Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Majetek a hospodaření obce

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

13.06.2017 12:04 Petra Bartoníčková Zakázka malého rozsahu
Obec ve výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu( stavební práce ) požadovala doložení kvalifikačních předpokladů tímto způsobem- cituji: a) kopií výpisu z OR nebo jiné obdobné evidence b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci a dále pak c)... [pokračování]
Vycházíme z toho, že je postupováno dle výjimky podle § 31 ZVZ (a zadavatel se nerozhodl dobrovolně postupovat podle zákona v režimu podlimitní zakázky). Z uvedeného pak vyplývá, že zadavatel minimum... [pokračování]
 
04.06.2017 19:25 Danuše Suchánková Prodej movitého majetku
Dobrý den, co je potřeba udělat pro odprodej odstraněných použitých plotových dílců starých 25 - 30 let, kterými byla oplocena budova obecního úřadu? Tyto dílce nejsou evidovány v majetku obce. Musí prodej odsouhlasit zastupitelstvo obce, nebo lze uzavřít smlouvu o prodeji bez jejího souhlasu s podpisem starosty? Cena by byla stanovena dle zákona č. 151/1997Sb, § 2, odst. 5 písm. c). Děkuji
Vzhledem k tomu, že se jedná o věc movitou, není třeba zveřejňovat záměr podle zákona o obcích. Prodej věci movité je nevyhrazenou kompetencí rady obce, případně starosty obce, kde není rada obce zřízena... [pokračování]
 
23.05.2016 11:54 Ivana Imramovská Narovnání různých majetkových jednání obce z minulosti
Dobrý den, 1) obyvatelka naší obce zakoupila před 20 lety rodinný dům a oplocenou zahradu od soukromého vlastníka. V kupní smouvě je uvedeno, tak jak nemovitosti stojí a leží, včetně výměry oplocení, a tak nemovitosti po celou dobu užívala. V rámci digitalizace katastru jsme však zjistili, že součástí oplocené zahrady kolem domu je i malá část pozemku, která své parcelní číslo a je vlastnictvím obce... [pokračování]
Odpověď I. Vznik, změna nebo zánik vlastnického práva, se zapisuje do katastru nemovitostí vkladem. Pro vklad vyžaduje katastrální zákon návrh na vklad a vkladovou listinu. Podle katastrální vyhlášky... [pokračování]
 
23.05.2016 08:27 Pavel Prokop VZ malého rozsahu
Naše obec hodlá vypsat zakázku malého rozsahu na celkovou rekonstrukci vozovky a parkingu. Podle nás na stavební práce. Předpokládaný objem cca 3 mil. + DPH. Dotaz: Prosím o sdělení kolik firem musíme oslovit ? Zda je povinnost ještě někde výzvu zveřejnit ? Děkuji za odpověď. Pavel Prokop starosta
Zadavatel při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu nemá povinnost oslovit konkrétní minimální počet potenciálních dodavatelů a nemá ani povinnost výzvu k podání nabídek uveřejnit. Nicméně s ohledem... [pokračování]
 
22.02.2016 09:10 Jana Božková Schvalování směrnic v orgánu obce
Dobrý den, prosím o radu, zda schválení směrnice obce musí schvalovat zastupitelstvo, nebo toto náleží radě obce a pokud rada není tedy schvaluje jen starosta. Děkuji
V případě vnitřních organizačních předpisů a směrnic obecně platí, že pokud tyto dokumenty neobsahují záležitosti, jejichž rozhodování je vyhrazeno zastupitelstvu obce podle ustanovení § 84 a § 85 nebo... [pokračování]
 
23.12.2015 10:32 Miloš Nevřala Nájemné za hřbitov
Obec je provozovatelem veřejného pohřebiště. Pozemek hřbitova je ve vlastnictví církevní právnické osoby. Může být ze strany vlastníka pozemku požadováno nájemné?
Zákon o pohřebnictví ani jiný právní předpis podle našeho názoru nezakládá obci užívací právo k předmětným pozemkům. Vlastník tak nájemné požadovat může, byť se to v tomto konkrétním případě nezdá zcela... [pokračování]
 
03.11.2015 14:22 Miloš Nevřala Správa a údržba hřbitova
Obec je podle § 16 zákona č. 256/2001 Sb., provozovatelem veřejného pohřebiště - hřbitova. Hřbitov je v majetku registrované církve. Kdo zabezpečuje opravy cest, chodníků, ošetřování zeleně a pod. Provozovatel nebo vlastník?
Správu a údržbu veřejného pohřebiště, včetně opravy komunikací, chodníků a ošetřování zeleně je povinen zabezpečovat provozovatel pohřebiště, nikoliv vlastník veřejného pohřebiště. Odůvodnění odpovědi Dle... [pokračování]
 
21.10.2015 12:51 Karel Malovaný Vydržení pozemků cizích vlastníků obcí
V roce 1965 došlo k rozšíření hřbitova na pozemky fyzických osob. V zájmu obce je odkoupení předmětných pozemků. 1. dotaz: Může obec, v případě, že nedojde k dohodě s vlastníky pozemků, uplatnit (údajně po 1.1.2016) podle NOZ tzv "vydržení vlastnického práv k nemovité věci"? 2. dotaz: jak postupovat v opačném případě aby obec nepřišla o nemovitost, kterou dlouhodobě bez smluvního vztahu užívá... [pokračování]
V případě rozšířeného hřbitova nemůže dle našeho názoru k řádnému vydržení vlastnického práva k předmětným pozemkům dojít, neboť nebudou splněny zákonné podmínky vydržení. V případě odkupu pozemků tak... [pokračování]
 
19.10.2015 14:05 Jana Chiniová Provozování sauny obcí
Obec Česká bude provozovat saunu v místní obecní sokolovně. Musí si pro tuto činnost vyřídit živnostenské oprávnění, nebo je potřeba učinit nějaké další opatření ?
Pokud Vaše obec zájem provozovat a samostatně financovat saunu pro volné využívání občany, nespadá taková činnost pod pojem živnosti, jak jej definuje živnostenský zákon, a nevyžaduje se živnostenské oprávnění... [pokračování]
 
09.09.2015 17:19 Lenka Ungrová Spoluúčast občana na vybudování inž. sítě
Prosím, naše obec není vlastníkem hl. řadu plynovodu - tím je společnost RWE. Stojíme před problémem, kdy se na obec obrátil žadatel - stavebník nového RD v lokalitě, kde není zaveden hl. řad plynu, platný ÚP v této lokalitě počítá s výstavbou nových RD. RWE nehodlá investovat do položení hl. řadu plynu, toto požaduje buď po obci či po stavebníkovi (neřeším přípojku RD, tu si zajistí na své náklady stavebník)... [pokračování]
Podle § 62 odst. 1 písm. a) energetického zákona zákazník právo na připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo distribuční soustavě, přičemž je povinen uhradit výrobci plynu nebo... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje