Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Otázky a odpovědi

K tvorbě strategie v oblasti odpadového hospodářství

Dotaz: Při vyplňování textových tabulek šablony není možné přidat další řádky, dokument je zaheslován.

 

Odpověď: Dokument je heslem chráněn proti nechtěným změnám v předdefinovaných vzorcích, grafech a propojení dat. V textových částech analytického dokumentu (šablony) odpadového hospodářství je přidávání/odstraňování řádků či upravování jejich velikosti umožněno. V původní verzi šablony odpadového hospodářství 1.1 bylo skryto záhlaví listu, čili bylo pro přidávání/odstraňování řádků nutné nejprve záhlaví listu zobrazit. V aktuální verzi šablony odpadového hospodářství 1.2 je záhlaví listu již zobrazeno. Přidání/odstranění řádku uskutečníte pravým tlačítkem myši do záhlaví listu (ideálně u posledního řádku tabulky, do které chcete vložit řádek) a zvolíte vložit buňky (přidání řádku hned pod názvy sloupců tabulky (tedy u prvního řádku tabulky) způsobí zkopírování formátu „hlavy“ tabulky, tzn. že nově přidaný řádek bude uzamčený).

 

2.Dotaz: Hodnoty časové řady 2008-2012 u hlavních způsobů nakládání s odpady, získané z databáze GROUP ISOH, vychází nulové (př.: skládkování komunálních odpadů všeobecně převažuje, ale časová řada pro skládkování odpadů na území řešeného ORP vychází nulová, přestože v roce 2007 byly hodnoty vykazované).

Odpověď:  GROUP ISOH je agregovaná celorepubliková databáze Ministerstva životního prostředí, do které se shromažďují data z hlášení o produkci a nakládání s odpady jednotlivých ohlašovatelů. Důvodem nulových hodnot např. u skládkování komunálních odpadů může být jednoduše nepřítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (tedy skládky) v řešeném území ORP (čili odpady vzniklé na území ORP mohou být skládkovány mimo území řešeného ORP, a proto jsou do I. analytické části zahrnuty tabulky koncových zařízení). V uvedeném případě mohla být skládka právě v roce 2008 uzavřena (je nutné uvést stav skládky do Tab. č. 6a-6c). Právě proto, že je analýza postavena na území ORP (z důvodu nemožnosti dostat se plošně k datům na úroveň obcí), projeví se takto neexistence jednotlivých zařízení k nakládání s odpady na území řešeného ORP. Je důležité dávat tyto skutečnosti do vzájemné souvislosti s I. a II. analytickou částí. Přidanou hodnotou vyfiltrovaných časových řad je odborný komentář analytika.

 

3.Dotaz: Produkční hodnoty časové řady 2008-2012, získané z databáze GROUP ISOH, jsou nižší než hodnoty pro nakládání s odpady (př.: hodnoty skládkování komunálních odpadů jsou vyšší než samotná produkce komunálních odpadů).

Odpověď: Stejně jako nulové hodnoty např. u skládkování komunálních odpadů indikují nepřítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (tedy skládky) v řešeném území ORP (odpady vzniklé na území ORP mohou být skládkovány mimo území řešeného ORP), mohou znamenat vyšší hodnoty [t] skládkování komunálních odpadů než hodnoty samotné produkce komunálních odpadů [t] přítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (skládky), ve kterém se nakládá i s odpady jiných ORP.  Je důležité dávat tyto skutečnosti do vzájemné souvislosti s I. a II. analytickou částí a na tomto základě dále pracovat s předdefinovanými výpočty a indikátory. Přidanou hodnotou vyfiltrovaných časových řad je odborný komentář analytika.

 

4.Dotaz: Lze zahrnout informaci o kapacitě skládek do příslušné Tab. č. 6?

Odpověď: Do sloupce stav skládky (stavem skládky může být např.: skládka uzavřená/rekultivovaná, uzavřená pro příjem odpadů/v rekultivaci, skládka s plánovaným uzavřením … či skládka v provozu apod.) uveďte volnou kapacitu k ukládání odpadu v případě, že je skládka v provozu.

 

5.Dotaz: V jakém případě se v časové řadě 2008-2012 mohou místo vložené hodnoty zobrazit #HODNOTA! nebo #####? / Modré buňky, určené k vyplňování dat, změnily svůj formát a nelze s nimi dále pracovat.

Odpověď: Takového zobrazení je možné jen v případě výpočtu meziroční změny [%] (tam, kde jsou hodnoty časové řady 2008-2012 nulové => #DELENI_NULOU!). Zobrazení ##### v časové řadě 2008‑2012 může být způsobeno nedostatečnou šířkou sloupce (v tabulkách je možné přes záhlaví listu sloupce rozšířit). Zobrazení #HODNOTA! u řádků s předdefinovanými vzorci může být způsobeno nesprávným vkládáním dat do příslušných buněk (při vkládání/kopírování hodnot z databáze GROUP ISOH do příslušných buněk zvolte možnost vložení přizpůsobit formátování cíli, nebo hodnoty jednoduše vpisujte). Není možné vkládat hodnoty z databáze GROUP ISOH přes možnost vložení zachování zdrojového formátování (do buněk se tímto chybně zkopíruje textový formát a dále může vzniknout problém s jejich další úpravou).

!!! Chybný postup kopírování a vkládání dat: Ctrl+C; Ctrl+V.

!!! Správný postup kopírování a vkládání dat: Ctrl+C; pravým tlačítkem myši při vkládání hodnot do příslušné buňky zvolíte v možnostech vložení přizpůsobit formátování cíli.

 

6.Dotaz: Data pro finanční analýzu (Tab. č. 16a a 16b), poskytnutá Ministerstvem financí, jsou k dispozici v tis. Kč, ale v tabulkách je požadavek na uvedení částky v Kč. Mají se do tabulek uvádět částky v tis. Kč nebo v Kč?

Odpověď: Zdroj dat pro finanční analýzu je v tis. Kč, hodnoty do tabulky uvádějte v Kč.

 

7.Dotaz: Výše poplatku na občana obce (dospělou osobu) není stanovena.

Odpověď: Není-li stanovena výše poplatku na občana obce, ponechejte příslušné sloupce v Tab. č. 1a nevyplněné a situaci v území objasněte v prostoru pro komentář.

 

8.Dotaz: Za který kalendářní rok (2013 nebo 2014) se má  uvést „aktuální“ výše poplatku (Tab. č. 1a)/následující informace o zařízeních pro nakládání s odpady?

Odpověď: Uvádějte aktuální hodnoty/informace, které máte k dispozici.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje