Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 213
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 55
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 46
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informovali o nás

Nechejte se okouzlit přírodou i historií Konicka

V dalším díle seriálu, který přináší regionální Deník ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc, se podíváme na krásy okolí města Konice

 

Střední Morava – Centrem Mikroregionu Konicko je město Konice a jako jediné má v mikroregionu statut města. Celková rozloha Mikroregionu Konicko je 175 km2, celkový počet obyvatel se pohybuje okolo 11 tisíc. Mikroregion se nachází v severozápadní části okresu Prostějov a sousedí s okresy Olomouc, Blansko a Svitavy v ekologicky čistém prostředí Drahanské vrchoviny, geomorfologickém podcelku v naší části území označeném jako Konická vrchovina. Region Konicka je bohatý především na přírodní zajímavosti. Vznikl 4. listopadu 1999. Impulsem pro jeho vznik byl zájem obcí spolupracovat na některých aktivitách společně. Konický mikroregion tvoří dvacet obcí, které všechny zároveň patří pod obec s rozšířenou působností Konice: Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Horní Štěpánov, Hačky, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko a Suchdol.

            Mezi nejúspěšnější projekty Konicka patří ten na rozvoj cestovního ruchu; dále dětská hřiště, která vznikla v několika obcích; poté vytvoření varovného a výstražného systému, ve kterém byl ve vybraných obcích mikroregionu rekonstruován obecní rozhlas a projekt podpořený Olomouckým krajem, v rámci kterého byl nakoupen majetek na pořádání kulturně­společenských akcí jednotlivých obcí. Zároveň je Mikroregion Konicko smluvním partnerem Svazu měst a obcí ČR v realizaci Podpory meziobecní spolupráce. V současné době pracuje na projektu Bezpečný Mikroregion Konicko, v jehož rámci by měly být v obcích mikroregionu instalovány bezpečnostní kamery, které budou mít za úkol snížit kriminalitu v regionu a zvýšit objasněnost trestných činů.

            Uprostřed této hornaté krajiny mikroregionu můžete navštívit Přírodní park Kladecko se dvěma přírodními rezervacemi, několika přírodními památkami a vzácnou květenou. Tyto přírodní lokality jsou nádherným tipem na výlet:

            Přírodní park Kladecko – přírodní lokalita krasového původu se skalními hřbety, hlubokými zalesněnými údolími a chráněnou květenou (například prstnatec májový, sasanka lesní). Nejvyšším místem je vrch Dzbel (604mn. m.). Územím vede naučná stezka s infotabulemi.

            Přírodní rezervace Průchodnice (Ludmírov) – Skalnatý vrch nad potokem Špraňkem se dvěma průchozími jeskyněmi (archeologické naleziště z doby kamenné). Zimoviště chráněného netopýra černého.

            Přírodní památka Na Kozénku – Výslunná stráň u vápencového lomu s pestrou květenou (sasanka lesní) a vzácnými motýly (batolec červený, otakárek fenyklový).

            Přírodní rezervace Rudka – vápencové bradlo s cennou suchomilnou květenou.

            Přírodní památka Taramka – chráněné území, na jaře rozkvétá záplavou jaterníku trojlaločného. Skřípovský mokřad – přírodní lokalita s mělkými tůněmi a zrašeliněnými loukami. Chráněné území se vzácnými a ohroženými společenstvy rostlin (zevar nejmenší, hořec hořepník, kosatec sibiřský, úpolín evropský).

            Více o Mikroregionu Konicko poslouchejte v pondělí mezi desátou a jedenáctou hodinou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Dobrá rada.

 

***

 

Místa, která také stojí za návštěvu

 

Brodek u Konice – bylinná zahrada firmy Naděje zabývající se výrobou gemmoterapeutik Hačky – zrekonstruovaný dřevěný větrný mlýn z roku 1923 Horní Štěpánov – vrch Durana se zbytky hradiště ze 13. století Hvozd – historická stavba vodního mlýna. První zmínka z roku 1740 Jesenec – barokní komplex s budovou zámku a farním kostelem svatého Libora, pravděpodobně dílo architekta Jana Santiniho Aichla Kladky – lyžařský areál Kladky se 710 m dlouhou sjezdovkou Lipová – v okolí Malé Hradisko, nejstarší keltské oppidum v republice Ochoz – Ochozská kyselka v údolí potoka Pilavky Suchdol­Jednov – poutní kostel Navštívení P. Marie s mariánskou zahradou a studánkou, u obce stojí starobylý větrný mlýn Koupaliště Stražisko – 50 metrů dlouhý bazén se skluzavkou, dětské brouzdaliště, hřiště s umělým povrchem a příjemné travnaté pláže Konice – zámek Konice s expozicí místních řemesel a sbírkou seker, v budově zámku funguje turistické informační centrum

 

Chystané akce v mikroregionu

 

Pochod za vílou Pilavkou – 15. srpna Military fest – areál bývalé vojenské posádky Skřípov uvítá 5. ročník festivalu vojenství v sobotu 15. srpna Traktoriáda v Suchdole dne 22. srpna Dětské dny v místních obcích – například Dětský den SDH Jednov 12. září Výročí 250 let poutního kostela v Suchdole–Jednově dne 20. září Svatováclavské vepřové hody v Ochozu dne 26. září Výstava uměleckých řemesel – celé prázdniny, konický zámek Na zámku v Konici unikátní sbírka sekyrek, která nemá ve světě obdoby a je zapsaná v České knize rekordů a aspiruje na zápis do celosvětové Guinessovy knihy rekordů

 

Pohádkový les ve Dzbelu Konice – Vánoční trhy probíhají pravidelně s bohatým kulturním programem a ohňostrojem Klub přátel hudby – pořádání koncertů

 

Olomoucký deník, 1. 8. 2015

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje