Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 24
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 16
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 2
Ne Ne 23

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Příklady dobré praxe

Oblast školství

 

Příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v oblasti školství

Jílové u Prahy

Významnou ukázkou kooperace a konkurenceschopnosti byl tříletý Projekt Kokos, kterého se zúčastnilo deset škol v regionech Praha – západ, Praha – východ a Benešov. Znamenal posílení profesního růstu a rozvoje pedagogů, předávání zkušeností, řadu inspirativních nápadů a přístupů a také uvědomění si sounáležitost se svou školou. Důležitým výstupem mj. je, že spolupráce pokračuje, např. formou pravidelných setkání ředitelů, pedagogů a zřizovatelů, dalším vzděláváním pedagogů a školeními pro management.

 

Kamýk nad Vltavou

Obec podporuje čtyři spolky, které pracují s dětmi, zřizuje čtyři klubovny pro děti pro aktivní využití volného času. Obec také postavila tři třídy a jednu pracovní dílnu pro hendikepované děti, do kterých se chodí vzdělávat děti s těžkým postižením. Velmi úspěšný a oboustranně prospěšný byl projekt „Inkluze očima dětí“. Také projekt aplikování nových metod výuky a práce družin ve čtyřech základních školách pro okolní obce znamenal přínos pro činnosti ve školních družinách.

 

Otrokovice

Správní obvod Otrokovice společně s  SO Kroměříž poskytují metodickou pomoc ředitelům škol i ostatním zřizovatelům. Pravidelně jedenkrát za měsíc pořádají porady se starostou města a odborníky, jedenkrát ročně dvoudenní poradu ředitelů škol celého správního obvodu, nejméně třikrát do roka porady k metodickému vedení ředitelů škol, jejichž není město zřizovatelem.

Velmi dobrá je spolupráce s obcemi i partnerskými městy na mimoškolních aktivitách, projektech s příhraničním dopadem a zabezpečování kultury a sportu. Podporovány jsou vzájemné návštěvy pedagogů na školách, tzv. síťování škol, které není ekonomicky náročné, funguje jako motivační stimul a získávání inspirací a zkušeností.

 

Prachatice

Za významného přispění zřizovatele se rozvíjí partnerské kontakty, společné projekty a výměnné akce ZŠ se školami v zahraničí, což výrazně pomáhá v jazykové či odborné výuce.

Je pravidelně poskytována metodická pomoc ostatním zřizovatelům v rámci ORP Prachatice, např. informace ke zřizovacím listinám, poskytování informací v souvislosti s novelami školského zákona atd.

 

Vejprty

Škola je širší součástí veřejného dění a hlavním centrem pro využití volného času dětí a mládeže.  Velice dobře využívá kontaktů obce s partnerskými městy zejména v sousedním Sasku, kde se účastní společných aktivit s tamními školami. Společně se zřizovatelem se také snaží podporovat spolupráci s externími pracovníky, rodiči a ostatními obyvateli.

 

Příklady komunitních škol

Komunitní škola vytváří podmínky pro využití školy jako otevřeného centra obce a komunity pro posílení role školy v obci a pro smysluplné a efektivní zapojení rodičů a veřejnosti do života školy.

Město Brno k těmto aktivitám využívá „Síť brněnských otevřených škol“, která vznikla v roce 2009 a sdružuje 16 základních škol (15 zřizovaných městem, městskými částmi a jedna ZŠ je obecně prospěšná společnost).

Sezimovo Ústí se může pyšnit Základní školou a Mateřskou školou, 9. května 489. Vizí školy je „otevřená škola“ ve třech rovinách: rodiče a veřejnost – žák – zaměstnanci. Snaží se vytvořit takové klima, aby se školy každý těšil, aby se zlepšovaly vzájemné vztahy mezi rodičovskou veřejností a školou a využívaly se všechny dobré nápady kolegů a nové metody a formy práce.

Městská část Praha 15 se také může pochlubit tímto typem školy. Základní škola Nad Přehradou podporuje otevřené partnerství mezi žáky a učiteli, k čemuž mj. využívá i motivační název: „Nad Přehradou bez přehrady“. Mottem školy je: „Poznat, pochopit, porozumět, pomáhat“.

Základní a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov (svazková škola) nabízí společné vzdělávání dětí s handicapem a bez handicapu již v mateřské škole. Mottem školy je: „Pojďte se s námi vzdělávat“. Klade důraz na bezpečné klima ve škole pro všechny účastníky vzdělávání – žáky, učitele i rodiče, takže je zcela na místě název „Škola plná pohody".

 

Další příklady

Projekt „Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole“ - školy s certifikátem „Rodiče vítáni“

Mezi tyto školy patří např. Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno-venkov.

Škola staví na vzájemném partnerství, spolupráci, respektu a toleranci. Krédem je respektovat rodiče jako partnery - partnerství rodičů a škol jako základní princip vzdělávání, umožnit rodičům, aby se mohli aktivně podílet na chodu a směřování školy např. formou rodičovské kavárny, třídní schůzky probíhají ve složení rodič-žák-učitel). Společnou komunikací s rodiči se snaží dosáhnout společného cíle – aby jejich dítě/žák bylo v životě úspěšné a našlo své uplatnění.

Základní škola, Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou rozvíjí komunitní aktivity, kdy škola funguje jako vzdělávací, výchovné, společenské a poradenské centrum pro žáky, jejich rodiče a ostatní občany města. Řídí se myšlenkou, že alfou a omegou dobrého přístupu školy je informovanost rodičů (osvědčily se konzultační dny a podpora neformálního setkávání s rodiči – rodičovské kavárny). Tvrdí, že rodič, který dobře zná své dítě, má i dobrý přístup ke škole. Pak lze snadněji společně vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti.

Také v ZŠ Pardubice, Staňkova 128 – Barevná škola jsou rodiče bráni jako partneři, se kterými společně škola realizuje vzdělávání a výchovu jejich dětí. Cílem je aktivní zapojení rodičů do života školy, což je např. pomoc s realizací neformálních akcí školy, předčítání dětem v rámci hodin čtení, „kavárničky pro rodiče“ ve školní družině, organizace exkurzí do svých pracovišť. Jako velmi důležitý aspekt pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými žáky využívá škola rozmanitou výuka a vytváří prostor pro navazování přátelství, vzájemný respekt a porozumění.

 

„Přidružené školy UNESCO“

Členem sítě Přidružených škol UNESCO je přes 9000 školních zařízení ve více než 180 zemích světa (v ČR je v současné době zapojeno 51 škol). Hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělávání.

www.skoly-unesco.cz

 

 „Program Ekoškola“

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Partnersky spolupracují v týmu s ostatními žáky a dospělými ve škole a v obci.

www.ekoskola.cz

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje