Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 119
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Různé


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

14.07.2014 15:02 Rudolf Fiala Poplatek za obecní rozhlas
Je obec povinna platit poplatek za autorská práva při uvedení hudební znělky v místním rozhlase před vlastní zprávou.Děkuji za odpověď.
Ano je. Podle zákona č. 121/2000Sb., o právu autorském je podléhající ochraně autorských práv také hudební dílo. Jste povinni hradit poplatek Ochrannému svazu autorskému www.osa.cz a pokud používáte reprodukovanou... [pokračování]
 
10.07.2014 15:44 Herec Stanislav Sestavení kandidátní listiny
Dobrý den, blíží se komunální volby, a dle zákona o volbách (491/2001 Sb.,) § 22 v obcích, kde se volit 7 členů zastupitelstva obce, může volební strana na kandidátku uvézt počet členů zvýšený o jednu třetinu tzn. na 9 členů. otázka:, když využije strana zvýšení 9 členů na kandidátce, bude to pro stranu příznivější při rozdělování případných mandátů, než kdyby měla 7 členů na kandidátce? Za urychlenou odpověď předem děkuji... [pokračování]
Pro samotné rozdělování mandátu zvýšený počet členů na kandidátní listině vliv nemá viz § 40 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění... [pokračování]
 
10.07.2014 10:21 Krista Markelová Petice - volby
Je potřeba při výpočtu potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do ZM započítávat do počtu obyvatel cizince, hlášené k trvalému pobytu v obci? A ke kterému datu?
Domnívám se analogicky s § 5 zákona o volbách, že cizinci se do počtu voličů na petici ke kandidátní listině započítávat budou, pokud jsou ve městě hlášeni k trvalému pobytu. Logicky pak samozřejmě... [pokračování]
 
09.07.2014 22:05 Josef Hýbl Zakázka malého rozsahu
Dobrý den, prosím o Vaši odbornou pomoc ve věci plánované realizace veřejné zakázky malého rozsahu na opravu kříže v obci a dále výstavbu parkoviště. Stačí u veřejné zakázky malého rozsahu oslovit tři vybrané firmy k podání nabídky nebo je nutné výzvu k podání nabídky zveřejnit také na úřední desce obce?? Děkuji.
U veřejné zakázky malého rozsahu musí být splněny tři parametry - transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace. Zákon neukládá povinnost zveřejňovat výzvu k podání nabídky taky elektronicky,... [pokračování]
 
02.07.2014 09:06 Vladimír Paulík Slučitelnost funkcí
Může vykonávat funkci člena zastupitelstva obce osoba, která je zaměstnancem příspěvkové organizace Jihomoravského kraje
Může, zde není dána překážka neslučitelnosti výkonu funkce člena zastupitelstva s funkcí vykonávanou zaměstnancem, jak upravuje § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev... [pokračování]
 
30.06.2014 13:31 Jana Božková Kandidatura
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda zaměstnanec obce - účetní může kandidovat do zastupitestva obce.
Kandidovat může, zákon to nezakazuje, nicméně pozor v případě, že se takový zaměstnanec stane starostou, místostarostou - tedy příkazcem účetní operace podle zákona o finanční kontrole. Tato funkce je... [pokračování]
 
26.06.2014 08:22 Jana Svobodová Pojištění odpovědnosti za škodu
Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení pojistné smlouvy za obec o částku za odpovědnost za škodu starosty, místostarosty, zastupitelů při výkonu funkce nebo přímé souvislosti s . Je možno z rozpočtu USC také pojistit účetní za škody při výkonu pracovních povinností? Děkuji za Vaši odpověď.-
Vzhledem k tomu, že zákon o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků uvádí výdaje z obecního rozpočtu výčtem, je možné hradit pojištění odpovědnosti při výkonu veřejné správy i účetní obce... [pokračování]
 
25.06.2014 08:37 Hana Bezděková Nový zaměstnanec obce
Dobrý den, obecní úřad jednoho zaměstnance - účetní, která je v pracovně právním vztahu a nejedná se o úředníka. Nyní bude paní končit odchodem do důchodu a máme dotaz, zda je nutné na místo, i když se nejedná o úředníka vypisovat výběrové řízení nebo může zastupitelstvo obce - starosta přímo uzavřít pracovní poměr s novým zaměstnancem. Jelikož jsme malá obec, lze aby neuvolněný starosta nebo místostarosta... [pokračování]
Obec samozřejmě v tomto případě výběrové řízení provádět nemusí, nicméně z důvodu transparentnosti by bylo vhodnější volné místo oznámit a vyzvat k podávání přihlášek. Dál pak bude na komisi (starostovi),... [pokračování]
 
21.01.2014 12:00 Radek Brázda
Dobrý den, v poradně již bylo odpovězeno na otázku týkající se koncese pro prodej alkoholu od 17. 4. 2014, kdy tímto prodejcem je spolek, například dobrovolní hasiči, přičemž se jedná o činnost, která není provozována soustavně a výtěžek slouží k úhradě výdajů spojených s hlavní náplní činnosti spolku. Náš místně příslušný živnostenský úřad ovšem zastává zcela jiné stanovisko, které si vám dovoluji... [pokračování]
Smyslem (alespoň podle tvůrců) poslední novely živnostenského zákona je vytvoření evidence a databáze prodejců lihovin. Tímto krokem dojít především k zefektivnění kontroly nad prodejem lihovin ve... [pokračování]
 
06.01.2014 11:55 Antonín Nahodil Regulace používání pyrotechniky na území obce
Dobrý den. Na obec byl vznesen požadavek občana na přijetí OZV, kterou by se regulovalo používání zábavné pyrotechniky pouze na poslední den v roce, nebo případně na obcí pořádané oslavy při různých příležitostech a v omezeném časovém rozpětí. Nepodařilo se mi najít žádný předpis, podle kterého by podobná OZV, nebo nařízení mohlo být přijato, nehledě k tomu, jak by mohlo být kontrolováno nebo vymáháno... [pokračování]
Regulaci používání pyrotechniky a hluku popisuje dále uvedený text. Z hlediska vaší obce by nejvhodnější byla regulace hluku obecně stím, že by jedním z faktorů způsobujících hluk byla i zábavná pyrotechnika... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje