Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 54
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Příklady dobré praxe

Oblast odpadového hospodářství

Příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství

DSO Severovýchod – O skok napřed v meziobecní spolupráci v odpadovém hospodářství

Ing. Kateřina Sobková - metodik oblasti odpadového hospodářství z odborného týmu projektu - navštívila koncem února, spolu s kolegyní, oblast Kyjovska, aby tu prozkoumaly, jak funguje meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství (ORP Kyjov má okolo 56 000 obyvatel, kteří žijí ve 42 obcích). Přečtěte si jejich zajímavou zprávu, doplněnou o vložené fotografie zde:DSO Severovýchod - fungující meziobecní spolupráce (1).docx

 

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Svazek 42 obcí, v r. 1994 založil odpadovou společnost EKOR, s.r.o., která zajišťuje svoz odpadů (SKO i tříděných), využívání a odstraňování odpadů. Provozuje skládku odpadů, separaci odpadů (dotřiďování), kompostárnu, sběrné dvory a dále má zkušenosti s přípravou projektů v rámci OPŽP, zajišťování osvětových programů v odpadovém hospodářství a zajišťování technických služeb. Je zde snaha o komplexní řešení odpadového hospodářství pro svazek obcí a efektivní vynakládání finančních prostředků, zkvalitnění služeb a schopnost kontroly výdajů na odpadové hospodářství.

http://www.firmy.cz/detail/2340577-dobrovolny-svazek-obci-severovychod-kyjov.html

http://www.ekor.cz/zakladni-udaje.html

Více informací lze dále nalézt např. na http://www.obec-hovorany.cz/informace/DSO-Severovychod/34

 

Sdružení měst a obcí Jesenicka

Sdružení 23 obcí, úzce spolupracuje s Technickými službami města Jeseník a.s. (realizují svoz odpadů v regionu (SKO i tříděných), zajištění odstranění odpadů, skládkování, dotřídění odpadů, provoz sběrných dvorů, poradenství apod.). Svazek má za sebou úspěšné řešení třídění odpadu v obcích a sním související osvětu občanů v odpadovém hospodářství, realizaci projektu na kompostárnu (hrazeno z 90 % z dotace, realizace 2014). Dále je připravován projekt na rozšíření dotřiďovací linky pro celý region.

http://www.smoj.cz/jesenicko-pohledem-/3-sdruzeni-mest-a-obci-jesenicka

http://www.tsje.cz/

Více informací o projektu sdružení: Sborník z konference Odpady a obce 2012, str. 80, dostupný na: http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Obecne/sborniky/Sbornik_odpady_a_obce_2012.pdf

 

Jilemnicko – svazek obcí

Svazek 20 obcí, v r. 2013 se realizoval projekt na sběr, třídění a komunitní kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Cílem je vytvoření sítě komunitních kompostáren a nastartování třídění biologicky rozložitelného odpadu/materiálu.

Linky: http://www.jilemnicko-so.cz/index.php?nid=4828&lid=CS&oid=1646042

 

Svazek obcí pod Peperkem

Svazek 4 obcí, v r. 2004 výstavba kompostárny pro okolní obce a firmy (zelený odpad, odpady vzniklé v potravinářství, zemědělské odpady, kaly z ČOV) - podpořeno dotací ze SFŽP.

http://www.obecsazava.cz/svazek.htm

Více informací o projektu sdružení: Sborník z konference Odpady a obce 2013, str. 107, dostupný na:  http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Obecne/sborniky/sbornik_Odpady_a_obce_2013.pdf

 

Svazek obcí „Skládka TKO

Svazek se 166 členy, v r. 1997 založena svozová společnost ESKO-T s.r.o., která byla dále rozšiřována o provoz skládky odpadů, sběrné dvory, třídící linku apod. V r. 2010 realizován projekt na rozšíření stávající sítě sběrných dvorů a rozšíření působnosti sběrných dvorů pro obce ve svazku (projekt spolufinancován z OPŽP).

http://www.esko-t.cz/zakladni-informace-zakladni-informace.html

http://www.esko-t.cz/uspesne-ukonceni-projektu.html

 

Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod

Svazek 32 obcí a měst, v r. 1991 založil společnost Hantály s.r.o., která zajišťuje svoz odpadů (SKO i tříděných), třídění odpadů a jejich předání k následnému využití, odstranění odpadů na vlastní skládce odpadů, provoz sítě sběrných dvorů apod.

http://www.hantaly.cz/

 

Energeticky soběstačná obec: Kněžice

Obec o počtu okolo 410 obyvatel se stala díky využívání energie pocházející z bioplynové stanice a kotelny na biomasu energeticky soběstačnou obcí. Pomocí těchto technologií se likviduje biologicky rozložitelný odpad a odpady ze zemědělství a potravinářství a vzniklým teplem se vytápí obydlí více než 90 % občanů obce.

http://www.obec-nezice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=30

http://www.tretiruka.cz/news/stredoceske-knezice-vyrabi-vlastni-teplo-a-elektrinu/

http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=2412

 

Kampaň na podporu separace odpadu v Ostravě a okolních obcích a městech

Ostrava vede ve spolupráci s firmou OZO Ostrava a.s., jejímž je vlastníkem, od roku 2010 směrem ke svým občanům dlouhodobou informační a motivační kampaň k rozvoji třídění odpadů. Každoročně jsou připravovány projekty a soutěže k motivování občanů k třídění, v MHD a na billboardech každoročně publikuje informace o množství vytříděných odpadů a o utržené částce za jejich prodej a následnou recyklaci. K informování okolních měst a obcí slouží např. internetové stránky Třídíme v Moravskoslezském kraji dostupné na: http://www.tridime.info.

http://cov.ozoostrava.cz/

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ostravanu-kteri-tridi-domovni-odpad-pribyva-20130920.html

http://www.tridime.info/obce-mesta

 

Obec Vavřinec - Vzdělávací akce ke třídění odpadů

V r. 2010 obec realizovala projekt vzdělávání dětí z mateřských škol a informační přednášky pro občany obce a dalších tří okolních obcí o třídění odpadů a informace spojené s výstavbou nového sběrného dvoru.

http://www.vavrinec.cz/pristup-k-informacim/aktualni-informace/vzdelavaci-akce-ke-trideni-dpadu.html

Partnerské zapojení se do celorepublikového programu Kompostuj.cz

Program je zaměřen na možnosti sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obcích, školách, firmách apod. Na propagaci, osvětu a vzdělávání a pomoc při realizaci sběru bioodpadů a kompostování.

http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/partner-kompostujcz/partnerske-obce/

 

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje