Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Otázky a odpovědi

K tvorbě strategie v oblasti odpadového hospodářství

Dotaz: Při vyplňování textových tabulek šablony není možné přidat další řádky, dokument je zaheslován.

 

Odpověď: Dokument je heslem chráněn proti nechtěným změnám v předdefinovaných vzorcích, grafech a propojení dat. V textových částech analytického dokumentu (šablony) odpadového hospodářství je přidávání/odstraňování řádků či upravování jejich velikosti umožněno. V původní verzi šablony odpadového hospodářství 1.1 bylo skryto záhlaví listu, čili bylo pro přidávání/odstraňování řádků nutné nejprve záhlaví listu zobrazit. V aktuální verzi šablony odpadového hospodářství 1.2 je záhlaví listu již zobrazeno. Přidání/odstranění řádku uskutečníte pravým tlačítkem myši do záhlaví listu (ideálně u posledního řádku tabulky, do které chcete vložit řádek) a zvolíte vložit buňky (přidání řádku hned pod názvy sloupců tabulky (tedy u prvního řádku tabulky) způsobí zkopírování formátu „hlavy“ tabulky, tzn. že nově přidaný řádek bude uzamčený).

 

2.Dotaz: Hodnoty časové řady 2008-2012 u hlavních způsobů nakládání s odpady, získané z databáze GROUP ISOH, vychází nulové (př.: skládkování komunálních odpadů všeobecně převažuje, ale časová řada pro skládkování odpadů na území řešeného ORP vychází nulová, přestože v roce 2007 byly hodnoty vykazované).

Odpověď:  GROUP ISOH je agregovaná celorepubliková databáze Ministerstva životního prostředí, do které se shromažďují data z hlášení o produkci a nakládání s odpady jednotlivých ohlašovatelů. Důvodem nulových hodnot např. u skládkování komunálních odpadů může být jednoduše nepřítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (tedy skládky) v řešeném území ORP (čili odpady vzniklé na území ORP mohou být skládkovány mimo území řešeného ORP, a proto jsou do I. analytické části zahrnuty tabulky koncových zařízení). V uvedeném případě mohla být skládka právě v roce 2008 uzavřena (je nutné uvést stav skládky do Tab. č. 6a-6c). Právě proto, že je analýza postavena na území ORP (z důvodu nemožnosti dostat se plošně k datům na úroveň obcí), projeví se takto neexistence jednotlivých zařízení k nakládání s odpady na území řešeného ORP. Je důležité dávat tyto skutečnosti do vzájemné souvislosti s I. a II. analytickou částí. Přidanou hodnotou vyfiltrovaných časových řad je odborný komentář analytika.

 

3.Dotaz: Produkční hodnoty časové řady 2008-2012, získané z databáze GROUP ISOH, jsou nižší než hodnoty pro nakládání s odpady (př.: hodnoty skládkování komunálních odpadů jsou vyšší než samotná produkce komunálních odpadů).

Odpověď: Stejně jako nulové hodnoty např. u skládkování komunálních odpadů indikují nepřítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (tedy skládky) v řešeném území ORP (odpady vzniklé na území ORP mohou být skládkovány mimo území řešeného ORP), mohou znamenat vyšší hodnoty [t] skládkování komunálních odpadů než hodnoty samotné produkce komunálních odpadů [t] přítomnost zařízení pro takovéto nakládání s odpady (skládky), ve kterém se nakládá i s odpady jiných ORP.  Je důležité dávat tyto skutečnosti do vzájemné souvislosti s I. a II. analytickou částí a na tomto základě dále pracovat s předdefinovanými výpočty a indikátory. Přidanou hodnotou vyfiltrovaných časových řad je odborný komentář analytika.

 

4.Dotaz: Lze zahrnout informaci o kapacitě skládek do příslušné Tab. č. 6?

Odpověď: Do sloupce stav skládky (stavem skládky může být např.: skládka uzavřená/rekultivovaná, uzavřená pro příjem odpadů/v rekultivaci, skládka s plánovaným uzavřením … či skládka v provozu apod.) uveďte volnou kapacitu k ukládání odpadu v případě, že je skládka v provozu.

 

5.Dotaz: V jakém případě se v časové řadě 2008-2012 mohou místo vložené hodnoty zobrazit #HODNOTA! nebo #####? / Modré buňky, určené k vyplňování dat, změnily svůj formát a nelze s nimi dále pracovat.

Odpověď: Takového zobrazení je možné jen v případě výpočtu meziroční změny [%] (tam, kde jsou hodnoty časové řady 2008-2012 nulové => #DELENI_NULOU!). Zobrazení ##### v časové řadě 2008‑2012 může být způsobeno nedostatečnou šířkou sloupce (v tabulkách je možné přes záhlaví listu sloupce rozšířit). Zobrazení #HODNOTA! u řádků s předdefinovanými vzorci může být způsobeno nesprávným vkládáním dat do příslušných buněk (při vkládání/kopírování hodnot z databáze GROUP ISOH do příslušných buněk zvolte možnost vložení přizpůsobit formátování cíli, nebo hodnoty jednoduše vpisujte). Není možné vkládat hodnoty z databáze GROUP ISOH přes možnost vložení zachování zdrojového formátování (do buněk se tímto chybně zkopíruje textový formát a dále může vzniknout problém s jejich další úpravou).

!!! Chybný postup kopírování a vkládání dat: Ctrl+C; Ctrl+V.

!!! Správný postup kopírování a vkládání dat: Ctrl+C; pravým tlačítkem myši při vkládání hodnot do příslušné buňky zvolíte v možnostech vložení přizpůsobit formátování cíli.

 

6.Dotaz: Data pro finanční analýzu (Tab. č. 16a a 16b), poskytnutá Ministerstvem financí, jsou k dispozici v tis. Kč, ale v tabulkách je požadavek na uvedení částky v Kč. Mají se do tabulek uvádět částky v tis. Kč nebo v Kč?

Odpověď: Zdroj dat pro finanční analýzu je v tis. Kč, hodnoty do tabulky uvádějte v Kč.

 

7.Dotaz: Výše poplatku na občana obce (dospělou osobu) není stanovena.

Odpověď: Není-li stanovena výše poplatku na občana obce, ponechejte příslušné sloupce v Tab. č. 1a nevyplněné a situaci v území objasněte v prostoru pro komentář.

 

8.Dotaz: Za který kalendářní rok (2013 nebo 2014) se má  uvést „aktuální“ výše poplatku (Tab. č. 1a)/následující informace o zařízeních pro nakládání s odpady?

Odpověď: Uvádějte aktuální hodnoty/informace, které máte k dispozici.

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje