Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 106
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 24
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 13
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Správní řád, správní řízení


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

08.11.2010 19:58 Petr Stejskal
Jsme obcí s 250 obyvateli, kde funkce starosty i místostarosty nejsou pro výkon funkce uvolněni. V současné době se množí žádosti týkající se úpravy na místních a účelových komunikacích, kde jsou obce silničním správním orgánem. Žadatelé se nechávají zastupovat právními zástupci a advokáty, proto bychom chtěli nechat obec zastupovat advokátem. V tomto případě však není zastupování možné, jelikož úřední... [pokračování]
Obce vykonávají vedle samostatné působnosti rovněž působnost přenesenou, např. v oblasti silniční dopravy. Stát předal tuto oblast působnosti obcím proto, aby státní správa byla pro občany dostupnější... [pokračování]
 
25.10.2010 09:38 Jiří Kvasnička Zrušení údaje o trvalém pobytu
Navazuji na předešlý dotaz - tedy v případě, že občan prokáže neužívání objektu- třeba svědecky, / samozřejmě vlastnické prívo nemá/ může mít nový TP na ohlašovně ? Děkuji za odpověď. Dana Marečková - EO
Ohlašovna (tedy obec) rozhodne o zrušení trvalého pobytu občana za současného splnění dvou podmínek stanovených ustanovením § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů... [pokračování]
 
18.06.2010 13:06 Ladislava Kopová
Dobrý den,mám dotaz ohledně zrušení TP.Četla jsem Vámi odpovězené dotazy,ale mám problém s jiným případem. přinesl mi žádost - přesně Čestné prohlášení 20 letý občan,žijící v domě svých rodičů s tím,že žádá o zrušení TP sám sobě.Prý se radil s právníkem,že tento postup je správný.Když jsem se ho ptala,jaké důvody k tomu řekl mi,že mi do toho nic není.Na můj další dotaz zda v domě své osobní věci mi řekl,že ano... [pokračování]
Podle ustanovení § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněnou osobou osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna... [pokračování]
 
22.03.2010 10:37 Jaroslav Petrů
Dobrý den, v uplynulém týdnu se na náš úřad opět obrátil jeden občan naší obce s písemnou žádostí, ve které chce sdělit platové zařazení pracovníků obecního úřadu / platovou třídu, stupeň, započítanou praxi a vzdělání/. Též se dotazuje na dohody o provedení práce, které naše obec uzavírá - chce vědět jména, druh činnosti a opměnu. Jelikož se dle našeho názoru jedná o informace osobního charakteru,... [pokračování]
Na Vaši obec se obrátil občan, který chce informaci o pracovně právních záležitostech zaměstnanců, mimo jiné platové zařazení pracovníků obecního úřadu do tříd a stupňů. Na tyto informace nemá podle § 8a zákona č... [pokračování]
 
11.03.2010 08:44 Josef Gut Trvalý pobyt
Opakovaně jsem se setkal s problémem , který je různě vykládán a řešen v různým městech. Jak lze postupovat se zrušením trvalého pobytu zletilému potomkovi , ke kterému rodiče již nemají vyživovací povinnost, navíc nebydlí dlouhodobě s rodiči v domácnosti, nemá zde osobní věci. Sousedé jsou schopni doložit svědectvím, že dotyčný se dlouhodobě v domácnosti ( bytě, domě) nezdržuje. Problém se zdá být... [pokračování]
Podle ustanovení § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, místem trvalého pobytu se... [pokračování]
 
27.03.2009 14:31 Petr Kabyl Správní řád, správní řízení - rušení údaje o místu trvalého pobytu
Zrušení místa trvalého pobytu. Obdrželi jsme žádost o zrušení místa trvalého pobytu od paní, která je výhradní majitelkou domu, ve kterém je dosud přihlášen K TP i její bývalý manžel. Jejich manželství bylo rozvedeno v době, kdy byl ve vazbě. Před rozvodem byl ve výkonu trestu. Nyní je opět, protože se pokusil znásilnit vlastní nezletilou dceru. K žádosti o zruš.místa TP předložila výpis z kat.nemovitostí... [pokračování]
Pokud žádost o zrušení údaje o trvalém pobytu podá oprávněná osoba (zde majitelka nemovitosti) a osoba, jíž se žádost o zrušení údaje o trvalém pobytu týká, nemá k objektu, jehož adresa je dosud vedena... [pokračování]
 
20.08.2007 13:55 Náklady řízení a pořádkové pokuty ve správním řízení
Jaké náklady, resp. finanční povinnosti, lze vedle pokut ukládat ve správním řízení? Může obec získat zpět prostředky vynaložené na vedení řízení iniciovaných nebo zapříčiněných samotnými účastníky?
Obec vedle pokut ukládá i povinnost nahradit náklady řízení a může též ukládat pořádkové pokuty nebo povinnost nahradit "mimořádné" náklady řízení, jsou-li splněny zákonné podmínky. Prostředky... [pokračování]
 
07.08.2007 14:54 Veřejná listina o identifikaci
Na úřad se k nám dostavil občan s tím, že kvůli převodu peněz ze zrušené životní pojistky potřebuje vyhotovit veřejnou listinu o identifikaci, k notáři že nepůjde, neboť listinu je povinen vydávat i obecní úřad. Jak máme postupovat?
Veřejnou listinu o identifikaci vyhotovuje notář, ale i obecní úřad, provádí-li ověřování (vidimaci, legalizaci). Veřejná listina obsahuje označení subjektu, který listinu vyhotovuje (obecního úřadu),... [pokračování]
 
23.04.2007 15:47 Petr Trnovec Potvrzování tiskopisů v cizím jazyce, Sdělení pojišťovně zda občan žije.
Potřebovali bychom objasnit postup, jak konat ve chvíli, kdy na evidenciobyvatel obce 3. typu přijde občan, předkládá tiskopis francouzské pojišťovny v originále a požaduje "razítko, že jeho maminka ještě žije". Odhlédněme od stavu, že není vybaven plnou mocí matky. Tato dáma v letech žije v Jeseníku a z Francie pobírá vdovský důchod. Zájem pojišťovny je sice pochopitelný, leč domníváme se,... [pokračování]
Tiskopis, kterého se žádost týká, zpravidla musí být přeložen soudním tlumočníkem. Žádost je třeba vyřizovat v souladu se zákonem o evidenci obyvatel (resp. zákony upravujícími poskytování údajů z evidence obyvatel)... [pokračování]
 
26.02.2007 14:17 Pavel Planeta Správní řád - Zveřejňování na elektronické úřední desce
Chtěl bych se zeptat, jestli dokumenty zveřejněné na elektronické úřední desce musí být opatřeny razítkem a podpisem, jak je tomu u úřední desky klasické, nebo můžou být bez nich. Některé dokumenty, např.mapy, nejsme schopni na elektronické úřední desce zveřejnit. Jak postupovat v tomto případě?
Dokumenty zveřejněné na elektronické úřední desce nemusí být opatřeny razítkem a podpisem. Není-li obec schopna zveřejnit některé dokumenty, může pověřit technickým řešením soukromý subjekt, může též uzavřít... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

22. února 2018

Krajská setkání - Jihomoravský kraj

Kongresové centrum Veletrhů Brno (sál A) Výstaviště 405/1, Brno
22. února 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje