Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Pracovní právo

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

04.04.2013 13:03 Jana Valová Uvolněný starosta a ošetřování člena rodiny
Starostka - uvolněná funkce, ošetřování člena rodiny - dítě. Bude její funkční odměna krácena po dobu pobírání nemoc. dávky za OČR jako mzda či plat zaměstnance? Když ano, jak? Na výpočet krácení bude funkční odměna dělena počtem pracovních nebo kalendářních dnů? Nebo zůstane měsíční funkční odměna v plné výši jako je to u dovolené? Děkuji za odpověď. Hana Sklenářová, účetní Obec Zbraslav
Odpověď Zákon o obcích taxativním výčtem v ustanoveních § 73 odst. 3 a 4 stanovuje situace, kdy dochází k tzv. „krácení“ odměn uvolněných zastupitelů obce. Ošetřování člena rodiny v... [pokračování]
 
01.03.2013 15:01 Michal Smolen Rezignace starosty
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, co je možné udělat proto, aby současný starosta odstoupil z funkce, když se zjistilo, že byl za minulého režimu rezidentem Státní bezpečnosti (člen s nejvyšší důvěryhodností). Již opustil místo českobudějovického krajního radního a rád bych, kdyby se vzdal i místa starosty obce. Děkuji za odpověď.
Odpověď Pokud se starosta nerozhodne odstoupit sám, tak může být odvolán pouze zastupitelstvem obce. Jelikož funkce starosty není zákonem koncipována jako „nároková“ v tom smyslu, že by... [pokračování]
 
25.02.2013 07:43 Josef Ratajský Organizace závodního stravování
Může obec ve své vnitřní směrnici, kterou se stanovují pravidla pro závodní stravování, stanovit, že dovoz stravy zaměstnancům obce se zajistí na náklady obce?
Odpověď Ano, je to možné. Zákoník práce v § 236 umožňuje zaměstnavateli poskytovat zaměstnancům stravování, finanční příspěvky na něj či jiná zvýhodnění. Pokud se obec rozhodne pro možnost financovat... [pokračování]
 
07.02.2013 16:34 Jitka Valíčková uzavření pracovní smlouvy
Může starosta obce, který nemá v obci radu, uzavřít pracovní smlouvu s novým pracovníkem?
Tajemník obecního úřadu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu. Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního... [pokračování]
 
07.02.2013 15:12 Sylva Novotná Dovolená
Dobrý den, od ledna 2013 se mění režim směn u strážníků městské policie. Nyní pracují v dvousměnném provozu a jejich pracovní doba se stala nerovnoměrně rozvrženou. Slouží směny v délce 7,75 a 11,5 hod., dle potřeb zaměstnavatele. Předpoklad je, že každý měsíc odpracují stanovený prac. fond. Jak se v jejich režimu bude přepočítávat nárok na dovolenou? Děkuji za odpověď.
Odpověď Zákoník práce stanovuje, že pracovní doba pracovníků s dvousměnným pracovním režimem činí maximálně 38, 75 hodin. Vzhledem k tomu, že zřizovatelem je obec, tak není možné, aby došlo ke zkrácení... [pokračování]
 
01.02.2013 10:12 Jiří Krtička Ing. Výzva na uzavření pracovního poměru
Dle zákona 312/2002 Sb. není třeba k přijetí úředníka na dobu určitou výběrové řízení ani veřejná výzva. Máme úředníka přijatého na dobu určitou a nyní chceme pracovní poměr změnit na dobu neurčitou. Je třeba v souladu se zněním zákona vyhlašovat veřejnou výzvu (s úředníkem jsme spokojeni a máme zájem na jeho dalším zaměstnání) i v tomto případě?
Odpověď Zákon o úřednících územních samosprávných celků stanovuje, že uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o uzavření pracovní smlouvy musí předcházet veřejná výzva k přihlášení zájemců, nejedná-li... [pokračování]
 
24.01.2013 09:09 Jaroslava Gašparová Pracovní smlouvy - podepisování
Kdo podepisuje pracovní smlouvy, ukončení pracovního vztahu, dohody o PP a dohody o apod. v případě, že rada n e s v ě ř í starostovi pravomoc rozhodovat o těchto záležitostech zaměstnanců, kteří nejsou zařazeni do obecního úřadu nebo jsou zaměstnaci organizační složky? Musí být radou pověřena i zastupující osoba pro případ nepřítomnosti starosty? Mohou být zaměstnanci kulturního střediska a zaměstnanci... [pokračování]
Odpověď 1. Starosta vždy plní úkoly zaměstnavatele vůči všem zaměstnancům obce. Tato jeho „pravomoc“ je výslovně uvedena v § 103 odst. 4 písm. b) zákona o obcích. Pouze vůči zaměstnancům... [pokračování]
 
23.11.2012 11:30 Iveta Rausova Evidence pracovní doby
Je nutné u dohody o provedení práce do 10.000,- evidovat odpracované hodiny?
Odpověď Zákoník práce ani jiný zákon povinnost vést evidenci pracovní doby u dohod o provedení práce neukládá. Odůvodnění odpovědi Ustanovení § 74 odst. 2 zákoníku práce stanoví, že v dohodách... [pokračování]
 
07.11.2012 16:10 Sylva Novotná Práce přesčas - zkrácený úvazek
Dobrý den, prosím o ujasnění práce přesčas při zkráceném úvazku. Zaměstnakymě pracuje na 35 hod/týden. O práci přesčas se jedná po odpracování 40 hodin. Počítá se práce přesčas v rámci týdnů nebo celkově, pak se překročí měsíční fond pro 8 hod. pracovní dobu? . v 1. týdnu odpracováno 45 hod. v 2. týdnu odpracováno 35 hod. v 3. týdnu odpracováno 35 hod. v 4. týdnu odpracováno 35 hod. A) celkově 150 hod... [pokračování]
Odpověď Přesčas se počítá v rámci týdnů. Správně je tedy možnost za B). Komentář ASPI k § 78 odst. 1 písm. i) Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů: prací přesčas... [pokračování]
 
02.11.2012 10:54 Iveta Rausova Pracovní cesty - cestovní příkaz
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícího se vystavování cestovního příkazu zaměstnanci. Vnitřním pokynem máme stanoveno, viz. níže: Před pracovní cestou je zaměstnanec povinen vyplnit cestovní příkaz a předložit ho svému nadřízenému, který pracovní cestu schválí a stanoví podmínky cesty (dopravní prostředek, popř. krácení stravného apod.). Po ukončení pracovní cesty cestovní příkaz přiloží... [pokračování]
Odpověď Pokud se stanoví místo výkonu práce šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad místo, ze kterého nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. Cestovní... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje