Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 24
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 16
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 2
Ne Ne 23

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Otázky a odpovědi

K tvorbě strategie v oblasti odpadového hospodářství

Dotaz: Při vyplňování textových tabulek šablony není možné přidat další řádky, dokument je zaheslován.

 

Odpověď: Dokument je heslem chráněn proti nechtěným změnám v předdefinovaných vzorcích, grafech a propojení dat. V textových částech analytického dokumentu (šablony) odpadového hospodářství je přidávání/odstraňování řádků či upravování jejich velikosti umožněno. V původní verzi šablony odpadového hospodářství 1.1 bylo skryto záhlaví listu, čili bylo pro přidávání/odstraňování řádků nutné nejprve záhlaví listu zobrazit. V aktuální verzi šablony odpadového hospodářství 1.2 je záhlaví listu již zobrazeno. Přidání/odstranění řádku uskutečníte pravým tlačítkem myši do záhlaví listu (ideálně u posledního řádku tabulky, do které chcete vložit řádek) a zvolíte vložit buňky (přidání řádku hned pod názvy sloupců tabulky (tedy u prvního řádku tabulky) způsobí zkopírování formátu „hlavy“ tabulky, tzn. že nově přidaný řádek bude uzamčený).

 

2.Dotaz: Hodnoty časové řady 2008-2012 u hlavních způsobů nakládání s odpady, získané z databáze GROUP ISOH, vychází nulové (př.: skládkování komunálních odpadů všeobecně převažuje, ale časová řada pro skládkování odpadů na území řešeného ORP vychází nulová, přestože v roce 2007 byly hodnoty vykazované).

Odpověď:  GROUP ISOH je agregovaná celorepubliková databáze Ministerstva životního prostředí, do které se shromažďují data z hlášení o produkci a nakládání s odpady jednotlivých ohlašovatelů. Důvodem nulových hodnot např. u skládkování komunálních odpadů může být jednoduše nepřítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (tedy skládky) v řešeném území ORP (čili odpady vzniklé na území ORP mohou být skládkovány mimo území řešeného ORP, a proto jsou do I. analytické části zahrnuty tabulky koncových zařízení). V uvedeném případě mohla být skládka právě v roce 2008 uzavřena (je nutné uvést stav skládky do Tab. č. 6a-6c). Právě proto, že je analýza postavena na území ORP (z důvodu nemožnosti dostat se plošně k datům na úroveň obcí), projeví se takto neexistence jednotlivých zařízení k nakládání s odpady na území řešeného ORP. Je důležité dávat tyto skutečnosti do vzájemné souvislosti s I. a II. analytickou částí. Přidanou hodnotou vyfiltrovaných časových řad je odborný komentář analytika.

 

3.Dotaz: Produkční hodnoty časové řady 2008-2012, získané z databáze GROUP ISOH, jsou nižší než hodnoty pro nakládání s odpady (př.: hodnoty skládkování komunálních odpadů jsou vyšší než samotná produkce komunálních odpadů).

Odpověď: Stejně jako nulové hodnoty např. u skládkování komunálních odpadů indikují nepřítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (tedy skládky) v řešeném území ORP (odpady vzniklé na území ORP mohou být skládkovány mimo území řešeného ORP), mohou znamenat vyšší hodnoty [t] skládkování komunálních odpadů než hodnoty samotné produkce komunálních odpadů [t] přítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (skládky), ve kterém se nakládá i s odpady jiných ORP.  Je důležité dávat tyto skutečnosti do vzájemné souvislosti s I. a II. analytickou částí a na tomto základě dále pracovat s předdefinovanými výpočty a indikátory. Přidanou hodnotou vyfiltrovaných časových řad je odborný komentář analytika.

 

4.Dotaz: Lze zahrnout informaci o kapacitě skládek do příslušné Tab. č. 6?

Odpověď: Do sloupce stav skládky (stavem skládky může být např.: skládka uzavřená/rekultivovaná, uzavřená pro příjem odpadů/v rekultivaci, skládka s plánovaným uzavřením … či skládka v provozu apod.) uveďte volnou kapacitu k ukládání odpadu v případě, že je skládka v provozu.

 

5.Dotaz: V jakém případě se v časové řadě 2008-2012 mohou místo vložené hodnoty zobrazit #HODNOTA! nebo #####? / Modré buňky, určené k vyplňování dat, změnily svůj formát a nelze s nimi dále pracovat.

Odpověď: Takového zobrazení je možné jen v případě výpočtu meziroční změny [%] (tam, kde jsou hodnoty časové řady 2008-2012 nulové => #DELENI_NULOU!). Zobrazení ##### v časové řadě 2008‑2012 může být způsobeno nedostatečnou šířkou sloupce (v tabulkách je možné přes záhlaví listu sloupce rozšířit). Zobrazení #HODNOTA! u řádků s předdefinovanými vzorci může být způsobeno nesprávným vkládáním dat do příslušných buněk (při vkládání/kopírování hodnot z databáze GROUP ISOH do příslušných buněk zvolte možnost vložení přizpůsobit formátování cíli, nebo hodnoty jednoduše vpisujte). Není možné vkládat hodnoty z databáze GROUP ISOH přes možnost vložení zachování zdrojového formátování (do buněk se tímto chybně zkopíruje textový formát a dále může vzniknout problém s jejich další úpravou).

!!! Chybný postup kopírování a vkládání dat: Ctrl+C; Ctrl+V.

!!! Správný postup kopírování a vkládání dat: Ctrl+C; pravým tlačítkem myši při vkládání hodnot do příslušné buňky zvolíte v možnostech vložení přizpůsobit formátování cíli.

 

6.Dotaz: Data pro finanční analýzu (Tab. č. 16a a 16b), poskytnutá Ministerstvem financí, jsou k dispozici v tis. Kč, ale v tabulkách je požadavek na uvedení částky v Kč. Mají se do tabulek uvádět částky v tis. Kč nebo v Kč?

Odpověď: Zdroj dat pro finanční analýzu je v tis. Kč, hodnoty do tabulky uvádějte v Kč.

 

7.Dotaz: Výše poplatku na občana obce (dospělou osobu) není stanovena.

Odpověď: Není-li stanovena výše poplatku na občana obce, ponechejte příslušné sloupce v Tab. č. 1a nevyplněné a situaci v území objasněte v prostoru pro komentář.

 

8.Dotaz: Za který kalendářní rok (2013 nebo 2014) se má  uvést „aktuální“ výše poplatku (Tab. č. 1a)/následující informace o zařízeních pro nakládání s odpady?

Odpověď: Uvádějte aktuální hodnoty/informace, které máte k dispozici.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje