ORP pracuje Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ) a současně v regionu funguje také Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje IDOL. Oba systémy by měly být navzájem kompatibilní tak, aby to bylo ekonomicky a uživatelsky výhodné. Téma bylo navrženo na základě dotazníků, následně proběhla diskuse i výběr vhodného kandidáta na pozici tematického experta pro danou oblast, kterým se stal Ing. Ondřej Polák.

Pokud jde o základní tři témata, v každém si jablonečtí našli jak integrující, tak konkrétní náměty. V sociální oblasti se budou týkat komunitního plánování, informovanosti o sociálních službách a rozšíření spektra sociálních služeb se zaměřením na klienty trpící závislostí (což se logicky více týká samotného Jablonce), ale došlo i na návrh na zřízení Domova pro seniory, který by sloužil všem obcím. V oblasti školství budou řešit zcela konkrétní problém dětí z vesnic Dalešice a Maršovice, které nemají vlastní mateřskou a základní školu. Ve hře je několik variant, jak jim mohou ostatní obce pomoci. Dále se v této oblasti, kromě vypracování ucelené koncepce sítě škol a poradenského servisu,  klade důraz i na otevření škol rodičům. Pod heslem „rodiče vítáni“ se prohloubí  jejich podíl na chodu a směřování školy. A konečně třetí hlavní oblast – odpadové hospodářství – bude mít jako hlavní bod vytvoření dobrovolného svazku obcí, který by posílil vyjednávací pozici vůči svozové firmě.

 

Tři otázky pro primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitla

 

Jaký smysl má projekt Obce sobě pro větší města? Proč by měla pomáhat menším?

Měl by fungovat princip solidarity. Ostatně z obcí přijíždí občané do města a z města do obcí. Vztahy by měly být vždycky korektní a sousedské a k tomu patří i vzájemná pomoc. Nakonec i ORP je nějakým způsobem definováno a nelze se určitým povinnostem vyhnout. Myslím, že lepší je jít tomu naproti právě takovým způsobem.

 

Na shromáždění si starostové pochvalovali vstřícnost a pomoc ze strany magistrátu Jablonce a jeho úředníků, to nebývá vždy pravidlem, čím je to u vás dáno?

Možná je to dáno osobností tajemníka Marka Řeháčka, který má celý region pod kůží, je současně spisovatelem, píše o regionu knížky. V obcích se pohybuje, je to pro něj samozřejmé a je to slušný fundovaný člověk, který dovede se starosty komunikovat a pomáhat jim. Já jsem tuto aktivitu jenom podpořil a od začátku, co jsem ve funkci, se snažím držet jakýsi tým, s nímž komunikujeme na platformě, kde je jedno, zda jde o malou či velkou obec. Vyměňujeme si své životní zkušenosti a starosti.

Jako volitelné téma jste vybrali dopravu, její lepší koordinaci. Proč?

Náš region je přeci jenom horský a bývá postižen zimou a sněhem a potom zase přívaly turistů. Dopravní dostupnost není taková jako u obcí, které leží na rovině a kde si za pět minut dojdete na kole z místa A do místa B, tady je to opravdu někdy velmi složité a je proto dobré mít nastaveny krizové scénáře a mít v systému lidi, kteří to znají a umí řešit i krizové situace.

 

Popisky k obrázkům, v pořadí jak jdou za sebou:

1. Zleva: Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou, Markéta Hozová, koordinátorka a Karla Hackelová, analytička projektu Obce sobě,

2. Správní obvod ORP Jablonec nad Nisou zahrnuje 11 obcí.

3. Jednání mělo oficiální....

4....i neformální část, konalo se v nově rekonstruovaném areálu sportovišť Střelnice.

5. Primátor Jablonce nad Nisou Ing. Petr Beitl (poněkud oslněn paprsky pozdního odpoledne).

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje