Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Správní řád, správní řízení

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

09.02.2016 21:21 Rudolf Mareš ZOZ starosty
Neuvěřitelnou legislativní aktivitou zákonodárci na nejmenší obce přenesli povinnost vykonávat speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací. Nemám tzv. ZOZ, jakožto starosta obce. Je tedy mnou vydané stavební povolení na opravu či výstavbu MK, čistě kvůli tomu, že nemám ZOZ, neplatné? Děkuji
Skutečnost, že nemáte ZOZ důvodem neplatnosti stavebního povolení není. Starosta není úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., tudíž se na něho ustanovení o ZOZ vůbec nevztahují. Vzhledem k tomu, že... [pokračování]
 
07.08.2014 10:47 Marcela Sečová
Dobrý den, prosím tímto o odpověď na tuto otázku : je v pravomoci starosty na základě správního řízení, přihlásit k trvalému pobytu na občany obce, bez vědomí zastupitelů? Děkuji za odpověď Sečová Marcela
Dobrý den, přihlášení k trvalému pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změne některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví, že pokud občan... [pokračování]
 
20.06.2014 09:18 Josef Moštěk
Dotaz - § 14 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád Na základě námitky podjatosti vznesené účastníkem řízení rozhodl tajemník usnesením o vyloučení z projednávání a rozhodování vedoucího odboru výstavby (jedná se o přenesenou působnost). Jelikož není možno určit k projednávání této věci další oprávněnou úřední osobu z odboru výstavby (všechny úřední osoby OV jsou ve vztahu podřízenosti k vedoucímu... [pokračování]
Kdo může být další oprávněnou osobou plyne z rozdělení pravomocí mezi jednotlivé vnitřní součásti správního orgánu např. odbory obecního úřadu a jejich jednotlivá oddělení a v rámci těchto vnitřních součástí... [pokračování]
 
11.12.2013 06:37 Marek Moudrý Zrušení trvalého pobytu
Existuje rodinný dům v majetku města či obce. Ten dům jediného obyvatele, ten zůstává v domě po rodičích, kteří měli nájemní smlouvu, jemu asi nikdy nebylo nájemné vyměřeno. Problém je ten, že současný obyvatel v tomto domě trvalé bydliště. Bohužel dům je po létech chátrání ve velmi žalostném, téměř havarijním stavu. Lze zrušit takovému obyvateli trvalý pobyt? Je možné uvažovat tak, že pokud... [pokračování]
Odpověď Obyvatel se v objektu zdržuje bez právního důvodu, čímž se na úkor obce bezdůvodně obohacuje. Může být tedy z prostoru vystěhován, aniž by mu bylo třeba zajistit náhradní bydlení. Nadto lze... [pokračování]
 
03.07.2013 15:02 Čestmír Rochovanský Nakládání smajetkem - doručování písemností
Okresní soud v Olomouci řeší dlouhodobé neplacení nájemného u nájemníka, který z důvodu dlouhodobého neplacení byl vystěhován a podána na něj žaloba na úhradu nájemného k soudu. Soud nám (obci Přáslavice jako pronajímateli) vyhověl a vydal rozhodnutí o povinnosti nájemné včetně příslušenství a poplatku u soudu uhradit. To se stalo již v měsíci lednu 2013. Do dnešního dne tento rozsudek nenabyl právní... [pokračování]
Odpověď Doručování závažné procesní důsledky stanovené především v zájmu právní jistoty a ochrany účastníků a jen řádně doručený rozsudek může nabýt právní moci. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský... [pokračování]
 
22.03.2013 14:38 Petr Michalčík námitka podjatosti
Dobrý den, dovoluji si se na Vás obrátit s žádostí o Váš názor v této věci: V případě, že je ve správním řízení (vyvlastňovací řízení) dle § 14 odst. 2 správního řádu vznesena námitka podjatosti vůči vedoucí příslušného odboru, vůči tajemníkovi a primátorovi (fakticky námitka vůči celému úřadu) a krajský úřad rozhodl o námitce u primátora (s výsledkem, že v uvedeném případě podjatost neexistuje),... [pokračování]
Odpověď Ve Vašem dotazu popsané řízení o námitce podjatosti úředních osob ve věci „vyvlastňovacího řízení“ je řízením v přenesené působnosti. Odůvodnění odpovědi Ustanovení § 8 zákona... [pokračování]
 
21.02.2013 10:28 Antonín Pospíšil Smlouva o poskytnutí dotace občanským sdružením obcí
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací nad 50 tis občanským sdružením, sportovním, humanitárním, hasišským atd. Je k tomu potřeba vždy smlouva s každou organizací na každý rok, či stačí schválit pravidla poskytování takových to dotací. Dle sdělení krajského úřadu je potřeba mít vždy smlouvu jinak se jedná o správní delikt.
Odpověď Podle § 85 písm. c) je zastupitelstvu dále vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací nad 50 000 v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým... [pokračování]
 
21.08.2012 13:57 . poplatek za odpody - zpětně
Kolik let zpátky je možné dovyměřit místní poplatek za odpady trvale hlášenému občanovi? Obec obecně závaznou vyhlášku podle § 14 odst.2 zákona č. 565/1990. Děkuji za odpověď.
Odpověď Poplatek, který nebyl včas nebo ve správné výši zaplacen není dle § 148 odst. 1 daňového řádu možné vyměřit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky a počíná běžet dnem splatnosti poplatku... [pokračování]
 
22.06.2012 10:38 Josef Uhlík Poplatek za vydání duplikátu identifikační známky VHP
Dobrý den, jaký správní poplatek být zaplacen při vydání duplikátu identifikační známky pro VHP? Děkuji
Identifikační známky pro výherní hrací přístroje jsou vydávány na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších právních předpisů, jako osvědčení o provozuschopnosti... [pokračování]
 
19.06.2012 12:13 Eva Holá Změna trvalého pobytu nezletilého dítěte
Otec přihlásil po předložení rodného listu dítěte a výpisu z KN prokazují, že je vlastník nemovitosti, a vypsání přihlašovacího lístku svého nezletilého syna k trvalému pobytu v této nemovitosti, kde i on mám trvalé bydliště. Bohužel přihlášení provedl bez vědomí matky (rodiče jsou rozvedeni). Prosím o informaci, zda lze takto nezletilci změnit adresu trvalého pobytu. Předem děkuji za informaci.
Máme za to, že ke změně trvalého pobytu dítěte (co by údaje v evidenci obyvatel) postačí v zásadě ohlášení jedním rodičem. Více viz níže. § 10 odst. 10 zákona o evidenci obyvatel stanoví: „Za... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje