Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Energetika


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

24.04.2013 10:33 Hana Chalupová Průkaz energetické náročnosti budov
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu s následujícím problémem: Dle ustanovení § 7a odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 01.07.2013 na budovy s celkovou vztažnou plochou větší než 500 m2 užívané orgánem veřejné moci vztahuje povinnost mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti (PEN). Aktuálně tuto povinnost řešíme,... [pokračování]
Odpověď Zákon o hospodaření energií stanovuje podmínky pro budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude mj. orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci. Ústavní soud definoval orgán... [pokračování]
 
05.04.2013 12:48 Petr Gabriel Veřejný orgán ve smyslu zákona o hospodaření energií
Dobrý den, v zákoně č.406/2000 S. o hospodaření s energií je v §7, odst. 1 b je stanovena povinnost vlastníka budovy zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy užívané orgánem veřejné moci. Jasná definice orgánu veřejné moci však v zákoně i v prováděcí vyhlášce, na rozdíl naopř. od zákona č 300/2008 Sb. o elektronických úkonech (datových schránkách) chybí. Můžete nám poradit jak tedy v tomto případě postupovat... [pokračování]
Pokud právní předpis sám obsah uvedeného pojmu nestanoví, je nezbytné vycházet z ustáleného soudního výkladu a doktríny. Pojem orgán veřejné moci byl vyložen jako orgán, který reprezentuje veřejnou moc... [pokračování]
 
18.12.2012 13:34 Lenka Neprašová průkaz energetické náročnosti budovy
Dobrý den, začínají se objevovat nabídky na vypracování průkazu energetické náročnosti budovy a chtěli bychom mít jistotu, jestli si opravdu tento průkaz musíme nechat zpracovat. Jsme malá obec a ve víceúčelové budově je umístěna mateřská škola, pohostinství, sál, šatny pro zaměstnance a kancelář obecního úřadu. Vlastníkem celé budovy je obec. Bude pro povinnost vystavení průkazu počítána celá plocha... [pokračování]
Odpověď V tomto případě je třeba vycházet z ustanovení § 7a odst. 1 písm. b) zákona o hospodaření energií, který stanoví, že zpracování průkazu energetické náročnosti budovy je povinen zajistit stavebník,... [pokračování]
 
23.07.2012 13:19 Ludmila Juráňová obec povinnost zřídit veřejné osvětlení?
Potřebujeme zjistit, zda je obec povinna na požádání vlastníků nových rodinných domků zajistit veřejné osvětlení nebo je to v pravomoci zastupitelstva obce. Děkujeme Juráňová starostka obce Raduň
Obec nemá zákonnou povinnost zřídit na svém území veřejné osvětlení. Záleží na uvážení zastupitelstva, zda tento záměr obec zrealizuje. Zřízení veřejného osvětlení je jednoznačně výkonem samostatné působnosti... [pokračování]
 
16.11.2011 09:12 Čestmír Rochovanský Povinnost obcí kontrolovat účinnost kotlů
Kontrola účinnosti kotlů V roce 2007 se zřejmě nedopatřením, nebo za přispění lobistů podařilo do vyhlášky 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů, v § 4, odst. 2, prosadit povinnost právnických osob provádět pravidelné kontroly účinnosti kotlů nad 20 kW. Do současnosti se tyto kontroly účinnosti kotlů prováděly u zdrojů nad 200 kW. Odborně způsobilých osob je velice málo a cena za „měření... [pokračování]
Podle ust. § 6 odst. 2 zákona o hospodaření energií u provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel povinen... [pokračování]
 
29.03.2010 16:55 Petr Vacík, PhDr.
Rád bych zjistil, zda je obec povinna v nočních hodinách zajistit osvětlení na místních komunikacích a volných prostranství v obci. Pokud ano, který zákon/vyhláška/norma to ukládá. Děkuji za brzkou odpověď.
Pro odpověď na Váš dotaz odkazujeme na dva zodpovězené dotazy, které byli již dříve zveřejněny na stránkách naší webové Poradny, a jsou přístupné pro členské obce na následujících odkazech: http://www... [pokračování]
 
23.03.2010 00:00 Tvorba ceny elektrické energie
Na základě čeho ČEZ zjišťuje cenu za 1 kW odebrané elektrické energie a tzv. příspěvek na OZE, přičemž stát ani obce nemohou ovlivňovat rozhodování o využití získaných prostředků – ČEZ takto odčerpává obcím zdroje. Děkuji za odpověď.
Cena elektrické energie je specificky stanovená částka, která odpovídá přesně vymezenému mechanismu tvorby. Cena za elektřinu je podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... [pokračování]
 
08.03.2010 00:00 Věra Doležalová
Dotaz (zaslaný poštou), který se týká zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, resp. povinnosti montáže termostatických ventilů. „Důvody proti povinnosti montáže termostatických ventilů: opravy a investice do zateplení obytných domů, opravy kotelen, topných kanálů, vybudování předávací regulační stanice v každém domovním objektu a funkční ventily na radiátorech dostatečně zabezpečuje úsporu dodávaného tepla... [pokračování]
Instalace termostatických ventilů, přesněji ventilů s termostatickou hlavicí, jsou jedním ze základních prvků v celém systému opatření pro zkvalitnění řízení otopných soustav. Jejich úkolem a smyslem je... [pokračování]
 
16.11.2004 00:00 Jaromír Jirka
V § 6 odst.7 zák.č.406/2000 Sb je stanovena pro vlastníky budov povinnost "vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie..." Dotaz : Je obec jako vlastník budovy víceúčelového kulturního zařízení povinna vybavit radiátory topení termoregulačními ventily u systému teplovodního ústředního topení s násypným kotlem na tuhá paliva(typ Carborobot, 180 kW s posuvným roštem)... [pokračování]
Uvedený systém teplovodního ústředního topení vybavený kotlem Carborobot 180 kW s posuvným roštem umožňuje regulaci, proto jste povinni podle § 6 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,... [pokračování]
 
30.09.2004 00:00 Dotaz zaslaný poštou
Jak postupovat vlastník budovy nebo společenství vlastníků bytových jednotek při plnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, při instalaci termoregulačních ventilů?
Jedná se o ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií který ukládá vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků bytových jednotek vybavit vnitřní tepelná zařízení budov... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje