Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informovali o nás

Obce sobě aneb inspirujte se z meziobecní spolupráce

Obce sobě  - je název projektu, jehož nositelem je Svaz měst a obcí České republiky. Cílem je zvýšit spolupráci mezi českými obcemi, zdokonalit veřejnou správu a zlepšit služby občanům.  S tímto úkolem se potýkají pracovní skupiny v celé republice dva roky, nyní byla jejich činnost prodloužena až do konce října. Proč a za jakým účelem jsme se zeptali regionální koordinátorky projektu Sylvy Heidlerové.

O způsobech meziobecní spolupráce se v různých formách diskutuje v celé České republice, tedy i v Plzeňském kraji, vyjma města Plzně. Projekt byl prodloužený především proto, aby si ho vzali za své i noví, povolební, starostové, mezi nimiž nebyla původně předpokládána tak velká obměna. A co se od projektu Obce sobě očekává? Zmenšení administrace v malých obcích, která - hlavně ty nejmenší vesničky - nesmírně zatěžuje. 

Starostové leckdy s nadsázkou uvádějí, že se na ně valí takzvaná legislativní smršť a že jim vláda nenaslouchá. Nabízí se tedy nějaké řešení?

V projektu Obce sobě jde především o účinnou meziobecní spolupráci, která bezpochybně spoří malým obcím peníze. Samosprávy by si navzájem mohly vypomáhat v sociálních službách, ve školství a v odpadovém hospodářství. Nezanedbatelným výstupem projektu je ale samozřejmě také vlivná argumentace, při které se může upozornit na problémy v legislativě a rozproudit debatu o připravovaných právních předpisech. 

Z toho se dá soudit, že partnerství mezi obcemi, funkční mikroregiony a svazky obcí mají budoucnost. Co jim tento projekt přinese?

Obce už si vymezily činnost, která je, - když se dělá společně- , efektivnější. Konkrétně třeba společné sběrné dvory nebo kompostárny.  Na Horšovskotýnsku uvažují o vybudování účelného vzdělávacího prostoru pro veřejnou správu. V Blížejově má například pan starosta na stole návrh komunitního centra pro seniory. Nebo se uvažuje o bezbariérových mikrobusech. Naše pohraniční regiony se ale vesměs zaměřily na zvýšení bezpečnosti a pořádku.

Možná by bylo zajímavé vědět, co konkrétně chtějí starostové ve svých obcích v této oblasti změnit?

Beseduje se o společné, mobilní, služebně městské policie a hledá se vhodná forma. Pro zajímavost, kdykoli se zeptáte, co starosty tíží nejvíce, tak slyšíte odchyt psů, nedodržování vyhlášek, výtržnictví. Současně přijde povzdechnutí, nebo stížnost na to, že státní policie nezasahuje. Zřízení městských a obecních strážníků je tedy i rezignací na očekávanou podporu státu, která bohužel vede k zatížení vlastních obecních rozpočtů.

V rámci projektu Obce sobě se v našem regionu postupně objevují konkrétní a leckdy zajímavé problémy, návrhy a východiska. Besed o spolupráci obcí se účastní nejen starostové, ale také ředitelé základních škol a školek.  Zaznamenala jste něco, co vás překvapilo, zaujalo?

Zajímavý a inspirativní může být například přístup obecního úřadu v Blížejově. I tady, jako ostatně snad ve všech obcích, se o víkendech ze všech zahrad ozýval hluk. Ve vyspělých evropských zemích je už léta tento hřmot motorů, cirkulárek, pil i sekaček výrazně omezen. Děje se tak prostřednictvím zákonných úprav, ale i místních vyhlášek. Jejich vymahatelnost je však pak pro obec další svízelí. V Blížejově proto zvolili formu propagace a prosby.

Takže v Blížejově jsou nyní klidné a tiché víkendy?

Zaměřili se pouze na neděli, která má být svátečním dnem klidu, odpočinku, rodinných posezení a relaxace.  K ohleduplnému chování tam občany vyzývají s pomocí barevných, poutavých letáčků. Podle starosty je to pořád lepší než cesta příkazů a zákazů. K vstřícnosti a respektu obecní prosby je prý vede i snaha o udržování dobrých sousedských vztahů. A je evidentní, že pakliže by tuto formu oslovení občanů využily sousední obce, společná propagace nejen všem zlevní její výrobu, ale jejich poselství bude mít daleko širší dopad.

Na začátku jsme zmínili i spolupráci škol, tam jste také zaregistrovala nějaký dobrý příklad?

Spíše nezbytnost spolupráce. Například v České Kubici upozorňují na naléhavou potřebu specialisty pro vietnamské žáky, a to už od předškolního věku. A patrně se nejedná o ojedinělý případ. Odborník na vietnamskou komunitu by mohl prospět ve více místech. Podle českokubické ředitelky školy ale nejde jen o jazyk, protože předškoláci se česky nedomluví vůbec, ale i o znalost života v asijské komunitě a vyřizování imigračních dokladů.

O to všechno se musejí postarat učitelé v mateřských školách?

Podle pedagogů ano. A bezpochyby to je na úkor času, který by mohli věnovat běžné výuce těch dětí, které hovoří českým jazykem. V této souvislosti je ale také nutné zmínit společnou akutní potřebu většiny škol, a tou je požadavek na psychologa a logopeda.

Český rozhlas Plzeň, červenec 2015, živé zpravodajství

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje