Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 119
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Územní plánování a stavební řád


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

01.03.2012 12:48 Čestmír Rochovanský Nový územní plán obce
Obec Přáslavice platný územní plán obce a celého území schválený v roce 2008. V současnosti údajně na magistrátu města Olomouce rozšiřují údaje, že v obci která nebude mít do roku 2016 nový územní plán se nebude moci vydávat územní a stavební povolení. Rozvoj obce tak bude zcela zmrazen. Musí být do roku 2016 opravdu nové územní plány i když stávající územní plán zcela vyhovuje?
Stavební zákon v rámci přechodných ustanovení v § 188 odst. 1 stanoví, že územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31... [pokračování]
 
21.02.2012 12:34 Eva Holá Náhrada za změnu využití pozemku
Dobrý den, pozemek občana byl zahrnut do našeho územního plánu jako pozemek pro školní zařízení, jako veřejně prospěšná stavba. Nyní majitel pozemku (tento občan) žádá, aby došlo ke změně ÚP a pozemek nebyl určen k veřejně prospěšné stavbě, anebo aby došlo k vypořádání (pravděpodobně finančnímu) mezi obcí a občanem. Prosíme o informaci jaké možnosti obec v souladu s platnou legislativou. Jaké mohou,... [pokračování]
Náhrady za změnu využití pozemku je povinna obec poskytnout podle §102 stavebního zákona (toto ustanovení však na tento případ výslovně nedopadá) a podle judikátu Nejvyššího správního soudu i nad jeho rámec... [pokračování]
 
21.02.2012 11:15 Vlastimil Čoupek Vyjádření obce jako účastníka územního řízení
Majitel rekreačního objektu o zastavěné ploše 45 m2 žádá obec o vyjádření k projektové dokumentaci k rekonstrukci a přístavbě rekreačního objektu. Přístavbou dojde ke zvětšení objektu o dalších 45 m2. Zastupitelstvo obce nedalo ke stavbě souhlas s odvoláním se na textovou část územního plánu obce, kde v ploše pro rekreaci je v podmínkách prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu uvedeno, že... [pokračování]
Předpokládáme, že v daném případě jde o vyjádření obce coby účastníka územního řízení (§ 85 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona) nebo zjednodušeného územního řízení (§ 95 odst. 1 písm. d/). Územní... [pokračování]
 
01.11.2011 11:11 Markéta Moravcová Vyhlašování ochranných pásem
Dobrý den, je možné, aby bylo ochranné pásmo zdrojů přírodních minerálních vod stanoveno na základě usnesení vlády (z roku 1966), popř. usnesením rady Západočeského kraje (1981)? Je usnesení vlády, popř. kraje, v tomto případě dostačující k tomu, aby bylo vyhlášení platné? Předem děkuji za odpověď.
Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod stanovuje v současnosti na základě § 21 lázeňského zákona vyhláškou ministerstvo zdravotnictví, a to za podmínek zde uvedených. Ohledně dříve vyhlášených... [pokračování]
 
22.07.2011 09:45 Ivan Kašpar Místní komunikace a kácení dřevin
Dobrý den , děkuji za odpovězení otázky ke kanalizaci a prosím o dpověď na tuto otázku. Děkuji Obec prodala stavební parcely a v současné době probíhá územní a stavební řízení k výstavbě nové místní komunikace. V projektu je i plán ozelenění tzn. keře, stromy atd. i s kótami jejich umístění. Odbor životního prostředí, ale trvá na tom, že musíme přesně určit stromy, tzn např. lípu, javor atd a toto dodržet... [pokračování]
Žádný zákon neupravuje přesný postup obecního (městského) úřadu, odboru životního prostředí, při vydávání závazného stanoviska v rámci územního či stavebního řízení. Obecně platí, že při vydávání těchto stanovisek tzv... [pokračování]
 
16.05.2011 15:03 Markéta Moravcová Změna v užívání stavby
Obec Velichov v platném ÚPO vyčleněnu jednu z ploch jako plochu technického vybavení. Na pozemku se nachází úpravna vody, která již svému účelu neslouží, přidělené číslo popisné. Majitelé úpravny vody požadují od obce souhlas se změnou v užívání stavby, chtějí tento objekt přestavit na rodinný dům. Plocha se nachází na samotě, přibližně půl kilometru od stávající zástavby. Obec s touto změnou... [pokračování]
Změna v užívání stavby musí být dle zákona č. 137/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy... [pokračování]
 
09.11.2009 11:29 Petr Kabyl Územní plánování stavební řád
Dobrý den Obec schválený územní plán z r. 1999 v současné době je zastupitelstvem odsouhlasena změna č. 4. Na zasedání zastupitelstva byly projednány žádosti o zařazení pozemků do změny č. 4.Pozemky zařazené i nezařazené jsou zapsány v usnesení ze zasedání zastupitelstva . Dva ze žadatelů jejichž pozemky nebyly do změny zařazeny se odvolali proti usnesení zastupitelstva a žádají znovuprojednání žádosti... [pokračování]
Proti usenesení zastupitelstva obce se není možné odvolat, jediným orgánem, který může usnesení přezkoumávat je Ministerstvo vnitra a následně soud. Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že usnesením... [pokračování]
 
21.03.2007 18:03 Pavel Kašpárek Územní plán
Obec Úsilné schválenou ÚPD z roku 1996. Její zastarání jsme chtěli řešit změnami, Krajský úřad nás přesvědčil o výhodnosti zpracovat novou ÚPD za jeho fin. přispění. V prosinci 2006 bylo schváleno souborné stanovisko ke konceptu nového ÚP. Několik stavebníků dostalo před dvěma lety, kdy se zahájily práce na novém ÚP, slib od příslušného stavebního úřadu, že jakmile bude schválen koncept nového ÚP,... [pokračování]
Omezit časovou platnost územně plánovací dokumentace (územní nebo regulační plán obce) vydané podle starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb. je na základě rozhodnutí zastupitelstva obce možné, ale bez... [pokračování]
 
03.10.2006 07:49 vojtěch fabík drobná stavba
V roce 1993 povolila stavební komise drobnou stavbu, která však nesplňovala parametry drobné stavby uvedené v ustanovení § 139b odst. 7) stavebního zákona. Nyní nás krajský úřad v rámci své příslušnosti dané mu ust. § 126 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., vyzval ke zrušení tohoto opatření. Je postup krajského úřadu správný. Dnes již stavební komisi nemáme, opatření tak bude muset asi zrušit krajský úřad.... [pokračování]
Krajský úřad v rámci výkonu dozoru na přenesenou působností obcí vyzve obec ke zjednání nápravy vždy, když je rozhodnutí orgánu obce v rozporu se zákonem a podzákonnými právními předpisy. V... [pokračování]
 
03.10.2005 00:00
Ve městě je vybudována nová sportovní hala a město chce svým občanům naproti hale vyhradit část parkovacích míst zdarma tak, aby jim tam neparkovali návštěvníci haly. Prosím o radu jak danou situaci řešit. Obecně závaznou vyhláškou? Nebo nařízením obce?
Veřejná parkoviště se nevyhlašují obecně závaznou vyhláškou ani jiným právním předpisem. Jedná se totiž podle § 12 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje