Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Příběhy

Na Jablonecku si jdou lidé naproti

 

Perfektní připravenost, hladký průběh a nakažlivě dobrá nálada. Takový dojem zanechalo První oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Jablonec nad Nisou. Uskutečnilo se 12. června, jako volitelné téma se ujala doprava, respektive zlepšení její koordinace.

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou leží zhruba uprostřed Libereckého kraje. Je to území, které ze severu zahrnuje podstatnou část Jizerských hor a na východě přechází v Krkonoše. V správním obvodu žije přes 55 tisíc lidí, a to v 11 obcích, z nichž tři mají statut města. 

Role koordinátorky Projektu meziobecní spolupráce se zde zhostila Markéta Hozová, která je současně mluvčí jabloneckého magistrátu. Úzké spojení projektu s městem Jablonec není náhodné. Starostové z ORP jsou už zvyklí na zájem o problémy malých obcí ze strany magistrátu, dobře si rozumí s vstřícným tajemníkem i primátorem a pravidelně se setkávají. Do projektu Obce sobě tak vpluli jako dobře šlapající tým, který využil možnost jak dál rozvinout to, na čem se už úspěšně pracuje.

Když na setkání M. Hozová hovořila o vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí, mohla konstatovat, že se do projektu meziobecní spolupráce zapojilo všech 11 obcí, jejichž starostové o sobě navzájem a o dění ve svých obcích velmi dobře vědí. Jako společná témata označili cestovní ruch a dopravní obslužnost, první se proto stalo tématem pro MOS v aglomeraci a druhé bylo potvrzené jako volitelné téma právě na tomto oficiálním setkání. V působnosti ORP pracuje Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ) a současně v regionu funguje také Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje IDOL. Oba systémy by měly být navzájem kompatibilní tak, aby to bylo ekonomicky a uživatelsky výhodné. Téma bylo navrženo na základě dotazníků, následně proběhla diskuse i výběr vhodného kandidáta na pozici tematického experta pro danou oblast, kterým se stal Ing. Ondřej Polák.

Pokud jde o základní tři témata, v každém si jablonečtí našli jak integrující, tak konkrétní náměty. V sociální oblasti se budou týkat komunitního plánování, informovanosti o sociálních službách a rozšíření spektra sociálních služeb se zaměřením na klienty trpící závislostí (což se logicky více týká samotného Jablonce), ale došlo i na návrh na zřízení Domova pro seniory, který by sloužil všem obcím. V oblasti školství budou řešit zcela konkrétní problém dětí z vesnic Dalešice a Maršovice, které nemají vlastní mateřskou a základní školu. Ve hře je několik variant, jak jim mohou ostatní obce pomoci. Dále se v této oblasti, kromě vypracování ucelené koncepce sítě škol a poradenského servisu,  klade důraz i na otevření škol rodičům. Pod heslem „rodiče vítáni“ se prohloubí  jejich podíl na chodu a směřování školy. A konečně třetí hlavní oblast – odpadové hospodářství – bude mít jako hlavní bod vytvoření dobrovolného svazku obcí, který by posílil vyjednávací pozici vůči svozové firmě.

 

Tři otázky pro primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitla

 

Jaký smysl má projekt Obce sobě pro větší města? Proč by měla pomáhat menším?

Měl by fungovat princip solidarity. Ostatně z obcí přijíždí občané do města a z města do obcí. Vztahy by měly být vždycky korektní a sousedské a k tomu patří i vzájemná pomoc. Nakonec i ORP je nějakým způsobem definováno a nelze se určitým povinnostem vyhnout. Myslím, že lepší je jít tomu naproti právě takovým způsobem.

 

Na shromáždění si starostové pochvalovali vstřícnost a pomoc ze strany magistrátu Jablonce a jeho úředníků, to nebývá vždy pravidlem, čím je to u vás dáno?

Možná je to dáno osobností tajemníka Marka Řeháčka, který má celý region pod kůží, je současně spisovatelem, píše o regionu knížky. V obcích se pohybuje, je to pro něj samozřejmé a je to slušný fundovaný člověk, který dovede se starosty komunikovat a pomáhat jim. Já jsem tuto aktivitu jenom podpořil a od začátku, co jsem ve funkci, se snažím držet jakýsi tým, s nímž komunikujeme na platformě, kde je jedno, zda jde o malou či velkou obec. Vyměňujeme si své životní zkušenosti a starosti.

Jako volitelné téma jste vybrali dopravu, její lepší koordinaci. Proč?

Náš region je přeci jenom horský a bývá postižen zimou a sněhem a potom zase přívaly turistů. Dopravní dostupnost není taková jako u obcí, které leží na rovině a kde si za pět minut dojdete na kole z místa A do místa B, tady je to opravdu někdy velmi složité a je proto dobré mít nastaveny krizové scénáře a mít v systému lidi, kteří to znají a umí řešit i krizové situace.

 

Popisky k obrázkům, v pořadí jak jdou za sebou:

1. Zleva: Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou, Markéta Hozová, koordinátorka a Karla Hackelová, analytička projektu Obce sobě,

2. Správní obvod ORP Jablonec nad Nisou zahrnuje 11 obcí.

3. Jednání mělo oficiální....

4....i neformální část, konalo se v nově rekonstruovaném areálu sportovišť Střelnice.

5. Primátor Jablonce nad Nisou Ing. Petr Beitl (poněkud oslněn paprsky pozdního odpoledne).

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

25. dubna 2018

Konference „CHYTRÝ REGION - víme jak na to“

Brno
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje