Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 201
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informovali o nás

Obce sobě aneb inspirujte se z meziobecní spolupráce

Obce sobě  - je název projektu, jehož nositelem je Svaz měst a obcí České republiky. Cílem je zvýšit spolupráci mezi českými obcemi, zdokonalit veřejnou správu a zlepšit služby občanům.  S tímto úkolem se potýkají pracovní skupiny v celé republice dva roky, nyní byla jejich činnost prodloužena až do konce října. Proč a za jakým účelem jsme se zeptali regionální koordinátorky projektu Sylvy Heidlerové.

O způsobech meziobecní spolupráce se v různých formách diskutuje v celé České republice, tedy i v Plzeňském kraji, vyjma města Plzně. Projekt byl prodloužený především proto, aby si ho vzali za své i noví, povolební, starostové, mezi nimiž nebyla původně předpokládána tak velká obměna. A co se od projektu Obce sobě očekává? Zmenšení administrace v malých obcích, která - hlavně ty nejmenší vesničky - nesmírně zatěžuje. 

Starostové leckdy s nadsázkou uvádějí, že se na ně valí takzvaná legislativní smršť a že jim vláda nenaslouchá. Nabízí se tedy nějaké řešení?

V projektu Obce sobě jde především o účinnou meziobecní spolupráci, která bezpochybně spoří malým obcím peníze. Samosprávy by si navzájem mohly vypomáhat v sociálních službách, ve školství a v odpadovém hospodářství. Nezanedbatelným výstupem projektu je ale samozřejmě také vlivná argumentace, při které se může upozornit na problémy v legislativě a rozproudit debatu o připravovaných právních předpisech. 

Z toho se dá soudit, že partnerství mezi obcemi, funkční mikroregiony a svazky obcí mají budoucnost. Co jim tento projekt přinese?

Obce už si vymezily činnost, která je, - když se dělá společně- , efektivnější. Konkrétně třeba společné sběrné dvory nebo kompostárny.  Na Horšovskotýnsku uvažují o vybudování účelného vzdělávacího prostoru pro veřejnou správu. V Blížejově má například pan starosta na stole návrh komunitního centra pro seniory. Nebo se uvažuje o bezbariérových mikrobusech. Naše pohraniční regiony se ale vesměs zaměřily na zvýšení bezpečnosti a pořádku.

Možná by bylo zajímavé vědět, co konkrétně chtějí starostové ve svých obcích v této oblasti změnit?

Beseduje se o společné, mobilní, služebně městské policie a hledá se vhodná forma. Pro zajímavost, kdykoli se zeptáte, co starosty tíží nejvíce, tak slyšíte odchyt psů, nedodržování vyhlášek, výtržnictví. Současně přijde povzdechnutí, nebo stížnost na to, že státní policie nezasahuje. Zřízení městských a obecních strážníků je tedy i rezignací na očekávanou podporu státu, která bohužel vede k zatížení vlastních obecních rozpočtů.

V rámci projektu Obce sobě se v našem regionu postupně objevují konkrétní a leckdy zajímavé problémy, návrhy a východiska. Besed o spolupráci obcí se účastní nejen starostové, ale také ředitelé základních škol a školek.  Zaznamenala jste něco, co vás překvapilo, zaujalo?

Zajímavý a inspirativní může být například přístup obecního úřadu v Blížejově. I tady, jako ostatně snad ve všech obcích, se o víkendech ze všech zahrad ozýval hluk. Ve vyspělých evropských zemích je už léta tento hřmot motorů, cirkulárek, pil i sekaček výrazně omezen. Děje se tak prostřednictvím zákonných úprav, ale i místních vyhlášek. Jejich vymahatelnost je však pak pro obec další svízelí. V Blížejově proto zvolili formu propagace a prosby.

Takže v Blížejově jsou nyní klidné a tiché víkendy?

Zaměřili se pouze na neděli, která má být svátečním dnem klidu, odpočinku, rodinných posezení a relaxace.  K ohleduplnému chování tam občany vyzývají s pomocí barevných, poutavých letáčků. Podle starosty je to pořád lepší než cesta příkazů a zákazů. K vstřícnosti a respektu obecní prosby je prý vede i snaha o udržování dobrých sousedských vztahů. A je evidentní, že pakliže by tuto formu oslovení občanů využily sousední obce, společná propagace nejen všem zlevní její výrobu, ale jejich poselství bude mít daleko širší dopad.

Na začátku jsme zmínili i spolupráci škol, tam jste také zaregistrovala nějaký dobrý příklad?

Spíše nezbytnost spolupráce. Například v České Kubici upozorňují na naléhavou potřebu specialisty pro vietnamské žáky, a to už od předškolního věku. A patrně se nejedná o ojedinělý případ. Odborník na vietnamskou komunitu by mohl prospět ve více místech. Podle českokubické ředitelky školy ale nejde jen o jazyk, protože předškoláci se česky nedomluví vůbec, ale i o znalost života v asijské komunitě a vyřizování imigračních dokladů.

O to všechno se musejí postarat učitelé v mateřských školách?

Podle pedagogů ano. A bezpochyby to je na úkor času, který by mohli věnovat běžné výuce těch dětí, které hovoří českým jazykem. V této souvislosti je ale také nutné zmínit společnou akutní potřebu většiny škol, a tou je požadavek na psychologa a logopeda.

Český rozhlas Plzeň, červenec 2015, živé zpravodajství

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje