Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 80
ne ne 24

Zajímavosti ze Svazu

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 695 obcí, tj. 43,09 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 304 488 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,69 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Příklady dobré praxe

Oblast školství

 

Příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v oblasti školství

Jílové u Prahy

Významnou ukázkou kooperace a konkurenceschopnosti byl tříletý Projekt Kokos, kterého se zúčastnilo deset škol v regionech Praha – západ, Praha – východ a Benešov. Znamenal posílení profesního růstu a rozvoje pedagogů, předávání zkušeností, řadu inspirativních nápadů a přístupů a také uvědomění si sounáležitost se svou školou. Důležitým výstupem mj. je, že spolupráce pokračuje, např. formou pravidelných setkání ředitelů, pedagogů a zřizovatelů, dalším vzděláváním pedagogů a školeními pro management.

 

Kamýk nad Vltavou

Obec podporuje čtyři spolky, které pracují s dětmi, zřizuje čtyři klubovny pro děti pro aktivní využití volného času. Obec také postavila tři třídy a jednu pracovní dílnu pro hendikepované děti, do kterých se chodí vzdělávat děti s těžkým postižením. Velmi úspěšný a oboustranně prospěšný byl projekt „Inkluze očima dětí“. Také projekt aplikování nových metod výuky a práce družin ve čtyřech základních školách pro okolní obce znamenal přínos pro činnosti ve školních družinách.

 

Otrokovice

Správní obvod Otrokovice společně s  SO Kroměříž poskytují metodickou pomoc ředitelům škol i ostatním zřizovatelům. Pravidelně jedenkrát za měsíc pořádají porady se starostou města a odborníky, jedenkrát ročně dvoudenní poradu ředitelů škol celého správního obvodu, nejméně třikrát do roka porady k metodickému vedení ředitelů škol, jejichž není město zřizovatelem.

Velmi dobrá je spolupráce s obcemi i partnerskými městy na mimoškolních aktivitách, projektech s příhraničním dopadem a zabezpečování kultury a sportu. Podporovány jsou vzájemné návštěvy pedagogů na školách, tzv. síťování škol, které není ekonomicky náročné, funguje jako motivační stimul a získávání inspirací a zkušeností.

 

Prachatice

Za významného přispění zřizovatele se rozvíjí partnerské kontakty, společné projekty a výměnné akce ZŠ se školami v zahraničí, což výrazně pomáhá v jazykové či odborné výuce.

Je pravidelně poskytována metodická pomoc ostatním zřizovatelům v rámci ORP Prachatice, např. informace ke zřizovacím listinám, poskytování informací v souvislosti s novelami školského zákona atd.

 

Vejprty

Škola je širší součástí veřejného dění a hlavním centrem pro využití volného času dětí a mládeže.  Velice dobře využívá kontaktů obce s partnerskými městy zejména v sousedním Sasku, kde se účastní společných aktivit s tamními školami. Společně se zřizovatelem se také snaží podporovat spolupráci s externími pracovníky, rodiči a ostatními obyvateli.

 

Příklady komunitních škol

Komunitní škola vytváří podmínky pro využití školy jako otevřeného centra obce a komunity pro posílení role školy v obci a pro smysluplné a efektivní zapojení rodičů a veřejnosti do života školy.

Město Brno k těmto aktivitám využívá „Síť brněnských otevřených škol“, která vznikla v roce 2009 a sdružuje 16 základních škol (15 zřizovaných městem, městskými částmi a jedna ZŠ je obecně prospěšná společnost).

Sezimovo Ústí se může pyšnit Základní školou a Mateřskou školou, 9. května 489. Vizí školy je „otevřená škola“ ve třech rovinách: rodiče a veřejnost – žák – zaměstnanci. Snaží se vytvořit takové klima, aby se školy každý těšil, aby se zlepšovaly vzájemné vztahy mezi rodičovskou veřejností a školou a využívaly se všechny dobré nápady kolegů a nové metody a formy práce.

Městská část Praha 15 se také může pochlubit tímto typem školy. Základní škola Nad Přehradou podporuje otevřené partnerství mezi žáky a učiteli, k čemuž mj. využívá i motivační název: „Nad Přehradou bez přehrady“. Mottem školy je: „Poznat, pochopit, porozumět, pomáhat“.

Základní a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov (svazková škola) nabízí společné vzdělávání dětí s handicapem a bez handicapu již v mateřské škole. Mottem školy je: „Pojďte se s námi vzdělávat“. Klade důraz na bezpečné klima ve škole pro všechny účastníky vzdělávání – žáky, učitele i rodiče, takže je zcela na místě název „Škola plná pohody".

 

Další příklady

Projekt „Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole“ - školy s certifikátem „Rodiče vítáni“

Mezi tyto školy patří např. Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno-venkov.

Škola staví na vzájemném partnerství, spolupráci, respektu a toleranci. Krédem je respektovat rodiče jako partnery - partnerství rodičů a škol jako základní princip vzdělávání, umožnit rodičům, aby se mohli aktivně podílet na chodu a směřování školy např. formou rodičovské kavárny, třídní schůzky probíhají ve složení rodič-žák-učitel). Společnou komunikací s rodiči se snaží dosáhnout společného cíle – aby jejich dítě/žák bylo v životě úspěšné a našlo své uplatnění.

Základní škola, Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou rozvíjí komunitní aktivity, kdy škola funguje jako vzdělávací, výchovné, společenské a poradenské centrum pro žáky, jejich rodiče a ostatní občany města. Řídí se myšlenkou, že alfou a omegou dobrého přístupu školy je informovanost rodičů (osvědčily se konzultační dny a podpora neformálního setkávání s rodiči – rodičovské kavárny). Tvrdí, že rodič, který dobře zná své dítě, má i dobrý přístup ke škole. Pak lze snadněji společně vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti.

Také v ZŠ Pardubice, Staňkova 128 – Barevná škola jsou rodiče bráni jako partneři, se kterými společně škola realizuje vzdělávání a výchovu jejich dětí. Cílem je aktivní zapojení rodičů do života školy, což je např. pomoc s realizací neformálních akcí školy, předčítání dětem v rámci hodin čtení, „kavárničky pro rodiče“ ve školní družině, organizace exkurzí do svých pracovišť. Jako velmi důležitý aspekt pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými žáky využívá škola rozmanitou výuka a vytváří prostor pro navazování přátelství, vzájemný respekt a porozumění.

 

„Přidružené školy UNESCO“

Členem sítě Přidružených škol UNESCO je přes 9000 školních zařízení ve více než 180 zemích světa (v ČR je v současné době zapojeno 51 škol). Hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělávání.

www.skoly-unesco.cz

 

 „Program Ekoškola“

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Partnersky spolupracují v týmu s ostatními žáky a dospělými ve škole a v obci.

www.ekoskola.cz

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

28. listopadu 2017

Konference "Výhledy Ekonomiky"

Praha
29. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Legislativní komise

Kancelář Svazu
 
1. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Praha, Kancelář Svazu
5. prosince 2017

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"

Praha
5. prosince 2017 09:30

„Analýza potřeb měst a obcí ČR a budoucnost českých samospráv v novém programovém období 2020+“

Praha, Kongresové centrum, vstup vchodem č. 5

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje