Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Školství


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

13.01.2012 09:33 Dušan Šustr Konkurz na ředitele
Dovolte mi prosím, abych vznesl dotaz, který souvisí s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jež vyšla ve Sbírce z. č. 472/2011. Novela mimo jiné zavádí šestileté funkční období pro ředitele školských právnických osob. Současně v přechodných ustanoveních zákonodárci vymysleli, že ředitelům těchto organizací, kteří jsou ve funkci déle než 6 let (počítaje zpětně od účinnosti novely), končí k 31... [pokračování]
Nemusí, ale může. Úmyslem zákonodárce nikdy nebylo lavinovitě spustit konkurzy na ředitele škol, ale dát zřizovatelům možnost konkurz vyhlásit. Přechodná ustanovení upravují skončení výkonu práce, pokud... [pokračování]
 
27.12.2011 16:31 Pavel Bechyně Novela školského zákona
Dobrý den , Mohu poprosit o informaci , kde lze získat novelu školského zákona platnou od 1.1.2012. Děkuji a jsem s pozdravem Bechyně Pavel Zastupitel Městyse Štěchovic
Novela školského zákona vyšla ve Sbírce zákonů (částka 161)dne 30.12.2011 po číslem 472/2011. V PDF fromátu ji získáte přes stránky Ministerstva vnitra www.mvcr.cz , na hořejší liště vyhledejte "Legislativa",... [pokračování]
 
29.11.2011 14:31 Jana Chvojková Jmenování ředitele na dobu určitou
Zřizovatel - město jmenovalo ředitelku mateřské školy zřízené městem do funkce na dobu určitou na 2 roky, na základě výsledků konkursního řízení. Je možné s ohlkedem na zákoník práce jmenovat stejnou ředitelku do stejné funkce opět na dobu určitou, např. na jeden rok, a to s účinností od 1.3. příštího roku?
Zřizovatel může jmenovat ředitelku opakovaně, ale to by musel předcházet konkurz. Vzhledem k tomu, že ještě nedoběhla lhůta jejího jmenování na dobu určitou, mohl by podle mého názoru zřizovatel z pozice... [pokračování]
 
02.11.2011 10:54 Petr Pospěch Úhrada nákladů na kvalifikační studium ředitelky školy
Prosím o odpověď na dotaz - ředitelka příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je obec, přišla s požadavkem úhrady kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení v hodnotě cca 6.000,- . Hradí tyto výdaje zřizovatel a pokud ano, tak je možné hradit studium z fin. prostředků na provoz? Dále kdo schvaluje proplacení, v obci nemáme radu, pouze zastupitelstvo. Je možné, že za zřizovatele toto schválí starosta... [pokračování]
Kvalifikační studium je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle ust. § 24 odst. 4 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele... [pokračování]
 
27.09.2011 08:13 Blanka Vítů Dohoda o pracovní činnosti v
v je školnice, která v náplni např. úklid, sekání trávy apod. (dle katalogu prací ve 4. .) Na praní prádla a mandlování je s zároveň uzavřena dohoda o pracovní činnosti, kde hodinová sazba vychází na 250,- . Provádím v kontrolu a myslím si, že tato částka je neadekvátní a zároveň, že tato činnost by mohla být v její pracovní náplni. Prosím o radu předem děkuji.
Na rozdíl od platů zaměstnanců ve veřejné sféře, jejichž výši je třeba stanovit podle zákoníku práce a prováděcích předpisů, u odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr se uplatní smluvní princip. Jestliže... [pokračování]
 
18.07.2011 11:21 Václav Tyl Úhrada neinvestičních výdajů - lze průměrem?
Dobrý den. Děti z naší obce navštěvují dvě ze tří škol ve městě. Město náklady na školy sečetlo a zprůměrovalo. Škola, kterou naše děti nenavštěvují zdaleka nejvyšší náklady, které průměr zvyšují o víc než 1000,- na žáka. Musíme městu uhradit takto spočítáný příspěvek, nebo jsme ze zákona povinni hradit pouze náklady škol, které naše děti navštěvují? Děkuji za odpověď.
Podle § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je obec, ve které žák trvalý pobyt... [pokračování]
 
01.06.2011 10:33 Jitka Souchová Přijetí dětí do školky v jiné obci
Prosíme o radu s řešením problému přijetí do školky dětí z naší obce, dosud navštěvovaly školku v sousední obci , ale nyní ,kdy jsou školky přeplněné a kapacitu již nemají, odmítají dítě příjmout. Naše obec je malá a nemá možnost školku zřídit. Do sousední obce též dojíždí i žaci do základní školy. Neinvestiční náklady nám fakturují pouze za školní děti, ne předškoláky. Část dětí chodí do druhé sousední... [pokračování]
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v § 179 upravuje povinnost obce zajistit předškolní vzdělávání... [pokračování]
 
18.05.2011 15:50 Petr Černý Sloučení a splynutí příspěvkových organizací
Dobrý den na SMO, naše obec je zřizovatelem a . S ohledem na navyšující se náklady na mzdy pro obě školská zařízení, které jsme nuceni hradit uvažujeme o spojení obou zařízení pod jedno vedení. Jaké z to plynou povinnosti pro zřizovatele. Je prý rozdíl, zda dojde ke sloučení či splynutí. Zajímalo by nás, zda bude muset být konkurz na ředitele (nového pro spojené zařízení). Dále jak by to bylo s odstupným. Děkuji za odpověď.... [pokračování]
Zákon č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů v § 27 vymezuje zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací. Ke vzniku, k rozdělení, sloučení,... [pokračování]
 
12.05.2011 10:14 Petr Navrátil Financování příspěvkové organizace
Dobrý den, obracíme se na Vás s dotazem který se týká financování příspěvkové organizace, které jsme zřizovatelem. Ředitelka školy řádně předložila obecnímu zastupitelstvu „Návrh rozpočtu příspěvkové organizace mateřské školy na rok 2011“, který ZO po projednání schválilo . Obec jako zřizovatel Mateřské školy - příspěvkové organizace na veřejné schůzi zastupitelstva stanovil v... [pokračování]
Nejprve je třeba zhodnotit přínosy a náklady provedené změny a názor obce/zastupitelstva. S ohledem na zřejmý vliv na finanční vztahy by statutární orgán příspěvkové organizace měl být schopen odůvodnit změnu... [pokračování]
 
29.03.2011 12:12 Karel Kameník Vyřezení dítěte z předškolního vzdělávání
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda může ředitelka mateřské školy vyřadit dítě z docházky, když jako důvod uvádí, že dítě je neposlušné, nezvladatelné. Jedná se o dítě ve věku 2,5 roku Děkuji
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) může ředitel mateřské školy po předchozím písemně oznámeným upozorněním zákonnému... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje