Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 119
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Pracovní právo


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

30.01.2014 21:20 Petr Myslivec Výběrové řízení
Dobrý den, jsme obcí II. typu s přenesenou působností. Rada města svým rozhodnutím zřídila nový odbor, který bude zabezpečovat provoz a správu zámku, pořádat městské slavnosti a koncerty na zámku. Na pozici vedoucí odboru byla na návrh tajemníka MěÚ radou města schválena zaměstnankyně úřadu bez výběrového řízení, která doposud pracovala na pozici kulturní referentky a do nově vzniklého odboru byla přeřazena... [pokračování]
Na podobný dotaz již bylo odpovídáno. Přikládám odpověď, která je stále platná: Pojem „správní činnosti“ nelze chápat pouze jako postup podle správního řádu. Pro účely zákona o úřednících... [pokračování]
 
21.11.2013 16:24 Milan Hána Čerpání dovolené v době čerpání rodičovské dovolené
Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnankyně naší obce dle zákona nárok na dovolenou a nyní se dotázala na možnost čerpání této dovolené. Zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou a promeškala možnost požádat o čerpání dovolené ihned po ukončení mateřské dovolené. V zákoně je uvedeno, že zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené mimo jiné i v době čerpání rodičovské dovolené, ale není uvedeno zda je... [pokračování]
Odpověď Zaměstnankyni, která je na rodičovské dovolené, nelze určit čerpání dovolené ani na její žádost. Zaměstnavateli by mělo být známo, jak dlouho bude zaměstnankyně na rodičovské dovolené, protože... [pokračování]
 
11.10.2013 06:24 Iveta Rausova Pružná pracovní doba
Dobrý den, lze při zavedení pružné pracovní doby tento typ určit jmenovitě jednotlivým zaměstnancům nebo stanovit okruhu pracovníků (úklid, správa sítě apod.)? A lze v případě, že bude pružná pracovní doba určena jen okruhu pracovníků opět jmenovite určit, který pracovník bude mít pracovní dobu pružnou a který ne. Podle mého názoru jde o jistý benefit zaměstnance a nemělo by tedy docházet k zvýhodnění... [pokračování]
Odpověď Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce upravuje pružnou pracovní dobu v ustanovení § 85. Princip pružné pracovní doby spočívá v tom, že pracovní dobou tvoří kombinace základních a volitelných... [pokračování]
 
27.09.2013 12:18 Adéla Bendová Náhrada mzdy při doprovodu rodinného příslušníka k lékaři
V bodu 8 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, se stanoví, že zaměstnanci přísluší pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření ...... a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu... [pokračování]
Doprovod rodinného příslušníka do uzdravotnického zařízení je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance upravenou v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Z uvedené úpravy vyplývá, že... [pokračování]
 
16.08.2013 08:44 Rostislav Kyncl Odvolání vedoucích úředníků
rada města právo odvolat z funkce vedoucího finančního a správního odboru a pověřit vedením někoho jiného? Musí uvádět důvod odvolání?
Odpověď Podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů přísluší pravomoc jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu na návrh tajemníka obce popř. starosty obce radě obce... [pokračování]
 
08.08.2013 10:13 Jitka Vraspírová Potvrzení výplatních pásek
Dobrý den. Prosím o Váš názor. Je nutné, aby zaměstnanci, zastupitelé podepisovali každý měsíc převzetí výplatních pásek? Nikde jsem to nenašla napsané. Při kontrole z Úřadu práce mi to bylo připomenuto. Děkuji za odpověď. S pozdravem Vraspírová Jitka
Podle zákoníku práce § 142 odst. 4: "Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnanec povinen vydat zaměstnanci i písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu... [pokračování]
 
31.05.2013 09:40 Eva Dušková Zrušení pracovního poměru
Dobrý den, prosím o vaše stanovisko k tomuto případu. Máme vzniklý pracovní poměr jmenováním na vedoucí odboru. Vedoucí odboru byla jmenována na základě rozhodnutí Rady města. Pracovní poměr je na dobu neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců. Pracovní poměr chceme zrušit ve zkušební době. Musí Rada města odvolat svým usnesením, vedoucí odboru, a nebo stačí pouze pracovní úkon zrušení pracovního poměru... [pokračování]
Odpověď Pracovní poměr vedoucího úředníka vzniklý jmenováním může ukončit ve zkušební době i tajemník městského úřadu, aniž by ukončení pracovního poměru muselo předcházet odvolání z funkce radou města... [pokračování]
 
09.05.2013 11:00 Dagmar Vacková Antidiskriminační zákon
Dobrý den, kolegyně byla na školení na sociální fond a přijela s tím, že tzv. osobní účet konkrétního zaměstnance musíme z důvodu antidiskriminačního zákona plnit (a on jej tedy může čerpat) i v průběhu jeho rodičovské dovolené. Pochopila výklad správně? Bylo by to pro nás finančně náročné, neboť za osobu na rodičovské dovolené bereme náhradu a na jedno místo bychom pak vlastně vytvářili dvakrát osobní účet... [pokračování]
Odpověď Domníváme se, že v rámci fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) není nutné vést osobní účet i pro zaměstnance na rodičovské dovolené. Nepůjde pak ani o diskriminaci... [pokračování]
 
02.05.2013 13:22 Dagmar Vacková Náhrada škody zaměstnancem obce
Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o sdělení názoru - stanoviska, jak správně postupovat při řešení náhrady škody způsobené obcí jejím zaměstnancem. Jde nám především o vazby mezi zákoníkem práce, zákonem o obcích a potažmo též trestním zákonem. Ve vyjádření prosím zejména o zodpovězení: a) jak správně stanovit výši škody - pořizovací hodnota ztraceného předmětu nebo zůstatková účetní hodnota... [pokračování]
Odpověď Obecně se hradí skutečná škoda, tedy to, se zmenšila existující hodnota majetku poškozeného. Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození. Výši náhrady škody určuje zaměstnavatel... [pokračování]
 
19.04.2013 10:58 Květa Čapková Pracovnělékařská péče
Dobrý den, prosím o radu ohledně pracovnělékařské péče o zaměstnance. Máme uzavřenou smlouvu s tzv. poskytovatelem této péče. Zaměstnanci vykonávají práce zařazené pouze do první kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Pokud vyšleme zaměstnance na preventivní prohlídku k poskytovateli, tak ten požaduje výpis od registrujícího lékaře, který je samozřejmě za poplatek. Hradí tento poplatek... [pokračování]
Odpověď Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance na své náklady poskytování pracovnělékařské péče, a to na základě smlouvy nebo smluv s poskytovateli pracovnělékařské péče. Pokud zaměstnavatel... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje