Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 76
ne ne 24

Zajímavosti ze Svazu

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 695 obcí, tj. 43,09 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 304 488 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,69 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Příklady dobré praxe

Oblast odpadového hospodářství

Příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství

DSO Severovýchod – O skok napřed v meziobecní spolupráci v odpadovém hospodářství

Ing. Kateřina Sobková - metodik oblasti odpadového hospodářství z odborného týmu projektu - navštívila koncem února, spolu s kolegyní, oblast Kyjovska, aby tu prozkoumaly, jak funguje meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství (ORP Kyjov má okolo 56 000 obyvatel, kteří žijí ve 42 obcích). Přečtěte si jejich zajímavou zprávu, doplněnou o vložené fotografie zde:DSO Severovýchod - fungující meziobecní spolupráce (1).docx

 

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Svazek 42 obcí, v r. 1994 založil odpadovou společnost EKOR, s.r.o., která zajišťuje svoz odpadů (SKO i tříděných), využívání a odstraňování odpadů. Provozuje skládku odpadů, separaci odpadů (dotřiďování), kompostárnu, sběrné dvory a dále má zkušenosti s přípravou projektů v rámci OPŽP, zajišťování osvětových programů v odpadovém hospodářství a zajišťování technických služeb. Je zde snaha o komplexní řešení odpadového hospodářství pro svazek obcí a efektivní vynakládání finančních prostředků, zkvalitnění služeb a schopnost kontroly výdajů na odpadové hospodářství.

http://www.firmy.cz/detail/2340577-dobrovolny-svazek-obci-severovychod-kyjov.html

http://www.ekor.cz/zakladni-udaje.html

Více informací lze dále nalézt např. na http://www.obec-hovorany.cz/informace/DSO-Severovychod/34

 

Sdružení měst a obcí Jesenicka

Sdružení 23 obcí, úzce spolupracuje s Technickými službami města Jeseník a.s. (realizují svoz odpadů v regionu (SKO i tříděných), zajištění odstranění odpadů, skládkování, dotřídění odpadů, provoz sběrných dvorů, poradenství apod.). Svazek má za sebou úspěšné řešení třídění odpadu v obcích a sním související osvětu občanů v odpadovém hospodářství, realizaci projektu na kompostárnu (hrazeno z 90 % z dotace, realizace 2014). Dále je připravován projekt na rozšíření dotřiďovací linky pro celý region.

http://www.smoj.cz/jesenicko-pohledem-/3-sdruzeni-mest-a-obci-jesenicka

http://www.tsje.cz/

Více informací o projektu sdružení: Sborník z konference Odpady a obce 2012, str. 80, dostupný na: http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Obecne/sborniky/Sbornik_odpady_a_obce_2012.pdf

 

Jilemnicko – svazek obcí

Svazek 20 obcí, v r. 2013 se realizoval projekt na sběr, třídění a komunitní kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Cílem je vytvoření sítě komunitních kompostáren a nastartování třídění biologicky rozložitelného odpadu/materiálu.

Linky: http://www.jilemnicko-so.cz/index.php?nid=4828&lid=CS&oid=1646042

 

Svazek obcí pod Peperkem

Svazek 4 obcí, v r. 2004 výstavba kompostárny pro okolní obce a firmy (zelený odpad, odpady vzniklé v potravinářství, zemědělské odpady, kaly z ČOV) - podpořeno dotací ze SFŽP.

http://www.obecsazava.cz/svazek.htm

Více informací o projektu sdružení: Sborník z konference Odpady a obce 2013, str. 107, dostupný na:  http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Obecne/sborniky/sbornik_Odpady_a_obce_2013.pdf

 

Svazek obcí „Skládka TKO

Svazek se 166 členy, v r. 1997 založena svozová společnost ESKO-T s.r.o., která byla dále rozšiřována o provoz skládky odpadů, sběrné dvory, třídící linku apod. V r. 2010 realizován projekt na rozšíření stávající sítě sběrných dvorů a rozšíření působnosti sběrných dvorů pro obce ve svazku (projekt spolufinancován z OPŽP).

http://www.esko-t.cz/zakladni-informace-zakladni-informace.html

http://www.esko-t.cz/uspesne-ukonceni-projektu.html

 

Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod

Svazek 32 obcí a měst, v r. 1991 založil společnost Hantály s.r.o., která zajišťuje svoz odpadů (SKO i tříděných), třídění odpadů a jejich předání k následnému využití, odstranění odpadů na vlastní skládce odpadů, provoz sítě sběrných dvorů apod.

http://www.hantaly.cz/

 

Energeticky soběstačná obec: Kněžice

Obec o počtu okolo 410 obyvatel se stala díky využívání energie pocházející z bioplynové stanice a kotelny na biomasu energeticky soběstačnou obcí. Pomocí těchto technologií se likviduje biologicky rozložitelný odpad a odpady ze zemědělství a potravinářství a vzniklým teplem se vytápí obydlí více než 90 % občanů obce.

http://www.obec-nezice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=30

http://www.tretiruka.cz/news/stredoceske-knezice-vyrabi-vlastni-teplo-a-elektrinu/

http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=2412

 

Kampaň na podporu separace odpadu v Ostravě a okolních obcích a městech

Ostrava vede ve spolupráci s firmou OZO Ostrava a.s., jejímž je vlastníkem, od roku 2010 směrem ke svým občanům dlouhodobou informační a motivační kampaň k rozvoji třídění odpadů. Každoročně jsou připravovány projekty a soutěže k motivování občanů k třídění, v MHD a na billboardech každoročně publikuje informace o množství vytříděných odpadů a o utržené částce za jejich prodej a následnou recyklaci. K informování okolních měst a obcí slouží např. internetové stránky Třídíme v Moravskoslezském kraji dostupné na: http://www.tridime.info.

http://cov.ozoostrava.cz/

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ostravanu-kteri-tridi-domovni-odpad-pribyva-20130920.html

http://www.tridime.info/obce-mesta

 

Obec Vavřinec - Vzdělávací akce ke třídění odpadů

V r. 2010 obec realizovala projekt vzdělávání dětí z mateřských škol a informační přednášky pro občany obce a dalších tří okolních obcí o třídění odpadů a informace spojené s výstavbou nového sběrného dvoru.

http://www.vavrinec.cz/pristup-k-informacim/aktualni-informace/vzdelavaci-akce-ke-trideni-dpadu.html

Partnerské zapojení se do celorepublikového programu Kompostuj.cz

Program je zaměřen na možnosti sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obcích, školách, firmách apod. Na propagaci, osvětu a vzdělávání a pomoc při realizaci sběru bioodpadů a kompostování.

http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/partner-kompostujcz/partnerske-obce/

 

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

23. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku

Kancelář Svazu
 
23. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Školské komise

Kamýk nad Vltavou
 
24. listopadu 2017 10:00-13:00

Seminář k zákonu o střetu zájmů

Praha
28. listopadu 2017

Konference "Výhledy Ekonomiky"

Praha
29. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Legislativní komise

Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje