Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Zákon o obcích

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

21.06.2016 15:06 Jan Pavlásek Pravomoce tajemníka vůči zaměstnancům obce nezařazeným v obecním úřadu
Dobrý den, v rámci organizační struktury máme na městě zřízeny odbory, které spadají po personální stránce do kompetence tajemníka a ten zajišťuje veškeré věci jako zaměstnavatel. Sepisování pracovních smluv, dodatků, platových výměrů náplní práce a dalších dokumentů. Dále máme v rámci organizační struktury zřízeny dvě organizační složky, u nichž dle výkladu zákona plní funkci zřizovatele rada města... [pokračování]
Odpověď I. Plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům organizačních složek obce nespadá do pravomoci tajemníka obecního úřadu. II. Tato pravomoc náleží starostovi obce. III... [pokračování]
 
21.06.2016 14:52 Jan Pavlásek Pověření pracovníka SBA ukládat pokuty
Dobrý den, jsme město s necelými 4000 obyvateli a řešíme již několik let problémy s ostrahou majetku města a pořádkem v ulicích. Před několika lety jsme začali spolupracovat se soukromou bezpečnostní agenturou, která nám v předem naplánovaných termínech zajišťuje ostrahu především majetku města a veřejného pořádku. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní agentura nemá prakticky žádná zákonná oprávnění a může... [pokračování]
Není možné, aby byly pokuty ukládány zaměstnancem třetích osob (bezpečnostní agentury), a to ani v případě, že za tímto účelem bude uzavřena dohoda o pracovní činnosti. Doporučujeme uzavřít veřejnoprávní... [pokračování]
 
15.06.2016 15:30 Vladimír Židek Předkupní právo
Dobrý den, prosím o radu ve věci převodu pozemku. Spoluvlastníci pozemku (čtyři fyzické osoby) vlastní pozemek každý 1/4. Jeden ze spoluvlastníků chce obci svůj díl (1/4) převést. Darovat nebo prodat, to ještě není rozhodnut. Pozemek nabyli dědictvím, cca pře rokem a půl. (Usnesení soudu o dědictví Okresního soudu ve Svitavách č.j. 32D 83/2014-33 ze dne18.07.2014. Právní moc ke dni 18.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 21... [pokračování]
Za předpokladu, že dohoda spoluvlastníků dopadá na předpokládaný způsob zcizení (převodu) spoluvlastnického podílu, nebrání existence předkupního práva uzavření platné smlouvy. Ovšem, pokud předkupníci... [pokračování]
 
14.06.2016 20:31 Jana Muchová Umisťování inženýrských sítí po novele zákona o pozemních komunikacích
Poslední novelou (268/2015 Sb.) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, došlo ke zpřísnění podmínek pro umisťování vedení inženýrských sítí do pozemních komunikací. Ustanovení § 36 odst. 4 stanoví, že v zastavěném a zastavitelném území obce mohou být v místních komunikacích podélně umisťována vedení technické infrastruktury. Z ostatních odstavců § 36 pak vyplývá, že vedení může komunikace... [pokračování]
Odpověď I. S ohledem na přechodná ustanovení novely by neměla mít novela zákona o pozemních komunikacích na posouzení Vaší věci vliv, neboť řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této novely a do... [pokračování]
 
09.06.2016 13:58 Antonín Korta Pracovní úraz refernta - řízení služebního vozidla
V odborném měsíčníku Mzdová účetní č. 5 z roku 2016. JUDr. František Muška píše na straně 29 a 30, že pokud se stane úraz úředníkovi-řidiči referentovi při řízení služebního vozidla na služební cestě k jednání, tak pokud nemá sjednáno v pracovní smlouvě, že řídí služební vozidlo, tak se nejedná o pracovní úraz. Je tomu tak?
Předmětný článek bohužel nemáme k dispozici, a proto nemůžeme hodnotit argumenty, které JUDr. Muška ke svému závěru uvádí. Obecně však platí, že zaměstnavatel je povinen hradit pracovním úrazem vzniklou... [pokračování]
 
09.06.2016 09:27 Roman Bican Záměr - dodatek ke smlouvě - prodloužení nájmu
Dobrý den, žádám o pomoc a zodpovězení dotazu. Obec Supíkovice uzavřela nájemní smlouvu (po vyhlášení záměru) na pronájem pozemku strojírenské firmě, která ji využívá jako skladovací plochu. Smlouva je uzavřená na dobu určitou na jeden rok. Vztah končí k 31.7.2016.Obě strany mají zájem v pronájmu pokračovat. Je nutné opět vyhlásit záměr prodeje nebo může zastupitelstvo rozhodnout o prodloužení vztahu formou dodatku... [pokračování]
Pokud dojít k prodeji nebo pronájmu obecního nemovitého majetku, je nezbytné, aby takovému jednání předcházelo zveřejnění záměru. Pokud dojít k prodloužení doby trvání nájemní smlouvy, je vzhledem... [pokračování]
 
07.06.2016 12:57 Lada Bešíková Délka dovolené uvolněného člena ZO
Dobrý den, jsem druhé volební období v uvolněné funkci. Na výplatní pásce mám 25 dnů dovolené, ale na jednom ze školení jsem slyšela, že bych měla mít 35 dnů. Z důvodu, že starosta pracuje i o víkendech. /což můžu potvrdit/. Jak to je? Děkuji
Zákon o obcích uvolněným členům zastupitelstva obce přiznává nárok na 5 týdnů dovolené. Ohledně otázky, zda se týdnem rozumí sedm dnů nebo pět dnů (počet pracovních dnů v týdnu) neexistuje v právní teorii... [pokračování]
 
01.06.2016 17:11 Pavel Líbal Bezdůvodné obohacení - místní komunikace na cizím pozemku
Obec vlastní veřejnou zpevněnou místní komunikaci, spojující dvě obce, která byla vybudována cca v roce 1975. Komunikace je vedena v pasportu místních komunikací. Před rokem se na starostu obce obrátil majitel pozemku, na němž je tato komunikace částečně vybudována, se žádostí o majetkoprávní vypořádání. Starosta obce mu nabídl, že mu náhradou obec vymění dvojnásobně velký pozemek v totožné lokalitě... [pokračování]
Umístění stavby komunikace ve vlastnictví obce na pozemku soukromého vlastníka je bezpochyby žádoucí trvale vyřešit, přičemž možné způsoby řešení uvádíte již ve svém dotazutj. zejména odkoupení (části)... [pokračování]
 
01.06.2016 11:52 Michaela Růžičková Odchodné starosty při rezignaci na mandát
Dobrý den, lze starostovi vyplatit odchodné, pokud v půlce svého funkčního období rezignuje na funkci starosty ze zdravotních důvodů? V jaké výši mu odchodné náleží pokud byl ve funkci 5,5 roku? Děkuji za informaci M. Růžičková starostka obce Konojedy
Problematiku zániku funkce či mandátu upravuje zákon o obcích v ustanovení § 75. Na základě této úpravy starosta (a to jak uvolněný, tak neuvolněný), který rezignoval na svoji funkci (případně též i... [pokračování]
 
01.06.2016 10:49 Adam Hrůza Zveřejnění záměru před výpovědí nájemních smluv
Dobrý den, mám dotaz ohledně pronájmu pozemků. V současné době mají zemědělci od obce pronajaty pozemku, ovšem smlouvy jsou již 10 let staré a mnohdy špatné, neaktuální. Proto bychom je rádi nahradili novými pachtovními. Zemědělci mají samozřejmě obavy ze zveřejněného záměru a z toho, že bychom to pronajali někomu jinému. Otázka tedy zní: můžeme jako obec zveřejnit záměr o pronájmu pozemku i když... [pokračování]
Zveřejnění záměru již v tuto chvíli je možné. Mají-li být uzavřeny se stávajícími nájemci nové smlouvy, bude na místo výpovědi (kde by navíc následně běžela výpovědní doba) vhodnější v nových smlouvách... [pokračování]
 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje