Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Různé

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

27.11.2013 11:15 Petr Klímek Vlastnictví nalezených psů podle NOZ
Dobrý den, zajímal by Váš právní názor k výkladu ust. § 1059 nového občanského zákoníku. 1. Podle kterého odstavce citovaného paragrafu se bude postupovat, pokud bude nálezcem psa obec (např. prostřednictvím strážníků obecní policie) a ta následně psa svěří útulku? Pokud by obec psa teoreticky chtěla, stává se vlastníkem podle odst. 1 citovaného paragrafu již po dvou měsících? A pokud psa obec... [pokračování]
Odpověď Nález je v novém občanském zákoníku, tedy zákonu č. 89/2012 Sb., upraven ustanoveními § 1051 - § 1062. Ustanovení § 1058 a § 1059 představují zvláštní úpravu pro případ,... [pokračování]
 
25.11.2013 13:01 Čestmír Rochovanský Koncese na prodej alkoholu a lihovin
Od sdružení hasičů jsem dostal přípis, že od 17.4.2013 musí každý kdo prodává alkohol nebo lihoviny mít platnou koncesi na prodej. Týká se to i organizací, které jednou za rok uspořádají ples - například hasiči. Na tento ples nakoupí zboží u obchodníka a případný přebytek mu vrátí. Jinak se žádným nákupem a prodejem nezabývají. Děkuji za odpověď.
Odpověď Na tuto činnost nebude nutné si opatřovat koncesi, protože se nejedná o provozování živnosti. Odůvodnění odpovědi § 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších... [pokračování]
 
19.11.2013 16:08 Adéla Bendová Doručování písemností
Mám dotaz ohledně doručování písemností: 1) Dle správního řádu díl 4, § 19 odst. 1 – Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. správní orgán doručí písemnost prostřednictví veřejné datové sítě do datové schránky. Nelze-li písemnost takto doručit, může ji doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených případech může písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, …... [pokračování]
Odpověď Správní řád ohledně doručování stanovuje, že pokud nelze písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, může ji správní orgán doručit sám. Daňový řád stanovuje obdobně,... [pokračování]
 
30.10.2013 14:33 Michael Holý Vyvěšování státní a městské vlajky
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. Po několikaletém úsilí se nám podařilo od PS PČR vlajku města Hrobu. Máme z toho velkou radost, ale narážím naní na obavy, zda, kdy a kde můžeme vyvěšovat samostatně a zda, kdy a kde můžeme vyvěšovat spolu se státní vlajkou ČR. Mám za to že můžeme vyvěšovat samostatně kdykoliv na budově radnice, na školách, na mateřské škole tak, aby tím netrpěla... [pokračování]
Odpověď Užívání vlajky města není nijak zvláštně upraveno – lze ji tedy užívat dle uvážení města. Při užívání vlajky státní je však třeba dbát zvláštních povinností. Vlajky města by však mělo... [pokračování]
 
30.09.2013 16:35 Pavel Kovařík Zakázka malého rozsahu
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. Rekonstruujeme hřbitovní zeď. Proběhlo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na částku cca 1.000.000,- Rekonstrukce již probíhá. Zastupitelé v průběhu opravy rozhodli, že rozšíří možnost ukládání ostatků v podobě kolumbária, které bude přistavené k obvodové zdi, ale nebude její součástí. Částka na vybudování kolumbária se odhaduje na cca 500.000,-... [pokračování]
Odpověď Na stavbu kolumbária je třeba uplatnit nové výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavba opěrné zdi v rámci rozšíření stávající veřejné zakázky je přinejmenším sporná. K této otázce... [pokračování]
 
19.08.2013 12:36 Marie Michalicová Ukončení nájmu hrobového místa
Dobrý den, chtěli bychom požádat o radu při řešení situací ve věci pronájmu hrobových míst. Při uzavírání smluv na 10 let na pronájem hrobových míst nám bylo v několika případech sděleno, že nájemci již nemají zájem o toto místo. Zjistili jsme však, že se v jenom případě jednalo o hrobku a v několika případech o kopaný hrob, kdy však zatím neuplynula 10letá tlecí doba. Máme zato, že v těchto případech... [pokračování]
Odpověď Odstoupit od nájmu a zrušit hrobové místo lze také odmítnutím uzavření nájemní smlouvy uživatelem hrobového místa anebo k uzavření nájemní smlouvy nedojde z důvodu jeho nečinnosti. Pokud od... [pokračování]
 
05.08.2013 08:16 Hana Chalupová Pořizování zvukového a obrazového záznamu při místním šetření
Dobrý den, chtěla bych požádat o Vaše stanovisko týkající se pořizování obrazových a zvukových záznamů v rámci místního šetření u poplatku z ubytovací kapacity? Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů ve svém ustanovení § 80 odst. 4 řeší tuto situaci z pohledu správce daně, nás by však zajímalo oprávnění pořídit si tento záznam z pozice daňového subjektu - provozovatele ubytovny... [pokračování]
Odpověď Daňový subjekt je oprávněn pořizovat v průběhu místního šetření obrazový a zvukový záznam. Nelze bez dalšího vyloučit, aby za účelem pořízení tohoto záznamu byly přizvány další osoby. Ze zákonné... [pokračování]
 
02.08.2013 10:50 Michaela Opltová Nájemní smlouva k hrobovému místu
Dobrý den, v letošním roce nám končí smlouvy na hroby. Zastupitelstvo obce chce udělat smlouvy na dobu neurčitou s tím, že by se částka kalkulovala každý rok podle nákladů na údržbu a provoz. Ve všech okolních obcích mají smlouvy na dobu určitou. Nevím jestli je to u obce s 980 ob. a cca. 300 hroby možné. Na školení nám bylo řečeno, že ideální je mít smlouvy na 10 let, ale pak nevím jak by to bylo... [pokračování]
Odpověď: Nájemní smlouvu k hrobovému místu lze uzavřít na dobu neurčitou, avšak pokud budete kalkulovat částky na náklady a provoz budete muset uzavírat dodatky k těmto smlouvám. Také cena za pronájem... [pokračování]
 
01.08.2013 12:41 Lenka Daenemarková Užívání pozemků
Dobrý den, pokud je to možné prosím o zodpovězení dotazu: na katastru Naší obce se nachází několik pozemků, které jsou evidovány na listech vlastnictví. Na LV jsou uvedeny pouze jména bez adres a bez rodných čísel....jsou to asi většinou jména již zemřelých.....Jakým způsobem se s těmito pozemky může nakládat....s kým uzavřít smlouvu o pronájmu...smlouvu o zakoupení pozemku....? Nebo na tyto pozemky/bez... [pokračování]
Odpověď Předně lze konstatovat, že počet situací, kdy nemovitosti jsou v katastru nemovitostí často zapsány na neznámého vlastníka nebo jde o vlastníka zapsaného v katastru bez řádného identifikátoru... [pokračování]
 
25.07.2013 14:19 Miroslav Kyzour Poplatek za psy s canisterapeutickými zkouškami
Dobrý den, jsou od placení poplatků ze psů dle zák. 565/1990 Sb., Zákon o poplatcích, osvobozeni lovečtí psi a psi, kteří mají canisterapeutické zkoušky? Děkuji za odpověď. Břízová
Odpověď Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích pojednává o poplatku ze psů v ustanovení § 2. Poplatek ze psů platí držitel psa, což může být jak fyzická, tak i právnická osoba, která trvalý... [pokračování]
 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje