Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 161
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informovali o nás

Obce sobě aneb inspirujte se z meziobecní spolupráce

Obce sobě  - je název projektu, jehož nositelem je Svaz měst a obcí České republiky. Cílem je zvýšit spolupráci mezi českými obcemi, zdokonalit veřejnou správu a zlepšit služby občanům.  S tímto úkolem se potýkají pracovní skupiny v celé republice dva roky, nyní byla jejich činnost prodloužena až do konce října. Proč a za jakým účelem jsme se zeptali regionální koordinátorky projektu Sylvy Heidlerové.

O způsobech meziobecní spolupráce se v různých formách diskutuje v celé České republice, tedy i v Plzeňském kraji, vyjma města Plzně. Projekt byl prodloužený především proto, aby si ho vzali za své i noví, povolební, starostové, mezi nimiž nebyla původně předpokládána tak velká obměna. A co se od projektu Obce sobě očekává? Zmenšení administrace v malých obcích, která - hlavně ty nejmenší vesničky - nesmírně zatěžuje. 

Starostové leckdy s nadsázkou uvádějí, že se na ně valí takzvaná legislativní smršť a že jim vláda nenaslouchá. Nabízí se tedy nějaké řešení?

V projektu Obce sobě jde především o účinnou meziobecní spolupráci, která bezpochybně spoří malým obcím peníze. Samosprávy by si navzájem mohly vypomáhat v sociálních službách, ve školství a v odpadovém hospodářství. Nezanedbatelným výstupem projektu je ale samozřejmě také vlivná argumentace, při které se může upozornit na problémy v legislativě a rozproudit debatu o připravovaných právních předpisech. 

Z toho se dá soudit, že partnerství mezi obcemi, funkční mikroregiony a svazky obcí mají budoucnost. Co jim tento projekt přinese?

Obce už si vymezily činnost, která je, - když se dělá společně- , efektivnější. Konkrétně třeba společné sběrné dvory nebo kompostárny.  Na Horšovskotýnsku uvažují o vybudování účelného vzdělávacího prostoru pro veřejnou správu. V Blížejově má například pan starosta na stole návrh komunitního centra pro seniory. Nebo se uvažuje o bezbariérových mikrobusech. Naše pohraniční regiony se ale vesměs zaměřily na zvýšení bezpečnosti a pořádku.

Možná by bylo zajímavé vědět, co konkrétně chtějí starostové ve svých obcích v této oblasti změnit?

Beseduje se o společné, mobilní, služebně městské policie a hledá se vhodná forma. Pro zajímavost, kdykoli se zeptáte, co starosty tíží nejvíce, tak slyšíte odchyt psů, nedodržování vyhlášek, výtržnictví. Současně přijde povzdechnutí, nebo stížnost na to, že státní policie nezasahuje. Zřízení městských a obecních strážníků je tedy i rezignací na očekávanou podporu státu, která bohužel vede k zatížení vlastních obecních rozpočtů.

V rámci projektu Obce sobě se v našem regionu postupně objevují konkrétní a leckdy zajímavé problémy, návrhy a východiska. Besed o spolupráci obcí se účastní nejen starostové, ale také ředitelé základních škol a školek.  Zaznamenala jste něco, co vás překvapilo, zaujalo?

Zajímavý a inspirativní může být například přístup obecního úřadu v Blížejově. I tady, jako ostatně snad ve všech obcích, se o víkendech ze všech zahrad ozýval hluk. Ve vyspělých evropských zemích je už léta tento hřmot motorů, cirkulárek, pil i sekaček výrazně omezen. Děje se tak prostřednictvím zákonných úprav, ale i místních vyhlášek. Jejich vymahatelnost je však pak pro obec další svízelí. V Blížejově proto zvolili formu propagace a prosby.

Takže v Blížejově jsou nyní klidné a tiché víkendy?

Zaměřili se pouze na neděli, která má být svátečním dnem klidu, odpočinku, rodinných posezení a relaxace.  K ohleduplnému chování tam občany vyzývají s pomocí barevných, poutavých letáčků. Podle starosty je to pořád lepší než cesta příkazů a zákazů. K vstřícnosti a respektu obecní prosby je prý vede i snaha o udržování dobrých sousedských vztahů. A je evidentní, že pakliže by tuto formu oslovení občanů využily sousední obce, společná propagace nejen všem zlevní její výrobu, ale jejich poselství bude mít daleko širší dopad.

Na začátku jsme zmínili i spolupráci škol, tam jste také zaregistrovala nějaký dobrý příklad?

Spíše nezbytnost spolupráce. Například v České Kubici upozorňují na naléhavou potřebu specialisty pro vietnamské žáky, a to už od předškolního věku. A patrně se nejedná o ojedinělý případ. Odborník na vietnamskou komunitu by mohl prospět ve více místech. Podle českokubické ředitelky školy ale nejde jen o jazyk, protože předškoláci se česky nedomluví vůbec, ale i o znalost života v asijské komunitě a vyřizování imigračních dokladů.

O to všechno se musejí postarat učitelé v mateřských školách?

Podle pedagogů ano. A bezpochyby to je na úkor času, který by mohli věnovat běžné výuce těch dětí, které hovoří českým jazykem. V této souvislosti je ale také nutné zmínit společnou akutní potřebu většiny škol, a tou je požadavek na psychologa a logopeda.

Český rozhlas Plzeň, červenec 2015, živé zpravodajství

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje