Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 700
NE NE 107
NEVÍM NEVÍM 95

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informovali o nás

Nechejte se okouzlit přírodou i historií Konicka

V dalším díle seriálu, který přináší regionální Deník ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc, se podíváme na krásy okolí města Konice

 

Střední Morava – Centrem Mikroregionu Konicko je město Konice a jako jediné má v mikroregionu statut města. Celková rozloha Mikroregionu Konicko je 175 km2, celkový počet obyvatel se pohybuje okolo 11 tisíc. Mikroregion se nachází v severozápadní části okresu Prostějov a sousedí s okresy Olomouc, Blansko a Svitavy v ekologicky čistém prostředí Drahanské vrchoviny, geomorfologickém podcelku v naší části území označeném jako Konická vrchovina. Region Konicka je bohatý především na přírodní zajímavosti. Vznikl 4. listopadu 1999. Impulsem pro jeho vznik byl zájem obcí spolupracovat na některých aktivitách společně. Konický mikroregion tvoří dvacet obcí, které všechny zároveň patří pod obec s rozšířenou působností Konice: Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Horní Štěpánov, Hačky, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko a Suchdol.

            Mezi nejúspěšnější projekty Konicka patří ten na rozvoj cestovního ruchu; dále dětská hřiště, která vznikla v několika obcích; poté vytvoření varovného a výstražného systému, ve kterém byl ve vybraných obcích mikroregionu rekonstruován obecní rozhlas a projekt podpořený Olomouckým krajem, v rámci kterého byl nakoupen majetek na pořádání kulturně­společenských akcí jednotlivých obcí. Zároveň je Mikroregion Konicko smluvním partnerem Svazu měst a obcí ČR v realizaci Podpory meziobecní spolupráce. V současné době pracuje na projektu Bezpečný Mikroregion Konicko, v jehož rámci by měly být v obcích mikroregionu instalovány bezpečnostní kamery, které budou mít za úkol snížit kriminalitu v regionu a zvýšit objasněnost trestných činů.

            Uprostřed této hornaté krajiny mikroregionu můžete navštívit Přírodní park Kladecko se dvěma přírodními rezervacemi, několika přírodními památkami a vzácnou květenou. Tyto přírodní lokality jsou nádherným tipem na výlet:

            Přírodní park Kladecko – přírodní lokalita krasového původu se skalními hřbety, hlubokými zalesněnými údolími a chráněnou květenou (například prstnatec májový, sasanka lesní). Nejvyšším místem je vrch Dzbel (604mn. m.). Územím vede naučná stezka s infotabulemi.

            Přírodní rezervace Průchodnice (Ludmírov) – Skalnatý vrch nad potokem Špraňkem se dvěma průchozími jeskyněmi (archeologické naleziště z doby kamenné). Zimoviště chráněného netopýra černého.

            Přírodní památka Na Kozénku – Výslunná stráň u vápencového lomu s pestrou květenou (sasanka lesní) a vzácnými motýly (batolec červený, otakárek fenyklový).

            Přírodní rezervace Rudka – vápencové bradlo s cennou suchomilnou květenou.

            Přírodní památka Taramka – chráněné území, na jaře rozkvétá záplavou jaterníku trojlaločného. Skřípovský mokřad – přírodní lokalita s mělkými tůněmi a zrašeliněnými loukami. Chráněné území se vzácnými a ohroženými společenstvy rostlin (zevar nejmenší, hořec hořepník, kosatec sibiřský, úpolín evropský).

            Více o Mikroregionu Konicko poslouchejte v pondělí mezi desátou a jedenáctou hodinou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Dobrá rada.

 

***

 

Místa, která také stojí za návštěvu

 

Brodek u Konice – bylinná zahrada firmy Naděje zabývající se výrobou gemmoterapeutik Hačky – zrekonstruovaný dřevěný větrný mlýn z roku 1923 Horní Štěpánov – vrch Durana se zbytky hradiště ze 13. století Hvozd – historická stavba vodního mlýna. První zmínka z roku 1740 Jesenec – barokní komplex s budovou zámku a farním kostelem svatého Libora, pravděpodobně dílo architekta Jana Santiniho Aichla Kladky – lyžařský areál Kladky se 710 m dlouhou sjezdovkou Lipová – v okolí Malé Hradisko, nejstarší keltské oppidum v republice Ochoz – Ochozská kyselka v údolí potoka Pilavky Suchdol­Jednov – poutní kostel Navštívení P. Marie s mariánskou zahradou a studánkou, u obce stojí starobylý větrný mlýn Koupaliště Stražisko – 50 metrů dlouhý bazén se skluzavkou, dětské brouzdaliště, hřiště s umělým povrchem a příjemné travnaté pláže Konice – zámek Konice s expozicí místních řemesel a sbírkou seker, v budově zámku funguje turistické informační centrum

 

Chystané akce v mikroregionu

 

Pochod za vílou Pilavkou – 15. srpna Military fest – areál bývalé vojenské posádky Skřípov uvítá 5. ročník festivalu vojenství v sobotu 15. srpna Traktoriáda v Suchdole dne 22. srpna Dětské dny v místních obcích – například Dětský den SDH Jednov 12. září Výročí 250 let poutního kostela v Suchdole–Jednově dne 20. září Svatováclavské vepřové hody v Ochozu dne 26. září Výstava uměleckých řemesel – celé prázdniny, konický zámek Na zámku v Konici unikátní sbírka sekyrek, která nemá ve světě obdoby a je zapsaná v České knize rekordů a aspiruje na zápis do celosvětové Guinessovy knihy rekordů

 

Pohádkový les ve Dzbelu Konice – Vánoční trhy probíhají pravidelně s bohatým kulturním programem a ohňostrojem Klub přátel hudby – pořádání koncertů

 

Olomoucký deník, 1. 8. 2015

 
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

25. - 26. února 2019

Konference Ostrovy života

Brno
26. února 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
27. února 2019 10:00-13:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
5. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Jihomoravském kraji

Kongresové centrum Veletrhů Brno, sál A, Výstaviště 405/1
 
7. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání Středočeskoho kraje a hl. m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje