Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informovali o nás

Nechejte se okouzlit přírodou i historií Konicka

V dalším díle seriálu, který přináší regionální Deník ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc, se podíváme na krásy okolí města Konice

 

Střední Morava – Centrem Mikroregionu Konicko je město Konice a jako jediné má v mikroregionu statut města. Celková rozloha Mikroregionu Konicko je 175 km2, celkový počet obyvatel se pohybuje okolo 11 tisíc. Mikroregion se nachází v severozápadní části okresu Prostějov a sousedí s okresy Olomouc, Blansko a Svitavy v ekologicky čistém prostředí Drahanské vrchoviny, geomorfologickém podcelku v naší části území označeném jako Konická vrchovina. Region Konicka je bohatý především na přírodní zajímavosti. Vznikl 4. listopadu 1999. Impulsem pro jeho vznik byl zájem obcí spolupracovat na některých aktivitách společně. Konický mikroregion tvoří dvacet obcí, které všechny zároveň patří pod obec s rozšířenou působností Konice: Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Horní Štěpánov, Hačky, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko a Suchdol.

            Mezi nejúspěšnější projekty Konicka patří ten na rozvoj cestovního ruchu; dále dětská hřiště, která vznikla v několika obcích; poté vytvoření varovného a výstražného systému, ve kterém byl ve vybraných obcích mikroregionu rekonstruován obecní rozhlas a projekt podpořený Olomouckým krajem, v rámci kterého byl nakoupen majetek na pořádání kulturně­společenských akcí jednotlivých obcí. Zároveň je Mikroregion Konicko smluvním partnerem Svazu měst a obcí ČR v realizaci Podpory meziobecní spolupráce. V současné době pracuje na projektu Bezpečný Mikroregion Konicko, v jehož rámci by měly být v obcích mikroregionu instalovány bezpečnostní kamery, které budou mít za úkol snížit kriminalitu v regionu a zvýšit objasněnost trestných činů.

            Uprostřed této hornaté krajiny mikroregionu můžete navštívit Přírodní park Kladecko se dvěma přírodními rezervacemi, několika přírodními památkami a vzácnou květenou. Tyto přírodní lokality jsou nádherným tipem na výlet:

            Přírodní park Kladecko – přírodní lokalita krasového původu se skalními hřbety, hlubokými zalesněnými údolími a chráněnou květenou (například prstnatec májový, sasanka lesní). Nejvyšším místem je vrch Dzbel (604mn. m.). Územím vede naučná stezka s infotabulemi.

            Přírodní rezervace Průchodnice (Ludmírov) – Skalnatý vrch nad potokem Špraňkem se dvěma průchozími jeskyněmi (archeologické naleziště z doby kamenné). Zimoviště chráněného netopýra černého.

            Přírodní památka Na Kozénku – Výslunná stráň u vápencového lomu s pestrou květenou (sasanka lesní) a vzácnými motýly (batolec červený, otakárek fenyklový).

            Přírodní rezervace Rudka – vápencové bradlo s cennou suchomilnou květenou.

            Přírodní památka Taramka – chráněné území, na jaře rozkvétá záplavou jaterníku trojlaločného. Skřípovský mokřad – přírodní lokalita s mělkými tůněmi a zrašeliněnými loukami. Chráněné území se vzácnými a ohroženými společenstvy rostlin (zevar nejmenší, hořec hořepník, kosatec sibiřský, úpolín evropský).

            Více o Mikroregionu Konicko poslouchejte v pondělí mezi desátou a jedenáctou hodinou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Dobrá rada.

 

***

 

Místa, která také stojí za návštěvu

 

Brodek u Konice – bylinná zahrada firmy Naděje zabývající se výrobou gemmoterapeutik Hačky – zrekonstruovaný dřevěný větrný mlýn z roku 1923 Horní Štěpánov – vrch Durana se zbytky hradiště ze 13. století Hvozd – historická stavba vodního mlýna. První zmínka z roku 1740 Jesenec – barokní komplex s budovou zámku a farním kostelem svatého Libora, pravděpodobně dílo architekta Jana Santiniho Aichla Kladky – lyžařský areál Kladky se 710 m dlouhou sjezdovkou Lipová – v okolí Malé Hradisko, nejstarší keltské oppidum v republice Ochoz – Ochozská kyselka v údolí potoka Pilavky Suchdol­Jednov – poutní kostel Navštívení P. Marie s mariánskou zahradou a studánkou, u obce stojí starobylý větrný mlýn Koupaliště Stražisko – 50 metrů dlouhý bazén se skluzavkou, dětské brouzdaliště, hřiště s umělým povrchem a příjemné travnaté pláže Konice – zámek Konice s expozicí místních řemesel a sbírkou seker, v budově zámku funguje turistické informační centrum

 

Chystané akce v mikroregionu

 

Pochod za vílou Pilavkou – 15. srpna Military fest – areál bývalé vojenské posádky Skřípov uvítá 5. ročník festivalu vojenství v sobotu 15. srpna Traktoriáda v Suchdole dne 22. srpna Dětské dny v místních obcích – například Dětský den SDH Jednov 12. září Výročí 250 let poutního kostela v Suchdole–Jednově dne 20. září Svatováclavské vepřové hody v Ochozu dne 26. září Výstava uměleckých řemesel – celé prázdniny, konický zámek Na zámku v Konici unikátní sbírka sekyrek, která nemá ve světě obdoby a je zapsaná v České knize rekordů a aspiruje na zápis do celosvětové Guinessovy knihy rekordů

 

Pohádkový les ve Dzbelu Konice – Vánoční trhy probíhají pravidelně s bohatým kulturním programem a ohňostrojem Klub přátel hudby – pořádání koncertů

 

Olomoucký deník, 1. 8. 2015

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje