Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Různé

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

09.01.2003 00:00 Jitka Nováková
Vzhledem k porušení zákona ze strany členů zastupitelstva soud rozhodl o neplatnosti voleb a tyto budou v letošním roce opakovány. Ráda bych získala podrobné informace o stavu hospodaření obce a o stavu zadlužení. Jakým způsobem mám o tyto informace obecní úřad požádat a o jakou zákonnou normu se mohu ve své žádosti opřít. Bohužel porušení zákona při loňských volbách asi nebude jediný problém naší obce.... [pokračování]
Podmínky výkonu práva svobodného přístupu k informacím a základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Aplikaci tohoto zákona... [pokračování]
 
11.12.2002 00:00 Ľuba Benešová
Píšu seminární práci o zastoupení českých regionů v Bruselu. proto bych se vás chtěla zeptat, zda SMOCR svého zástupce v Bruselu? V případě, že ano, mohli byste mně dát na něj kontakt? Děkuji. Ľuba Benešová
Svaz měst a obcí ČR v současnosti svého zástupce v Bruselu nemá. Z české samosprávy své zastoupení v Bruselu pouze Praha, která svou kancelář slavnostně otevřela v červnu 2002. Více informací je možné... [pokračování]
 
10.12.2002 00:00 Jan Hluštík
Kdo je oprávněnou osobou ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR. Obec (§ 2 písm. f)), nebo obecní úřad (§ 2 písm. e)? Děkuji.
Obec je veřejnoprávní korporací a její činnost je uskutečňována prostřednictvím jejích orgánů. Mluví-li se proto v textu zákona o obci, je jím třeba rozumět nejen obec v širším smyslu, tedy “společenství... [pokračování]
 
18.11.2002 00:00 Kováčová Renata
Při posledním sčítání lidu jsme zjistili, že v obci máme národnostní menšinu. Žádáme Vás o radu jakou činnost nebo náplň by měl mít výbor pro národnostní menšinu. Děkuji
Podle § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je výbor pro národnostní menšiny povinna zřídit ta obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících... [pokračování]
 
13.11.2002 00:00 Ivan Hořínek
Je možné, aby obce sdružené v dobrovolném svazku zřizovaly společnou příspěvkovou organizaci?
Podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mohou zřizovat příspěvkové organizace pouze jednotlivé územní samosprávné celky, tzn. obce nebo kraje. Zákon neumožňuje... [pokračování]
 
12.11.2002 00:00 Stanislav Kučera
Může se stát starostou obce člověk, jehož manželka zastává funkci vedoucí organizační složky obce např.školy, kterou obec zřizuje? Nehrozí tím střet zájmů?
Pravidla pro neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce s jinými funkcemi a činnostmi upravuje ve svém § 5 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Podle § 5 odst. 2 tohoto... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Autorský zákon
Dobrý den, rád bych si umístil v kanceláři rozhlasový přijímač. Co všechno budu platit? Rozhlasový poplatek, za autorská práva? Jak je to s počítačem, u kterého máme reproduktory a je umístěn v kanceláři? Je kancelář veřejně přístupný prostor, musím platit za autorská práva?
Za provoz rozhlasového přijímače bude obec jako jeho uživatel platit rozhlasový poplatek, stanovený na 45,- podle § 6 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Autorskoprávní ochrana... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Nalezené kočky a psi
Obracím se na Vás s prosbou o právní názor na nalezené kočky a psi (jedná se především o kočky). Obrací se na nás lidé, kteří se starají o kočku tím, že ji (ne)pravidelně krmí, kočky se na takových místech shlukují a často se stává, že se v určitých místech kde dochází ke krmení, začínají přemnožovat. Když se na takových místech vyskytne koček více, lidé volají na úřad a požadují, se o úřad postará,... [pokračování]
Odpověď Krmením koček se dotčení občané jejich vlastníky nestávají. Ani obec nemá primárně povinnost starat se o opuštěná zvířata, je-li ovšem upozorněna občany, že byly na jejím území kočky nalezeny... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje