Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 116
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 28
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 15
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Územní plánování a stavební řád


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

14.03.2016 16:11 Eduard Machek Předkupní právo
Dobrý den, stejně jako většina obcí i u nás máme v platném územním plánu vymezeny veřejně prospěšné stavby a zanesena předkupní práva do katastru nemovitostí. Jak se však správně zachovat v případě, kdy dosavadní vlastník pozemku, na kterém je zřízeno předkupní právo obce podle stavebního zákona, požádá obec o vyjádření, zda své předkupní právo využije a obec nemůže z finančních důvodů pozemek koupit,... [pokračování]
V případě, že povinný vlastník písemně oznámí oprávněné osobě svůj záměr pozemek převést a vznese dotaz, zda oprávněná osoba (obec) využije předkupní právo dle § 101 stavebního zákona, začíná oprávněné... [pokračování]
 
11.11.2015 17:16 Jana Cipínová Vyřízení návrhů na změny ÚP
Dobrý den, náš městys pořizuje nový územní plán (od roku 2012, předchozí schválen 1997). V květnu 2015 byl návrh ÚP veřejně projednán, na základě toho jsem písemně podala návrhy na změny v tomto územním plánu (např. zahrnutí celé výměry namísto poloviny pozemku z důvodu lepší přístupnosti pozemků apod.). Byla jsem starostou ujišťována, že o navržených změnách bude jednat zastupitelstvo městyse. Nyní... [pokračování]
Úloha zastupitelstva obce jako celku při pořizování územního plánu spočívá především v rozhodnutí o jeho pořízení, jeho projednání a následném schválení. Jako zastupitelka máte ze zákona o obcích právo... [pokračování]
 
29.09.2014 13:55 Miloš Nevřala Pozemky v dražbě
Firma na svých pozemcích postavila inženýrské sítě, komunikace , veřejné řady, které předala obci s tím, že po dokončení staveb obec s majetkově vypořádá pozemky pod těmito inženýrskými sítěmi. Později se stala insolventní, její majetek byl prodán v dražbě. Správce konkursní podstaty dal do dražby an block i pozemky zastavěné inženýrskými sítěmi a komunikacemi i když byl o těchto skutečnostech informován... [pokračování]
PRÁVNÍ PORADNAOdborné poradenské centrum pro obce Téma: Předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Datum: 29.9.2014 Související ustanovení zákona: § 284 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb... [pokračování]
 
18.07.2014 16:49 Kateřina Jetelinová Místní referendum
Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o zodpovězení našeho následujícího dotazu: Naše obec v současné době zpracovává nový územní plán. Jsme ve fázi, kdy v loňském roce proběhlo veřejné projednání, sešlo se kolem 40 připomínek a námitek. V současné době je pořizovatel vyhodnocuje dle § 53 , odst. 1 stavebního zákona a zpracovává rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP... [pokračování]
V této věci existuje již poměrně ustálená judikatura, která připouští konání referenda k územnímu plánu. Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. I. ÚS 101/05: „Schvalování... [pokračování]
 
06.08.2013 18:13 Richard Janderka Veřejně prospěšná stavba
Dobrý den. Obec Vedrovice od roku 2009 platnou Změnu č.1 ÚP, kde byla zapracována také stavba kanalizace a přivaděče na ČOV do vedlejší obce. Při vydávání Stavebního povolení jsme řešili problém s tím, že pozemek, na který jsme měli souhlas se stavbou přivaděče, koupil člověk, který nám svým chováním (odvolání rozhodnutí, žaloba na JmK) komplikoval vydání Stavebního povolení. Během zjišťování... [pokračování]
Odpověď Pro kanalizaci, jakožto liniovou stavbu, není možné stanovit v územním plánu předkupní právo obce. Povinnost zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu tu část územního plánu, která přesně vymezuje... [pokračování]
 
11.07.2013 08:39 Jaromír Jirka Neznámý vlastník stavby
Pro naši obec jsou typické stavby čtvercových statků - 4 budovy postavené kolem dvora. V jednom případě je stavba stodoly v dezolátním stavu (propadlá střecha, stropy, zdivo se bortí). Stavební parcela je společná pro zmíněnou stodolu, dvůr a další obytný objekt. V katastru nemovitostí je na parcele ze staveb zapsána pouze obytná budova a její majitel tvrdí, že stodola není jeho. V kupní smlouvě stodola skutečně není uvedena... [pokračování]
Odpověď Od 1. 1. 1951 na území České republiky platí pravidlo, že stavba není součástí pozemku. Vlastník stavby a pozemku mohou tedy být dvě různé osoby. Stavba tedy nemůže být automaticky vlastníkovi... [pokračování]
 
27.05.2013 11:04 Hana Chalupová Účtování ÚP
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu v následující situaci: Město Klatovy dle zákona o veřejných zakázkách vyhlásilo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu města a přilehlého okolí. Již je znám vítěz, s tím, že účastníkům výběrového řízení, kteří se dle hodnocení nabídek umístili na druhém a třetím místě, se město rozhodlo udělit odměnu, která dohromady činí částku 250.000,-- . Finanční... [pokračování]
Odpověď: Odměna za návrh do soutěže je součást ocenění douhodobého nehmotného majetku - výdaje související, takže pokud mají územní plán na 019 a budou zařazovat na 041, tak se mají zaúčtovat na účet 041... [pokračování]
 
22.05.2013 19:29 Václav Líska Schvalovací proces územního plánu
Dobrý den, obec Vědomice tak, aby naplnila literu stavebního zákona požádala odbor územního plánování města Roudnice nad Labem (obce s rozšířenou působností) o zpracování návrhu nového územního plánu obce. Od MMR jsme získali dotaci k pořízení zmíněného ÚP. Architektonické studio KAPA zpracovalo návrh nového ÚP tak, aby vycházel a navazoval na současně platný územní plán obce i na jeho tři změny. Nynější ÚP je platný od roku 1996... [pokračování]
Odpověď Nejprve je třeba zmínit, že se krajský úřad ani zastupitelstvo kraje se nemůže nijak neoficiálně zavázat k tomu, že ačkoliv nyní je koridor v návrhu územního plánu umístěn přes pozemky určené... [pokračování]
 
17.05.2013 11:34 Hana Chalupová Správní poplatky
Dobrý den, poprosím o Váš názor týkající se výše správního poplatku placeného v souvislosti s vydáním stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (viz Příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Položka č. 18 odst. 1 písm. g). V případě, že odbor životního prostředí v rámci... [pokračování]
Odpověď Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v příloze u položky 18 v poznámkách uvádí, že pokud bylo jedním stavebním povolením povoleno provedení více staveb, které jsou uvedeny pod různými... [pokračování]
 
12.06.2012 17:29 Jaromír Jirka
Místní zemědělec požádal obec o stanovisko k záměru výstavby bioplynové stanice. Vzhledem k tomu, že se jedná o firmu, se kterou jsou v obci problémy (špatný stav nemovitostí, zápach, znečišťování komunikací apod.), zastupitelstvo odhlasovalo zamítavé stanovisko. Toto vyjádření bylo zasláno zmíněné firmě a na příslušný stavební úřad. Přesto bylo vypsáno územní řízení, kterým se umisťuje bioplynová stanice... [pokračování]
Územní řízení je upraveno § 84 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Územní řízení zahajuje stavební... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje