Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 88
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 21
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 7
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Školství


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

26.03.2011 16:34 Luboš Řehák Dojíždějící žáci a náhrada nákladů
Hezký den ! Jsem starostou obce Val (cca 300 obyvatel), která zřizuje . Toto zařízení je kvalitní (dle závěrů inspekční zprávy), plně obsazené, a více jak 30 let slouží i jako servisní zařízení pro občany z 2 km vzdáleného města Dobrušky (cca 7 000 obyvatel, naše ORP). Dlouhodobě hradíme městu úhradu za naše dojíždějící žáky na základě písemné "dohody", která se každoročně mění dodatkem - zvyšování částky... [pokračování]
1) Úhradu neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky upravuje v § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve... [pokračování]
 
17.01.2010 20:05 Luběna Prokopová Výroční zpráva
Dobrý den. Obec je zřizovatelem mateřské školy. Nevím jestli musí také zveřejňovat výroční zprávu dle školského zákona? V § 10 tohoto zákona se mluví pouze o základní, střední a vyšší škole. Z toho se domnívám, že nemusí. Pokud ne, tak jakým způsobem se mohou občané dozvědět o hospodaření a o činnosti . Z rozpočtu obce se dozví pouze částku, kterou přispívá obec. Děkuji za odpověď.
Jak správně uvádíte, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávávníškolský zákon nestanoví povinnost zveřejňovat výroční zprávu. To ovšem neznamená, že... [pokračování]
 
04.12.2007 10:30 Miroslav Protiva Školství
Je obec povinna hradit neinvestiční náklady sousední obci na provoz základní školy za žáky, kteří žijí dlouhodobě s rodiči v Anglii, ale škola je stále v evidenci s tím že vykazuje nepřítomnost z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině.
V § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004Db., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je uvedeno, že "jestliže žák plní povinnou... [pokračování]
 
29.08.2007 10:01 josef simak Použití rezervního fondu k úhradě zákonných odvodů
Dnes jsem dávala dotaz ohledně odvodů při výplatě z fondu odměn. Omylem jsem napsala chybu: jedná se mi o výplatu odvodů /OSSZ, ZP, FKSP/ při odměnách vyplácených z fondu odměn. Zdali se odvody hradí z provozních prostředků nebo z rezervního fondu /omylem jsem napsala z fondu odměn/. Děkuji Klicmanová
Odpověď na Váš dotaz jsem nalezla na ASPI. Jedná se stanovisko odborníka z MF ČR. Text přetiskuji nezměněný: Zprávy MF ČR. Čerpání rezervního fondu základní školy [MF ČR 2007, 1] - Text - poslední stav... [pokračování]
 
03.08.2007 10:55 Jan Tomiczek Stravování zaměstnance se sníženým úvazkem
Přeji pěkný den. Obracím se na Vás s následujícím datazem. V příspěvkové organizaci (Základní škola a mateřská škola, která si sama zajišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení závodního stravování)pracuje zaměstnanec na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou s pracovním úvazkem 0,2. Tento zaměstnanec zájem stravovat se ve školní jídelně školy. Dle vyhl.84/2005 Sb. nemá nárok na sníženou... [pokračování]
Bohužel v tomto případě se zaměstnanec, jehož přítomnost na pracovišti netrvá nejméně tři hodiny během směny, nemůže ve školní jídelně stravovat a to ani za podmínky, že zaplatí veškeré náklady na spotřebované... [pokračování]
 
07.03.2007 11:30 Alena Ehrenbergerová školství
Dotaz k hrazení neinvestičních nákladů za žáky, stravující ve školní jídelně naší základní školy. Naše obec, která je zřizovatelem včetně školní jídelny, jedné právnické osoby / jedné příspěvkové organizace/, dostává neinvestiční příspěvek na provoz od obce/zřizovatele PO/ jako celek pro a ŠJ. Obec tedy nese neinvestiční náklady jak školy tak i školní jídelny. Vyúčovali jsme sousední obci, jejíž... [pokračování]
Máte zajisté pravdu, avšak zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v ustanovení § 178 odst. 6 výslovně uvádí, že obec je povinna hradit za své dojíždějící žáky výdaje školy. Co je myšleno pod pojmem... [pokračování]
 
11.01.2007 15:45 Jana Sedláčková Poskytování osobních údajů řediteli školy
Může obecní úřad ze své evidence obyvatel poskytnout na žádost ředitele základní školy seznam všech dětí narozených v konkrétní době od -do, uvést jméno a příjmení, příp. další osobní údaje, datum narození a bydliště? Ředitel žádá na zákl. zákona 561/2004 Sb., 564/1990 Sb. a 139/1995 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Jak je to v tomto případě v souvislosti se zákonem 106/1999 Sb. a 101/2000 Sb.?... [pokračování]
Obecní úřad obce I. a II. typu, který je pouhou ohlašovnou, nesmí poskytovat osobní údaje o svých občanech z informačního systému žádnému subjektu a to z těchto důvodů: 1) Informace podle § 8a zákona č... [pokračování]
 
27.11.2006 09:38 Cetlová Lenka Neinvestiční náklady
Dobrý den, jakým způsobem se účtují neinvestiční náklady na žáky, kteří plní povinnou školní docházku v našem městě. Některé obce žádájí dohody, kde je stvrzení obou obcí, jiné obce požadují faktury. Děkuji Cetlová Lenka
Protože zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 178 odst. 6 nijak neurčuje formu vyúčtování, je na dohodě... [pokračování]
 
20.03.2006 00:00 Bc. Lubomír Mlejnek
Dotaz k hrazení neinvestičních nákladů za žáky, stravujících se ve školní jídelně /před novelou školského zákona/: - již delší dobu vedeme se sousední obcí spor o to, zda se neinvestiční náklady školní jídelny mají platit za všechny žáky navštěvující školu nebo pouze za ty, kteří se stravují. Domníváme se, že povinnost je pouze u žáků, kteří se stravují a nikoli u těch, kteří tuto službu nevyužívají. Děkujeme za Vaši právní pomoc.... [pokračování]
Podobný dotaz jsem již jednou odpovídala v rubrice Dotazy a odpovědi, přesto se ještě jednou k tomuto tématu zmíním. Předchozí právní úprava hovořila o výdajích obce14 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb... [pokračování]
 
14.11.2005 00:00 Klímová
MěÚ provádí veřejnosprávní kontrolu u . Školní jídelna, kterou sama provozuje,je od března 2005 registrována jako plátce DPH, ale v ostatních činností je škola jako neplátce. Prosím o informaci, zda je tento stav věci správný, nebo musí být plátcem DPH jako celek ?
Dne 1. 5. 2004 vstoupil v platnost nový zákon o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Okamžikem, kdy se subjekt musí stát plátcem DPH, je nově stanoveno překročení... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

19. února 2018 14:00

KISMO

Sídlo Kraje Vysočina, Jihlava
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha
20. února 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
22. února 2018

Krajská setkání - Jihomoravský kraj

Kongresové centrum Veletrhů Brno (sál A) Výstaviště 405/1, Brno
22. února 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje