Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 20
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 40

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Příklady dobré praxe

Oblast odpadového hospodářství

Příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství

DSO Severovýchod – O skok napřed v meziobecní spolupráci v odpadovém hospodářství

Ing. Kateřina Sobková - metodik oblasti odpadového hospodářství z odborného týmu projektu - navštívila koncem února, spolu s kolegyní, oblast Kyjovska, aby tu prozkoumaly, jak funguje meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství (ORP Kyjov má okolo 56 000 obyvatel, kteří žijí ve 42 obcích). Přečtěte si jejich zajímavou zprávu, doplněnou o vložené fotografie zde:DSO Severovýchod - fungující meziobecní spolupráce (1).docx

 

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Svazek 42 obcí, v r. 1994 založil odpadovou společnost EKOR, s.r.o., která zajišťuje svoz odpadů (SKO i tříděných), využívání a odstraňování odpadů. Provozuje skládku odpadů, separaci odpadů (dotřiďování), kompostárnu, sběrné dvory a dále má zkušenosti s přípravou projektů v rámci OPŽP, zajišťování osvětových programů v odpadovém hospodářství a zajišťování technických služeb. Je zde snaha o komplexní řešení odpadového hospodářství pro svazek obcí a efektivní vynakládání finančních prostředků, zkvalitnění služeb a schopnost kontroly výdajů na odpadové hospodářství.

http://www.firmy.cz/detail/2340577-dobrovolny-svazek-obci-severovychod-kyjov.html

http://www.ekor.cz/zakladni-udaje.html

Více informací lze dále nalézt např. na http://www.obec-hovorany.cz/informace/DSO-Severovychod/34

 

Sdružení měst a obcí Jesenicka

Sdružení 23 obcí, úzce spolupracuje s Technickými službami města Jeseník a.s. (realizují svoz odpadů v regionu (SKO i tříděných), zajištění odstranění odpadů, skládkování, dotřídění odpadů, provoz sběrných dvorů, poradenství apod.). Svazek má za sebou úspěšné řešení třídění odpadu v obcích a sním související osvětu občanů v odpadovém hospodářství, realizaci projektu na kompostárnu (hrazeno z 90 % z dotace, realizace 2014). Dále je připravován projekt na rozšíření dotřiďovací linky pro celý region.

http://www.smoj.cz/jesenicko-pohledem-/3-sdruzeni-mest-a-obci-jesenicka

http://www.tsje.cz/

Více informací o projektu sdružení: Sborník z konference Odpady a obce 2012, str. 80, dostupný na: http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Obecne/sborniky/Sbornik_odpady_a_obce_2012.pdf

 

Jilemnicko – svazek obcí

Svazek 20 obcí, v r. 2013 se realizoval projekt na sběr, třídění a komunitní kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Cílem je vytvoření sítě komunitních kompostáren a nastartování třídění biologicky rozložitelného odpadu/materiálu.

Linky: http://www.jilemnicko-so.cz/index.php?nid=4828&lid=CS&oid=1646042

 

Svazek obcí pod Peperkem

Svazek 4 obcí, v r. 2004 výstavba kompostárny pro okolní obce a firmy (zelený odpad, odpady vzniklé v potravinářství, zemědělské odpady, kaly z ČOV) - podpořeno dotací ze SFŽP.

http://www.obecsazava.cz/svazek.htm

Více informací o projektu sdružení: Sborník z konference Odpady a obce 2013, str. 107, dostupný na:  http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Obecne/sborniky/sbornik_Odpady_a_obce_2013.pdf

 

Svazek obcí „Skládka TKO

Svazek se 166 členy, v r. 1997 založena svozová společnost ESKO-T s.r.o., která byla dále rozšiřována o provoz skládky odpadů, sběrné dvory, třídící linku apod. V r. 2010 realizován projekt na rozšíření stávající sítě sběrných dvorů a rozšíření působnosti sběrných dvorů pro obce ve svazku (projekt spolufinancován z OPŽP).

http://www.esko-t.cz/zakladni-informace-zakladni-informace.html

http://www.esko-t.cz/uspesne-ukonceni-projektu.html

 

Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod

Svazek 32 obcí a měst, v r. 1991 založil společnost Hantály s.r.o., která zajišťuje svoz odpadů (SKO i tříděných), třídění odpadů a jejich předání k následnému využití, odstranění odpadů na vlastní skládce odpadů, provoz sítě sběrných dvorů apod.

http://www.hantaly.cz/

 

Energeticky soběstačná obec: Kněžice

Obec o počtu okolo 410 obyvatel se stala díky využívání energie pocházející z bioplynové stanice a kotelny na biomasu energeticky soběstačnou obcí. Pomocí těchto technologií se likviduje biologicky rozložitelný odpad a odpady ze zemědělství a potravinářství a vzniklým teplem se vytápí obydlí více než 90 % občanů obce.

http://www.obec-nezice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=30

http://www.tretiruka.cz/news/stredoceske-knezice-vyrabi-vlastni-teplo-a-elektrinu/

http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=2412

 

Kampaň na podporu separace odpadu v Ostravě a okolních obcích a městech

Ostrava vede ve spolupráci s firmou OZO Ostrava a.s., jejímž je vlastníkem, od roku 2010 směrem ke svým občanům dlouhodobou informační a motivační kampaň k rozvoji třídění odpadů. Každoročně jsou připravovány projekty a soutěže k motivování občanů k třídění, v MHD a na billboardech každoročně publikuje informace o množství vytříděných odpadů a o utržené částce za jejich prodej a následnou recyklaci. K informování okolních měst a obcí slouží např. internetové stránky Třídíme v Moravskoslezském kraji dostupné na: http://www.tridime.info.

http://cov.ozoostrava.cz/

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ostravanu-kteri-tridi-domovni-odpad-pribyva-20130920.html

http://www.tridime.info/obce-mesta

 

Obec Vavřinec - Vzdělávací akce ke třídění odpadů

V r. 2010 obec realizovala projekt vzdělávání dětí z mateřských škol a informační přednášky pro občany obce a dalších tří okolních obcí o třídění odpadů a informace spojené s výstavbou nového sběrného dvoru.

http://www.vavrinec.cz/pristup-k-informacim/aktualni-informace/vzdelavaci-akce-ke-trideni-dpadu.html

Partnerské zapojení se do celorepublikového programu Kompostuj.cz

Program je zaměřen na možnosti sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obcích, školách, firmách apod. Na propagaci, osvětu a vzdělávání a pomoc při realizaci sběru bioodpadů a kompostování.

http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/partner-kompostujcz/partnerske-obce/

 

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje