Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 34

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Majetek a hospodaření obce

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

26.02.2015 23:13 Jan Hůla Cena vodného a stočného
Dobrý den, mám dva související dotazy, týkající se výpočtu poplatku za vodné/stočné 1. Pokud je v domě namontován vodoměr, zaplatí odběratel stočné dle počtu m3, které odebral, ale kolik zaplatí na vodném ( za kolik m3)? Pokud jako obec máme stanovené ceny za vodné a stočné v m3.Údajně jsou to 2/3 ze stavu na vodoměru. 2. Pokud se obec rozhodla navýšit cenu vodného (o 1 na m3) a stočného (o 2... [pokračování]
Výpočet vodného je závislý na skutečné hodnotě odebrané vody, registrované vodoměrem, která je vynásobena sazbou za m3. Podle ust. § 16 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích je tato hodnota podkladem... [pokračování]
 
26.02.2015 07:34 Miloš Urban Smluvní pokuta ve smlouvě o prodeji obecních pozemků
Dobrý den, moc Vás prosím o posouzení ujednání o smluvní pokutě v kupní smlouvě, které se týká prodeje obecních pozemků. Dle zákona o obcích byl záměr prodeje pozemků zveřejněn s tím, že souhlas k provedení výběrového řízení a následného prodeje těchto pozemků dává obecní zastupitelstvo obce Úbislavice s tou podmínkou, že předmětné pozemky jsou určeny ke stavbě nemovitosti určené k trvalému bydlení... [pokračování]
Z Vašeho dotazu nejsou zřejmé některé zásadní skutečnosti, rozhodné pro posouzení Vašeho případu. Zejména se jedná o skutečnost, kdy přesně byla smlouva uzavřena a také o samotnou výši smluvní pokuty,... [pokračování]
 
25.02.2015 14:53 Jana Mikovcová Dotace
Ačkoli jsem si přečetla Vaši odpověď na dotaz starostky obce Přistoupim, nepodařilo se mi z dokumentů,na které odkazujete, zjistit v jakém režimu mají být námi poskytované příspěvky (nebo je to dotace?) na provoz naší příspěvkové organizaceZákladní školy a pro spolky. Nevypisujeme žádné granty, ale na konci roku dává Sokol a místní jednotky (máme dvě) sboru dobrovolných hasičů žádost o příspěvek na činnost... [pokračování]
Příspěvky na provoz vaší příspěvkové organizace nejsou z hlediska zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, dotací, ale opravdu příspěvkem z rozpočtu... [pokračování]
 
23.02.2015 17:59 Vladimíra Brychová Dotace
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 16.2.2015 schválilo poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení na opravu varhan ve výši 120 tisíc korun na základě žádosti sdružení. Prostředky budou zaslány sdružení po sejmutí Usnesení z úřední desky v březnu 2015. Nedojde v tomto případě k porušení zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění i zákon č. 250/2000 Sb.,? Veřejnoprávní smlouva nebyla uzavřena... [pokračování]
Na stránkách SMO ČR je publikován článek http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/novinky-v-rozpoctovych-pravidlech-pro-poskytovani-dotaci.aspx http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci... [pokračování]
 
02.02.2015 12:14 Čestmír Rochovanský Věcné břemeno ČEZ
ČEZ distribuce žádá obec o zřízení věcného břemene na nové rozvody elektřiny na pozemcích v majetku obce. Je podmínkou pro schvalování věcného břemene na majetku obce předchozí uveřejnění, nebo stačí jen schválení zastupitelstvem.
Podle stávající právní úpravy § 39 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů je obec povinna zveřejnit záměr pouze v případě prodeje, směny, daru nebo pronájmu či výpůjčky... [pokračování]
 
29.01.2015 08:52 Jitka Holoubková Informace poskytované zastupiteli
Dobrý den, od zaměstnanců obecního úřadu jsem jako zastupitel požadovala informace ohledně výběru poplatků za odvoz komunálního odpadu. Již 3 měsíce nemám žádnou odpověď. Jak mám dále postupovat? Děkuji za informaci.
Obraťte se se stížností na nadřízený orgán, což je v tomto případě krajský úřad. Je sice sporné (a záleží to na konkrétním znění žádosti o informace), jestli tuto konkrétní informaci je možné zastupitelům poskytnout... [pokračování]
 
26.01.2015 14:14 Zbyšek Šaněk Průběh hranice
Po KoPÚ došlo ke změně hranice pozemku, důsledkem toho občan (FO) část studně a elektr. přípojku na obecním pozemku. Obě strany jsou připraveny uzavřít souhlasné prohlášení (podle § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 357/2013 Sb.), kde se shodnou na průběhu hranic. Rozdíl 13 m2. Podléhá toto uzavření Souhlasného prohlášení zveřejnění na úřední desce nebo stačí usnesení zastupitelstva?
Podle našeho názoru je postačující schválení zastupitelstvem obce. Záměr nebo podobné jednání, které by mělo o tomto kroku informovat veřejnost a které by bylo nezbytné zveřejňovat, nutné podle našeho názoru není... [pokračování]
 
23.01.2015 09:54 Marie Michalicová Dohoda o narovnání
Dobrý den, obrátili se na nás občané, kteří zdědili majetek, na kterém vázne zástavní právo z roku 1938, s tím, že chtějí toto právo z katastru nechat vymazat. Jedná se o dluh vůci MNV, který nejsou schopni doložit, že byl splacen. Jejich advokátka tvrdí, že dluh byl po desíti letech promlčen. Přesto nám předložila návrh dohody o narovnání. Máme za to, že buď se uplatní promlčení nebo dohoda o narovnání... [pokračování]
Oba postupy jsou možné, dohoda o narovnání je jistější. Odůvodnění odpovědi (Poznámka: Vycházíme z předpokladu, že se jedná osoukromoprávnídluh a soukromoprávní zástavu. Pokud by se jednalo o dluh... [pokračování]
 
11.12.2014 20:22 Čestmír Rochovanský Stížnost na pronajímatele
Nájemník obecního bytu si stěžoval na otevřená okna- větračky nájemníka sousedního bytu. Tím je údajně omezen ve svém právu užívání bytu. Tohoto jsme jako majitel bytu vyzvali ke sjednání nápravy a uzavření ventilaček oken. Ten to učinil jen částečně. Větračku na WC nechal nadále pootevřenou. Od stěžovatele jsme obdrželi následující dopis: Věc : Přiznání slevy z nájemného. Vzhledem ke skutečnosti,... [pokračování]
Nájemník právo na slevu z nájemného nemá, jelikož se nejedná o vadu nebo poškození pronajaté věci. Stejně tak nebude dle našeho názoru náležet sleva z nájemného z titulu rušení užívacích práv. Nejde o... [pokračování]
 
27.11.2014 20:07 Petra Vojkůvková Směnná smlouva
Dobrý den, obec zájem koupit část pozemku, který je ve spoluvlastnictví dvou osob. Jedna z těchto osob naopak zájem část obecního pozemku koupit. Stavební úřad požadované části pozemků oddělí. Lze tuto situaci řešit tak, že se zájemkyní o obecní pozemek uzavřeme směnnou smlouvu a s tou druhou osobou kupní smlouvu? Nebo to budeme muset řešit kupními smlouvami. Děkuji za odpověď
V tomto případě s každým spoluvlastníkem můžete uzavřít individuální smlouvu dle potřeby, protože každý spoluvlastník je vlastníkem určitého ideálního podílu na pozemku či jeho části. Pokud bude onen ideální... [pokračování]
 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
12. ledna 2018 10:00-12:00

Komise pro zahraniční spolupráci Předsednictva Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje