Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 89
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 21
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 7
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Zákon o obcích


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

29.06.2016 16:40 Tomáš Návrat Zastupování starosty
V době nepřítomnosti zastupuje starostu místostarosta. Dle § 99 odst 2 vykonává funkci rady tam, kde není volena , starosta. Je platný toto ustanovení i pro místostarostu ?
Podle našeho názoru platí, že místostarosta zastupuje starostu ve všech jeho pravomocích či povinnostech. Je-li tedy starosta nepřítomen, přísluší v obci bez rady místostarostovi i pravomoci dle ustanovení § 99 odst... [pokračování]
 
27.06.2016 12:45 Jiří Škop Náhrada škody za poškozené pokutové bloky
Strážníkovi městské policie se podařilo poškodit bloček s pokutovými bloky (byl i s jeho uniformou vyprán v pračce). Situace nám strážníkem byla bezprostředně ohlášena, přičemž my nyní nevíme, jak správně postupovat, aby byla vzniklá situace vyřešen v souladu s právem. Podle našeho soudu se jedná o škodu na straně města, přičemž nyní by měl někdo rozhodnout, zda bude škoda vymáhána či nikoliv... patří tato věc do působnosti rady města... [pokračování]
Odpověď najdete na stránkách MF http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/pokutove-bloky/casto-kladene-otazky Děkujeme za dotaz
 
27.06.2016 12:42 Přemysl Hofman Projekt na výstavbu - realizace
Dobrý den, vypracovali jsme projekt na výstavbu 3 bytových domů o celkem 27 bytech určených dále k prodeji. Protože v souřasné době nemáme finanční prostředky na výstavbu, odsouhlasili jsme na zastupitelstvu následující postup realizace: - obec uzavře smlouvu s externím investorem (developerem) - obec mu prodá potřebné podklady včetně souvisejících již vynaložených nákladů (cca 1 mil. ) - investor... [pokračování]
Odpověď V zásadě existují 3 varianty řešení: 1. Převést pozemek do vlastnictví stavebníka a vedlejšími ujednáními upravit veškeré Vaše požadavky a podmínky na provedení stavby. V takovém případě nebude... [pokračování]
 
23.06.2016 12:51 Otakar Dokoupil Způsobilost pracovníka obecního úřadu vydávajícího výstupy z Czech Point
Jakou kvalifikaci musí mít pracovník obecního úřadu vydávající ověřené výstupy z Czech point? Platí že: Obsluze kontaktního místa Czech POINT nejsou zákonem stanoveny žádné zvláštní kvalifikační požadavky. Pokud je fyzická osoba, která provádí ověřování výstupů z ISVS, zaměstnancem územního samosprávného celku, pak splňuje definici úředníka územního samosprávného celku v § 2 odst. 4 zákona č... [pokračování]
Podle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se úředníkem pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského... [pokračování]
 
21.06.2016 15:06 Jan Pavlásek Pravomoce tajemníka vůči zaměstnancům obce nezařazeným v obecním úřadu
Dobrý den, v rámci organizační struktury máme na městě zřízeny odbory, které spadají po personální stránce do kompetence tajemníka a ten zajišťuje veškeré věci jako zaměstnavatel. Sepisování pracovních smluv, dodatků, platových výměrů náplní práce a dalších dokumentů. Dále máme v rámci organizační struktury zřízeny dvě organizační složky, u nichž dle výkladu zákona plní funkci zřizovatele rada města... [pokračování]
Odpověď I. Plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům organizačních složek obce nespadá do pravomoci tajemníka obecního úřadu. II. Tato pravomoc náleží starostovi obce. III... [pokračování]
 
21.06.2016 14:52 Jan Pavlásek Pověření pracovníka SBA ukládat pokuty
Dobrý den, jsme město s necelými 4000 obyvateli a řešíme již několik let problémy s ostrahou majetku města a pořádkem v ulicích. Před několika lety jsme začali spolupracovat se soukromou bezpečnostní agenturou, která nám v předem naplánovaných termínech zajišťuje ostrahu především majetku města a veřejného pořádku. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní agentura nemá prakticky žádná zákonná oprávnění a může... [pokračování]
Není možné, aby byly pokuty ukládány zaměstnancem třetích osob (bezpečnostní agentury), a to ani v případě, že za tímto účelem bude uzavřena dohoda o pracovní činnosti. Doporučujeme uzavřít veřejnoprávní... [pokračování]
 
15.06.2016 15:30 Vladimír Židek Předkupní právo
Dobrý den, prosím o radu ve věci převodu pozemku. Spoluvlastníci pozemku (čtyři fyzické osoby) vlastní pozemek každý 1/4. Jeden ze spoluvlastníků chce obci svůj díl (1/4) převést. Darovat nebo prodat, to ještě není rozhodnut. Pozemek nabyli dědictvím, cca pře rokem a půl. (Usnesení soudu o dědictví Okresního soudu ve Svitavách č.j. 32D 83/2014-33 ze dne18.07.2014. Právní moc ke dni 18.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 21... [pokračování]
Za předpokladu, že dohoda spoluvlastníků dopadá na předpokládaný způsob zcizení (převodu) spoluvlastnického podílu, nebrání existence předkupního práva uzavření platné smlouvy. Ovšem, pokud předkupníci... [pokračování]
 
14.06.2016 20:31 Jana Muchová Umisťování inženýrských sítí po novele zákona o pozemních komunikacích
Poslední novelou (268/2015 Sb.) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, došlo ke zpřísnění podmínek pro umisťování vedení inženýrských sítí do pozemních komunikací. Ustanovení § 36 odst. 4 stanoví, že v zastavěném a zastavitelném území obce mohou být v místních komunikacích podélně umisťována vedení technické infrastruktury. Z ostatních odstavců § 36 pak vyplývá, že vedení může komunikace... [pokračování]
Odpověď I. S ohledem na přechodná ustanovení novely by neměla mít novela zákona o pozemních komunikacích na posouzení Vaší věci vliv, neboť řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této novely a do... [pokračování]
 
09.06.2016 13:58 Antonín Korta Pracovní úraz refernta - řízení služebního vozidla
V odborném měsíčníku Mzdová účetní č. 5 z roku 2016. JUDr. František Muška píše na straně 29 a 30, že pokud se stane úraz úředníkovi-řidiči referentovi při řízení služebního vozidla na služební cestě k jednání, tak pokud nemá sjednáno v pracovní smlouvě, že řídí služební vozidlo, tak se nejedná o pracovní úraz. Je tomu tak?
Předmětný článek bohužel nemáme k dispozici, a proto nemůžeme hodnotit argumenty, které JUDr. Muška ke svému závěru uvádí. Obecně však platí, že zaměstnavatel je povinen hradit pracovním úrazem vzniklou... [pokračování]
 
09.06.2016 09:27 Roman Bican Záměr - dodatek ke smlouvě - prodloužení nájmu
Dobrý den, žádám o pomoc a zodpovězení dotazu. Obec Supíkovice uzavřela nájemní smlouvu (po vyhlášení záměru) na pronájem pozemku strojírenské firmě, která ji využívá jako skladovací plochu. Smlouva je uzavřená na dobu určitou na jeden rok. Vztah končí k 31.7.2016.Obě strany mají zájem v pronájmu pokračovat. Je nutné opět vyhlásit záměr prodeje nebo může zastupitelstvo rozhodnout o prodloužení vztahu formou dodatku... [pokračování]
Pokud dojít k prodeji nebo pronájmu obecního nemovitého majetku, je nezbytné, aby takovému jednání předcházelo zveřejnění záměru. Pokud dojít k prodloužení doby trvání nájemní smlouvy, je vzhledem... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

19. února 2018 14:00

KISMO

Sídlo Kraje Vysočina, Jihlava
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha
20. února 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
22. února 2018

Krajská setkání - Jihomoravský kraj

Kongresové centrum Veletrhů Brno (sál A) Výstaviště 405/1, Brno
22. února 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje