Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 54
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Příklady dobré praxe

Oblast školství

 

Příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v oblasti školství

Jílové u Prahy

Významnou ukázkou kooperace a konkurenceschopnosti byl tříletý Projekt Kokos, kterého se zúčastnilo deset škol v regionech Praha – západ, Praha – východ a Benešov. Znamenal posílení profesního růstu a rozvoje pedagogů, předávání zkušeností, řadu inspirativních nápadů a přístupů a také uvědomění si sounáležitost se svou školou. Důležitým výstupem mj. je, že spolupráce pokračuje, např. formou pravidelných setkání ředitelů, pedagogů a zřizovatelů, dalším vzděláváním pedagogů a školeními pro management.

 

Kamýk nad Vltavou

Obec podporuje čtyři spolky, které pracují s dětmi, zřizuje čtyři klubovny pro děti pro aktivní využití volného času. Obec také postavila tři třídy a jednu pracovní dílnu pro hendikepované děti, do kterých se chodí vzdělávat děti s těžkým postižením. Velmi úspěšný a oboustranně prospěšný byl projekt „Inkluze očima dětí“. Také projekt aplikování nových metod výuky a práce družin ve čtyřech základních školách pro okolní obce znamenal přínos pro činnosti ve školních družinách.

 

Otrokovice

Správní obvod Otrokovice společně s  SO Kroměříž poskytují metodickou pomoc ředitelům škol i ostatním zřizovatelům. Pravidelně jedenkrát za měsíc pořádají porady se starostou města a odborníky, jedenkrát ročně dvoudenní poradu ředitelů škol celého správního obvodu, nejméně třikrát do roka porady k metodickému vedení ředitelů škol, jejichž není město zřizovatelem.

Velmi dobrá je spolupráce s obcemi i partnerskými městy na mimoškolních aktivitách, projektech s příhraničním dopadem a zabezpečování kultury a sportu. Podporovány jsou vzájemné návštěvy pedagogů na školách, tzv. síťování škol, které není ekonomicky náročné, funguje jako motivační stimul a získávání inspirací a zkušeností.

 

Prachatice

Za významného přispění zřizovatele se rozvíjí partnerské kontakty, společné projekty a výměnné akce ZŠ se školami v zahraničí, což výrazně pomáhá v jazykové či odborné výuce.

Je pravidelně poskytována metodická pomoc ostatním zřizovatelům v rámci ORP Prachatice, např. informace ke zřizovacím listinám, poskytování informací v souvislosti s novelami školského zákona atd.

 

Vejprty

Škola je širší součástí veřejného dění a hlavním centrem pro využití volného času dětí a mládeže.  Velice dobře využívá kontaktů obce s partnerskými městy zejména v sousedním Sasku, kde se účastní společných aktivit s tamními školami. Společně se zřizovatelem se také snaží podporovat spolupráci s externími pracovníky, rodiči a ostatními obyvateli.

 

Příklady komunitních škol

Komunitní škola vytváří podmínky pro využití školy jako otevřeného centra obce a komunity pro posílení role školy v obci a pro smysluplné a efektivní zapojení rodičů a veřejnosti do života školy.

Město Brno k těmto aktivitám využívá „Síť brněnských otevřených škol“, která vznikla v roce 2009 a sdružuje 16 základních škol (15 zřizovaných městem, městskými částmi a jedna ZŠ je obecně prospěšná společnost).

Sezimovo Ústí se může pyšnit Základní školou a Mateřskou školou, 9. května 489. Vizí školy je „otevřená škola“ ve třech rovinách: rodiče a veřejnost – žák – zaměstnanci. Snaží se vytvořit takové klima, aby se školy každý těšil, aby se zlepšovaly vzájemné vztahy mezi rodičovskou veřejností a školou a využívaly se všechny dobré nápady kolegů a nové metody a formy práce.

Městská část Praha 15 se také může pochlubit tímto typem školy. Základní škola Nad Přehradou podporuje otevřené partnerství mezi žáky a učiteli, k čemuž mj. využívá i motivační název: „Nad Přehradou bez přehrady“. Mottem školy je: „Poznat, pochopit, porozumět, pomáhat“.

Základní a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov (svazková škola) nabízí společné vzdělávání dětí s handicapem a bez handicapu již v mateřské škole. Mottem školy je: „Pojďte se s námi vzdělávat“. Klade důraz na bezpečné klima ve škole pro všechny účastníky vzdělávání – žáky, učitele i rodiče, takže je zcela na místě název „Škola plná pohody".

 

Další příklady

Projekt „Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole“ - školy s certifikátem „Rodiče vítáni“

Mezi tyto školy patří např. Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno-venkov.

Škola staví na vzájemném partnerství, spolupráci, respektu a toleranci. Krédem je respektovat rodiče jako partnery - partnerství rodičů a škol jako základní princip vzdělávání, umožnit rodičům, aby se mohli aktivně podílet na chodu a směřování školy např. formou rodičovské kavárny, třídní schůzky probíhají ve složení rodič-žák-učitel). Společnou komunikací s rodiči se snaží dosáhnout společného cíle – aby jejich dítě/žák bylo v životě úspěšné a našlo své uplatnění.

Základní škola, Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou rozvíjí komunitní aktivity, kdy škola funguje jako vzdělávací, výchovné, společenské a poradenské centrum pro žáky, jejich rodiče a ostatní občany města. Řídí se myšlenkou, že alfou a omegou dobrého přístupu školy je informovanost rodičů (osvědčily se konzultační dny a podpora neformálního setkávání s rodiči – rodičovské kavárny). Tvrdí, že rodič, který dobře zná své dítě, má i dobrý přístup ke škole. Pak lze snadněji společně vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti.

Také v ZŠ Pardubice, Staňkova 128 – Barevná škola jsou rodiče bráni jako partneři, se kterými společně škola realizuje vzdělávání a výchovu jejich dětí. Cílem je aktivní zapojení rodičů do života školy, což je např. pomoc s realizací neformálních akcí školy, předčítání dětem v rámci hodin čtení, „kavárničky pro rodiče“ ve školní družině, organizace exkurzí do svých pracovišť. Jako velmi důležitý aspekt pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými žáky využívá škola rozmanitou výuka a vytváří prostor pro navazování přátelství, vzájemný respekt a porozumění.

 

„Přidružené školy UNESCO“

Členem sítě Přidružených škol UNESCO je přes 9000 školních zařízení ve více než 180 zemích světa (v ČR je v současné době zapojeno 51 škol). Hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělávání.

www.skoly-unesco.cz

 

 „Program Ekoškola“

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Partnersky spolupracují v týmu s ostatními žáky a dospělými ve škole a v obci.

www.ekoskola.cz

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje