Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 159
ne ne 50

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kontakty

09.01.2018 09:28

Telefonní a e-mailové kontakty na pracovníky Svazu


Výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR

Mgr. Pavel Drahovzal

tel.: 234 709 711
e-mail: reditel@smocr.cz
 

 

 

 

Zástupce výkonného ředitele

Ing. Dan Jiránek

tel.: 234 709 711/717
e-mail: jiranek@smocr.cz

Ekonomická sekce

Dominika Jadrná
ředitelka


tel.: 234 709 720
mobil: 730 154 530

Milena Macková


tel.: 234 709 734

Sekce organizace a marketingu

Vendula Kouňovská
ředitelka

tel.: 234 709 735
mobil: 604 607 155

Tomáš Fanta

 tel.: 234 709 732
mobil: 730 513 203

Tomáš Polák, DiS.

tel.: 234 709 712
mobil: 739 069 673

Barbora Křemenová

 tel.: 234 709 711
mobil: 730 894 850


Mgr. Lenka Zgrajová
časopis INS
tel.: 234 709 721
mobil: 603 554 180

Mgr. Petra Kubařová
webové stránky, e-zpravodaj

mobil: 733 713 971

Mediální zastoupení

 

Mgr. Štěpánka Filipová
mediální zastoupení

 mobil: 724 302 802

Legislativní a právní sekce

Mgr. Ing. David Bohadlo
ředitel

mobil: 774 407 593

Jan Kotrba
asistent

mobil: 730 894 856
PhDr. Ing. Ilona Masopustová

mobil: 734 316 477

JUDr. Lumír Míčánektel.: 234 709 723
mobil: 730 897 551
Mgr. Ivona Mottlová

tel.:  234 709 727
mobil: 730 894 921

Mgr. Michaela Papírníková

tel.:  234 709 716
mobil:730 894 908
Mgr. Miroslava Sobková

mobil: 730 894 854

Ing. Bc. Barbora Tomčalová

mobil: 734 551 940
Mgr. Jindra Tužilová

tel.: 234 709 714
mobil: 734 316 479

Bc. Claudia Varhol
asistentka

tel.: 234 709 733
mobil: 730 519 547

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Mgr. Gabriela Hůlková
ředitelka
mezinárodní spolupráce a town-twinning

tel.: 234 709 724
mobil:733 182 293

Mgr. Šárka Řechková
mezinárodní a rozvojová spolupráce 

tel.: 234 709 731
mobil: 732 178 013

Mgr. Lucie Kořínková 
evropské fondy a regionální rozvoj

tel.: 234 709 741
mobil: 730 511 463

Mgr. Kateřina Kapková
evropské fondy a regionální rozvoj

tel.: 234 709 741
mobil:  730 152 924

Sekce pro projekty a inovativní přístupy

Ing. Ivo Gottwald
ředitel

mobil: 602 637 004

Antonín Lízner
vedoucí projektový manažer

mobil: 731 579 718

Ing. Jan Slanec
projektový manažer                  

mobil: 734 316 478

Mgr. Jan Mareš
manažer odborného vzdělávání

mobil: 730 894 888

Mgr. et Mgr. Jakub Cach  
specialista analytik vzdělávacích procesů

mobil: 721 004 206

Ing. Marek Vetýška
vedoucí odborně-evaluačního týmu

mobil: 730 894 912

Ing. Filip Rameš               
specialista senior
 
mobil: 737 625 908

Bc. Jakub Mikšík
specialista junior

mobil: 730 894 904

Mgr. Veronika Mecnarowská 
specialista junior

mobil: 730 894 853

Bc. Jan Písařík
asistent odborně-evaluačního týmu

mobil: 730 151 371

Daniela Tóthová
specialista junior pro oblast veřejných zakázek

mobil: 730 894 901

Dominika Jadrná
vedoucí finančního týmu

mobil: 730 154 530

Lucie Snížková
finanční manažer

mobil: 730 894 851

Karolína Šnajdrová
finanční manažer

mobil: 730 894 898

Monika Bílá
finanční asistent / personalista

mobil: 730 894 899

Martina Hodačová
finanční manažer

 mobil: 730 894 909

Mgr. Ing. David Bohadlo
vedoucí právní specialista                           

mobil: 774 407 593

Mgr. Pavel Ralaus
právní specialista

mobil: 730 894 891

Mgr. Marek Chadima
právní specialista

mobil: 730 894 902

Ing. Lenka Dušková 
odborný asistent právního týmu

 mobil: 730 894 929
Kamila Sobotková
odborný asistent právního týmu pro oblast veřejných zakázek
mobil: 730 151 370

Mgr. Monika Prudilová
právní specialista pro oblast veřejných zakázek

mobil: 730 156 919

Mgr. Veronika Svobodová    
právní specialista pro oblast veřejných zakázek

mobil: 730 100 065

 

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje