Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Různé

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

28.07.2015 10:38 Jitka Benešová Veřejná sbírka
Dobrý den, můžete mi prosím pomoci kde začít s přípravou veřejné sbírky? (kam žádat, kdo ji schvaluje, jaké zakládací písemnosti jsou k tomu třeba, zda je nutný zvláštní , apod.) Moc děkuji za pomoc Jitka Benešová
Klíčem k odpovědím na Váš dotaz je zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Zákon o veřejných sbírkách výslovně umožňuje, aby sbírku mohla konat obec (§ 3 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách)... [pokračování]
 
15.07.2015 14:44 Jarmila Trachtová Údržba zeleně na soukromých pozemcích
Dobrý den, mám na Vás dotaz zda, obec nějaké možnosti jak donutit vlastníky pozemků, aby se o starali a sekali je. Bohužel máme v obci několik pozemků, o které se majitelé nestarají, jsou zarostlé mnohde na nich rostou nálety. Bohužel se jedná o pozemky v zastavěné oblasti a sousedům to vadí. Není divu, vypadá to vedle udržovaných zahrad hrozně. Můžeme je jako obec posekat a náklady naúčtovat majiteli pozemku... [pokračování]
Vlastníci nemovitostí se svojí nečinností ohledně udržování pozemků mohou dopouštět několika přestupků či správních deliktů. K projednání některých z nich je příslušná i Vaše obec a zaplacené pokuty jsou... [pokračování]
 
08.07.2015 20:09 Jaroslav Prkno Změna přílohy OZV
V naší obci platí OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce, v je stanoveno, že pro odběr bioodpadu budou sloužit hnědé sběrné nádoby. Mimo jiné vyhláška uvádí, že přehled sběrných míst je obsažen v příloze. Tato OZV byla schválena již v prosinci 2014 s účinností od 1.4. 2015. V mezidobí... [pokračování]
Přílohu obecně závazné vyhlášky je třeba chápat jako její součást. Změna přílohy je potom změnou OZV. Obecně závaznou vyhlášku lze přitom změnit pouze novou obecně závaznou vyhláškou, se všemi náležitostmi... [pokračování]
 
07.07.2015 13:45 Josef Štejnar Nalezená kanalizace
Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o konzultaci v následující kauze. Při opravách průtahové komunikace I. třídy byla zjištěna stavba kanalizace v tělese této komunikace, která odbočuje pod připojenou místní komunikaci a jsou do svedeny dešťové vody z této místní komunikace i přilehlých nemovitostí. Charakter prováděných prací na průtahové komunikaci vyžaduje provedení přeložky této kanalizace,... [pokračování]
Otázka ztracených nemovitých věcí není v českém právním řádu uspokojivě řešena. Podle našeho názoru by mohla být kanalizace buď vlastnictvím obce, nebo státu. Odůvodnění odpovědi Český právní... [pokračování]
 
03.06.2015 11:22 Veronika Dofková Výdej dat
Dobrý den, na základě jakého ustanovení zákona můžeme žádat o kompletní výdej dat o občanech města z registru obyvatel pro účely samosprávy (vybírání místních poplatků za svoz komunálního odpadu). Komu a jakou formou se žádost podává? Děkuji Dofková
Vybírání místních poplatků není výkonem samosprávy, ale státní správy, právo získávat pro tuto činnost údaje z registru plyne přímo ze zákona o místních poplatcích. Odůvodnění odpovědi Výběr poplatků... [pokračování]
 
20.04.2015 12:18 Ladislava Kopová Nájemní smlouva v DPS
Dobrý den , obec je zřizovatel a provozuje pečovatelskou službu v penzionu pro důchodce , který je ve vlastnictví obce. Máme zde 15 klientů. Klientům je zde poskytnuto ubytování , je zajištěn dovoz stravy a doplňkové služby jsou poskytovány na přání klienta za úplatu jako fakultativní činnosti. Chtěla jsem se zeptat, na základě jaké smlouvy může klient užívat ubytování a služby-nájemní smlouva , smlouva... [pokračování]
Tento typ smlouvy je vhodný vzhledem k charakteru zařízení i poskytovaných služeb, které jsou vyjmenovány v §49 Zákona o sociálních službách, kde se jedná o domov pro seniory a tedyslužbu pobytovou“,... [pokračování]
 
31.03.2015 18:09 Kateřina Sehnalová Zákaz veřejné sbírky?
Dobrý den, můžete mi, prosím, poskytnou odpověď na moji otázku, zda je v moci obce zakázat konání veřejné sbírky na území své obce. Bylo nám doručeno Oznámení nadačního fondu Chance 4 CHildren o konání veřejné sbírky k získání peněžitých příspěvků na pomoc potřebným dětem a mládeži žijící v ústavech....... . Veřejnou sbírku povolil Osvědčením magistrát hlavního města Prahy dne 15.12013 na dobu neurčitou... [pokračování]
Nařízení obce o zákazu podomního prodeje je vydáváno na základě výslovného zmocnění zakotveného v živnostenském zákoně. Předmětem regulace tohoto zákona je obecně řečeno živnostenské podnikání, což je... [pokračování]
 
17.12.2014 12:52 Jakub Bednárek Cena darovaného pozemku
Dobrý den, naše obec obdržela darem určité pozemky. Jak je máme ocenit do stavu majetku v našem účetnictví, když je to dar? Máme dělat znalecký posudek nebo to jde i jinak?
Pozemky darované při zapsání do majetku nemusíte ocenit dle znaleckého posudku, všechny lze ocenit dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona k oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Cena se pak... [pokračování]
 
11.12.2014 20:09 Čestmír Rochovanský Poskytnutí informace o platu
Nájemník obecního bytu, který si stěžuje na přílišné větrání sousedního nájemníka, čímž je podle jeho názoru omezen ve svém právu plnohodnotně užívat byt zaslal na obecní úřad tuto výzvu: Věc : Žádost o poskytnutí informace. V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení informace o výši průměrné měsíční mzdy za rok 2014, resp. odměny za odvedenou... [pokračování]
Obec je povinna tyto informace žadateli poskytnout. Odůvodnění odpovědi Odměny uvolněných členů zastupitelstva se stanovují podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,... [pokračování]
 
03.12.2014 08:19 Ing.Karel Koukolíček Sbírka zákonů
Dříve obec odebírala tištěné sbírky zákonů. V současné době využíváme systém Profidata. Ten je certifikován a plně nám vyhovuje. Dotaz: můžeme staré sbírky zákonů zrušit ?
Odpověď na Váš dotaz je obsažena ve stanovisku odboru dozoru a kontroly MV ČR, který přikládám: http://www.mvcr.cz/odk2/ViewFile.aspx?docid=21821066 Mgr. Ludmila Němcová, Kancelář Svazu měst a obcí ČR... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje