Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 34

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Správní řád, správní řízení

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

10.04.2012 10:25 Eva Holá Zrušení trvalého pobytu obcí - může existovat podjatost obce?
Dobrý den, v obecním bytě máme přihlášeny osoby k trvalému pobytu. Tyto osoby se již řadu let na uvedené adrese nezdržují. Prosím o informaci, zda může zrušení trvalého pobytu provést náš obecní úřad na základě žádosti o zrušení naší obce. Zda nebude vhodnější předat spis k vyřízení krajskému úřadu, z důvodu podjatosti. Předem děkuji za informaci.
O zrušení místa trvalého pobytu může žádat majitel nemovitosti nebo oprávněná osoba, pokud užívací právo k nemovitosti fyzické osobě zaniklo a zároveň tato osoba nemovitost neužívá. Věc nemusí být nikomu... [pokračování]
 
04.04.2012 20:42 Ladislav Musel
Dobrý den , chtěl jsem se zeptat jestli můžeme zrušit trvalé bydliště na základě soudního pravomocného rozhodnutí o vystěhování. Mám na mysli jestli musíme zahajovat správní řízení nebo lze na základě tohoto dokumentu zrušit ihned trvalý pobyt. Když to přiblížím občanka (vlastník domu) požadala soud o vystěhování bývalého druha z její nemovitosti. Soud vyhověl, na základě toho, že občan neumožnil... [pokračování]
V souladu se zákonem č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů může mít občan jen jedno místo trvalého pobytu... [pokračování]
 
07.03.2012 09:52 Josef Uhlík Vracení místního poplatku za VHP
Dobrý den, žádám o radu ve věci místního poplatku za VHP. Dne 9.12.2011 obec vydala rozhodnutí o povolení VHP pro rok 2012, jež nabylo právní moci také dne 9.12.2011. Společnost uhradila na účet obce poplatek ve výši 30.000 , nyní však žádá o jeho vrácení. Je obec povinna vrátit zaplacený poplatek, když řízení o povolení proběhlo v roce 2011, tj. před účinností novely zákona? Děkuji.
Místní poplatky za výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení byly zrušeny zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových... [pokračování]
 
02.02.2012 10:56 Rudolf Fiala Zproštění povinnosti platit poplatek za odpad
Jak řešit situaci, kdy občan naší obce je studentem vysoké školy a žádá o zproštění poplatku za TDO, z důvodu, že je ubytovaný na koleji. K žádosti doložil potvrzení školy o tom, že je jejich studentem a pro školní rok 2011-2012 je ubytovaný v jejich zařízení, potvrzení bylo vydáno na žádost studenta pro účely placení odpadu. Náš úřad po něm však požaduje přímo doklad o zaplacení odpadu (v souladu... [pokračování]
Poplatek za odpad, stanovený na základě zákona o místních poplatcích nebo na základě zákona o odpadech nelze v poplatkovém řízení prominout. Obec však může v obecně závazné vyhlášce stanovit okruh... [pokračování]
 
01.02.2012 09:40 Martina Maříková Doručovací lhůta při zamítnutí odvolání
Městská část se odvolala proti rozhodnutí ve věci stavební. Odvolací lhůta počala běžet 3.9.2011 v dělce 15 dnů. Posledním dnem odvolací lhůty byl 19.9.2011, tento den bylo odovolání dodáno do datové schránky příjemce. Pověřená osoba se přihlásila 20.9.2011 a na základě toho bylo odvolání jako opožděné zamítnuto. na doručence z datové schránky je napsáno, že datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce 19... [pokračování]
Rozhodující pro posouzení včasnosti podání odvolání je datum, kdy bylo odvolání odvolatelem do datové schránky dodáno, nikoliv kdy bylo vyzvednuto (kdy se přihlásila pověřená osoba). Bylo-li podání dodáno... [pokračování]
 
18.01.2012 15:15 František Kryšpín Označování ve správním řízení
V minulosti jsem přečetl dost rozporuplných článků a soudních výroku ve věci správného označení v řízení příkladně při vymáhání poplatků. Je tedy správné mínění , když říkám : - výzva k plnění == obecní úřad, přenesená působnost, - platební výměr == obecní úřad , převesená působnost - žaloba k soudu o vydání rozhodnutí k platbě, nebo návrhu na exekuci = obec, která právní subjektivitu ... [pokračování]
Podle ust. § 14 odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla. Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve... [pokračování]
 
06.01.2012 13:13 Anna Moučková Správní poplatky za VHP od 1. ledna 2012
Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, jaká je výše správního poplatku při povolování VHP po 01.01.2012? Platí se pouze správní poplatek 5.000 za podání žádosti o povolení provozu? Dosavadní správní poplatky ve výši 30.000 , resp. 16.000 a 10.000 se již platit nebudou? Děkuji
S účinností zákona č. 458/2011Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, opravdu došlo také k novelizaci zákona č. 634/2004 Sb.,... [pokračování]
 
28.12.2011 09:29 Ing. Vladimíra Habásková Elektronická podatelna
Dobrý den, je nějakou právní úpravou řešena elektronická podatelna? Konkrétně se jedná o potvrzování doručených emailů. Máme stížnost, že jsme nepotvrdily příjem pošty hned cca do dvou hodin po odeslání. Sektretářka zapisuje poštu do deníku 1x denně. Děkuji. F.Kubíček místostarosta Libice n.C.
Institut elektronické podatelny zavádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Klíčová je pak vyhláška... [pokračování]
 
28.12.2011 09:21 F.Kubíček Zvyšování nájemného v obecních bytech
Dobrý den, chceme pronajmout nový obecní byt. Ve vzoru smlouvy z internetu není uvedeno navyšování nájemného. Jak máme postupovat pokud chceme aby nájemné bylo navyšováno dle inflačního koeficientu. Stejný problém budeme řešit u stávajících nájemních smluv na obecní vyty, u´kterých skončilo jednostranné zvyšování nájemného. Budeme ho moci nějak navyšovat od 1.1.2012? Děkuji. F.Kubíček místostarosta... [pokračování]
K ujednání o výši nájemného připojte „inflační doložku“ (např. „Výše nájemného se každý rok vždy k 1. březnu zvyšuje o míru inflace v předchozím kalendářním roce, vyhlášenou Českým statistickým... [pokračování]
 
20.09.2011 14:24 Marie Sedláčková Povolení na provozování VHP ze dvou obcí
Dobrý den, Při řízení o povolení provozu výherního hrací přístroje bylo zjištěno ze záznamu na Výpisu z osvědčení o provozuschopnosti Institutu pro testování a certifikaci, že jiná obec vydala povolení na provoz tohoto VHP od 1.7. do 31.12. 2011. Dále je zde 30.6.2011 touto obcí potvrzeno, že provoz nebyl zahájen. Můžeme na základě těchto informací povolit provoz tohoto VHP, nebo musí být nejdříve původní povolení z jiné obce zrušeno... [pokračování]
Třebaže by dle našeho názoru nemělo nic bránit tomu, aby obecní úřad rozhodl ve věci nezávisle na dříve vydaném povolení jiným obecním úřadem, z hlediska interpretace a aplikační praxe ministerstva financí... [pokračování]
 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
12. ledna 2018 10:00-12:00

Komise pro zahraniční spolupráci Předsednictva Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje