Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Majetek a hospodaření obce

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

19.11.2014 16:55 Lukáš Karkoš Dodatek ke smlouvě a záměr
Dobrý den, mám dotaz ohledně dočasné změny nájemního vztahu (10 měsíců) v nebytových prostorách (dočasné snížení nájmu a společné užívání soc.zařízení) z důvodu užívání dalším nájemcem. Je nutné toto uvádět do Dodatku smlouvy nebo stačí oznámení nájemci a Dodatek nemusí být.
Změnu nájemní smlouvy musíte provádět vždy dodatkem ke smlouvě a pokud se jedná o změnu, která se dotkne obsahu zásadním důvodem (typicky např. změna délky nájmu nebo ceny nájmu), je nutné vždy vyvěsit... [pokračování]
 
15.10.2014 16:04 Alena Vyoralová bránění vstupu na komunikaci
Jak obec postupovat,když nájemce části pozemku uzavře branou sousedící obecní komunikaci a tím brání vstupu třetím osobám k jejich pozemkům.
Pokud nemá nájemce pozemku k uzavření komunikace povolení, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 500 000 . Pokud jde o místní komunikaci, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci,... [pokračování]
 
15.10.2014 15:58 Alena Vyoralová Vymezení části pozemku
Jedná se mi o přesné vymezení pronajaté části pozemku. Co musí nájemní smlouva na část obecního pozemku obsahovat. Máme starší nájemní smlouvy, které obsahují pouze napsanou část výměry a vlastně nejde zjistit o kterou konkrétní část pozemku se jedná. Jsou tyto smlouvy neplatné nebo je stačí doplnit o mapu se zakreslenou částí nebo musí být geometrický plán? Pokud není GP stačí odhad pronajatých m2?... [pokračování]
Platnost nájemní smlouvy je podmíněna její určitostí, v tomto případě tedy patřičnou individualizací objektu nájmu. Za určení předmětu nájmu je považován např. popis dotčeného území nebo jeho mapa. Samotné... [pokračování]
 
29.09.2014 15:55 Libuše Brandejsová Zveřejnění záměru
Dobrý den, jak správně postupovat (zveřejnění záměru?) v záležitosti uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“, kdy by měl vlastník pozemků (obec) touto smlouvou udělit investorovi právo provést stavbu na části pozemku o výměře trvalého záboru. Ve „Smlouvě…“ je dále uvedeno: Po dokončení díla a kolaudaci bude stavba na náklady investora geodeticky zaměřena geometr.plánem,... [pokračování]
V případě uzavírání smlouvy „o právu provést stavbu“ není třeba postupovat podle ustanovení § 39 zákona o obcích a záměr zveřejňovat. Smlouvu o právu provést stavbu je třeba odlišovat... [pokračování]
 
07.08.2014 14:01 Pavel Souhrada Schválení věcného břemena
Kdo je podle nověho OZ oprávněn schvalovat smlouvu na věcné břemeno, třeba vedení kabelu NN v pozemcích obce - rada nebo zastupitelstvo. Děkuji za odpověď P. Souhrada
Podle § 85 písm. a) zákona o obcích rozhoduje zastupitelstvo obce o nabytí a převodu nemovité věci. Z hlediska NOZ li obec nabýt práva služebnosti (věcné břemeno) vůči cizí nemovitosti, bude toto... [pokračování]
 
22.07.2014 10:27 Lukáš Karkoš Koupě pozemku
Dobrý den, obec bude vykupovat pozemek od fyzické osoby. Je nutno vyvěsit záměr na úřední desce? Děkuji za odpověď
Ne, nejde o právní jednání uvedená v § 39 odst. 1 zákona o obcích (prodej, směna, darování, pronájem nebo výpůjčka). Mgr. Ludmila Němcová, odd. legislativně- právní Kanceláře Svazu měst a obcí ČR... [pokračování]
 
21.07.2014 16:35 Svatava Blahynková Právo stavby
Dobrý den V naší obci je obec vlastníkem většiny pozemku na kterých se nachází vjezdy, odstavné plochy a přípojky k rodinným domům, před platností NOZU jsme uzavřeli se stavebníkem smlouvu, podle § 51 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku), která se nevkládala do KN. Jak bychom měli správně postupovat, musí... [pokračování]
Podle nynější právní úpravy se bude zřejmě jednat o zřízení práva stavby na obecním pozemku. Podle § 1252 odst. 1 občanského zákoníku lze právo stavby prodat i pronajmout a v tomto případě jde o... [pokračování]
 
17.07.2014 15:24 Vladimír Buchta Místní referendum
Dobrý den. Přípravný výbor pro referendum a odpůrci tlakové kanalizace shromáždili zákonný počet podpisů a tak zastupitelstvo vyhlásilo referendum. V referendu budou oprávněné osoby (občané) rozhodovat, zda bude realizována v obci tlaková kanalizace nebo ne. I když zastupitelstvo schválilo již 9. 1. 2009, že obec bude realizovat tlakovou kanalizaci, tak nyní někteří odpůrci "zjistili",... [pokračování]
Soudní přezkum Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu může podat... [pokračování]
 
10.07.2014 13:52 Jana Tobolová záměr a NOZ
Dobrý den, jak bychom měli podle NOZ formulovat záměr pronájmu v případě nebytových prostor v části budovy patřící obci a stojící na obecním pozemku?
Zde Vám zasílám odkaz na metodický materiál MV ČR, který celou problematiku podrobně vysvětluje včetně vzorových dokumentů, jak správně záměr formulovat: http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-doporueni-blue-07-1-we... [pokračování]
 
04.07.2014 10:10 Miroslav Tofel Zveřejnění záměru
Musí obec (v návaznosti na nový OZ) zveřejňovat záměr pronájmu obecního bytu? Byt se nachází v budově a na pozemku obce (bytový dům).
V tomto případě platí stále výjimka podle ustanovení § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a záměr pronajmout obecní byt se zveřejnit nemusí. K... [pokračování]
 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje