Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 54
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informovali o nás

Závěrečné neformální setkání starostů a místostarostů za obce v ORP Ostrov

S blížícím se koncem projektu meziobecní spolupráce v našem mikroregionu nadešel čas bilancovat činnost uplynulých dvou let.

 

Na setkání, které se konalo dne 15. 9. 2015 v malé zasedací místnosti ostrovského zámku, se na závěrečném neformálním setkání  realizačního týmu projektu s představiteli obcí sešli kupříkladu starostové a místostarostové Hroznětína, Velichova, Abertam, etc. Město Ostrov, které bylo nositelem projektu, jinak plně financovaného z dotací Sociálního fondu Evropské unie a v menší míře také Ministerstva práce a sociálních věcí, reprezentoval místostarosta pan Mgr. Libor Bílek. Setkání se rovněž za Svaz měst a obcí zúčastnil Ing. Radek Lövy, regionální koordinátor.

 

Diskuze se týkala navrhovaných mnohamiliónových úspor v oblasti odpadového hospodářství, které realizační tým však jako nosné téma meziobecní spolupráce zatím nedoporučil. Naopak v oblasti školství se chystají v našem ORP velké změny. Přítomní starostové informovali o momentální situaci v procesu schvalování záměru přistoupení jednotlivých obcí k projektu svazkové školy ve svých zastupitelstvech. Kupříkladu zastupitelstvo v Horní Blatné již přistoupení schválilo. Ostatní obce zastupitelstva k tomuto bodu zatím připravují. Projekt svazkové školy vyšel přímo z projektu meziobecní spolupráce a byl inspirován demografickými analýzami našeho týmu. Následně z iniciativy pana starosty Martina Malečka bylo rozhodnuto dát se právě touto cestou.

 

Podobná škola dnes již v Karlovarském kraji existuje a to v obcích Otovice, Sadov a Hájek a právě ona by se měla stát předlohou nové svazkové školy na území sdružení obcí Bystřice, kde by v budoucnu měly být sdruženy školy v Hroznětíně, Merklíně, Perninku, Abertamech a Horní Blatné a potencionálně v budoucnu možná škola v Potůčkách. Konkrétně to znamená, že v do ledna roku 2017 by tyto školy zanikly jako samostatné právní subjekty a spojily se v jeden subjekt spravovaný všemi obcemi společně. To by mělo za následek snížení provozních nákladů, které se pro menší horské obce stávají již neúnosně zatěžujícími. Projekt má rovněž přinést stabilizaci pracovních týmů škol. Čeho se však projekt svazkové školy nedotýká, je vlastní financování školních budov obcemi. Proto lze v budoucnu očekávat, že některé menší obce se budou školních budov zbavovat. V takovém případě by se následně přistoupilo k náhradnímu řešení pomocí svozových školních autobusů.

 

Je jistě jen potěšitelné, že zrovna v období tak složité a náročné transformace školství v našem mikroregionu se Město Ostrov rozhodlo pomoci zřízením samostatného odboru školství (opatření 0.1 Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018) a navýšením kapacit pracovníků (např. nová pozice koordinátora od ledna 2016, viz patření 2.1  Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018) zabývajících se oblastí základního školství v našem ORP při Městském úřadu v Ostrově. Konkrétně z požadavků Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018  vzešlé z projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov vyplývá, že problematika inkluze žáků ohrožených neúspěchem si po skončení tohoto projektu vzhledem k velké finanční náročnosti navrhovaných opatření vyžádá další meziobecní spolupráci v oblasti základního školství tak, aby nákladné cíle nastolené výše zmíněným projektem (např. logopedická a psychologická péče) byly dlouhodoběji udržitelné. Naopak v předškolním vzdělávání zcela zapadla myšlenka možné finanční participace okolních obcí na projektu tzv. “kontejnerové školky“, která by měla navýšit kapacitu předškolních zařízení v Ostrově a o níž bylo v loňském roce v rámci projektu rovněž jednáno. Idea byla tehdy taková, že by školka kromě ostrovských dětí sloužila rovněž dětem rodičů z Perninku, Hroznětína a Merklína, popřípadě jiných obcí, kteří by byli zaměstnáni na průmyslové zóně v Ostrově.

 

Dalším velkým tématem závěrečného setkání  starostů byla oblast turistického ruchu. Pan starosta Luboš Garay z Velichova informoval o stavu projektu vybudování nové části páteřní cyklostezky Karlovarského kraje v úseku Vojkovice - Stráž nad Ohří, který se po letech pohnul z místa, mimo jiné i díky naší intervenci. Milovníky cyklistiky jistě potěší, že realizace projektu by měla být hotova do konce příštího roku  a nová cyklostezka údolím Ohře by měla být i s napojením na cyklostezku směřující přes Klášterec do Kadaně k dispozici již v roce 2017. K témuž bodu přidal i starosta Hroznětína pan Martin Maleček informace o úpravě stávající stezky Ostrov- Hroznětín v části obce Bystřice. Dále rovněž informoval přítomné o  plánovaných cyklostezkách ve směru na Plešivec a jejich napojení na systém cyklostezek v Krušných horách. Bohužel jsou tyto cyklostezky stále jen ve stádiu příprav.

 

V dalším bodu týkajícím se cestovního ruchu se rozvinula velmi živá a emotivní debata k destinačnímu managementu. Tato oblast má stále ještě velké rezervy a současný stav sdružení Krušné hory západ o. s., které mělo destinační management regionu ve své náplni zatím příliš rozvoji turismu neprospívá. Během diskuze zazněly i názory zejména pana starosty Martina Malečka, ale i paní místostarostky Jany Rojovské z Abertam, že by destinační management měl být svěřen menší společnosti se záběrem zhruba v rozsahu ORP Ostrov. Tato invence však již do téměř hotových akčních plánů bohužel zahrnuta nebude.

 

Hotové akční plány s konkrétními opatřeními a návrhy projektu následně budou v měsíci říjnu distribuovány všem obcím v ORP Ostrov. Na závěr setkání hroznětínský starosta pan Martin Maleček připomněl, že zvýšená frekvence setkávání představitelů obcí v rámci našeho projektu výrazně napomohla i takovým projektům jako je integrovaná doprava mezi Hroznětínem a Ostrovem a jistě i mnoha dalším.

 

Mgr. Lukáš Hanzl, koordinátor projektu

 

Parlamentní listy, 22. 9. 2015 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje