Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 28
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 15
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Různé


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

11.12.2014 20:09 Čestmír Rochovanský Poskytnutí informace o platu
Nájemník obecního bytu, který si stěžuje na přílišné větrání sousedního nájemníka, čímž je podle jeho názoru omezen ve svém právu plnohodnotně užívat byt zaslal na obecní úřad tuto výzvu: Věc : Žádost o poskytnutí informace. V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení informace o výši průměrné měsíční mzdy za rok 2014, resp. odměny za odvedenou... [pokračování]
Obec je povinna tyto informace žadateli poskytnout. Odůvodnění odpovědi Odměny uvolněných členů zastupitelstva se stanovují podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,... [pokračování]
 
03.12.2014 08:19 Ing.Karel Koukolíček Sbírka zákonů
Dříve obec odebírala tištěné sbírky zákonů. V současné době využíváme systém Profidata. Ten je certifikován a plně nám vyhovuje. Dotaz: můžeme staré sbírky zákonů zrušit ?
Odpověď na Váš dotaz je obsažena ve stanovisku odboru dozoru a kontroly MV ČR, který přikládám: http://www.mvcr.cz/odk2/ViewFile.aspx?docid=21821066 Mgr. Ludmila Němcová, Kancelář Svazu měst a obcí ČR... [pokračování]
 
10.10.2014 11:08 Dagmar Vacková Přístup do registru oznámení
Střet zájmů - délka přístupu do registru oznámení Dobrý den, obracím se na tuto poradnu s dotazem, ohledně délky doby přístupu do registru oznámení dle § 13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. U nás (stejně jako u mnoha dalších obcí a státních institucí) platí, že „Na základě přidělených přístupových údajů lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 48 hodin od prvního přístupu do registru... [pokračování]
Zákon nestanovuje, na jak dlouho být přístup do registru oznámení povolen. Důležitá je ale zásada argumentum a silentio legis – pokud jistá skutečnost není právem upravena, pak v oblasti soukromého... [pokračování]
 
26.09.2014 13:50 Eva Hylmarová Dotace na ČOV
Ucházíme se o dotaci z Ministerstva zemědělství na Intenzifikaci ČOV. Jde o stavbu do 6 milionu korun. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsme připravili výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Ale údajně MZe vyžaduje u všech akcí za prvé otevřené výběrové řízení(v režimu zákona, tedy se vším co s tím souvisí) a za druhé je třeba vybírat minimálně z pěti nabídek. Na můj dotaz co se... [pokračování]
Viz pravidla pro poskytování dotace z MZE: poslední odkaz - Přílohy pravidel pro ČOV a kanalizace http://eagri.cz/public/web/file/182949/Prilohy_pravidel_129_253___Pro_COV_a_kanalizace.doc Mgr.... [pokračování]
 
14.08.2014 10:07 Marek Sobaniec E-aukce
Dobrý den, vyhlásili jsme veřejnou zakázku na dodávku elektrické energie a zemního plynu pro rok 2015. Zakázka byla vyhlášena jako podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ). Hodnocení uchazečů bylo zadavatelem určeno podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, s využitím elektronické... [pokračování]
Doporučením z naší strany je zajistit v technických prostředcích, kterými elektronickou aukci realizujete, aby se u daného uchazeče automaticky částka vždy snížila o 15 %. Váš dotaz by měl směřovat spíše... [pokračování]
 
28.07.2014 16:38 Martina Bartošová Nájem versus výpůjčka
Obec obdržela žádost od místního sdružení občanů (spolku) - neziskové organizace na poskytnutí nebytových prostor ke své činnosti. Jednalo by se o jednu místnost v obecním domě. Dotaz: Je vhodnější uzavřít Nájemní smlouvu nebo Smlouvu o výpůjčce? Děkuji za odpověď.
To záleží na tom, zda obec bude požadovat nájemné nebo ne. Pokud ne, je vhodnější smlouv o výpůjčce, kterou dočasně přenecháváte vypůjčiteli nezuživatelnou věc (nemovitost) k dočasnému užívání podle § 2193 NOZ... [pokračování]
 
24.07.2014 21:15 Jiří Vomlel Odměna
Rád bych se zeptal, zda existuje nějaká možnost zvýšení odměny uvolněnému starostovi obce nad úroveň spočtenou podle zákona (dle počtu obyvatel)? Druhý dotaz se týká platu vedoucího obecního úřadu. Existuje nějaký horní strop a kolik činí? Motivem mého dotazu je snaha získat do vedení malé obce kvalitního člověka, krterého ale je třeba dobře zaplatit. Děkuji.
Odměna uvolněného starosty je pevně dána nařízením vlády a nelze ji legálně zvyšovat. U vedoucího obecního úřadu (myslíte tajemníka?) je také stanoven platový tarif, který může být zvýšen osobním ohodnocením... [pokračování]
 
22.07.2014 11:58 Jana Hejlová Komunální volby
Dobrý den! Mám dotaz, zda může do komunálních voleb kandidovat příslušník Policie ČR a zda může do komunálních voleb kandidovat podmíněně odsouzený občan? Děkuji, Hejlová J., starostka Mcely
Ano, do obecního zastupitelstva může kandidovat příslušník Policie ČR i podmíněně odsouzený občan. Překážkou volitelnosti je totiž výkon trestu odnětí svobody. Mgr. Ludmila Němcová, odd. legislativně... [pokračování]
 
22.07.2014 10:40 Lukáš Karkoš Odpovědnost za úraz
Dobrý den! Mám dotaz ohledně odpovědnosti za úraz. V katastru obce je torzo tvrze, která je v majetku státu (obec se o památku stará - opravy, údržba zeleně, atd...). Pozemek pod tvrzí je soukromého vlastníka. Kdo odpovídá za případné úrazy? Jakým způsobem toto vyřešit (cedule - vstup na vlastní nebezpečí, apod...) a kdo je povinný? Děkuji za odpověď.
Obecně je třeba tuto problematiku rozdělit. Jestliže se sám bez přičinění uvolní kámen ze zdi díky špatnému stavu stavby a způsobí úraz nebo škodu, je odpovědný její vlastník. Způsobí - li si úraz nebo... [pokračování]
 
19.07.2014 16:20 Marcela Sečová Petice - kandidátní listina
Dobrý den, je možné aby petici voličů, která se přikládá ke kandidátní listině sdružení nezávislých kandidátů podepsali i samotní kandidáti do obecního zastupitelstva? Jsou pak i tyto podpisy započítány do potřebného počtu podpisů na peticích? Děkuji předem za odpověď Sečová M.
Viz § 21 odst. 4) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je přímo uvedeno, že se nezapočítávají podpisy kandidátů samých... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje