Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Finance


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

28.02.2011 10:32 Martin Jelínek Místní poplatek za odpady - zpoplatnění cizinců
Dobrý den, naše město stanoveno OZV poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrňování komunálních odpadů. Je přípustné vybírat tento poplatek i od cizinců, kteří zde nemají hlášený trvalý pobyt, ale trvale zde žijí.
Dle Vašeho popisu předpokládám, že se jedná o místní poplatek dle § 1 písm. h) a § 10b z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních... [pokračování]
 
08.12.2010 10:56 Mojmír Starý Výběrové řízení - úvěr
Úvěr Naše obec si bude brát úvěr na stavbu nové kanalizace a ČOV ve výši asi 8.500.000,- . Chtěl bych se zeptat, zda musíme dělat výběrové řízení na peněžní ústav, který nám částku poskytne. Děkuji za odpověď. Mojmír Starý starosta obce Zvole.
Dle § 12 odst. 2 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů se za podlimitní veřejnou zakázku považují dodávky nebo služby přesahující hodnotu 2 mil. . V § 15 odst... [pokračování]
 
02.09.2010 13:18 alena vlasakova Počet obyvatel kvůli odměňování zastupitelů
Dobrý den, prosím o sdělení, z jaké evidence obyvatel máme vycházet při stanovení odměny starosty- příplatku za počet obyvatel. V zákoně 128/2000Sb. je psáno, že příplatek je za trvale žijící občany- zjistili jsme, že třeba dle zákona o RUD máme započítány i cizince s dlouhodobým pobytem a za ty sdílíme daně, mají se započítávat i do odměny starosty?
Podle ustanovení § 73 odst. 1 zákona o obcích se při určování výše příplatku podle počtu obyvatel vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému... [pokračování]
 
05.08.2010 10:41 Ivo Novák Směrnice řízení rizik
Dobrý den, máme interního auditora, jsme s ním spokojeni, audituje a hlavně poradí co a jak, předá vzor smlouvy apod. V posledním zápise nám sdělil, že podle § 9 vyhlášky 416/2004 Sb. musí město mít směrnici, karty a mapy na řízení rizik. Nabídl se, že vše městu za nemalý peníz udělá. Pro každé pracoviště kartu, mapy ... Osobně pochybuji, že takové dokumenty k řízení rizik město potřebuje. Ovšem... [pokračování]
Nákup "systému" je opravdu zbytečný. Dle § 29 odst. 6 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nejsou obce s méně než 15 tis. obyvateli povinny zřizovat... [pokračování]
 
18.06.2010 10:21 Miroslava Brhelová
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 183/2010 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o stanovisko k novelizovaným částem zákona o místních poplatcích. Počátkem června tohoto roku jsme v tisku zaregistrovali článek citujícího názor pana Iva Valenty, představitele významné loterijní společnosti SYNOT, podle... [pokračování]
Zákonodárce (tj. Parlament České republiky) rozhodně neměl v úmyslu přijetím novely zákona č. 200/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, připravit obce o možnost stanovit a vybírat... [pokračování]
 
27.04.2010 09:59 Eva Šafrová Financování volebních výdajů
Zákon č.491/2001 ukládá povinnost na objektu, ve kterém se nachází volební místnost vyvěsit státní vlajku. Pokud si volební místnost pronajmu a na objektu nejsou úchyty pro vyvěšení státní vlajky , tak pro vyvěšení vlajky použiji pravděpodobně venkovní samostatné stojící stožár. Právě tento stožár je však podle výkladu k financování voleb výdajem neuznatelným. Jakým způsobem mám tedy na objekt s volební místností vlajku vyvěsit ... [pokračování]
Pro nejbližší volby doporučujeme vycházet spíše ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, kde se nicméně rovněž v § 17 objevuje povinnost označit budovu, v níž probíhají... [pokračování]
 
15.12.2009 12:42 Hana Šíblová Příspěvek na výkon státní správy
Dobrý den, obracím se na Vás s problémem, na který jsem přišla při kontrole návrhu příspěvku na výkon státní správy, který zpracoval odbor ekonomický Jihomoravského kraje. Jsou zde uvedeny všechny obce kraje s přesným počtem obyvatel k 1. 1. 2009 a vypočítanou částkou, kterou obdrží jednotlivé obce v roce 2010 na výkon státní správy podle vzorce a tabulky stanovené Ministerstvem financí. Naše obec... [pokračování]
Dle dnešního rozhovoru s pracovníkem Ministerstva vnitra ČR jde opravdu o chybu ve výpočtu, která se projeví u obcí, jež zajišťují matriční úřad pouze pro sebe samy. Vzhledem k tomu, že výpočet vychází... [pokračování]
 
22.09.2009 15:14 renata jelínková Úvěr
Naše obec si bude brát úvěr na svavbu vodovodu ve výši asi 3.000.000,- . Chtěla bych se zeptat, zda musíme dělat výběrové řízení na peněžní ústav, který nám částku poskytne. Děkuji za odpověď Diana Hrdličková místostarostka obce Otmíče
Dle § 12 odst. 2 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů se za podlimitní veřejnou zakázku považují dodávky nebo služby přesahující hodnotu 2 mil. . V § 15 odst... [pokračování]
 
21.08.2009 09:08 Josef Herbrych Daně a sídlo firmy
Chtěl bych se zeptat, zda v současné době sídlo firmy v obci podstatný vliv na daňových příjmech obce. Tedy, platí li i nadále takzvaný motivační podíl na daňovém výnosu. Děkuji.
Dle § 4 zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, lze za motivační složku považovat část obsaženou v písmenu g) „30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území... [pokračování]
 
04.08.2009 14:34 Trvalý pobyt na úřadu obce
Naše obec 2620 obyvatel, v současnosti máme evidováno 30 občanů, kterým bylo úředně zrušeno místo trvalého pobytu místem pobytu je sídlo ohlašovny – tedy obecní úřad. Rodiče se tak obvykle zbavují rizika exekuce plnoletých dětí, navíc ušetří poplatek např. za likvidaci komunálního odpadu, za služby spojené s užíváním bytu. Přitom se tito občané nadále vyskytují na původní adrese pobytu, což... [pokračování]
Zákon č. 133/2008 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů v § 10, odst. 5 zákona uvádí, že při úředním zrušení trvalého pobytu je nadále místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje