Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Správní řád, správní řízení


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

20.09.2011 11:56 Petr Slavík Povinnost zveřejňovat dražební vyhlášku
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je obec (obecní úřad) povinna zveřejňovat Usnesení - dražební vyhlášku a oznámení dražebního roku na úřední desce obce, pokud je soudním exekutorem tato vyhláška zaslána jako orgánu obce, v jejímž obvodu povinný bydliště. Pokud ano, ve kterých zákonných ustanoveních je tato povinnost uvedena. Děkuji Ing. Petr Slavík, starosta Jezeřany-Maršovice
Problematika veřejných dražeb a tedy i dražebních vyhlášek je upravena zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona lze dělit na dražby na dobrovolné a nedobrovolné... [pokračování]
 
24.08.2011 16:37 Romana Bandíková Právo podpisu a organizační řád
Dobrý den, jsme základní obec s matričním a stavebním úřadem, nemáme tajemníka ani vedoucího úředníka, starosta a místostarosta jsou uvolnění funkcionáři. V organizačním řádu máme ošetřeno, kteří zaměstnanci provádí úkony ve správním řízení jako oprávněné úřední osoby. Všechny písemnosti ve správním řízení podepisují pouze starosta a místostarosta. Stávají se situace, že oba uvolnění funkcionáři... [pokračování]
Vámi uvedeným způsobem, tj. změnou příslušného vnitřního předpisu, lze podle našeho názoru rozšířit okruh osob, které jsou oprávněny podepisovat správní rozhodnutí. Zákon v tomto případě obci neklade žádná omezení... [pokračování]
 
05.07.2011 16:51 Stanislav Herec Zařazení bodu na jednání zastupitelstva
Dobrý den, v průběhu zasedání zastupitelstva naší obce zastupitel podal návrh,aby se hlasovalo k přijeti určitého bodu.Předsedajíci (starosta obce) návrh nepřijal a nedal souhlas k hlasování.Zastupitel trval na zapsání návrhu do zápisu. Předsedající nedal souhlas ani k zapsání do zápisu a následně slovy,že využívá svého práva zasedání zastupitelstva ukončil. na to předsedající právo a jak se zastupitel může učinně bránit... [pokračování]
Podle § 94 zákona o obcích platí, že „právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory“, jakož i to,... [pokračování]
 
22.06.2011 12:58 Kateřina Novotná Starosta ve vedení organizační složky obce
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je v souladu se zákony, aby byl vedoucím organizační složky města jmenován starosta. Konkrétně se jedná o Dům s pečovatelskou službou. Starostu do této pozice jmenovala rada města. Starosta je u nás uvolněný. Jedna spoluobčanka poukazuje na to, že jmenování uvolněného starosty by mohlo být v rozporu s právními předpisy. Musel by mít potom starosta zvláštní zaměstnaneckou... [pokračování]
Neslučitelnost mezi těmito dvěma funkcemi ze zákona nevzniká. Naopak je sporné, zda může uvolněný starosta zároveň vykonávat jinou práci v pracovním poměru. Zákon přitom výslovně nepožaduje, aby vedoucím... [pokračování]
 
01.06.2011 19:58 Karel Secký Pravomoc k vydání směrnice o veřejných zakázkách
Dobrý den, starostka obce v minulém volebním období vydala bez souhlasu zastupitelstva (zastupitelstvo návrh zamítlo) směrnici o pořizování služeb, materiálu a majetku obcí, ve které sama určila pravidla pro přidělování zakázek. Může tuto směrnici vydat bez schválení ZO? Jaký je rozdíl mezi nařízením obce (§102, odst. 2c) a směrnicí? Díky za odpověď. Karel Secký - obec Modlany
Protože je rozhodování o přidělování zakázek zásadně v pravomoci rady obce (§102 odst. 3 zákona o obcích) a pokud obec nemá radu, v pravomoci starosty obce, může starostka vydat směrnici, která obsahuje... [pokračování]
 
16.03.2011 18:37 Petr Staňo
dobrý den, jsme malá obec s 260 obyvateli, obrátila se na nás soc. pracovnice ústavu, ve kterém je umístěna naše občanka - ta je zbavená svépravnosti a jejím opatrovníkem je její matka, Platby za pobyt jsou do ústavu posílány se zpožděním. Řešením by mohlo být ustanovení zvláštního příjemce důchodu a tím by byla soc. pracovnice daného ústavu. Opatrovník souhlasí, sama zdravotní problémy. Chtěli... [pokračování]
Institut zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Institut zvláštního příjemce je určen... [pokračování]
 
15.02.2011 16:07 Renata Bartunkova
Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, jaký je rozdíl mezi "fyzickou" Úřední deskou a "fyzickou" Vývěsní skříňkou. Vím, že na Úřední desku patří pouze oficiální dokumenty , ale ráda bych využila Vývěsní skříňku k prezentaci kulturního a sportovního dění v obci (pozvánky, výsledkové listiny, fotodokumentaci...). Měla by být "Úřední" deska opatřena nápisem, že se jedná o... [pokračování]
Podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů § 26 odst. 1 zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná a obsah úřední desky se... [pokračování]
 
15.02.2011 15:35 Renata Bartunkova Počet členů v komisích
Dobrý den, jsem zastupitel a zároveň předseda Kulturní a sportovní komise. Paní starostka dále jmenovala do této komise dalšího, jedinného člena. V Příručce pro členy zastupitelstva obce jsem se dočetla, že počet by měl být lichý.Je správné nebo špatné, že komise předsedu a jednoho člena? Děkuji předem za rychlou odpověď (zasedání zastupitelstva je stanovené na 17.2 a bych měla ráda tuto otázku zodpovězenou)... [pokračování]
Vznik, zánik i činnost komisí jakožto iniciativních a poradních orgánů je výhradní záležitostí samostatné působnosti obce, proto je úprava v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, velmi strohá... [pokračování]
 
30.12.2010 08:39 Karel Malovaný Pořizovaní obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva obce
Člen zastupitelstva před zahájením zasedání nainstaloval kameru za účlem prezentace jednání na web stránkách jeho politické strany. Toto jednání odůvodňoval "Stanoviskem odboru dozoru a kontoly veřejné správy MV č. 7/2008" s tím, že "nelze zakázat pořizvat si obrazový azvukový záznam na zasedání zastupitelstva, neruší-li průběh a účel zasedání" a tudíž nemůže ani zastupitelstvo hlasováním toto zakázat... [pokračování]
Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů z jednání zastupitelstva obce právní předpisy výslovně neupravují, avšak pokud člen zastupitelstva nesouhlasí s pořizováním obrazového nebo zvukového záznamu,... [pokračování]
 
14.12.2010 12:45 Milan Třebín Zveřejnění o informace o jednání zastupitelstva
Dobrý den, §93 (1) zákona o obcích říká, že Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce [3b] obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Pokud se jednání zastupitelstva uskuteční v pondělí 20.12.2010 od 18:00, kdy nejpozději musí být oznámení umístěno na ÚD? Díky moc Milan Třebín
Upozorňujeme, že k počítání času existují různé názory (a soudní rozsudky). Pro odstranění všech pochybností doporučujeme lhůtu uvedenou v § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje