Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 119
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Finance


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

19.10.2012 11:07 Martin Šubrt Účtování ceny vody pro veřejnou potřebu
Obec je majitelem (od r. 1989) a provozovatelem vodovodu (od 3/2012).ZO schválilo v dubnu výpočet a cenu vody pro rok 2012. Může Obec účtovat jednotlivým odběratelům cenu vody od 1.1.2012, i když tato cena byla zveřejněna v měsíci dubnu (od 13.4.2012 do 30.4.2012). Děkuji za odpověď.
Odpověď Na Váš dotaz nelze komplexně a jednoznačně odpovědět. Neznáme totiž přesné znění smluv o dodávce vody, jejichž náležitostí je mj. i způsob stanovení a vyhlášení cen (§ 13 odst. 1 písm.... [pokračování]
 
08.10.2012 11:45 Jana Vaníčková Poplatky za odpad
V novele Zákona o místních poplatcích je nově definován poplatník poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mimo jiné také jako fyzická osoba, která ve vlastnictví stavbu určenou k idividuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu... [pokračování]
Předně připomínáme, že poplatníky tohoto místního poplatku jsou pouze fyzické osoby. Od právnických osob tento poplatek vybírat nelze. Je-li vlastníkem bytů fyzická osoba, tak se na ni poplatková povinnost... [pokračování]
 
05.10.2012 09:14 Miroslav Protiva Úhrada neinvestičních nákladů škol
Dobrý den, podle novelizovaného zákona o RUD budou obce bez školy muset hradit neinvestiční náklady obcím, které jsou zřizovatelem školy?
Se zrušením této povinnosti počítá navrhovaná novela školského zákona, kterou 26. 9. schválila Poslanecká sněmovna a 24. 10. bude projednána na 26. schůzi Senátu (senátní tisk č. 418). Účinnosti by měla nabýt k 1... [pokračování]
 
10.09.2012 13:50 Rostislav Kyncl Veřejné zakázka na tělocvičnu
Dlouhodobě se naše město pokouší o výstavbu nové tělocvičny. Několikrát jsme podávali žádost o dotaci přes ministerstvo pro místní rozvoj, poslední dvě kola přes regionální operační program moravskoslezsko. Bohužel vždy neúspěšně. Hrubým odhadem jen za zpracování žádosti, projektovou dokumentaci, studie proveditelnosti ....jsme dali 3 mil korun. Poslední verze žádosti na ROP byla hala za 23 mil s 50%... [pokračování]
Zadavatel nemůže pevně určit hodnotu zakázky, ta musí být vždy součástí nabídek a hodnocení, může nicméně jako základní hodnotící kritérium stanovit „ekonomickou výhodnost nabídky“ (což je... [pokračování]
 
02.08.2012 08:48 Martin Šubrt Zvýšení platu uvolněnému členu zastupitelstva
Je možné, aniž by se tzv. obcházel zákon např. dohodami či peněžitými dary, navýšit plat uvolněnému zastupiteli ?Podotýkám samozřejmě při dostatečném finančním krytí v rozpočtu obce.
Výše měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva je pevně stanovena v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., přičemž členu zastupitelstva nelze poskytovat žádné jiné odměny, než se kterými počítá zákon o obcích... [pokračování]
 
26.07.2012 10:37 Pavel Martínek Získání údajů od finančního úřadu
Je možné od finančního úřadu získat souhrnný přehled o pozemcích a budovách, které pohlédají dani z nemovitostí? Jedná se nám o celkovou výměru, která je v obci zdaněna. Ze zkušeností několika občanů nám vyplynulo, že sice např. mají nemovitost určenou k bydlení (údaj z katastru nemovitostí), ale platí za ni daně jako za rekreační nemovitost (čili 3x vyšší). V naší obci jsme stanovili místní koeficient... [pokračování]
Informační povinnost správce daně vůči příjemci výnosu upravuje § 257 odst. 4 daňového řádu, který zní: Správce daně, který převádí výnos některé daně v souladu s jejím rozpočtovým určením, sděluje... [pokračování]
 
09.07.2012 17:08 Ing. Rudolf Bilko Užití finančních prostředků z hazardu
Začínají chodit prostředky " z hazardu". Ozvala se předsedkyně Tělovýchovné jednoty, že od jejich nadřízených orgánů dostali informaci, že by oni měli mít na tyto prostředky nárok, protože se jedná o prostředky dříve určené ČSTV. V obci je řada dalších organizací a sdružení, které nejsou členy ČSTV,avšak rovněž se zabývají sportovní činnosti s mládeži a přirozeně ,že také chtějí nějaké obecní granty... [pokračování]
Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost v lednu letošního roku, zásadním způsobem změnila zdaňování výnosu z loterií... [pokračování]
 
25.06.2012 14:27 Radek Valenta Smlouva o půjčce uzavřená obcí
Může obec uzavřít smlouvu o půjče peněz (i bezúročné) se soukromou akciovou společností (nejedná se o finanční ústav)? Může si obec půjčit finanční prostředky od společnosti, která není finanční společností /jedná se o stavební společnost/?
Ano, obec může tuto smlouvu uzavřít. Bezúročná půjčka peněz se bude řídit ustanoveními smlouvy o půjčce dle § 657 a násl. občanského zákoníku. Pokud by byl sjednán úrok, mohlo by se v závislosti na... [pokračování]
 
18.05.2012 10:28 Petr Šíma Ručení obce
V obci Smolnice je založen Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici .Spolek opravuje místní kostel a využívá k tomu dotace. Kostel je ve vlastnictví obce Smolnice.V letošním roce Spolek žádal o dotaci prostřednictvím SZIF a v případě úspěšnosti žádosti o dotaci chce spolek obec požádat aby obec ručila svým majetkem za úvěr čerpaný spolkem na opravu kostela.Nevíme zda je vůbec možné aby svým majetkem obec ručila Spolku ... [pokračování]
Na uvedený případ lze aplikovat výjimky z obecného pravidla, podle kterého obec nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob, uvedené v § 38 odst. 3 písm. a) a b) zákona o obcích. Tato ustanovení... [pokračování]
 
28.02.2012 09:39 Pavel Fröhlich Novelizace OZV o místních poplatcích
Dobrý den. Prosím o Váš názor a případný doporučující postup. Od 1.1.2012 nemůže obec vybírat poplatek za VHP, nicméně MV ČR doporučuje zrušit i stávající OZV. Naše OZV o VHP je součástí OZV o místních poplatcích. 1) Můžeme vyhotovit novou OZV, kterou zrušíme pouze oddíl OZV o VHP a zbývající oddíly OZV , "poplatek ze vstupného", " veřejného prostranství" atd. zůstanou v platnosti... [pokračování]
1) Dle našeho názoru neexistuje jiný, než vámi navrhovaný postup – obecně závaznou vyhlášku lze novelizovat pouze vydáním nové obecně závazné vyhlášky. Je tedy dle našeho názoru možné vydat novou... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje